Alkohol a dopravní nehody

  • View
    32

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alkohol a dopravn nehody. Roman Budsk Vedouc BESIP. BESIP v R - realita. Alkohol a zen - EU. 1 2 % ujetch kilometr absolvuj idii, kte ped jzdou poili alkoholick npoj. Na evropskch silnicch umr kad tvrt osoba pi nehodch sasistenc alkoholu. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Snmek 1

Alkohol a dopravn nehodyRoman BudskVedouc BESIP

1BESIP v R - realita1 2 % ujetch kilometr absolvuj idii, kte ped jzdou poili alkoholick npoj.

Na evropskch silnicch umr kad tvrt osoba pi nehodch sasistenc alkoholu.

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Alkohol a zen - EU2BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Mra rizika zavinit dopravn nehodu v zvislosti na hladin alkoholu v krvi idie0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2x5x7x12x19x25x30x7x5x12xBESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Alkohol a poty obt DN

BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Dopravn nehody s ptomnost alkoholuV letech 1993-2013 inil podl obt pi DN sptomnost alkoholu 10,3 %.

Sohledem na nulovou toleranci alkoholu vkrvi nejde ovem o pzniv daj. 5BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesipMeziregionln srovnnRok 2013 poet obt u nehod s ptomnost alkoholu inil 9 %

Mezi kraji panuj velk rozdly6BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zvanost DN v roce 2013Nehody bez ptomnosti alkoholu - 6,7

Nehody s asistenc alkoholu 11,1

Nehody s ptomnost omamnch ltek 47

Nehody s ptomnost alkoholu a omamnch ltek - 129BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Alkohol a zvanost DN (r. 2013)

BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Hladina alkoholu podl na fatlnch DN

BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

NSBSP 2011-2020 a DN s alkoholem a drogami

BESIP v R - realitaA 5 % idi piznv uvn drog a a 10 % uv lky, je negativn ovlivuj schopnosti kzen.

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Drogy a jin ltky - EUBESIP v R - realitaalkoholu cca 13x vy, marihuany cca 1,8x vy, narkotik cca 3x vy,stimulancia cca 3,6x vy,sedativa cca 4,8x vy, alkoholu a drog vce ne 23x vt

riziko vzniku fatln dopravn nehody ve srovnn se stzlivm idiem

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (Kolumbijsk univerzita)Riziko zavinn dopravn nehody je u idie pod vlivem:BESIP v R - realitajih Evropy46 % zpad 35 % vchod 17 %sever 10 % 9 % idi v, e pokud jedou opatrn, mohou po poit alkoholu dit vozidlo

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)Piznn idi, e v poslednm msci dili pod vlivem alkoholuBESIP v R - realitamui 2,6x astji ne eny piznvaj, e dili pod vlivem alkoholu;

nejastji d snadlimitn hladinou alkoholu vkrvi osoby ve vku 25 34 let, nejmn problm maj osoby ve vku nad 65 let;

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)14BESIP v R - realitaOsoby bez ukonenho zkladnho vzdln maj o 132 % vt vskyt alkoholickch incident;

idii ijc vpartnerskm vztahu maj mn problm s alkoholem ne osoby ijc osamocen;

vce ne 20 % vce problm salkoholem oproti jedincm ijcm na venkov vykazuj mstt idii

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)15BESIP v R - realitam vce kilometr idi ron najede, tm vt problmy salkoholem deklaruje. Ti, kte ron ujedou:

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)3500 5000 kilometr maj o 56 % vce,7500 10000 km, deklaruj o 78 % vce, Nad 10000 km pak o 93 % vce

incident ne idii svkonem do 3500 km.BESIP v R - realitaS nzorem, e po poit alkoholu nelze dit vozidlo se ztotouje

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)95 % maarskch idi 91 % francouzskch idi, 74 % eskch idi 74 % finskch idi, 72 % rakouskch idi, 66 % kyperskch idi.

17BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)21 % eskch idi vol po zruen nulov tolerance alkoholu vkrvi.

Zven povolen hranice alkoholu v krvi poaduje:

8 % idi v Polsku, 10% idi v Maarsku, 17 % idi v Itlii, 33 % idi v Irsku;

18BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Zahranin vzkumy (evropsk projekt SARTRE4)Na druhou stranu oproti poslednmu przkumu provedenmu vroce 2002 podporuje absolutn zkaz povn alkoholu pi zen

o 20 % vce eskch idi, o 17 % idi vMaarsku a Polsku,o 3 % idi v Itlii,

naopak podpora absolutnho zkazu poklesla u idi

o 8 % ve Finsku,o 5 % ve vdsku.

BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Spoteba alkoholu a drog v Resk republika je dle WHO se spotebou 16,45 litru istho alkoholu ron na hlavu svtovm premiantem.

Ve spoteb drog pslu R druh msto. Pitom ve spoteb konop jsme prvn, ve spoteb extze druz, ve spoteb amfetaminu est.

Podstatnou roli bezpochyby sehrv tradin vysok mra tolerance povn alkoholu vna spolenosti. Dle WHO je esk republika se spotebou 16,45 litru istho alkoholu ron na hlavu svtovm premiantem.

20BESIP v R - realita

www.ibesip.czwww.facebook.com/ibesipwww.youtube.com/ibesip

Spoteba alkoholu a drog v RDle agentury Bloomberg je tak nae zem nejneestnjm sttem na svt (hodnoceno bylo 57 zem).

esk republikaSlovinsko ...ItlieeckoChorvatsko

21

Roman Budskvedouc BESIProman.budsky@mdcr.cz

22