of 21 /21
Algemene Voorwaarden Contracten Presentatie 2Connect Esther Wensveen & Wilma van de Meerakker 3 september 2013

Algemene Voorwaarden en Contracten

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Algemene Voorwaarden en Contracten

Algemene VoorwaardenContracten

Presentatie 2ConnectEsther Wensveen &

Wilma van de Meerakker

3 september 2013

Page 2: Algemene Voorwaarden en Contracten

Jurist in de buurt

Juridisch advies aan MKBContracten, algemene voorwaardenErvaring: bedrijfsjurist incassojurist

Page 3: Algemene Voorwaarden en Contracten

Zelfstandig ondernemer

Intellectueel Eigendom

Recht & Social Media

ICT

Eerlijk

Open

Persoonlijk

Jurist

LegalTech

Page 4: Algemene Voorwaarden en Contracten

AV Definitie

Voorwaarden die bij meerdere overeenkomsten worden gebruikt: wordt deel van de overeenkomst.

Wat zet je in een contract (overeenkomst)?Wat zet je in de AV (algemene voorwaarden)?

Page 5: Algemene Voorwaarden en Contracten

Overeenkomsten / Inhoud

Kernbedingen (essentie) – NAW-gegevens van je contractspartij– Bepaling rechtsvorm: bijv. Natuurlijke persoon of

rechtspersoon (bv, v.O.F., Vereniging, stichting)– Wat ga je doen/maken/leveren– Wanneer moet het klaar zijn– Hoeveel gaat het kosten – Wanneer moet er betaald worden– Waar moet er geleverd worden: transport – Verpakking

Page 6: Algemene Voorwaarden en Contracten

Overeenkomsten / extra tips

wie is bevoegd de handelende partij te vertegenwoordigen? – minderjarigen? Zij zijn niet

handelingsbekwaam en moeten worden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger (ouder)

– is je wederpartij een consument? Voor consumentenkoop gelden meer wettelijke regels

– productaansprakelijkheid: de producent van een gebrekkig product is aansprakelijk voor letstel of schade aan goederen door het product veroorzaakt.

Page 7: Algemene Voorwaarden en Contracten

Overeenkomsten / Vertrouwen / Bewijs

Praktische tip: bevestig je afspraken per mail of brief

Verzamel zoveel mogelijk bewijs (pakbon, vrachtbrief, ontvangstbevestiging etc)

Waarom zeuren juristen toch altijd zo over bewijs

Om te voorkomen dat je met lege handen staat wanneer jouw debiteur niet wil betalen of van mening is dat het door jouw geleverde niet deugt.

Page 8: Algemene Voorwaarden en Contracten

Algemene voorwaarden

aansprakelijkheid offerte: vrijblijvend of niet? transport overmacht eigendomsvoorbehoud incassokosten, rente garantie rechter of arbitrage

Page 9: Algemene Voorwaarden en Contracten

Wet en jurisprudentie

Nadeel: worden eenzijdig opgesteld door gebruiker.

Opvangen: bescherming consument en klein MKB (< 50 werknemers, niet zijnde B.V. of N.V).

Niet beschermd: als je zelf dergelijke AV gebruikt

Page 10: Algemene Voorwaarden en Contracten

Rode draad

De wederpartij moet weloverwogen en goed geïnformeerd de keuze kunnen maken of hij de overeenkomst wil aangaan.

Page 11: Algemene Voorwaarden en Contracten

Kern: drie vereisten

1. AV ter handstellen vóór dat overeenkomst rond is.

2. AV van toepassing verklaren op de overeenkomst.

3. Voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn.

Page 12: Algemene Voorwaarden en Contracten

1.Ter handstellen voordat de overeenkomst rond is

Overeenkomst is tot stand gekomen wanneer het aanbod wordt aanvaard.

Waarom is dit van belang? De algemene voorwaarden moeten worden verstrekt VOORDAT de overeenkomst rond is.

Page 13: Algemene Voorwaarden en Contracten

Ter hand stellen: hoe doe je dat?

Uitgangspunt: op papier overhandigen aan wederpartij: bewijs hiervan ligt bij de gebruiker.

Handig: op de achterkant van de offerte met òp de offerte de volgende tekst :

Page 14: Algemene Voorwaarden en Contracten

2. Van toepassing verklaren

Bij deze offerte ontvangt u een exemplaar van onze algemene voorwaarden. Wij merken op dat op deze opdracht de algemene voorwaarden van …. van toepassing zijn. Wij verzoeken u deze offerte voor akkoord te ondertekenen en aan ons terug te sturen.

Voor akkoord offerte en algemene voorwaarden:

(handtekening opdrachtgever)

Page 15: Algemene Voorwaarden en Contracten

Praktijk: ter hand stellen

AV zijn al eerder ter hand gesteld: nog een keer overhandigen? Op de achterkant van de factuur ? Telefonisch gesloten overeenkomst: liggen ter inzage en worden op eerste verzoek toegezonden daadwerkelijk toezenden Voorwaarden zijn zo groot als een boek: opsturen ? Kleine lettertjes ? Opgesteld in een vreemde taal ?

Page 16: Algemene Voorwaarden en Contracten

Elektronisch ter handstellen

In strijd met uitgangspunt, mag wel maar: alleen als overeenkomst ook via elektronische weg tot stand is

gekomen moeten opgeslagen kunnen worden overeenkomst niet via elektronische weg: alleen per mail als wederpartij

toestemt webshop: doorscrollen

Page 17: Algemene Voorwaarden en Contracten

3.Onredelijk bezwarend

Wanneer je AV gaat opstellen mogen zij niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.

Voorbeeld onredelijk bezwarend:prijs verhogen binnen 3 maanden na overeenkomstboete bij opzeggen van b.v. abonnementuitsluiten iedere aansprakelijkheidbeoordeling of gebruiker tekort schiet in zijn prestatie ligt bij

de gebruiker.

Page 18: Algemene Voorwaarden en Contracten

Tips voor in de voorwaarden

EigendomsvoorbehoudVooruitbetaling (consumenten 50%)Afwijkend rentepercentageIncassokosten Webshop: koop op afstand

Page 19: Algemene Voorwaarden en Contracten

Zelf je voorwaarden opstellen

Bedenk welke risico’s je loopt

Laat ze opstellen door een jurist of een advocaat

Page 20: Algemene Voorwaarden en Contracten

Vragen?

Page 21: Algemene Voorwaarden en Contracten

Tot slot

Dank voor jullie aandacht en aanwezigheid!

Esther Wensveen Wilma van de Meerakker

Jurist in de buurt LegalTech

www.juristindebuurt.nl www.legaltech.nl