Click here to load reader

Alfred Nobel och nobelpriset...Photo: Radio Okapi/Archives THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN Inbördeskriget i Demokratiska Republiken Kongo NOBELS FREDSPRIS 2018 Inbördeskriget

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Alfred Nobel och nobelpriset...Photo: Radio Okapi/Archives THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN...

 • FREDSPRISET 2018

  Nobelprislektionen

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN NOBELS FREDSPRIS 2018

  Nobels fredspris2018Sedan 1901

  “… åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande affredskongresser.”

  THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN NOBELS FREDSPRIS 2018

  Vilka belönas med fredspriset?Individer och organisationer som arbetar för en fredligare värld.

  Ph

  oto

  : Ke

  n O

  pp

  rann

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  2018 års fredspristagare

  NOBELS FREDSPRIS 2018

  "för deras ansträngningar att få slut på användandet av sexuellt våld som ett vapen i krig och väpnade konflikter”

  Illustratio

  n: N

  iklas Elm

  eh

  ed

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Denis Mukwege

  NOBELS FREDSPRIS 2018

  Mångårigt arbete – med risk för sitt eget liv.

  Ph

  oto

  : Rad

  io O

  kapi/A

  rchiv

  es

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  Inbördeskriget i Demokratiska Republiken Kongo

  NOBELS FREDSPRIS 2018

  Inbördeskriget är formellt över, men stridigheterna fortsätter i landets östra del. Våldtäkter används systematiskt som vapen.

  Ph

  oto

  : Be

  njam

  in D

  ue

  rr/Mu

  kwe

  ge

  Fou

  nd

  ation

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN NOBELS FREDSPRIS 2018

  Nadia MuradHon var fånge hos Islamiska staten – idag kämpar hon för att hjälpa andra.

  Ph

  oto

  : State D

  ep

  artme

  nt, P

  ub

  lic Do

  main

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  FN:s resolution 1820

  NOBELS FREDSPRIS 2018

  Våldtäkter som vapen i väpnade konflikter är ett hot mot fred och säkerhet.

  Ph

  oto

  : Be

  njam

  in D

  ue

  rr/Mu

  kwe

  ge

  Fou

  nd

  ation

 • THE NOBEL PRIZE NOBELPRISLEKTIONEN

  ”De tar upp en mycket viktig fråga. De synliggöroch sätter fokus på krigsoffers lidande”.

  NOBELS FREDSPRIS 2018

  BERIT REISS-ANDERSENNORSKA NOBELKOMMITÉNS ORDFÖRANDE

 • FÖR MÄNSKLIGHETENS STÖRSTA NYTTA

  Nobelprislektionen

  Fredspriset 2018Nobels fredspris 2018Vilka belönas med fredspriset?2018 års fredspristagare�Denis MukwegeInbördeskriget i Demokratiska Republiken KongoNadia MuradFN:s resolution 1820”De tar upp en mycket viktig fråga. De synliggör och sätter fokus på krigsoffers lidande”.�För mänsklighetens största nytta