ANALIZA TRANSPORTNIH MREŽA - Saobraćajni fakultet TRANSPORTNIH MREŽA Dr Dušan Teodorović, red.prof. Dr Milica Šelmić, docent Miloš Nikolić, asistent

Embed Size (px)

Text of ANALIZA TRANSPORTNIH MREŽA - Saobraćajni fakultet TRANSPORTNIH MREŽA Dr Dušan Teodorović,...

 • ANALIZA TRANSPORTNIHMREA

  Dr Duan Teodorovi, red.prof.Dr Milica elmi, docentMilo Nikoli, asistent

 • I PREDAVANJE

  Osnovne definicije

  Izraunavanje stepena povezanostimreemree

  Prikazivanje mrea u matrinoj formi

 • 1. Uvod

  Transportnu mreu moemo definisati kaoskup vorova i skup grana na kojima seodvija saobraajno-transportna delatnost.

  vorovi: gradovi, raskrsnice ulica,aerodromi, eleznike stanice, vodnapristanita, autobuske stanice, potanskirobni terminali.

 • 1. Uvod

  vorovi u transportnoj mrei sumeusobno povezani odreenim vezama.

  Grane: ulice, drumske saobraajnice,Grane: ulice, drumske saobraajnice,vazduni putevi, plovni putevi, eleznikepruge

  GIS: izuzetno pogodan alat za uvanjeinformacija o transportnoj mrei.

 • 1. Uvod

  Slika 1: Transportna mrea

 • 1. Uvod

  Transportni zahtev: U pojedinimvorovima (ili na granama) se pojavljujuzahtevi za prevoenjem robe i putnika iliza prenoenjem odreenih informacija

  Od projektovanja mree i organizacijeprevoenja na transportnoj mrei bitnozavise kako trokovi infrastrukture,tako i trokovi odvijanja saobraaja ikvalitet pruenih saobraajnih usluga.

 • 1. Uvod

  Kakav treba da bude oblik mree linijavazdunog saobraaja ili eleznikogsaobraaja u jednom regionu?

  Da li sve gradove treba povezati direktnimDa li sve gradove treba povezati direktnimletovima ili treba saobraaj obavljati iletovima sa meusletanjem?

  Kako treba da izgleda mrea linija javnogsaobraaja u jednom gradu?

 • 1. Uvod

  Kojim rutama treba da se kreu saobraajnasredstva prilikom snabdevanja prodavnica?

  Kako organizovati sakupljanje smea ujednom gradu?Kako organizovati sakupljanje smea ujednom gradu?

  Gde locirati saobraajni terminal, stanicuslube hitne pomoci, vatrogasnu brigadu,policijsku stanicu ili potu?

 • 1. Uvod

  Izraunati vrednosti saobraajnih tokovadu grana mree (Problem raspodelesaobracaja).

  Odrediti skup najboljih ruta za slanjetereta od grupe izvornih ka grupi ciljnihvorova (Transportni zadatak)

 • 1. Uvod

  Osnovna podela problema:

  Taktiki problemi:Odreivanje veliine voznog parka i veliineflote.Odreivanje veliine voznog parka i veliineflote.

  Strategijski problemi:Odreivanje broja i lokacije objekata na mrei.

  Operativni problemi:Projektovanje ruta saobracajnih sredstava;Projektovanje redova vonje i redova letenja.

 • 1. Uvod

  Prvi rad u kome je razmatran jedanproblem rutiranja objavio je LeonhardEuler (1707-1783).

  Kroz grad Knigsberg protie reka Pregel.Dva rena ostrva povezana su sa obalamai meusobno sa ukupno sedam mostova.

 • 1. Uvod

  Slika 2:Mostovi u Knigsberg-u 1736

 • 1. Uvod

  Euler-a je interesovao odgovor na sledeepitanje:Da li povorka ljudi moe da predje preko svihsedam mostova tano jedanput?

  Euler je u svom radu pokazao da ne postojireenje razmatranog problema rutiranja.

  Ovaj Euler-ov rad (St. Petersburg, 1736)predstavlja poetak razvoja teorije grafova.