Alternativele educationale

  • View
    367

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Alternativele educationale

STRUCTURA COMUNIC RII1. Argumentum 2. Preciz ri conceptuale 3. Ct de noi sunt educa iile noi? 4. Alternativele educa ionale n Romnia 5. Legisla ia nv mntului alternativ

STRUCTURA COMUNIC RII6. Activitatea din subsistemul alternativelor educa ionale 6.1. Ini iatori Planuri / Centre / Federa ii / Asocia ii 6.2. Autorizare / Acreditare Standarde / indicatori de evaluare pentru alternative 6.3. colarizare Niveluri / Forme / Tipuri de nv mnt 6.4. Re ea Grupe / Clase / Unit i 6.5. Curriculum 6.6. Evaluare / Monitorizare / Inspec ie / Control / Audit

STRUCTURA COMUNIC RII

6.7. Resurse 6.7.1. Umane 6.7.2. Financiare 6.7.3. Materiale 6.7.4. Informa ionale 6.8. Formare i dezvoltare profesional 6.9. Management institu ional 6.10. Comunicare / Parteneriate

S l s m natura s ac ioneze n lini te i ncet , veghind doar asupra a ceea ce circumstan ele nconjur toare sus in munca naturii ,,Secolul copilului, Ellen Key (1849-1929)

Marea noastr eroare const n ncercarea de a ob ine de la fiecare n parte virtu i pe care nu le are, neglijnd s le cultiv m pe cele pe care le posed . Marguerite Yourcenar

Tot ceea ce nu reu e te s m omoare mi d for F. Nietzsche Societ ile stupide sunt cele n care convingerile valabile, modalit ile de a rezolva conflictele, sistemele de evaluare i modurile de via sl besc posibilit ile inteligen ei personale. ,,Inteligen a e uat . Teoria i practica prostiei Jose Antonio Marina

Defini ia alternativelor educa ionaleNimic nu este mai puternic dect o idee c reia i-a venit vremea Victor Hugo Dic ionarul de pedagogie, ap rut n 1979, nu con ine termenul. Dic ionarul de termeni pedagogici, elaborat de Sorin Cristea, reia defini ia din Dictionnaire actuel de lducation. Dic ionarul de pedagogie, autori Horst Schaub i Karl G. Zenke, tradus la Editura Polirom, n 2001, nregistreaz termenul nv mnt alternativ pe care l define te ca fiind

activitatea care se desf oar n institu ii colare, dup obiective, organizare, con inut, forme de predare i nv are, mijloace, via a colii i activitatea p rin ilor, cu abatere total sau par ial de la caracteristicile unitare ale colii de stat i care ofer o alt variant de instruire i educare.

ALTERNATIVE EDUCA IONALEMIRCEA TEFAN - ,,LEXICON PEDAGOGIC 1. 2. 3. Modalit i de a rezolva n variante diferite o anumit problem pedagogic prezentnd avantaje educative dar i riscuri; Diferite variante ale organiz rii colare oficializate prin Legea nv mntului; Multitudinea curentelor, cooperante sau contradictorii, consultnd sisteme alternative, mai mult sau mai pu in compatibile ntre ele.

NV MNT ALTERNATIV form de organizare a procesului didactic, care ofer o alt variant organizatoric dect cea din coala oficial . PLURALISM EDUCA IONAL existen a unor institu ii colare, pe lng sistemul de nv mnt oficial organizat de stat, care ofer o nou variant de instruire i educare, propunnd alte con inuturi, strategii educa ionale i forme de evaluare, considerate ca reprezent nd un progres pedagogic. Pluralismul educa ional reprezint expresia libert ii i democra iei n domeniul nv mntului.

SISTEME ALTERNATIVE DE INSTRUIREModuri diferite de abordare a precesului instructiv-educativ, care se intalnesc atat la nivelul institutional, cat si la nivelul procesualitatii si metodologiei didactice. Alternativitatea poate fi inteleasa, pe de o parte, ca adaptare a unor tipuri de institutii educative care s-au bucurat de rasunet in trecut, incercand sa rezolvam prin ele problemele actuale ale invatamantului. Alternativitatea poare fi n eleas i in sensul adoptarii unei viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum si asupra practicilor scolare actuale din lume. ,,Existenta mai multor sisteme nu prsupune neaparat negarea sau anularea reciproca. In realitate, ele sunt complementare. In raport cu cerintele dezvoltarii invatamantului nostru, putem folosi, intr-o etapa sau alta, in spirit pluralist, elementele care ne sunt necesare din diferitele sisteme alternative de instruire.

,,DUBLETE PEDAGOGICEnou / vechi tradi ional / modern unitate / diversitate static / dinamic identitate / schimbare etilism / egalitarism activism / pasivism omogenitate / eterogenitate succes / e ec dirijism / nondirectivitate individ / masa conformism / nonconformism varietate / diferen iere egocentrism / alteritate conducere / autoguvernare autonomie / conformitate centralizare / descentralizare constrngere / responsabilitate informativ / formativ

EDUCA IA NOUMi care pedagogic care a reunit mai multe curente ( colile noi, educa ia liber , coala activ , coala muncii, coala n aer liber, centrele de interes, comunit ile colare, metoda complexelor, scoutismul etc.) unite prin cteva idei principale privind posibilit ile copilului: de a- i manifesta liber trebuin ele de cunoa tere, ac iune i comuniune social ; de a se elibera de constrngeri; de a se integra n grup; de a se racorda la via a real ; punerea copilului n contact cu natura; experien a practic devine surs de cunoa tere.

Coordonate ale educa iei noi / colii noi / colii active1. 2. 3. 4. 5. Studierea riguroas a fiin ei copilului, ntr-o dubl perspectiv : conformarea la exigen ele vrstei i individualizarea acestui proces; Educa ia se impune a fi func ional , trebuie s rezolve o trebuin con tientizat ; Noua educa ie trebuie s refac leg tura colii cu via a; Educa ia nou se face printr-o coal activ , prin angajarea profund a elevului n procesul propriei transform ri; ,, colile gem sub povara materiilor de nv mnt i de aceea trebuie cultivate preponderent for ele copilului n transformarea tiin ei ntr-un bun cu valoare instrumental pentru fiecare individ; Educa ia moral-cet eneasc se realizeaza prin acordarea unei mai mari autonomii copilului.

6.

SOLU II PROPUSE DE EDUCA IA NOU / COALA ACTIV1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Introducerea metodelor active; Promovarea unei leg turi permanente ntre coal i via a practic ; Individualizarea nv mntului; Studiul psihologic al individualit ii ca punct de sprijin pentu individualizare; Utilizarea intui iei ca modalitate de cunoa tere; Primatul culturii formative; Fructificarea spontaneit ii, ca mijloc de realizare a punctului de vedere func ional; Dezideratele disciplinei libere, al autoconducerii, al cooper rii colare, ca mijloace de integrare activ n realitatea social .

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?1. ROUSSEAUISM 2. ,, COALA NOU 3. PEDAGOGIA EXPERIMENTAL 4. SISTEMUL MANNHEIM 5. EDUCA IA LIBER 6. NOILE EDUCA II 7. NV MNTUL GLOBAL 8. PEDAGOGIA SCOUT 9. PEDAGOGIA AC IUNII 10. COALA CETATE 11. COALA MUNCII 12. PEDAGOGIA MONTESSORI

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?13. COALA ACTIV 14. PLANUL DALTON 15. PLANUL WINNETKA 16. PEDAGOGIA WALDORF 17. PEDAGOGIA CURATIV 18. TEHNICILE FREINET 19. PLANUL JENA 20. PROGRESIVISM 21. SELFGOVERNEMENT 22. NV ARE EXPERIEN IAL 23. CENTRELE DE INTERES 24. PEDAGOGIA PSIHANALITIC

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?25. PEDAGOGIA PERSONALIST 26. PEDAGOGIA EXPERIEN IAL 27. EDUCA IA PROGRESIV 28. METODA COUSINET 29. NONDIRECTIVISM 30. PEDAGOGIA EXISTEN IALIST 31. METODA PROIECTELOR 32. EDUCA IA NEGATIV 33. CLASELE DESCHISE 34. PEDAGOGIA INSTITU IONAL 35. COALA COMPREHENSIV 36. TRANZAC IA EDUCA IONAL

CAT DE NOI SUNT NOILE EDUCATII?37. PEDAGOGIA PROSPECTIV 38. PEDAGOGIA RECONSTRUC IONIST 39. KELLER PLAN 40. NOUL INFORMALISM 41. PROGRAMUL PARKWAY 42. STEP BY STEP 43. ORGANIZA IA AUTOPERFECTIBIL 44. PEDAGOGIA TERAPEUTIC 45. PEDAGOGIA SCEPTIC 46. PEDAGOGIA CONSTRUCTIVIST

1. ROUSSEAUISMOrientare pedagogic n spiritul concep iilor lui J. J. Rousseau: dezoltarea liber a nclina iilor, educa ia n natur , conform naturii copilului, descoperirea adev rurilor prin cercetare proprie etc. Un rousseauist al secolului al XIX-lea a fost Lev Tolstoi, prin experimentul pedagogic de la Iasnaia Poliana. Mai multe curente pedagogice din secolul al XX-lea s-au declarat rousseauiste: educa ia nou , nondirectivismul, noul informalism etc.

2. ,, COALA NOU Tipuri de institutii novatoare, care utilizau procede didactice atractive, ofereau copiilor prilej de contact cu natura si i implicau efectiv n activitatea manuala, instituind o relatie educationala bazata pe afectiune. Erau scoli internat, aparute spre sfarsitul secolului al XIX-lea, ca o reactie la intelectualismul invatamantului oficial. Principalele experiente de acest tip au fost facute de Cecil Reddie in Anglia, in 1889, de H. Lietz, in Austria, in 1896, de Ed. Demolins in Franta, in 1899, de G. Wyneken in Germania, in 1906. In 1899, s-a creat un Birou International al Scolilor Noi. Ulterior acest curent al scolilor noi s-a varsat in torentul puternic al miscarii pedagogice a educatiei noi.

3. PEDAGOGIA EXPERIMENTALMetodologie experimental utilizat n studierea proceselor de educa ie. A fost folosit pentru prima oar n 1900, de pedagogul german E. Neumann, mpreun cu colaboratorul s u W. Lang, autorul unei ,,Didactici experimentale (1903). La noi, un reprezentant valoros al pedagogiei experimentale la nceputurile ei, a fost Vladimir Ghidionescu.

4. SISTEMUL MANNHEIMMod de organizare a nv mntului pe clase de nivel, care a fost experimentat n anul 1901 de pedagogul german Dr. Sickinger, n ora ul Mannheim. Existau n paralel clase obi nuite, clase de dezvoltare, clase speciale i o sec ie special pentru copii cu aptitudini superioare.

5. EDUCA IA LIBERRamura principal a educa iei noi, cea mai radical n proclamarea dezvolt rii libere a copilului i a noninterven ionismului pedagogic care cere educatorului ,,s lase natura s lucreze lini tit i ncet. i-a g sit expresia n cartea ,,Secolul copilului (1900), de Ellen Key, n Casa dei Bambini ai Mariei Montessori i n coala organizat de Lev Tolstoi la Iasnaia Poliana.

6. NOILE EDUCA IIAu ap rut la sfr itul secolului al XIX-lea i au avut o mare influen n prima jum tate a secolului al XX-lea ca reac ie la intelectualismul i rigorismul procesului de nv mnt tradi i

Search related