Click here to load reader

Alfa Romeo Mito

  • View
    319

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Users manual

Text of Alfa Romeo Mito

Potovani kupe, estitamo vam na vaoj kupovini i hvala vam to ste izabrali Alfa Romeo. Ovaj prirunik smo napisali da bismo vam pomogli da dobijete najbolje od vaeg novog vozila. Molimo vas da ga proitate do kraja pre nego to krenete u prvu vonju. U njemu ete nai podatke, savete i vana upozorenja vezano za korienje vaeg vozila i kako da postignete najbolje performanse iz tehnolokih karakteristika vaeg Alfa Romea. Ova knjiica takoe daje opis posebnih karakteristika kao i savete i bitne podatke za pravilnu negu i odravanje vaeg Alfa Romea kao i savete za bezbednu vonju. Molimo vas da paljivo proitate upozorenja i indikacije na dnu svake strane; oni su obeleeni sa sledeim simbolima: lina bezbednost; dobrobit vozila; zatita ivotne sredine. Priloeni Garantni list daje spisak servisa koje Alfa Romeo nudi svojim kupcima: - Potvrdu o garanciji sa uslovima za odravanje njene vanosti - Ponudu dodatnih usluga koje su na raspolaganju kupcima Alfa Romea. Sigurni smo da e vam ova uputstva pomoi da se upoznate sa vaim novim vozilom i zaposlenima u post-prodaji Alfa Romea, koji e vam biti na usluzi. Srdaan pozdrav i dobra vonja! Ovo Uputstvo za upotrebu opisuje sve verzije Alfa Mito; shodno tome, treba da uzmete u obzir samo one podatke koji se odnose na vau verziju, motor i konfiguracije. Svi podaci sadrani u ovom izdanju su iskljuivo indikativni. Grupa Fiat Automobili moe u svakom trenutku da menja specifikacije modela vozila opisanog u ovom izdanju, iz tehnikih ili marketinkih razloga. Za dalje informacije, kontaktirajte ovlaeni servis Alfa Romea.

OBAVEZNO PROITATI!SIPANJE GORIVA ELEKTRINI UREAJI

K

Benzinski motori: koristite samo bezolovni benzin oktanske vrednosti (RON) od najmanje 95.

Dizel motori: koristite samo dizel gorivo koje je u skladu sa evropskom specifikacijom EN590. Korienje drugih proizvoda ili meavina moe trajno da oteti motor i shodno tome da poniti vaenje garancije.STARTOVANJE MOTORA

Ukoliko nakon kupovine odluite da dodatne ureaje kojima treba napajanje elektrinom energijom (to inae moe da uzrokuje postepeno pranjenje akumulatora), molimo vas da konsultujete ovlaeni servis Alfa Romea. Oni mogu da izraunaju ukupne potrebe za elektrinom energijom i da provere da li elektrini sistem vozila moe da izdri traeno optereenje.KD KARTICA

Benzinski motori: runa konica treba da je povuena;ubacite menja u neutralni poloaj; pritisnite do kraja pedalu kvaila ne pritiskajui pritom gas, zatim okrenite klju za paljenje na AVV i otpustite ga im je startovan motor. Dizel motori: okrenite klju za paljenje na MAR i saekajte da se ugase svetla upozorenja; Y zatim m okrenite klju za paljenje na AVV i otpustite ga im je startovan motor. PARKIRANJE NA ZAPALJIVOM MATERIJALU

(za odreene verzije i trita) uvajte je na sigurnom mestu, nikako ne u vozilu. Preporuujemo vam da uvek imate kod sebe elektronski kod koji je dat na KOD kartici, u sluaju da vam treba hitno startovanje.PROGRAMIRANO ODRAVANJE

Katalizator dostie visoke temperature tokom rada. Nemojte parkirati vozilo na travi, suvom liu, borovim iglicama ili drugom zapaljivom materijalu: rizik od poara.POTOVANJE IVOTNE SREDINE

Pravilno odravanje je neophodno za obezbeivanje najboljih performansi, bezbednosnih karakteristika, zatite ivotne sredine i niskih trokova eksploatacije tokom godina.PRIRUNIK ZA VLASNIKA SADRI

Vozilo je opremljeno sistemom koji stalno dijagnostikuje komponente vezane za emisije izduvnih gasova kako bi pomogao u zatiti ivotne sredine.

... vane informacije, savete i upozorenja o pravilnom korienju i odravanju vaeg vozila tokom vremena kao i za bezbednu vonju. Posebnu panju treba obratiti na podatke obeleene sledeim simbolima: " (lina bezbednost) # (zatita ivotne sredine ) (zatita vozila).

SADRAJ

3

Upoznavanje sa vaim vozilom Bezbednost Startovanje i vonja U vanrednoj situaciji Nega i odravanje Tehniki podaci Index

1 2 3 4 5 6 7

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMKomandna tabla ................................................................................................. Instrument tabla i ugraeni instrumenti ............................................................ Displej ................................................................................................................ Opcije menija...................................................................................................... Putni kompjuter ................................................................................................. Simboli ............................................................................................................... Kd sistem Alfa Romea...................................................................................... Kljuevi ............................................................................................................... Alarm ................................................................................................................. Ureaj za paljenje ............................................................................................. Sedita ................................................................................................................ Nasloni za glavu.................................................................................................. Upravlja ............................................................................................................ Ogledala ............................................................................................................ Klimatizacija ........................................................................................................ Kontrolni sistem grejanja / klimatizacije ........................................................... Dvozonski automatski kontrolni sistem klimatizacije ....................................... Spoljanja svetla ................................................................................................. Pranje stakala ..................................................................................................... Regulator brzine ................................................................................................ Pomona svetla .................................................................................................. Komande ...........................................................................................................

5

7 8 26 32 42 46 46 47 53 55 56 59 60 61 63 64 68 76 79 81 83 86

1

6

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMUnutranji elementi ....................................................................................... Panoramski krov ........................................................................................... Vrata .............................................................................................................. Elektrini podizai stakala ............................................................................. Prostor za prtljag ........................................................................................... Poklopac motora .......................................................................................... Krovni nosa / nosa za skije ....................................................................... Svetla ............................................................................................................. ABS sistem .................................................................................................... VDC sistem ................................................................................................... Alfa DNA sistem......................................................................................... Start&Stop sistem ......................................................................................... Dinamiko veanje ........................................................................................ EOBD sistem ................................................................................................ Elektrini servo upravlja ............................................................................. Elektrine instalacije radija ............................................................................ Elektrine instalacije za navigacioni sistem..................................................... Ugradnja elektrinih / elektronskih ureaja ................................................. Senzori za parkiranje ..................................................................................... T.P.M.S. sistem ............................................................................................... Na pumpi za punjenje goriva ........................................................................ Zatita ivotne sredine .................................................................................. 89 92 95 96 99 103 104 105 107 108 111 114 119 120 120 121 122 122 123 126 129 130

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMKOMANDNA TABLAPostojanje i mesto komandi, instrumenata i mernih instrumenata moe da varira zavisno od verzija modela.

7

1

Slika 1

A0J0330m

1. Boni ventilacioni otvori 2. Podesivi ventilacioni otvori 3. Komandna ruica spoljanjeg svetla 4. Instrument tabla 5. Komandna ruica brisaa vetrobranskog stakla / brisaa zadnjeg stakla /putnog kompjutera - 6. Radio (za odreene verzije i trita) 7. Podesivi ventialcioni otvori - 8. Svetla upozorenja na opasnost, taster za zakljuavanje/otkljuavanje vrata 9. Vazduni jastuk za suvozaa 10. Prostor za dokumenta i sitne stvari 11. Komande kontrolnog sistema za grejanje/ventilaciju/klimu 12. Ruica menjaa 13. Alfin sistem DNA 14. Ureaj za paljenje 15. Prednji vazduni jastuk za kolena vozaa (za odreene verzije i trita) 16. Prednji vazduni jastuk za vozaa 17. Poluga za zakljuavanje upravljaa 18. Pokretni poklopac kutije sa osiguraima 19. Pomona komandna tabla.

8

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOM

INSTRUMENT TABLA I UGRAENI INSTRUMENTI

D

E

Slika 2

A

B

C

A0J0349m

VERZIJE SA MULTIFUNKCIJSKI DISPLEJOM A B C D E Brzinomer (indikator brzine) Multifunkcijski displej Obrtomer (mera broja obrtaja) Mera nivoa goriva sa svetlom upozorenja kada je gorivo na rezervi Mera temperature rashladnog sredstva motora i svetlo upozorenja na prekoraenje temperature

Signalne lampice m i c postoje samo u dizel verzijama. Kod dizel verzija skala obrtometra je obeleena do 6000 obrtaja u minuti. UPOZORENJE Boja osnove i tip instrumenata mogu da variraju zavisno od verzije.

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOM

9

1

Slika 3

A0J0263m

VERZIJE SA PODESIVIM MULTIFUNKCIJSKI DISPLEJOM A B C D E Brzinomer (indikator brzine) Rekonfigurabilni multifunkcijski displej Obrtomer (mera broja obrtaja) Mera nivoa goriva sa svetlom upozorenja kada je gorivo na rezervi Mera temperature rashladnog sredstva motora i svetlo upozorenja na prekoraenje temperature

Signalne lampice m i c postoje samo u dizel verzijama. Kod dizel verzija skala obrtometra je obeleena do 6000 obrtaja u minuti. UPOZORENJE Boja osnove i tip instrumenata mogu da variraju zavisno od verzije.

10

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMINDIKATOR TEMPERATURE SREDSTVA ZA HLAENJE MOTORA Ovaj mera pokazuje temperaturu sredstva za hlaenje motora. Signalna lampica u merau se pali da ukae na poveanje temperature sredstva za hlaenje; u tom sluaju ugasite motor i obratite se ovlaenom servisu Alfa Romea.

BRZINOMER (MERA BRZINE) Pokazuje brzinu kretanja vozila. OBRTOMER Pokazuje broj obrtaja motora u minuti. MERA NIVOA GORIVA Pokazuje koliko je goriva ostalo u rezervoaru za gorivo. 0 rezervoar je prazan 1 rezervoar je pun Svetlo upozorenja se pali u merau kada je ostalo samo 5 do 7 litara goriva u rezervoaru; u tom sluaju sipajte gorivo to je mogue pre.

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMSIGNALNE LAMPICE NA INSTRUMENT TABLI Opta upozorenja Paljenje signalnih lampica vezano je za odreenu poruku i/ili zvuni signal kada je primenljivo. Ove indikacije su kratke i predstavljaju mere predostronosti i kao takve se ne smeju smatrati iscrpnim i/ili alternativnim u odnosu na informacije koje su sadrane u Priruniku za upotrebu, koji vam preporuujemo da paljivo proitate u svim sluajevima. Uvek proitajte podatke sadrane u ovom poglavlju u sluaju indikacije o neispravnosti.

11

Signalna lampica se pali kada se klju za paljenje okrene na MAR, ali bi trebalo da se ugasi posle nekoliko sekundi. Signalna lampica (ili simbol na displeju) se pali kada nivo koione tenosti u rezervoaru padne ispod minimalnog nivoa usled mogueg curenja u kolu. Na displeju e se pojaviti odgovarajua poruka. Ukljuena runa konica (crveno) Ova signalna lampica se pali kada se klju za paljenje okrene na MAR, ali bi trebalo da se ugasi posle nekoliko sekundi. Signalna lampica (ili simbol na displeju) se pali kada je podignuta runa konica. Ukoliko je vozilo u pokretu, takoe e se ukljuiti i zvuni signal. VANO Ukoliko se signalna lampica upali kada je vozilo u pokretu, proverite da nije podignuta runa konica.

x

Nizak nivo koione tenosti (crveno)

1

12

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMNeispravnost EBD sistema (Elektronska raspodela sile koenja) (crveno / uto) Ukoliko se istovremeno upale signalne lampice x i > kada motor radi, to znai da postoji kvar EBD sistema ili da ovog sistema nema. Do ranog blokiranja zadnjih tokova moe doi u sluaju naglog koenja, to dovodi do naglog skretanja vozila.

x >

Signalna lampica (ili simbol na displeju) se pali kada disk ploice prednjih konica pokazuju znake istroenosti; u ovom sluaju treba da ih zamenite to je mogue pre. Na displeju e se pojaviti odgovarajua poruka. UPOZORENJE Poto je vozilo opremljeno sa sistemom za otkrivanje istroenosti samo za koione disk ploice prednjih konica, kada ih menjate treba da proverite i istroenost koionih disk ploica zadnjih konica.

d

Istroenost koionih disk ploica (uto)

U ovim sluajevima vozite izuzetno paljivo do najblieg ovlaenog servisa Alfa Romea da vam pregledaju sistem. Na displeju e se pojaviti odgovarajua poruka. Neispravnost ABS sistema (Sistem za spreavanje blokade tokova) (uto)

Ova signalna lampica se pali kada se klju za paljenje okrene na MAR, ali bi trebalo da se ugasi posle nekoliko sekundi. Signalna lampica (ili simbol na displeju) se pali kada sistem nije efikasan. U ovim sluajevima koioni sistem normalno radi, ali bez dodatnih mogunosti koje nudi ABS sistem. Vozite paljivo i obratite se ovlaenom servisu Alfa Romea to pre. Displej e pokazati odgovarajuu poruku.

>

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOM

13

Signalna lampica se pali kada se klju za paljenje okrene na MAR, ali bi trebalo da se ugasi posle nekoliko sekundi. Svetlo upozorenja e ostati upaljeno, svetlei neprekidno, ukoliko postoji neka neispravnost u sistemu vazdunog jastuka. Displej e pokazati odgovarajuu poruku.

Neispravnost vazdunog jastuka (crveno)

Na neispravnost signalne lampice ukazuje signalna lampica treptanjem koje traje due od uobiajenih 4 sekunde, signalizirajui tako da je deaktiviran prednji vazduni jastuk suvozaa. Pored toga, sistem vazdunih jastuka automatski deaktivira bone vazdune jastuke suvozaa (i prednje i bone vazdune jastuke, za odreene verzije i trita). U ovom sluaju signalna lampica moe da ne ukae na neispravnost u sistemu. Obratite se ovlaenom servisu Alfa Romea odmah kako bi vam pregledali sistem.

1

Ukoliko se signalna lampica ne ukljui kada se klju okrene na MAR ili ako ostane upaljeno kada je vozilo u pokretu (zajedno sa porukom na displeju) mogue je da postoji neispravnost u bezbednosnim sistemima; u ovom sluaju mogue je da se ne aktiviraju vazduni jastuci ili ureaji za predzatezanje ukoliko bi dolo do sudara ili, u reim sluajevima, mogli bi se aktivirati sluajno. Obratite se odmah ovlaenom servisu Alfa Romea kako bi vam pregledali ovaj sistem.

14

UPOZNAVANJE SA VAIM VOZILOMDeaktivirani vazduni jastuci suvozaa (uto)

Signalna lampica se pali kada su deaktivirani prednji i boni vazduni jastuci suvozaa. Kada je ukljuen prednji vazduni jastuk suvozaa, prilikom okretanja kljua za paljenje na MAR, pali se signalna lampica i neprekidno svetli nekoliko sekundi, zatim trepti jo nekoliko sekundi, a onda bi trebalo da se ugasi.

Ova signalna lampica ostaje neprekidno upaljena kada vozilo miruje, kada sigurnosni pojas vozaa nije pravilno vezan. Signalna lampica e treptati, a upalie se i zujalica ukoliko je vozilo u pokretu, a sigurnosni pojasevi prednjih sedita nisu pravilno vezani. Ukoliko elite da trajno deaktivirate zujalicu S.B.R. sistema (Podsetnik za vezivanje pojaseva), molimo vas da se obratite najbliem ovlaenom servisu Alfa Romea. Ovaj sistem se moe ponovo aktivirati podeavanjem menija. Ispranjenost akumulatora (crveno) (za odreene verzije i trita)