of 18 /18
Koppdekor Amalie Ueland

Amalie prosesshefte

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dekor for kopp

Citation preview

Page 1: Amalie prosesshefte

Koppdekor   Amalie  Ueland

Page 2: Amalie prosesshefte

2

Page 3: Amalie prosesshefte

3

Page 4: Amalie prosesshefte

Du  skal  designe  dekor  til  Figgjo-­koppen  som  du  får  utdelt.  Dekoren  skal  du  de-­signe  med  inspirasjon  fra  området  rundt  Vågen  i  Sandnes.  

Kompetansemål  for  oppgaven:

men  detaljer  og  utsnitt  i  geometrisk  formspråk.

med  gjenkjennelige  former.

-­spunktet.

4

Page 5: Amalie prosesshefte

2  -­  4  :  oppgaven

8-­9  :  

10-­15:  Prossesen

16  -­  17:  Egenvurdering

Page 6: Amalie prosesshefte

 

 

ikke  den.  

Inspirasjonen  til  denne  dekoren  kom  fra  et  tre  som  vokser  nede  ved  Vågen.  Sir-­

6

Page 7: Amalie prosesshefte

Stiliseringsprosses    

7

Page 8: Amalie prosesshefte

Fargevalg

8

Page 9: Amalie prosesshefte

9

Page 10: Amalie prosesshefte

Prosessen  

10

Page 11: Amalie prosesshefte

11

Page 12: Amalie prosesshefte

12

Page 13: Amalie prosesshefte

13

Page 14: Amalie prosesshefte

14

Page 15: Amalie prosesshefte

15

Page 16: Amalie prosesshefte

data  enn  å  tegne.  16

Egenvurdering

Page 17: Amalie prosesshefte

ujenve  siden  jeg  måtte  rette  på  de  med  skjerekniven.  Dette  er  noe  jeg  tror  jeg  kunne  gjort  

17

Page 18: Amalie prosesshefte