Analýza kľúčových slov

Embed Size (px)

Text of Analýza kľúčových slov

  • 1. Analza kovch slov Webinr Podnadpis Nzev prezentace Ataxo Czech s.r.o. | Dlnick 213/12, 170 00 Praha | I: 27208052 | DI: CZ27208052www.ataxo.cz info@ataxo.com | tel.: +420 251 512 321 | fax.: +420 27 763 109 1

2. Poujeme sa? Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 2 3. Technick problmy Problmy s pripojenm hlste na Michal.KruIs@Ataxo.com Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 3 4. Otzka Vytvrali ste u niekedy analzu kovch slov? no, vea krt. U som si to sksil/a Neviem, netum o presne by mala analza obsahova Nie Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 4 5. K omu analza kovch slov sli Zkladn kame SEO Pomha plni ciele SEO, hlavne: Vyia nvtevnos Lepie cielenie -> konverzn pomer Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 5 6. o vidte na obrzku? Podnadpis Zdroj obrzku: http://www.sxc.hu/photo/1342204Analza kovch Nzev prezentace slov 6 7. o vidte na obrzku? Sedacia sprava erven Pohovka Koen Gau Rohov Sedaka Rozkladacia Otoman Podnadpis Gauov sprava Zdroj obrzku: http://www.sxc.hu/photo/1342204Analza kovch Nzev prezentace slov 7 8. Typy dotazov Informan Navigan Transakn Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 8 9. Informan dotazy Hmm, kedy zomrel Michael Jackson? Podnadpis Michael Jackson datum smrtiAnalza kovch Nzev prezentace slov 9 10. Navigan dotazy Kruci, dotal som posledn knihu.. Podnadpis Martinus knihyAnalza kovch Nzev prezentace slov 10 11. Transakn dotazy Nastal as, urobi si autokolu Podnadpis Autokola MalackyAnalza kovch Nzev prezentace slov 1 1 12. Otzka Akm typom dotazu je vraz Ataxo webinre? Informan Transakn Navigan Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 1 2 13. Postup pri analze KW Hadanie Vyhodnotenie Ohodnotenie Podnadpis Relevancia Hadanos Konkurencia PouiIe Analza kovch Nzev prezentace slov 1 3 14. Hadme kov slov Podnadpis Hodnoqme Pouvame Vyhodnocujeme Analza kovch Nzev prezentace slov 1 4 15. Zdroje kovch slov Sedliacky rozum Konkurencia Nstroje: Adwords Keyword Tool Nvrh klovch slov Sklik Podnadpis Synonymick slovnky Google AnalyIcs PPC kampane alie zdroje: Google Insights, Google Webmaster Tools Wordtracker, Trellian Analza kovch Nzev prezentace slov 1 5 16. Otzka: Poznte nstroj na analzu kovch slov od Google alebo od Skliku? Poznm oba nstroje Poznm len Google Adwords tool Poznm len nvrh klovch slov od Skliku Podnadpis Nepoznm iadny z nstrojov Analza kovch Nzev prezentace slov 16 17. Adwords keyword tool Podnadpis Odkaz: hsps://adwords.google.sk/select/KeywordToolExternal Analza kovch Nzev prezentace slov 1 7 18. Nvrh klovch slov Sklik Podnadpis Odkaz: hsps://www.sklik.cz/navrh-klicovych-slov Analza kovch Nzev prezentace slov 1 8 19. Zhody Von Frzov Presn Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 1 9 20. Von zhoda Vo vonej zhode je skrtka vetko Podnadpis Topnky Adidas dmskeTopnky AdidasAdidas topnkyAdidas ierne topnky pre chalanovObrzky tvr s erpan z: http://ndicons.com/pack/169/avatar_boy. Analza kovch Nzev prezentace slov 20 21. Frzov zhoda Moja frza + dao k tomu Podnadpis Topnky Adidas dmskeerven topnky adidas z nyTopnky AdidasAdidas ierne topnkyTopanky adidasAnalza kovch Nzev prezentace slov 2 1 22. [Presn zhoda] Presne to o zadm a nikdy inak! Podnadpis topnky adidas (3 600) topanky adidas (3 600)topnky adidas (590) topanky adidas (480) [Topnky Adidas][topnky adidas] (58)[topanky adidas] (170)Analza kovch Nzev prezentace slov 2 2 23. Long tail Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 2 3 24. Hadme Hodnoqme kov slov Podnadpis Pouvame Vyhodnocujeme Analza kovch Nzev prezentace slov 2 4 25. Relevancia Ako nm jednotliv KW pomu pri plnen cieov webu? Priorita produktov (sluieb) Konkurenn vhody Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 25 26. Hadanos Trendy Seznnos Nejednoznanos Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 2 6 27. Hadanos Trendy Seznnos Nejednoznanos Podnadpis Michael JacksonAnalza kovch Nzev prezentace slov 27 28. Hadanos Trendy Seznnos Nejednoznanos Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 2 8 29. Konkurencia Odkazov prol Obsah Va recha.sk vs. cepty.sk Dobrere Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 2 9 30. Otzka Ak faktory s rozhodujce pri hodnoten kovch slov? Konkurencia, relevancia a hadanos Hadanos, trendy a konkurencia Konkurencia v PPC, hadanos, relevancia Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 30 31. Hadme Hodnoqme Pouvame Vyhodnocujeme kov slov Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 31 32. Ako vyhodnocova prnos KW Nvtevnos Konverzie Poet uniktnych dotazov Poet vstupnch strnok Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 32 33. Najastejie chyby pri analze KW Vytvra sa prli neskoro Nesprvny vber kovch slov Nzky poet vybranch slov Ignorcia long tailu Podnadpis Analza kovch Nzev prezentace slov 33 34. Priestor na vae otzky Otzky k webinrom: webinare@ataxo.com Podnadpis akujem za pozornos, Jn Januka E-mail: Jan.Januska@ataxo.com Twiser: @JanJanuska Ataxo Czech s.r.o. | Dlnick 213/12, 170 00 Praha | I: 27208052 | DI: CZ27208052 Nzev prezentace www.ataxo.cz | info@ataxo.com | tel.: +420 251 512 321 | fax.: + 420 272 763 1093 4