of 21 /21
1 Algemene Voorwaarden Rik Harmsen

Algemene Voorwaarden

Embed Size (px)

Text of Algemene Voorwaarden

Page 1: Algemene Voorwaarden

1

Algemene VoorwaardenRik Harmsen

Page 2: Algemene Voorwaarden

2

Algemene Voorwaarden

• Wie kent ze niet

• Voor- en nadelen

Page 3: Algemene Voorwaarden

3

Omschrijving

• Een of meer bedingen

• Opgesteld om in een aantal overeenkomsten op te nemen

• M.u.v. ‘Kernbedingen’

(individuele op maat gemaakte afspraken vallen niet onder de definitie)

Page 4: Algemene Voorwaarden

4

Bescherming wederpartij

• Toepasselijkheid• Battle of Forms

• Vernietigbaarheid• Onredelijk bezwarend• Geen redelijke mogelijkheid om kennis te

nemen van algemene voorwaarden

• Abstracte toetsing op initiatief van belangengroepen

Page 5: Algemene Voorwaarden

5

Toepasselijkheid

• Aanvaarding wordt snel aangenomen– Verwijzing voldoende, mits duidelijk– Niet vereist is dat wederpartij de inhoud

kent– Wel informatieplicht

Page 6: Algemene Voorwaarden

6

Informatieplicht

• Sanctie: vernietiging

• Doel: wederpartij tijdig in gelegenheid stellen van de algemene voorwaarden kennis te nemen èn deze te bewaren

• Hoe: verwijzen en kennis laten nemen

• Bewijslast

Page 7: Algemene Voorwaarden

7

Verwijzen

• Op duidelijke plaats

• Boven de handtekening

Page 8: Algemene Voorwaarden

8

Hoofdregel: Terhandstelling

• Bij of vóór het sluiten van de overeenkomst

• Handtekening voor ontvangst is aan te bevelen

• Vaste afnemers: eenmalige toezending volstaat

Page 9: Algemene Voorwaarden

9

Als terhandstelling niet mogelijk

(automaat, telefoon, openbaar vervoer)

• Vóór sluiten overeenkomst bekendmaken:– AV liggen ter inzage of zijn gedeponeerd– AV worden op verzoek toegezonden

Page 10: Algemene Voorwaarden

10

Elektronische contracten

• Aangepaste voorschriften met zelfde doel:

Wederpartij krijgt een goed leesbaar stuk dat hij kan bewaren

(zie presentatie van Ernst Boucher)

Page 11: Algemene Voorwaarden

11

Battle of Forms (1)

• Beide partijen verwijzen elk naar hun eigen algemene voorwaarden

• Vier oplossingen denkbaar:– Geen van beide zijn

geldend– First shot rule– Last shot tule– Knock out rule

Page 12: Algemene Voorwaarden

12

Battle of Forms (2)

• NL recht:

Tweede verwijzing heeft alleen effect als de eerste verwijzing uitdrukkelijk van de hand gewezen is

onvoldoende is:• Gebruik van eigen algemene voorwaarden• Afweerclausule in eigen AV

Page 13: Algemene Voorwaarden

13

Battle of Forms (3)

• Uitdrukkelijke afwijzing van eerste verwijzing is een verwerping van het aanbod

• De bal ligt bij de aanbieder:– Ofwel geen overeenkomst– Ofwel overeenkomst met AV van andere

partij– Ofwel (her)onderhandelen

Page 14: Algemene Voorwaarden

14

Battle of Forms (slot)

• NL kiest voor first shot rule

• Omringende landen:– Knock out– Last shot

• Advies:– Wees alert op AV wederpartij– Wees duidelijk: uitdrukkelijk

Page 15: Algemene Voorwaarden

15

Tekst suggestie

Hierbij zeggen wij u dank voor de door u geplaatste opdracht. Wij willen echter benadrukken dat wij slechts bereid zijn de overeenkomst uit te voeren met toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden, die wij reeds aan u hebben toegezonden.Wij stemmen derhalve niet in met de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden waarnaar u bij uw opdracht van ……… jl. heeft verwezen.

Page 16: Algemene Voorwaarden

16

Inhoudstoetsing

• Criterium: onredelijk bezwarend voor de wederpartij– Aard en overige inhoud overeenkomst– Wijze van totstandkoming algemene

voorwaarden– Wederzijds kenbare belangen– Overige omstandigheden van het geval

Page 17: Algemene Voorwaarden

17

Mate van bescherming

• Afhankelijk van type wederpartij:– Consument– Grote ondernemingen– Restcategorie

• Overheid• Non-profit• MKB

– Speciaal geval: de beknelde detailist (tussenschakel)

Page 18: Algemene Voorwaarden

18

Zwarte en grijze lijst

• Consumentenbescherming

• Zwart: als onredelijk bezwarend aangemerkt

• Grijs: wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn

• Reflexwerking

Page 19: Algemene Voorwaarden

19

Internationale transacties (1)

Business to business

• Twee bedrijven allebei in NL gevestigd:– NL wettelijke regeling AV van toepassing

• Twee bedrijven waarvan tenminste één buiten NL gevestigd:– NL wettelijke regeling AV niet van

toepassing

Page 20: Algemene Voorwaarden

20

Internationale transacties (2)

Transacties met consumenten

• NL consument:- NL wettelijke regeling AV wel van

toepassing

• Buitenlandse consument- NL wettelijke regeling AV alleen van

toepassing als voor het overige ook NL recht van toepassing is

Page 21: Algemene Voorwaarden

21