Click here to load reader

Amerika obyvatelstvo

 • View
  94

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Amerika obyvatelstvo. Socioekonomické rozdělení kontinentu. Kolonizována především anglosaskými národy. Anglosaská Amerika. 355 mil. ob. Latinská Amerika. 500 mil. ob. Kolonizována románskými (latinskými) národy. Kontinent Amerika. =. 855 miliónů obyvatel. 2. NEJ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Amerika obyvatelstvo

 • Amerikaobyvatelstvo

 • Socioekonomick rozdlen kontinentuAnglosask Amerika355 mil. ob.Kolonizovna pedevm anglosaskmi nrody.Latinsk Amerika500 mil. ob.Kolonizovna romnskmi (latinskmi) nrodyerven je vyznaena anglosask st AmerikyKontinent Amerika=855 milin obyvatel2. NEJ

 • OsdlenMongoloidn kmeny ze Sibieasi ped 30 000 letyJak to?Kontinentln most mezi Amerikou a Asi v oblasti Beringova prlivuRozen po cel severn a jin AmericeAthabask kmeny v Kanad a na zpad USAVjimky:Inuit (Eskymci) na dalekm severu

 • Indini AmerikyMayovji v 1. tiscilet p. n. l. tdn spolenostvrchol v 9. stol. mstsk sttyrozen: Yucatan v Mexiku, Belize, Guetamala a Honduras (dungle)architektura (pyramidy), astronomie (365 dn v roce), hieroglifick psmo, sport (mov hry)mnohobostv (bh Slunce), krvav obady (lidsk obti)padek nen zcela jasndnes ije asi 0,5 mil. potomk slavnch MayChiten Izza

 • Aztkovod 12. stol. se usazuj ve stednm Mexikuzaloili hlavn msto Tenochtitln (nynj Mexico City), tehdy mon nejvt msto svtavyspl zemdlstv (kukuice, rajata, tabk) emesla (ozdoby z barevnch kov, keramika)nboenstv (lidsk a zvec obti), obtn pyramidyrozkvt v 15. stol. (12 mil. obyvatel)Aztck bh1521 i Aztk dobyl Hernando Cortzdnes asi 1 mil. potomk

 • Inkovzkladem vbojn kmen Keua (podrobil si okoln zem)rozkvt za. 16. stol. (zem And od rovnku a po Atacamu)hlavn msto Cuzco a opevnn msto v horch Machu Picchuvborn armda, dokonal komunikan systm: dldn silnice a mosty (neznali vak kolo)zemdlstv na zavlaovanch terasovitch polch, tkan barevnch ltek, umleck pedmty ze zlata, uzlkov psmo kipudnes 12 mil. obyvatel, keuntina je ednm jazykem v Peru a Bolvii1533 dobv Francisco Pizarro CuzcoInca trail

 • Severoamerick indinsk kulturyJednalo se vtinou o lovce, sbrae, rybe, zemdlce a vlenky.Kmeny ily na obrovskm zem vtinou izolovan vzniklo pes tisc rznch jazyk.Nejznmj kmeny: ernonoci, ejeni, Mohykni, Huroni, ooni, Siuxov, Irokzov, Navahov, Apai Djiny Severn Ameriky jsou spojeny s vyhnnm indin z jejich zem, zatlaovn do rezervac. ast stety mezi indiny blmi vojky.Thathanka IyothakGenerl Custer

Search related