Click here to load reader

Alfred Nobel och nobelpriset · PDF file 2020-05-20 · ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET Fredspriset 2014 Malalas kamp har lett till ett uppvaknande om att utbildning fortfarande saknas

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Alfred Nobel och nobelpriset · PDF file 2020-05-20 · ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET...

 • ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Nobelprislektionen

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Nobelpriset Sedan 1901

  Till mänsklighetens största nytta.

  Photo: Alexander Mahmoud

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Alfred Nobel (1833-1896)

  ”Om jag får 300 idéer under ett år och en av dem är användbar, då är jag nöjd.”

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Dynamiten

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  1867

  Alfred Nobel uppfinner dynamiten och kan under sitt liv tjäna mycket pengar på sin uppfinning.

  P h

  o to

  : N o

  b e

  l M u

  se u

  m

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Testamentet

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  27 November 1895

  Nobelpriset - Alfred Nobels största och mest kända uppfinning?

  © N

  o b

  e l M

  e d

  ia A B

  2 0

  18 . P

  h o

  to : A

  le xan

  d e

  r M ah

  m o

  u d

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Fem Nobelpris

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  och ett ekonomipris

  • Fysik • Kemi • Fysiologi eller medicin • Litteratur • Fred

  • Ekonomi

  © N

  o b

  e l M

  e d

  ia A B

  2 0

  18 . P

  h o

  to : A

  le xan

  d e

  r M ah

  m o

  u d

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Hur pristagarna utses • Nobelkommittéer bjuder in att nominera • Nobelkommittéerna väljer ut några få kandidater

  bland nomineringarna

  • Det slutliga valet görs genom en omröstning i början av oktober

  • Nobelpristagarna tillkännages

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Nobelpriset delas ut

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  10 december

  Priset består av en medalj, ett diplom och en prissumma (9 miljoner kronor år 2018).

  C o

  p y

  rig h

  t © N

  o b

  e l M

  e d

  ia A B

  2 0

  18 , P

  h o

  to A

  le xan

  d e

  r M ah

  m o

  u d

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Upptäckt

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Fysikpriset 2011

  Universum växer allt snabbare.

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Nytta Fysikpriset 2011

  Upptäckten ändrade helt hur fysiker ser på universum.

  R o

  y K

  altsch m

  id t, C

  o p

  y rig

  h t ©

  Th e

  R e

  g e

  n ts o

  f th e

  U n

  iv e

  rsity o

  f C alifo

  rn ia, Law

  re n

  ce B

  e rke

  le y

  N atio

  n al

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Upptäckt Kemipriset 1995

  Hur ozon bildas och bryts ner.

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Nytta Kemipriset 1995

  Användning av ämnen som skadar ozonskiktet kunde begränsas.

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Upptäckt

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Medicinpriset 2008

  Humant papillomavirus (HPV) som orsakar livmoderhalscancer.

  P h

  o to

  : W ikim

  e d

  ia C o

  m m

  o n

  s

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Nytta Medicinpriset 2008

  Upptäckten av humant papillomavirus bidrog till utvecklandet av ett vaccin som kunde börja användas år 2006.

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Insats

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Litteraturpriset 1993

  Poetiska romaner om den afroamerikanska minoritetens historia.

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Nytta

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Litteraturpriset 1993

  Romanerna skapar förståelse för hur rasism och förtryck kan påverka människor.

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Insats Fredspriset 2014

  Kämpar för flickors rätt till utbildning.

  P h

  o to

  : K . O

  p p

  ran n

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Nytta

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Fredspriset 2014

  Malalas kamp har lett till ett uppvaknande om att utbildning fortfarande saknas för närmare 60 miljoner barn i världen.

  P h

  o to

  : V icki Fran

  cis, D e

  p artm

  e n

  t fo r In

  te rn

  atio n

  al D e

  v e

  lo p

  m e

  n t, U

  n ite

  d K

  in g

  d o

  m

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Insats

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Ekonomipriset 1998

  Bidragit med ny kunskap om vad som ligger bakom svält och fattigdom.

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Nytta

  ALFRED NOBEL OCH NOBELPRISET

  Ekonomipriset 1998

  Med hjälp av pristagarens idéer kan vi arbeta för att förhindra svältkatastrofer, eller minska dess hemska följder.

 • TILL MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA NYTTA

  Nobelprislektionen

  Alfred Nobel �och nobelpriset Nobelpriset Alfred Nobel Dynamiten Testamentet Fem Nobelpris Hur pristagarna utses Nobelpriset delas ut Upptäckt Nytta Upptäckt Nytta Upptäckt Nytta Insats Nytta Insats Nytta Insats Nytta till mänsklighetens största nytta