of 53 /53
Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015) V roce 2015 bylo analyzováno 66 744 příspěvků 15 zpravodajských relací čtveřice médií o celkové stopáži 2 023 hodin a 44 minut. → Události, komentáře informovaly výrazně nejdéle o uprchlické krizi, Islámském státu a Evropské unii → Podíl zahraničního zpravodajství v roce 2015 narostl v Horizontu ČT24 na 100 %, v Událostech, komentářích na 55 %, ve Zprávách ve 23 na 49 % a v Událostech na 35 % → V relacích ČT24 zazněl srovnatelný počet informací o prezidentovi Zemanovi, předsedovi vlády Sobotkovi a ministrovi financí Babišovi

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf ·...

Page 1: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo(rok 2015)

V roce 2015 bylo analyzováno 66 744 příspěvků 15 zpravodajských relací čtveřice médií o celkové stopáži 2 023 hodin a 44 minut.

→ Události, komentáře informovaly výrazně nejdéle o uprchlické krizi, Islámském státua Evropské unii

→ Podíl zahraničního zpravodajství v roce 2015 narostl v Horizontu ČT24 na 100 %,v Událostech, komentářích na 55 %, ve Zprávách ve 23 na 49 % a v Událostech na 35 %

→ V relacích ČT24 zazněl srovnatelný počet informací o prezidentovi Zemanovi, předsedovivlády Sobotkovi a ministrovi financí Babišovi

Page 2: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 22Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

2

ANALYZOVANÉ ZPRAVODAJSKÉ POŘADY

V analýze byly použity příspěvky těchto zpravodajských relací:

Česká televize (celková stopáž zkoumaných pořadů v roce 2015: 1 291 hodin a 8 minut v 35 696příspěvcích): Události, Události, komentáře, Události v regionech (Praha, Brno, Ostrava), Ekonomika ČT24,Horizont ČT24, Události v kultuře a Zprávy ve 23

TV Nova (celková stopáž zkoumaných pořadů v roce 2015: 241 hodin a 19 minut v 9 853 příspěvcích):Televizní noviny

Prima FTV (celková stopáž zkoumaných pořadů v roce 2015: 366 hodin a 3 minuty v 16 797 příspěvcích):Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divácké zprávy a VIP zprávy/TOP Star

Český rozhlas Radiožurnál (celková stopáž zkoumaných pořadů v roce 2015: 125 hodin a 14 minut v 4 398příspěvcích): Hlavní zprávy (rozhlasová relace je vysílána každý den v 18:00 a v pracovní dny, kdy končí v18:30, obsahuje zpravodajskou a publicistickou část; o víkendech je relace pouze desetiminutová aobsahuje pouze zpravodajskou část)

Celková báze analyzovaných relací čítala 66 744 příspěvků o stopáži 2 023 hodin a 44 minut.

Page 3: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

3

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace a citace

Metodika

Page 4: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 44Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

4

TÉMATA

Mediální událostí roku byla uprchlická krize, o níž na celé třetině svého celoročního obsahu informovaly Události,komentáře. Zveřejňování zpráv o návrzích řešení migrační vlny bylo také důvodem, proč v Událostech meziročně narostl podíltematické kategorie Evropská unie a proč se i v Událostech v regionech objevovaly reportáže s mezinárodním přesahem(snímky 6, 7, 8, 11, 13 a 14).

POLITIKA

Prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka a ministr financí Andrej Babiš byli v relacích ČT24 nejčastěji zmiňovanýmipolitiky. Nejméně příznivě byl přitom novináři, politiky i komentátory vykreslován mediální obraz předsedy hnutí ANO (snímky21, 22, 23, 24 a 25).

LOKALITY

Intenzita událostí odehrávajících se na mezinárodní scéně znamenala meziroční významné nárůsty podílu zahraničníhozpravodajství. Od roku 2013 se tento podíl více než zdvojnásobil v Událostech, komentářích, Televizní noviny zaznamenalynárůst o 11 %, Události a Zprávy FTV Prima o 9 %. (snímky 29 a 30).

EKONOMIKA

Ekonomika ČT24 byla nejširším zdrojem podnikových informací i jedinou sledovanou relací, kde pozitivně laděné výpovědi ofirmách převládaly nad těmi negativními, ve velké míře spojovanými s Volkswagenem (snímky 38, 39, 40 a 41).

VARIABILITA

Události lze označit za nejvíce variabilní, tedy různorodou relaci zkoumané zpravodajské báze, neboť tematizovaly nejvyššípočet námětů zahraničního i domácího zpravodajství, informovaly o nejvyšším počtu politiků, stran a zahraničních lokalit(snímky 43, 44 a 45).

SEBEPREZENTACE A CITACE

Pro Události byly nejčastějšími externími zdroji citací YouTube.com, Google a Český statistický úřad (snímek 48).

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

Page 5: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

5

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace

Metodika

Mediální události

Hlavní zpravodajské relace

Regionální zpravodajství

Komentované zpravodajství

Zprávy ve 23, Ekonomika ČT24, Horizont ČT24, Události v kultuře

Page 6: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 66Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

6

10 nejdéle prezentovaných mediálních událostí v Událostech (vlevo) a ve všech sledovaných relacích ČT24 (vpravo): rok 2015, počet hodin a minut

20:01

7:58

7:36

5:33

4:08

2:02

2:01

1:51

1:29

1:23

uprchlíci v Evropě

teroristické útoky muslimských radikálů

ukrajinsko-ruská krize

Islámský stát

dluhová krize Řecka

občanská válka v Sýrii

střelec v Uherském Brodě

kauza Rath

přejezd amerického konvoje ČR

pád airbusu v Alpách

113:21:00

55:49:00

47:45:00

40:55:00

40:52:07

11:48

7:14

7:08

5:54

4:47

uprchlíci v Evropě

ukrajinsko-ruská krize

Islámský stát

teroristické útoky muslimských radikálů

dluhová krize Řecka

občanská válka v Sýrii

střelec v Uherském Brodě

přejezd amerického konvoje ČR

kauza Rath

kauza Vidkun

Události, Události, komentáře, Události v regionech Praha, Události v regionech Brno,

Události v regionech Ostrava, Zprávy ve 23, Ekonomika ČT24,

Horizont ČT24, Události v kultuře

Metodická poznámka: Takzvanou kauzu, přesněji řečeno mediální událost definují Dayan a Katz v knize Media Events šesti kritérii: 1. událost je přenášena živě; 2. událost je předem naplánovaná a anoncovaná veřejnosti; 3. událost je přerušenímtelevizního programového schématu a vybočuje z denní rutiny; 4. událost není organizována médii samotnými, ale mimo mediální organizace; 5. vysílání události vyvolává silnou (až fascinovanou) odezvu publika a 6. vysílání události probouzí hlubocezakořeněné představy a vyprávění spjatá s hrdinstvím (Dayan, Katz, 1994, s. 102). Media Tenor tuto teorii aplikoval v analytické praxi a kauzami jsou v jeho metodice myšleny významné intenzivně medializované události splňující Dayanova a Katzovakritéria. Kauzou jsou tak pokryty multi-tematické mediální události, jejichž medializace prochází vývojem a v tematické skladbě (viz strana 8) jsou roztříštěny do vyššího množství kategorií. Exemplárním příkladem je kauza metylalkohol, která sedotýkala tematických kategorií kriminální činy (skupinová kriminalita), bezpečnostní politika (policejní vyšetřování a zásahy celní správy), hospodářská politika (vládní opatření na ochranu spotřebitelů), zdravotnictví (zdravotní stav otrávenýchkonzumentů), justice (soudní procesy s aktéry metanolové aféry), společenské jevy (situace rodin obětí) nebo podniková sféra (aféry firem napojených na tzv. metanolovou chobotnici).

MEDIÁLNÍ UDÁLOSTI

Délka medializace uprchlické krize v relacích ČT24 o 21 minut přesahovala 4 celé dny a 17 hodin. O rok dříve byla mediální událostí číslo jedna ukrajinsko-ruskákrize, o níž bylo odvysíláno zpravodajství dokonce ještě o 18 hodin delší. Islámští teroristé udeřili v Paříži i dalších evropských metropolích nejdříve krátce po Novémroce a poté i v pátek 13. listopadu 2015. Na medializaci útoků se zaměřily Televizní noviny sázející na emotivní ztvárnění celé události.

Nejdéle prezentované mediální události v hlavních zpravodajských pořadech (rok 2015), počet minut1201

478333

456

248121

794

497408

154 118 141

709

229 279 269 245

51

715

321173

71 73 97

uprchlíci v Evropě útoky muslimských radikálů Islámský stát ukrajinsko-ruská krize dluhová krize Řecka střelec v Uherském Brodě

Události Televizní noviny Hlavní zprávy (ČRo) Zprávy FTV Prima

Page 7: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

7

MEDIÁLNÍ UDÁLOSTI VE STŘEDOEVROPSKÉM ZPRAVODAJSTVÍ

Medializace vybraných mediálních událostí ve středoevropském televizním a rozhlasovém zpravodajství: červen – prosinec 2015, délka v minutách

Zdrojem informací a analýz příčin a následků migrační vlny i mezinárodních snah zasáhnout proti Islámskému státu byly Události,komentáře. Relace věnovala uprchlíkům dokonce třetinu celoroční stopáže. Téměř celých 23 hodin informovaly o migrantech i slovenskéSprávy RTVS. Slovenska se totiž krize dotýkala bezprostředněji než České republiky vzhledem ke společné hranici s Maďarskem.

46:13:00

22:59

22:41

19:10

12:53

11:35

11:31

10:32

6:42

2:24

1:33

1:19

1:00

0:02

0:01

Události, komentáře

Správy RTVS

Horizont ČT24

Události

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Zprávy ve 23

Hlavní zprávy (ČRo)

Wiadomości

Události v regionech Brno

Události v regionech Praha

Ekonomika ČT24

Události v regionech Ostrava

Události v kultuře

Krimi zprávy

15:12

10:43

4:42

4:32

4:06

3:34

2:56

2:31

2:01

0:06

0:02

0:02

Události, komentáře

Horizont ČT24

Správy RTVS

Zprávy ve 23

Televizní noviny

Události

Hlavní zprávy (ČRo)

Wiadomości

Zprávy FTV Prima

Ekonomika ČT24

UVR Ostrava

UVR Praha

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

Podíl kauzy na celkové stopážiHorizont ČT24 12%Události, komentáře 11%Zprávy ve 23 6%Hlavní zprávy (ČRo) 4%Správy RTVS 3%Televizní noviny 3%Wiadomości 3%Události 2%Zprávy FTV Prima 2%Ekonomika ČT24 0,2%UVR Ostrava 0,1%UVR Praha 0,1%

Podíl kauzy na celkové stopážiUdálosti, komentáře 33%Horizont ČT24 26%Zprávy ve 23 15%Správy RTVS 14%Hlavní zprávy (ČRo) 14%Zprávy FTV Prima 13%Události 12%Televizní noviny 9%Wiadomości 8%UVR Brno 4%UVR Praha 3%Ekonomika ČT24 2%UVR Ostrava 2%Události v kultuře 0,1%Krimi zprávy 0,02%

UPRCHLICKÁ KRIZE BOJE S ISLÁMSKÝM STÁTEM

Page 8: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 88Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

8

Tematické kategorie příspěvků Událostí (vlevo) a všech sledovaných relacích ČT24 (vpravo): rok 2015, podíl na délce pořadu

13%

13%

12%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

0,2%

společenské jevykriminální činy

mezinárodní událostipodniková sféra

hospodářská politikamenšiny, lidská právabezpečnostní politika

zdravotnictvídoprava

umění, kulturastátní správa

kalamity, nehodyjustice

Evropská unieobrana, armádaživotní prostředí

regionální politikasociální politika

zemědělstvíhistorieškolství

sportenergetika

stranická oblastcírkve, náboženství

věda a výzkummédia

zábava

18%

14%

11%

11%

11%

10%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

0,2%

mezinárodní událostiumění, kulturakriminální činy

společenské jevyhospodářská politika

menšiny, lidská právapodniková sféra

Evropská uniestátní správa

dopravaregionální politika

bezpečnostní politikakalamity, nehody

zdravotnictvíjustice

obrana, armádaživotní prostředístranická oblast

školstvízemědělství

sociální politikasport

energetikahistorie

médiacírkve, náboženství

věda a výzkumzábava

UdálostiUdálosti, komentáře

Události v regionech PrahaUdálosti v regionech Brno

Události v regionech OstravaZprávy ve 23

Ekonomika ČT24Horizont ČT24

Události v kultuře

ZPRAVODAJSKÉ RELACE: tematické kategorie

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v Událostech: 35 % celoroční stopáže

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v relacích ČT24: 41 %

Na vrchol žebříčku medializace se v Událostech roku 2014 dostaly tematické kategorie, jejichž detailní rozbor nabízí snímek 10. Podobnějako v letech 2014 a 2013 se významného prostoru dostalo podnikové sféře, která tvořila bezmála desetinu obsahu hlavní relace. Poměrnýnárůst dlouhodobě zaznamenala kategorie Evropská unie, jejíž podíl na obsahu Událostí v roce 2014 byl 3 % a o rok dříve pouze 1 %.

Pozn.: Grafy zobrazují procentuální podíl délkyprezentace jednotlivých tematických kategorií nacelkové stopáži relací. Celkový součet podílovýchhodnot může přesahovat 100 %. Inovace ve sběrudat totiž umožňuje přiřadit multitematickémupříspěvku více témat z různých kategorií.Celkový součet podílů v případě Událostí činí 149%, v případě všech relací ČT24 165 %.

Page 9: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 99Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

9

13%

13%

12%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

společenské jevy

kriminální činy

mezinárodní události

podniková sféra

hospodářská politika

menšiny, lidská práva

bezpečnostní politika

zdravotnictví

doprava

umění, kultura

25%

23%

12%

9%

6%

4%

4%

4%

4%

3%

kriminální činy

zábava

kalamity, nehody

společenské jevy

umění, kultura

justice

zdravotnictví

bezpečnostní pol.

podniková sféra

menšiny, l. práva

TOP10 nejčastěji prezentovaných tematických kategorií v hlavních zpravodajských pořadech: rok 2015, podíl na délce pořadu

TOP10 nejčastěji prezentovaných tem. kategorií ve večerní zprav. hodině ČT, TV Nova, Prima FTV a ČRo: rok 2015, podíl na délce pořadu

Události

Zprávy FTV Prima, Krimi

zprávy, Divácké zprávy, VIP

zprávy

13%

13%

12%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

společenské jevy

kriminální činy

mezinárodní události

podniková sféra

hospodářská politika

menšiny, lidská práva

bezpečnostní politika

zdravotnictví

doprava

umění, kultura

30%

13%

12%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

kriminální činy

kalamity, nehody

společenské jevy

mezinárodní ud.

zdravotnictví

bezpečnostní pol.

menšiny, l. práva

životní prostředí

justice

podniková sféra

20%

14%

12%

9%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

kriminální činy

kalamity, nehody

společenské jevy

zdravotnictví

podniková sféra

bezpečnostní pol.

menšiny, l. práva

mezinárodní ud.

justice

životní prostředí

UdálostiTelevizní noviny

Zprávy FTV Prima

17%

14%

11%

10%

10%

8%

7%

7%

6%

6%

mezinárodní ud.

kriminální činy

menšiny, l. práva

Evropská unie

společenské jevy

hospodářská pol.

státní správa

zdravotnictví

justice

podniková sféra

ČRo -Hlavní zprávy

30%

13%

12%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

kriminální činy

kalamity, nehody

společenské jevy

mezinárodní ud.

zdravotnictví

bezpečnostní pol.

menšiny, l. práva

životní prostředí

justice

podniková sféra

Televizní noviny

17%

14%

11%

10%

10%

8%

7%

7%

6%

6%

mezinárodní ud.

kriminální činy

menšiny, l. práva

Evropská unie

společenské jevy

hospodářská pol.

státní správa

zdravotnictví

justice

podniková sféra

ČRo -Hlavní zprávy

ZPRAVODAJSKÉ RELACE: tematické kategorie

Podíl tematické kategorie kriminální činy v Událostech byl nejnižší ze všech sledovaných hlavních zpravodajských relací. Šlo přitom omedializaci relevancí zásadních kriminálních činů, jakými byly teroristické útoky, nelegální přechody hranic nebo střelba v Uherském Brodě.

Page 10: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1010Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

10

Detailní tematický rozbor kategorií kriminální činy, společenské jevy a kalamity, nehody v hlavních zpravodajských pořadech: rok 2015,podíl na délce pořadu (hodnoty TOP5 detailních témat jsou uváděny v minutách)

13%

13%

12%

9%

9%

8%

8%

8%

7%

7%

společenské jevy

kriminální činy

mezinárodní události

podniková sféra

hospodářská politika

menšiny, lidská práva

bezpečnostní politika

zdravotnictví

doprava

umění, kultura

30%

13%

12%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

kriminální činy

kalamity, nehody

společenské jevy

mezinárodní ud.

zdravotnictví

bezpečnostní pol.

menšiny, l. práva

životní prostředí

justice

podniková sféra

20%

14%

12%

9%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

kriminální činy

kalamity, nehody

společenské jevy

zdravotnictví

podniková sféra

bezpečnostní pol.

menšiny, l. práva

mezinárodní ud.

justice

životní prostředí

Události

Televizní noviny Zprávy FTV Prima

17%

14%

11%

10%

10%

8%

7%

7%

6%

6%

mezinárodní ud.

kriminální činy

menšiny, l. práva

Evropská unie

společenské jevy

hospodářská pol.

státní správa

zdravotnictví

justice

podniková sféra

ČRo - Hlavní zprávy536

202

133

127

110

svátky, výročí, piety

demonstrace, petice

životní úroveň rodin

cestovní ruch

významní lidé

441

310

188

170

134

teroristické útoky

násilné trestné činy

ileg. přechody hranic

korupce a úplatky

jiné kriminální činy

221

175

128

71

64

teroristické útoky

korupce a úplatky

násilné trestné činy

ileg. přechody hranic

zneužití prav. v. čin.

1241

471

384

324

258

násilné trestné činy

teroristické útoky

krádeže, loupeže

jiné kriminální činy

kriminální činy řidičů

380

308

264

232

149

silniční nehody

kalamity z ex. počasí

požáry

nehody ve spol.

letecké katastrofy

304

298

167

167

152

teroristické útoky

násilné trestné činy

majetkové prohřešky

korupce a úplatky

jiné kriminální činy

201

154

92

69

63

svátky, výročí, piety

demonstrace, petice

cestovní ruch

společenské aktivity

domácí hum. pomoc

168

92

64

52

42

svátky, výročí, piety

demonstrace, petice

úmrtí osobností

rodina, rodinný život

společenské aktivity

ZPRAVODAJSKÉ RELACE: tematické kategorie

316

178

109

109

103

svátky, výročí, piety

gastronomie

cestovní ruch

svatby, živ. ud.

úmrtí osobností

286

158

149

139

119

kalamity z ex. počasí

silniční nehody

letecké katastrofy

železniční nehody

požáry

Page 11: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1111Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

11

Nejčastější témata v hlavních zpravodajských pořadech: rok 2015, počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

Události Televizní noviny Zprávy FTV Prima

612

372

304

298

286

230

223

201

194

189

167

167

164

158

156

154

152

149

142

139

imigrační a azyl. politika

soudní spory, procesy

teroristické útoky

násilné trestné činy

kalamity z extr. počasí

zdrav. stav jednotlivců

fauna

svátky, výročí, piety

mez. boj s terorismem

bezpečnost EU

majetkové prohřešky

korupce a úplatky

bezpečnostní pol.: jiné

silniční dopravní nehody

závadnost produktů

demonstrace, petice

jiné kriminální činy

letecké nehody

bank, pojišťovny

železniční nehody

ČRo - Hlavní zprávy

706

367

350

298

280

229

225

221

213

175

168

128

113

110

96

95

94

92

91

89

imigrační a azyl. politika

vztahy mezi zeměmi

bezpečnost EU

mez. boj s terorismem

soudní spory, procesy

ozbrojené konflikty

státní a veřejné dluhy

teroristické útoky

hospodářská politika EU

korupce a úplatky

svátky, výročí, piety

násilné trestné činy

mez. humanitární pomoc

prezident

mez. cesty politiků

magistráty, obecní úřady

kalamity z extr. počasí

demonstrace, petice

daňová politika

letecké nehody

HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÉ RELACE: detailní témata

Redaktoři a redaktorky Událostí přisoudili zásadní význam prezentaci historických výročí a svátků. V roce 2015 tak bylo připomínáno70. výročí od ukončení II. světové války nebo 600 let od upálení Jana Husa. Specifikem Televizních novin posledních dvou let byla téměřkaždodenní prezentace kriminálních činů řidičů, ujíždějících pod vlivem omamných látek před policisty.

1241

711

558

471

436

384

380

357

350

346

324

316

312

308

299

264

258

237

236

236

násilné trestné činy

imigrační a azyl. politika

soudní spory, procesy

teroristické útoky

mez. boj s terorismem

krádeže, loupeže

silniční dopravní nehody

televizní produkce

zdrav. stav jednotlivců

fauna

jiné kriminální činy

svátky, výročí, piety

celebrity a jejich život

kalamity z extr. počasí

počasí

požáry

kriminální činy řidičů

bezpečnost EU

vztahy mezi zeměmi

reportáže ze sport. akcí

1068

536

526

495

441

391

375

370

310

285

285

283

282

270

235

229

226

221

221

219

imigrační a azyl. politika

svátky, výročí, piety

vztahy mezi zeměmi

soudní spory, procesy

teroristické útoky

ozbrojené konflikty

mez. boj s terorismem

daňová politika

násilné trestné činy

bezpečnostní pol.: jiné

kalamity z extr. počasí

stavby silnic a dálnic

bezpečnost EU

II. světová válka

bezpečnost sil. provozu

zdravotní stav jednotlivců

protiteroristická opatření

kinematografie

magistráty, obecní úřady

informace o branžích

Page 12: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1212Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

12

Nejčastější témata v hlavním zpravodajském čase na ČT, TV Nova, Prima FTV a ČRo (zahrnuty jsou prime-timové relace tzv. zpravodajskéhodiny): rok 2015, počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

Česká televize (19:00 – 19:50) TV Nova (19:30 – 20:15) Prima FTV (18:55 – 20:00)

Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divácké zprávy, VIP zprávy

1241

711

558

471

436

384

380

357

350

346

324

316

312

308

299

264

258

237

236

236

násilné trestné činy

imigrační a azyl. politika

soudní spory, procesy

teroristické útoky

mez. boj s terorismem

krádeže, loupeže

silniční dopravní nehody

televizní produkce

zdrav. stav jednotlivců

fauna

jiné kriminální činy

svátky, výročí, piety

celebrity a jejich život

kalamity z extr. počasí

počasí

požáry

kriminální činy řidičů

bezpečnost EU

vztahy mezi zeměmi

reportáže ze sport. akcí

2977

1984

1407

803

721

679

612

597

586

504

475

351

311

295

288

278

277

275

252

247

celebrity a jejich život

násilné trestné činy

kuriozity, rekordy

hudba

soudní spory, procesy

silniční dopravní nehody

imigrační a azyl. politika

zvířátka

televizní produkce

krádeže, loupeže

požáry

majetkové prohřešky

teroristické útoky

fauna

kalamity z extr. počasí

nehody ve společnosti

kriminální činy řidičů

zdrav. stav jednotlivců

jiné kriminální činy

volnočasové aktivity

ČRo Radiožurnál (18:00 – 18:30)

706

367

350

298

280

229

225

221

213

175

168

128

113

110

96

95

94

92

91

89

imigrační a azyl. politika

vztahy mezi zeměmi

bezpečnost EU

mez. boj s terorismem

soudní spory, procesy

ozbrojené konflikty

státní a veřejné dluhy

teroristické útoky

hospodářská politika EU

korupce a úplatky

svátky, výročí, piety

násilné trestné činy

mez. humanitární pomoc

prezident

mez. cesty politiků

magistráty, obecní úřady

kalamity z extr. počasí

demonstrace, petice

daňová politika

letecké nehody

HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÉ RELACE: detailní témata

Uprchlická krize byla pokrývána především tématy imigrační a azylová politika a bezpečnost EU. Tato dvojice námětů byla často vmultitematických příspěvcích identifikována současně. Krize byla ovšem pokryta i tématy dalšími, jejichž celkový počet v Událostech byl103, v Televizních novinách 70 a ve Zprávách FTV Prima 67.

1068

536

526

495

441

391

375

370

310

285

285

283

282

270

235

229

226

221

221

219

imigrační a azyl. politika

svátky, výročí, piety

vztahy mezi zeměmi

soudní spory, procesy

teroristické útoky

ozbrojené konflikty

mez. boj s terorismem

daňová politika

násilné trestné činy

bezpečnostní pol.: jiné

kalamity z extr. počasí

stavby silnic a dálnic

bezpečnost EU

II. světová válka

bezpečnost sil. provozu

zdravotní stav jednotlivců

protiteroristická opatření

kinematografie

magistráty, obecní úřady

informace o branžích

Page 13: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1313Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

13

15%

14%

13%

12%

10%

9%

9%

8%

7%

7%

regionální politikaspolečenské jevy

umění, kulturadoprava

podniková sférakriminální činy

zdravotnictvíživotní prostředí

školstvísociální politika

20%

16%

14%

12%

10%

9%

7%

7%

7%

6%

regionální politikaumění, kultura

dopravaspolečenské jevy

kriminální činypodniková sféra

kalamity, nehodyjustice

zemědělstvísport

23%

18%

14%

13%

9%

8%

8%

8%

6%

5%

regionální politikadoprava

společenské jevyumění, kultura

životní prostředízdravotnictví

podniková sférakalamity, nehody

bezpečnostní politikakriminální činy

Nejčastější tematické kategorie (nahoře) a detailní témata (dole) Událostí v regionech (rok 2015), podíl na délce pořadu a počet minut

PRAHA BRNO OSTRAVA

799

309

264

220

175

164

154

150

149

145

136

135

132

107

106

magistráty, obecní úřady

stavby silnic a dálnic

historické památky

finance měst, obcí a krajů

městská hromadná doprava

svátky, výročí, piety

nemocnice, zdravot. zařízení

komunální politika

kalamity z extrémního počasí

vodohospodářství

volnočasové aktivity

soudní spory, procesy

fauna

muzea, archivy

rekreační sportování

604

274

262

258

190

181

159

146

139

130

128

127

121

121

120

magistráty, obecní úřady

finance měst, obcí a krajů

soudní spory, procesy

stavby silnic a dálnic

historické památky

násilné trestné činy

kalamity z extrémního počasí

svátky, výročí, piety

organizace sportovních akcí

bytová politika, soc. bydlení

bezpečnost sil. provozu

divadelnictví

hudba

imigrační a azylová politika

vodohospodářství

527

271

242

238

157

149

139

129

127

126

123

122

121

119

118

magistráty, obecní úřady

soudní spory, procesy

stavby silnic a dálnic

bytová politika, soc. bydlení

historické památky

výtvarné umění

volnočasové aktivity

finance měst, obcí a krajů

vodohospodářství

zdravotní stav jednotlivců

těžba, hornictví, hutnictví

hudba

kalamity z extrémního počasí

nemocnice, zdravot. zařízení

svátky, výročí, piety

UDÁLOSTI V REGIONECH – PRAHA, BRNO, OSTRAVA

Jak ukázal snímek 7, prezentace uprchlické vlny se projevila i v relacích Událostí v regionech, nejintenzivněji v brněnské mutaci. Celkovépodíly na celoroční stopáži, které si tato mezinárodní událost v regionálních relacích získala, byly opravdu významné (více také snímek 45).

Page 14: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1414Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

14

Tematické kategorie příspěvků Událostí, komentářů (rok 2015), podíl na délce pořadu

31%

22%

16%

15%

15%

12%

10%

8%

7%

7%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

0,05%

mezinárodní událostimenšiny, lidská práva

Evropská uniestátní správa

kriminální činyhospodářská politika

společenské jevyobrana, armáda

bezpečnostní politikastranická oblast

justicekalamity, nehody

historiepodniková sféra

médiaregionální politika

dopravaškolství

církve, náboženstvízdravotnictví

energetikasociální politikaumění, kultura

sportživotní prostředí

zemědělstvívěda a výzkum

zábava

Nejčastější témata reportáží Událostí, komentářů (rok 2015), počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

2634

1360

1219

1047

877

563

521

503

500

467

405

330

309

296

275

271

261

253

252

251

imigrační a azylová politikavztahy mezi zeměmi

bezpečnost EUmezinárodní boj proti terorismu

ozbrojené konfliktyteroristické útoky

prezidentstátní a veřejné dluhy

daňová politikahospodářská politika EU

soudní spory, procesynelegální přechody hranic

mezinárodní spolupráce armádnáboženský import

demonstrace, peticevláda

svátky, výročí, pietykorupce a úplatky

mezinárodní cesty politikůpobyt cizinců

UDÁLOSTI, KOMENTÁŘE: tematická struktura

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v Událostech, komentářích: 55 %

Události, komentáře věnovaly více než polovinu celoročního obsahu zahraničnímuzpravodajství. Byly totiž nejširším prostorem pro prezentaci a detailní rozbory uprchlickékrize (46 hodin a 13 minut), bojů s Islámským státem (15 hodin a 12 minut) i teroristickýchútoků muslimských radikálů v evropských metropolích (7 hodin a 36 minut).

Pozn.: Graf vlevo zobrazujeprocentuální podíl délky prezentacejednotlivých tematických kategorií nacelkové stopáži relace. Celkový součetpodílových hodnot může přesahovat100 %. Inovace ve sběru dat totižumožňuje přiřadit multitematickémupříspěvku více témat z různýchkategorií. Celkový součet podílů vpřípadě Událostí, komentářů činí 188 %.

Page 15: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1515Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

15

Tematické kategorie příspěvků Zpráv ve 23 (rok 2015), podíl na délce pořadu

24%

17%

12%

11%

11%

10%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0,3%

mezinárodní událostikriminální činy

společenské jevymenšiny, lidská právahospodářská politika

státní správaEvropská unie

kalamity, nehodybezpečnostní politika

justicepodniková sféra

dopravaobrana, armáda

zdravotnictvíregionální politika

umění, kulturastranická oblast

životní prostředísociální politika

školstvíenergetika

historiecírkve, náboženství

zemědělstvísport

věda a výzkummédia

zábava

Nejčastější témata reportáží Zpráv ve 23 (rok 2015), počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

672

463

457

412

369

356

290

246

202

199

195

186

176

166

156

146

143

126

125

120

imigrační a azylová politikaozbrojené konflikty

vztahy mezi zeměmimezinárodní boj proti terorismu

teroristické útokysoudní spory, procesy

bezpečnost EUsvátky, výročí, piety

daňová politikaprotiteroristická opatření

státní a veřejné dluhyhospodářská politika EU

násilné trestné činymagistráty, obecní úřady

demonstrace, peticemezinárodní humanitární pomoc

letecké katastrofy a nehodypobyt cizinců

prezidentnelegální přechody hranic

ZPRÁVY VE 23: tematická struktura

Celkový podíl zpráv ze zahraničí ve Zprávách ve 23: 49 %

Večerní Zprávy ve 23 vykazovaly v roce 2015 velmi příznivých hodnot domácí i zahraničnítematické variability, což je zřejmé z níže zařazeného snímku 43. Prvním nezahraničnímtématem v žebříčku nejčastějších námětů příspěvků Zpráv ve 23 byly soudní spory a procesyzastřešující například projednávání v kauzách Rath nebo Nagyová.

Pozn.: Graf vlevo zobrazujeprocentuální podíl délkyprezentace jednotlivýchtematických kategorií na celkovéstopáži relace. Celkový součetpodílových hodnot můžepřesahovat 100 %. Inovace vesběru dat totiž umožňuje přiřaditmultitematickému příspěvkuvíce témat z různých kategorií.Celkový součet podílů v případěZpráv ve 23 činí 171 %.

Page 16: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1616Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

16

Tematické kategorie příspěvků Ekonomiky ČT24 (rok 2015), podíl na délce pořadu

58%

49%

12%

9%

9%

9%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0,3%

0,2%

podniková sféra

hospodářská politika

Evropská unie

energetika

doprava

společenské jevy

zemědělství

státní správa

kriminální činy

mezinárodní události

justice

sociální politika

regionální politika

školství

životní prostředí

bezpečnostní politika

média

sport

kalamity, nehody

menšiny, lidská práva

umění, kultura

věda a výzkum

zdravotnictví

obrana, armáda

zábava

Nejčastější témata reportáží Ekonomiky ČT24 (rok 2015), počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

457

426

422

407

378

338

311

301

301

278

277

264

216

183

173

170

164

153

146

139

bankovnictví, pojišťovnictvíhospodářská politika EU

maloobchodinformace o branžích a firmách

daňová politikaekonomický růst

podniková sféra: jiná tématastátní a veřejné dluhy

zahraniční obchodautomobilový průmysl

monetární politikanezaměstnanost, politika trhu práce

cestovní ruchhodnota měny

zahraniční investicecestovní ruch

dotační programy EUstátní rozpočet

ochrana spotřebitelůživotní úroveň domácností

EKONOMIKA ČT24: tematická struktura

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v Ekonomice ČT24: 47 %

Oblast bankovnictví a pojišťovnictví byla tematizována ve 173 zpravodajských příspěvcíchEkonomiky ČT24, které svou stopáží dosahovaly k 7 hodinám a 40 minutám. Uvedený podílzpráv ze zahraničí naznačuje, že relace byla silně zaměřena na evropskou a světovouekonomiku. Podrobně byla například analyzována dluhová krize Řecka zastřešená tématyhospodářská politika EU a státní a veřejné dluhy.

Pozn.: Graf vlevo zobrazujeprocentuální podíl délky prezentacejednotlivých tematických kategorií nacelkové stopáži relace. Celkový součetpodílových hodnot může přesahovat100 %. Inovace ve sběru dat totižumožňuje přiřadit multitematickémupříspěvku více témat z různýchkategorií. Celkový součet podílů vpřípadě Ekonomiky ČT24 činí 180 %.

Page 17: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1717Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

17

Tematické kategorie příspěvků Horizontu ČT24 (rok 2015), podíl na délce pořadu

54%

22%

18%

18%

13%

13%

10%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

0,4%

0,4%

0,4%

0,1%

mezinárodní událostimenšiny, lidská práva

kriminální činyEvropská unie

státní správaspolečenské jevy

hospodářská politikaobrana, armáda

bezpečnostní politikakalamity, nehody

podniková sféravěda a výzkum

médiaumění, kultura

životní prostředístranická oblast

historiesport

církve, náboženstvíjustice

zdravotnictvídoprava

energetikazábava

zemědělstvíregionální politika

sociální politikaškolství

Nejčastější témata reportáží Horizontu ČT24 (rok 2015), počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

1647

1464

1289

871

687

570

555

485

301

286

278

270

262

251

244

234

227

215

209

195

vztahy mezi zeměmiimigrační a azylová politika

ozbrojené konfliktymezinárodní boj proti terorismu

teroristické útokystátní a veřejné dluhy

hospodářská politika EUbezpečnost EU

pobyt cizincůnelegální přechody hranic

ekonomické sankceletecké katastrofy a nehody

mezinárodní humanitární pomocvolby

násilné trestné činyprezident

protiteroristická opatřenítajné služby, špionáž

členská země EU a EUživotní úroveň domácností

HORIZONT ČT24: tematická struktura

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v Horizontu ČT24: 100 %

Horizont ČT24 byl vedle Událostí, komentářů širokým polem pro podrobné informování ozahraničním dění a především nepříznivém vývoji na mezinárodní scéně. Zveřejňovány bylynapříklad zprávy o pádu letadla ve francouzských Alpách, který se tematicky odrazil nejen vkategorii kalamity a nehody, ale i v kriminálních činech, protože brzy po tragédii vyšly najevojasné důkazy, které ukazovaly na záměrný čin druhého pilota Andrease Lubitze.

Pozn.: Graf vlevo zobrazujeprocentuální podíl délky prezentacejednotlivých tematických kategoriína celkové stopáži relace. Celkovýsoučet podílových hodnot můžepřesahovat 100 %. Inovace ve sběrudat totiž umožňuje přiřaditmultitematickému příspěvku vícetémat z různých kategorií.Celkový součet podílů v případěHorizontu ČT24 činí 204 %.

Page 18: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 1818Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

18

Tematické kategorie příspěvků Událostí v kultuře (rok 2015), podíl na délce pořadu

99%

6%

3%

1%

1%

0,3%

0,3%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,03%

0,03%

umění, kultura

společenské jevy

média

kriminální činy

věda a výzkum

menšiny, lidská práva

justice

mezinárodní události

zdravotnictví

kalamity, nehody

zábava

životní prostředí

sport

podniková sféra

školství

Nejčastější témata reportáží Událostí v kultuře (rok 2015), počet minut (báze: 468 tematických aspektů)

1370

1268

1221

1002

641

242

194

176

175

153

127

121

109

42

40

33

24

22

18

16

výtvarné umění

hudba

kinematografie

divadelnictví

literatura

muzea, archivy

historické památky

svátky, výročí, piety

architektura, urbanistika

televizní produkce

úmrtí známých osobností

design

umění, kultura: jiná témata

financování kultury

pers. změny v kulturních institucích

archeologické nálezy

krádeže, loupeže

vyrovnání se s minulostí

soudní spory, procesy

svatby, pohřby, životní události

UDÁLOSTI V KULTUŘE: tematická struktura

Celkový podíl zpráv ze zahraničí v Událostech v kultuře: 26 %

V Událostech v kultuře vysílaných každý den ve 20:00 na ČT Art bylo v roce 2015 zveřejněno 3 339 příspěvků. Výtvarné umění bylotematizováno v 656 z nich, kinematografie v 612 reportážích a živých vstupech a nejčastěji byly zveřejňovány informace o hudbě ahudebních koncertech a festivalech. O nich bylo odvysíláno celých sedm stovek příspěvků.

Pozn.: Graf vlevo zobrazujeprocentuální podíl délky prezentacejednotlivých tematických kategoriína celkové stopáži relace. Celkovýsoučet podílových hodnot můžepřesahovat 100 %. Inovace ve sběrudat totiž umožňuje přiřaditmultitematickému příspěvku vícetémat z různých kategorií.Celkový součet podílů v případěUdálostí v kultuře činí 110 %.

Page 19: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

19

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace

Metodika

Souhrnné ukazatele- vývoj intenzity politického zpravodajství- tón medializace politických subjektů

Politické strany- politické strany v Událostech, ve zpravodajství ČT24

Politici- politici v Událostech, ve zpravodajství ČT24- hosté Událostí, komentářů

Témata- věcná témata v politickém zpravodajství

Page 20: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2020Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

20

Intenzita a tón medializace politického zpravodajství ve zpravodajských relacích (rok 2015), počet výpovědí o politicích a politických stranách

13150

10829

10313

8572

5359

4909

2297

Události

Události, komentáře

Zprávy ve 23

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Ekonomika ČT24

8%

12%

8%

10%

9%

9%

5%

92%

87%

92%

88%

90%

90%

95%

1%

1%

0,6%

1%

0,5%

1%

0,04%

Události

Události, komentáře

Zprávy ve 23

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Ekonomika ČT24

negativní neutrální pozitivní

SOUHRNNÉ UKAZATELE POLITICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství relací ČT24 bylo nejširším zdrojem informací o politickémdění v České republice, o stranách, hnutích, političkách a politicích.

Srovnáme-li dlouhodobé výsledky intenzity prezentace politické agendy vUdálostech a Událostech, komentářích, zjistíme, že v roce 2013 byl součetpočtu výpovědí dvojice jmenovaných relací 29 552 (proběhly volby do PSa volba prezidenta), o rok později bylo zveřejněno 26 446 politickýchvýpovědí (proběhly volby do EP) a ve zkoumaném nevolebním roce 2015byl tento součet 23 979.

Báze: 55 429 výpovědí o politicích a politických stranách

Page 21: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2121Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

21

4591

3378

1219

1150

1109

660

404

ČSSD

ANO

KDU-ČSL

ODS

TOP 09

KSČM

Úsvit-NK negativní neutrální pozitivní

12001

9598

3437

3374

3347

1648

1195

ČSSD

ANO

KDU-ČSL

ODS

TOP 09

KSČM

Úsvit-NK negativní neutrální pozitivní

Intenzita a tón medializace politických stran v pořadu UDÁLOSTI – rok 2015, počet výpovědí

Pozn.: data obsahují nejen údaje oprezentaci politických stran, ale ijejich představitelů. Grafy zobrazují7 nejčastěji zmiňovaných stran.

6%

9%

7%

7%

7%

6%

9%

93%

90%

92%

93%

93%

94%

91%

1%

1%

1%

0,4%

0,3%

ČSSD

ANO

KDU-ČSL

ODS

TOP 09

KSČM

Úsvit-NK

Intenzita a tón medializace politických stran v relacích ČT24 – rok 2015, počet výpovědí

7%

11%

8%

7%

8%

7%

10%

92%

88%

91%

93%

91%

92%

89%

1%

1%

1%

0,2%

1%

0,4%

0,4%

ČSSD

ANO

KDU-ČSL

ODS

TOP 09

KSČM

Úsvit-NK

Sledované relace:Události

Události, komentáře,Zprávy ve 23

Ekonomika ČT24

POLITICKÉ STRANY VE ZPRAVODAJSTVÍ ČT24

V relacích ČT24 zazníval nejvyšší počet negativních výpovědí o vládním hnutí ANO (novináři ČT byly autory 17 % negativních výpovědí, zástupciopozičních stran 44 %, zástupci koaličních partnerů 18 %, zástupci samotného hnutí ANO vyslovili 7 % negativních zmínek). Vedle celostátní politiky hnutíbyla často kritizována scéna komunální, konkrétně pražské političky Adriana Krnáčová a Radmila Kleslová.

Page 22: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2222Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

22

Podíl sedmi nejčastěji zmiňovaných politických stran na politickém zpravodajství (rok 2015); hodnoty představují procentuální zastoupení stran a jejich představitelů v politickém zpravodajství vybraných pořadů

Tón medializace politických stran v hlavních zpravodajských pořadech (7 nejčastěji zmiňovaných pol. stran). Hodnoty představují rozdíl mezi podílem pozitivních a negativních výpovědí. Záporné číslo tedy znamená, že strana byla prezentována s převahou negativních výpovědí.

35%

25%

9% 10%6%

5% 4%

35%

26%

9% 8% 9%5%

3%

39%

22%

11%9% 8%

4% 3%

35%

27%

7% 6%10%

4% 2%

ČSSD ANO ODS TOP 09 KDU-ČSL KSČM Úsvit-NK

Televizní noviny Události Zprávy FTV Prima Hlavní zprávy (ČRo)

-6%

-12%

-6%-8%

-9% -9%

-15%

-5%

-8% -7%-6% -6%

-6%

-9%-8%

-11%-9% -8%

-6%

-9%

-11%

-5%

-11%

-6%

-10%

-5%

-12%

-15%

POLITICKÉ STRANY V HL. ZPRAV. POŘADECH: intenzita

Rok 2015 byl zlomový pro poslanecký klub hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, z nějž byl vyloučen předseda a zakladatel.Název hnutí prošel několika změnami až k aktuálnímu Úsvitu – Národní koalici, Okamura založil hnutí Svoboda a přímá demokracie.Doplňme, že nejmenší podíl negativních výpovědí o hnutí zazníval v Událostech, nejvyšší v Hlavních zprávách Českého rozhlasu.

Page 23: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2323Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

23

27

139

109

14

16

4

7

1

6

9

11

19

2

6

1

34

14

10

1

11

1233

1064

1046

482

300

242

236

227

221

215

208

177

192

186

163

116

117

123

122

103

9

30

7

2

1

3

1

1

1

1

3

7

4

1269

1233

1162

498

317

249

244

228

227

225

220

197

194

192

164

153

138

133

123

118

Sobotka Bohuslav (ČSSD)

Zeman Miloš

Babiš Andrej (ANO)

Chovanec Milan (ČSSD)

Kalousek Miroslav (TOP 09)

Mládek Jan (ČSSD)

Zaorálek Lubomír (ČSSD)

Marksová Michaela (ČSSD)

Bělobrádek Pavel (KDU-ČSL)

Ťok Dan (ANO)

Pelikán Robert (ANO)

Němeček Svatopluk (ČSSD)

Fiala Petr (ODS)

Stropnický Martin (ANO)

Jurečka Marian (KDU-ČSL)

Krnáčová Adriana (ANO)

Chládek Marcel (ČSSD)

Dienstbier Jiří (ČSSD)

Brabec Richard (ANO)

Válková Helena (ANO) negativní neutrální pozitivní

Nejčastěji prezentovaní politici v Událostech a tón jejich medializace (rok 2015), počet výpovědí

-0,4%

-0,4%

-1%

-1%

-1%

-1%

-2%

-2%

-3%

-3%

-4%

-5%

-5%

-5%

-6%

-8%

-9%

-9%

-9%

-20%

Mládek Jan (ČSSD)

Marksová Michaela (ČSSD)

Jurečka Marian (KDU-ČSL)

Brabec Richard (ANO)

Fiala Petr (ODS)

Sobotka Bohuslav (ČSSD)

Chovanec Milan (ČSSD)

Zaorálek Lubomír (ČSSD)

Bělobrádek Pavel (KDU-ČSL)

Stropnický Martin (ANO)

Ťok Dan (ANO)

Pelikán Robert (ANO)

Kalousek Miroslav (TOP 09)

Chládek Marcel (ČSSD)

Válková Helena (ANO)

Dienstbier Jiří (ČSSD)

Babiš Andrej (ANO)

Zeman Miloš

Němeček Svatopluk (ČSSD)

Krnáčová Adriana (ANO)

Pozn.: graf vpravo zobrazuje rozdíl mezi podílem pozitivních a negativních výpovědí.

ČEŠTÍ POLITICI VE ZPRAVODAJSTVÍ: Události

Ve dvacítce nejčastěji prezentovanýchpolitiků v Událostech bylo hned 16současných nebo bývalých ministrů aministryň Sobotkovy koaliční vlády.Naopak opozici zastupovali pouzepředsedové TOP 09 a ODS MiroslavKalousek a Petr Fiala.

Nejvíce pozitivních výpovědí zaznělo oMilošovi Zemanovi a jejich autory byli vedlenovinářů ČT a řadových občanů i MiroslavAntl (ČSSD), Bohuslav Sobotka (ČSSD),Andrej Babiš (ANO), Marek Černoch (Úsvit-NK), Jan Vaněk (FOD), Jiří Ovčáček, VojtěchFilip (KSČM), Vladimir Putin, Pavel Kováčik(KSČM) a Sergej Lavrov. Prezident ovšemtaké sklidil nejvyšší počet kritických zmínek,v této statistice byl následován ministremfinancí Andrejem Babišem (ANO) a pražskouprimátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO).

Page 24: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2424Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

24

91

427

421

40

100

31

18

18

20

118

20

8

14

5

32

53

36

28

38

3

3118

2774

2717

1133

848

693

661

532

527

376

456

462

443

444

410

315

345

302

252

280

24

20

65

4

8

7

4

7

1

9

2

1

3

2

18

2

2

10

3233

3221

3203

1177

956

731

683

557

548

503

478

471

460

449

444

386

383

332

300

283

Sobotka Bohuslav (ČSSD)

Babiš Andrej (ANO)

Zeman Miloš

Chovanec Milan (ČSSD)

Kalousek Miroslav (TOP 09)

Mládek Jan (ČSSD)

Zaorálek Lubomír (ČSSD)

Bělobrádek Pavel (KDU-ČSL)

Ťok Dan (ANO)

Krnáčová Adriana (ANO)

Stropnický Martin (ANO)

Fiala Petr (ODS)

Jurečka Marian (KDU-ČSL)

Marksová Michaela (ČSSD)

Pelikán Robert (ANO)

Chládek Marcel (ČSSD)

Němeček Svatopluk (ČSSD)

Dienstbier Jiří (ČSSD)

Válková Helena (ANO)

Brabec Richard (ANO) negativní neutrální pozitivní

Nejčastěji prezentovaní politici v relacích ČT24 a tón jejich medializace (rok 2015), počet výpovědí

Sledované relace: Události, Události, komentáře, Zprávy ve 23, Ekonomika ČT24

-1%

-1%

-1%

-2%

-2%

-2%

-2%

-3%

-3%

-3%

-4%

-7%

-8%

-9%

-9%

-9%

-10%

-11%

-13%

-22%

Brabec Richard (ANO)

Marksová Michaela (ČSSD)

Fiala Petr (ODS)

Bělobrádek Pavel (KDU-ČSL)

Zaorálek Lubomír (ČSSD)

Sobotka Bohuslav (ČSSD)

Jurečka Marian (KDU-ČSL)

Chovanec Milan (ČSSD)

Mládek Jan (ČSSD)

Ťok Dan (ANO)

Stropnický Martin (ANO)

Pelikán Robert (ANO)

Dienstbier Jiří (ČSSD)

Němeček Svatopluk (ČSSD)

Chládek Marcel (ČSSD)

Válková Helena (ANO)

Kalousek Miroslav (TOP 09)

Zeman Miloš

Babiš Andrej (ANO)

Krnáčová Adriana (ANO)

Pozn.: graf vpravo zobrazuje rozdíl mezi podílem pozitivních a negativních výpovědí.

ČEŠTÍ POLITICI VE ZPRAVODAJSTVÍ ČT24

Srovnáme-li dlouhodobá dataprezentace politiků ve zpravodajstvíČT24, zjistíme, že Miloš Zeman byl vroce 2014 zmíněn ve 3668 výpovědích,Bohuslav Sobotka ve 3651 výpovědícha Andrej Babiš ve 2749 politickýchvýpovědích.

Ministr financí se přitom aktuálně stalrekordmanem v absolutním počtunepříznivých výpovědí, kterévyslovovali především opoziční politiciTOP 09 a ODS.

Page 25: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2525Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

25

Podíl nejčastěji zmiňovaných politiků na zpravodajství o politických představitelích (rok 2015)(např. hodnota 5 % znamená, že každá dvacátá zmínka o politických představitelích se v daném pořadu věnovala tomuto politikovi)

Tón medializace nejčastěji zmiňovaných politiků v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015)

12%

10%9%

4%

1%3%

2% 1%

13%11% 11%

5% 6%

2% 2% 2%

11% 11%10%

4%3% 2% 2% 2%

14%

12%

8%7%

3% 2% 2% 1%

Zeman Miloš Sobotka Bohuslav(ČSSD)

Babiš Andrej (ANO) Chovanec Milan(ČSSD)

Kalousek Miroslav(TOP 09)

Zaorálek Lubomír(ČSSD)

Bělobrádek Pavel(KDU-ČSL)

Mládek Jan (ČSSD)

Hlavní zprávy (ČRo) Televizní noviny Události Zprávy FTV Prima

17% 13% 11% 15%1% 4% 2% 4%

18% 16% 9% 15% 4% 3% 3% 5%19%

6% 5% 11% 2% 7% 3% 1% 1% 1% 3% 4% 5% 8% 2% 6%

83% 84% 86% 83% 98% 95% 97% 95%81% 83% 90% 84% 96% 95% 97% 95%

81%93% 95% 88% 98% 91% 97% 98% 99% 99% 97% 95% 95% 90% 97% 94%

1% 3% 2% 2% 0,2% 1% 1% 0,3% 1% 1% 1% 1% 2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 1% 2% 0,4% 1% 1% 1% 2% 1%

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Zeman Miloš Sobotka Bohuslav Babiš Andrej Chovanec Milan Kalousek Miroslav Zaorálek Lubomír Bělobrádek Pavel Mládek Jan

POLITICI V HLAVNÍCH ZPRAV. POŘADECH

V návaznosti na předchozí snímek je přitom nutné dodat, že kritika na hlavu Andreje Babiše byla ve zpravodajství Českého rozhlasu, TV Nova a PrimaFTV hlasitější než v Událostech. V Hlavních zprávách byl recipročně v negativním světle prezentováni Babišův největší kritik Miroslav Kalousek (TOP 09).

Page 26: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2626Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

26

ČEŠTÍ POLITICI VE ZPRAVODAJSTVÍ: hosté Událostí, komentářů

Zastoupení představitelů politických stran v Událostech, komentářích (rok 2015), počet účastí

Nejčastější hosté Událostí, komentářů (rok 2015), počet účastí

154

114

103

93

75

47

25

22

9

7

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ČSSDANOODS

TOP 09KDU-ČSL

KSČMÚsvit-NK

nestr.Strana zelených

SvobodníSPO

PirátiSpolečně pro Přerov

Strana zdr. rozumuSPD

Pro RegionNezávislí

Hlavu vzhůruHOPB

Klíčové hnutíLES

SPOSDSSNK

14

13

12

12

12

11

11

11

10

10

10

10

10

9

9

9

8

8

8

8

8

8

Zaorálek Lubomír (ČSSD)Pospíšil Jiří (TOP 09)Váňa Roman (ČSSD)

Prouza Tomáš (ČSSD)Filip Vojtěch (KSČM)

Faltýnek Jaroslav (ANO)Volný Jan (ANO)

Gabal Ivan (KDU-ČSL)Pilný Ivan (ANO)

Mládek Jan (ČSSD)Černoch Marek (Úsvit-NK)Benešík Ondřej (KDU-ČSL)Laudát František (TOP 09)

Bublan František (ČSSD)Bartošek Jan (KDU-ČSL)

Langšádlová Helena (TOP 09)Vondra Alexandr (ODS)

Svoboda Cyril (KDU-ČSL)Novotný Martin (ODS)

Dolínek Petr (ČSSD)Chovanec Milan (ČSSD)

Jurečka Marian (KDU-ČSL)

Událostí, komentářů se přímo ve studiu nebo pomocí telemostu účastnilo 205 různých politiků a političek, nejčastěji přitom sociálně-demokratický ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Poměrné rozložení zástupců vládní koalice a opozice přesně kopírovalo rozloženípolitických sil v Poslanecké sněmovně (trojice koaličních stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL má většinu 111 hlasů nad 89 opozičními poslanci).

Graf zachycuje politickéhosty, kteří se Událostí,komentářů účastnilinejméně osmkrát. Méněnež osm účastí bylozaznamenáno u dalších183 politiků a političek.

Politická příslušnost hostů Událostí,komentářů – rozložení „koalice vs.opozice“ (rok 2015)

343

268

54

koalice

opozice

jiné politickésubjekty

Page 27: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2727Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

27

politické postoje: program, faktické programové kroky, věcná témata (školství, daňová politika, zdravotnictví…); osobní témata: oblíbenost, preference,jmenování či odvolání z funkcí, zvolení (i na post prezidenta); mezistranická agenda: vztahy s koaličními partnery a politickými oponenty; vnitrostranická agenda:stranické spory, obsazování vrcholných orgánů, personální politika, nominace volebních lídrů atd.

Tematická struktura výpovědí o politicích a stranách (rok 2015)

89%

70%

68%

68%

62%

58%

57%

4%

13%

11%

16%

18%

15%

18%

6%

10%

13%

9%

12%

17%

16%

2%

7%

9%

7%

7%

10%

9%

Ekonomika ČT24

Události

Zprávy ve 23

Zprávy FTV Prima

Televizní noviny

Hlavní zprávy (ČRo)

Události, komentáře

politické postoje osobní témata mezistranická agenda vnitrostranická agenda

VĚCNÁ TÉMATA V POLITICKÉM ZPRAVODAJSTVÍ

O politickém zpravodajství ve Zprávách ve 23, Zprávách FTV Prima a Událostech můžeme mluvit jako o nejvěcnějším a nejvíce faktickém,protože v těchto relacích bylo dosaženo nejvyššího podílu politických postojů a informací mezistranické agendy (odhlédneme-li v tutochvíli od podílových hodnot dosažených Ekonomikou ČT24, která zveřejnila výrazně méně politických informací). Zprávy ve 23 se navícrelativně nejméně soustředily na témata osobní, která bývají dlouhodobě doménou komerčních relací.

Počet výpovědí o politických stranách ve sledovaných relacích:

10 829 výpovědí

4 909 výpovědí

8 572 výpovědí

5 359 výpovědí

10 313 výpovědí

13 150 výpovědí

2 297 výpovědí

Page 28: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

28

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace

Metodika

Zahraniční zpravodajství- podíl zahraničního zpravodajství- nejčastěji zmiňované zahraniční lokality- témata zahraničního zpravodajství- kombinace „zahraniční lokalita: téma“

Regionální zpravodajství v celostátních relacích- regionální struktura zpravodajství o ČR- medializace krajů v Událostech- kombinace „regionální destinace: téma“

Page 29: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 2929Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

29

Podíl zahraničního zpravodajství ve sledovaných relacích ČT24, TV Nova, Prima FTV a ČRo Radiožurnálu: rok 2015, podíl na stopáži

100%

55%

49%

47%

45%

36%

35%

29%

28%

26%

13%

3%

2%

2%

1%

Horizont ČT24

Události, komentáře

Zprávy ve 23

Ekonomika ČT24

Hlavní zprávy (ČRo)

Divácké zprávy

Události

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Události v kultuře

VIP zprávy/TOP Star

Události v regionech Brno

Události v regionech Ostrava

Události v regionech Praha

Krimi zprávy

45%

41%

29%

19%

ČRo

ČT24

TV Nova

FTV Prima

PODÍL ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Grafy zobrazují časový podílpříspěvků ze ZAHRANIČÍ BEZVZTAHU K ČR a ZAHRANIČÍSE VZTAHEM K ČR.

Ukrajinsko-ruská, řecká dluhová a v první řadě uprchlická krize byly příčinouzvýšeného zájmu zpravodajů České televize, ČRo a komerčních televizí Nova a Primao zahraniční dění (dlouhodobé srovnání nabízí následující snímek) a především oEvropskou unii. Výjimečnou pozici v tomto ohledu získaly Události, komentáře.

relace rok 2013 rok 2014 rok 2015

Události, komentáře 13:09 53:56 202:10

Události 8:03 25:05 54:59

Zprávy FTV Prima 2:18 3:06 24:16

Televizní noviny 0:42 7:02 33:45

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 14:43 38:18

*výsledný výstup je průnikem množin příspěvků, ve kterých byl jako hlavní téma klasifikován některý z aspektů tematické kategorieEvropská unie, nebo takových, kde byly jako vztažný prostor příspěvku klasifikovány země Evropské unie.

Stopáž zpravodajství o EU* (roky 2013 a 2014; stopáž v hodinách a minutách)

Page 30: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3030Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

30

Časový vývoj stopáže zahraničního zpravodajství v relacích ČT, TV Nova, Prima FTV a ČRo (roky 2014 a 2015)

ZAHRANIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

0:00

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

I-14 II-14 III-14 IV-14 V-14 VI-14 VII-14 VIII-14 IX-14 X-14 XI-14 XII-14 I-15 II-15 III-15 IV-15 V-15 VI-15 VII-15 VIII-15 IX-15 X-15 XI-15 XII-15

Televizní noviny Události Události, komentáře Zprávy FTV Prima Hlavní zprávy (ČRo)

obsazení Krymu a ZOH v Soči

relace rok 2013 rok 2014 rok 2015

Události, komentáře 27 % 41 % 55 %

Události 26 % 30 % 35 %

Zprávy FTV Prima 19 % 19 % 28 %

Televizní noviny 18 % 22 % 29 %

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 40 % 45 %

Vývoj podílu zahraničního zpravodajství v relacích ČT, TV Nova, Prima FTV a ČRo(roky 2013, 2014 a 2015)

Vývoj světové a evropské situace se vtelevizním a rozhlasovém zpravodajstvíodrážel postupným zvyšováním podíluzpravodajství ze zahraničí v uplynulýchtřech letech. Více než na dvojnásobeknarostl tento podíl v Událostech,komentářích. Televizní noviny zaznamenalymezi lety 2013 a 2015 nárůst o 11 %,Události a Zprávy FTV Prima o 9 %.

Islámský stát a skotské referendum

Charlie Hebdo

krach Řeckapád letadla v Alpách

a přejezd konvojeútoky v Paříži

uprchlíci v Evropě

Page 31: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3131Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

31

Nejčastěji zmiňované zahraniční lokality ve zpravodajství Událostí (rok 2015, stopáž v hodinách a minutách)

Nejčastější témata zahraničního zpravodajství v Událostech (rok 2015, stopáž v hodinách a minutách)

13:49

11:53

11:43

11:31

10:58

7:10

6:26

5:32

5:15

4:43

4:22

4:21

3:46

3:29

3:24

3:06

3:05

2:43

2:14

1:55

USA

země EU

Rusko

Německo

Francie

Ukrajina

Řecko

Slovensko

Sýrie

Polsko

Maďarsko

Velká Británie

Čína

Rakousko

Izrael

Belgie

Turecko

Evropa obecně

Itálie

Irák

bez vztahu k ČR

se vztahem k ČR

30:13:26

20:45

15:13

14:02

12:40

12:05

6:51

6:33

5:59

5:51

5:44

5:37

5:03

4:07

4:04

3:55

3:21

3:09

3:08

2:33

imigrační a azylová politika

vztahy mezi zeměmi

mezinárodní boj proti terorismu

ozbrojené konflikty

teroristické útoky

bezpečnost EU

nelegální přechody hranic

protiteroristická opatření

letecké katastrofy a nehody

hospodářská politika EU

svátky, výročí, piety

státní a veřejné dluhy

ekonomické sankce

mezinárodní spolupráce armád

mezinárodní humanitární pomoc

násilné trestné činy

demonstrace, petice

II. světová válka

mezinárodní cesty politiků

bezpečnostní politika: jiné

ZAHRANIČNÍ LOKALITY V UDÁLOSTECH

I přes intenzitu prezentace uprchlické krize byly v Událostech nejčastěji zmiňovanou zahraniční lokalitou Spojené státy americké(podobně tomu bylo v roce 2013, o rok později získaly prvenství Ukrajina a Rusko). Medializace USA byla spojena s rolí, kterou země hraje vblízkovýchodní situaci a mezinárodním boji s terorismem, velkým tématem byl přejezd amerického armádního konvoje Českou republikou.

Pozn.: lokalita „země Evropské unie“ je zadávána tehdy, kdy se prezentované informace týkají celé EU jako celku. Rozhoduje-li tedy EU v Bruselu o společném postupu vůči Rusku v ukrajinské krizi, nejsou jako vztažný prostor uváděny všechny členské státy, ale právě tato vyšší jednotka.

Page 32: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3232Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

32

106:30:43

84:28:51

82:16:26

55:33:12

53:59:10

51:12:21

47:27:41

43:31:00

26:45:25

26:24:12

26:06:01

23:11

22:36

20:11

19:30

16:00

13:33

13:31

13:26

10:34

země EU

Rusko

USA

Německo

Francie

Řecko

Ukrajina

Sýrie

Velká Británie

Evropa obecně

Maďarsko

Turecko

Polsko

Čína

Slovensko

Irák

Rakousko

Belgie

Izrael

Srbsko

bez vztahu k ČR

se vztahem k ČR

240:13:00

172:26:00

134:20:22

124:58:00

110:52:00

66:52:00

58:20:00

52:35:00

45:59:00

38:45:00

29:16:09

28:33:15

26:28:00

25:22:00

21:40

21:01

19:01

18:43

17:58

17:40

imigrační a azylová politika

vztahy mezi zeměmi

mezinárodní boj proti terorismu

ozbrojené konflikty

bezpečnost EU

teroristické útoky

hospodářská politika EU

státní a veřejné dluhy

nelegální přechody hranic

ekonomické sankce

pobyt cizinců

letecké katastrofy a nehody

mezinárodní humanitární pomoc

protiteroristická opatření

mezinárodní spolupráce armád

mezinárodní cesty politiků

vojenské síly ve světě

členská země a EU

svátky, výročí, piety

prezident

Nejčastěji zmiňované zahraniční lokality ve zpravodajství ČT24 (rok 2015, stopáž v hodinách a minutách)

Nejčastější témata zahraničního zpravodajství v relacích ČT24 (rok 2015, stopáž v hodinách a minutách)

Sledované relace:Události

Události, komentářeZprávy ve 23

Ekonomika ČT24Horizont ČT24

Události v kultuře

ZAHRANIČNÍ LOKALITY VE ZPRAVODAJSTVÍ ČT24

Francie se v roce 2015 dotklo několik tragických událostí. Hned na začátku ledna zaútočili teroristé na redakci časopisu Charlie Hebdo, vbřeznu na vrcholcích Alp havarovalo letadlo německé společnosti Germanwings, v listopadu pak došlo k dalším útokům v klubu Bataclan ana Stade de France.

Page 33: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3333Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

33

3:36

3:02

2:51

2:25

2:24

2:14

1:59

1:59

1:53

1:52

Ukrajina: ozbrojené konflikty

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Francie: teroristické útoky

Řecko: státní a veřejné dluhy

Rusko: ozbrojené konflikty

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

Řecko: hospodářská politika EU

USA: vztahy mezi zeměmi

Ukrajina: vztahy mezi zeměmi

Německo: imigrační a azyl. politika

3:00

2:36

2:33

2:33

2:25

2:16

2:16

2:12

1:52

1:52

Řecko: státní a veřejné dluhy

Řecko: hospodářská politika EU

země EU: imigrační a azylová politika

země EU: hospodářská politika EU

země EU: státní a veřejné dluhy

Ukrajina: ozbrojené konflikty

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

země EU: bezpečnost EU

Ukrajina: vztahy mezi zeměmi

1:37

1:02

0:57

0:52

0:48

0:42

0:42

0:41

0:37

0:36

Francie: teroristické útoky

Maďarsko: imigrační a azylová politika

Francie: letecké katastrofy

země EU: imigrační a azylová politika

Francie: mezinárodní boj s terorismem

Německo: imigrační a azyl. politika

USA: násilné trestné činy

Ukrajina: ozbrojené konflikty

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

Řecko: státní a veřejné dluhy

3:18

2:39

1:53

1:42

1:35

1:31

1:15

1:13

1:12

1:06

Francie: teroristické útoky

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

Francie: mez. boj s terorismem

Irák: mezinárodní boj s terorismem

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Německo: imigrační a azyl. politika

Maďarsko: imigrační a azyl. politika

Ukrajina: ozbrojené konflikty

země EU: imigrační a azylová politika

USA: mezinárodní boj s terorismem

Nejčastější kombinace „zahraniční lokalita: téma“ v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015; stopáž v hodinách a minutách)

UdálostiTelevizní noviny

Zprávy FTV

Prima

ČRo Radiožurnál –

Hlavní zprávy

TÉMATA ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

Jak ukázal už snímek 6, ani v roce 2015 nepřestaly relace médií veřejné služby podrobně informovat o vztazích a konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Události iHlavní zprávy ČRo navíc zveřejňovaly aktuality o řecké dluhové krizi.

Page 34: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3434Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

34

25:31:39

23:43

20:16

19:55

19:41

19:01

16:42

15:40

14:20

13:06

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Ukrajina: ozbrojené konflikty

Řecko: státní a veřejné dluhy

Rusko: ozbrojené konflikty

Ukrajina: vztahy mezi zeměmi

Řecko: hospodářská politika EU

země EU: hospodářská politika EU

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

USA: vztahy mezi zeměmi

země EU: státní a veřejné dluhy

3:00

2:36

2:33

2:33

2:25

2:16

2:16

2:12

1:52

1:52

Řecko: státní a veřejné dluhy

Řecko: hospodářská politika EU

země EU: imigrační a azylová politika

země EU: hospodářská politika EU

země EU: státní a veřejné dluhy

Ukrajina: ozbrojené konflikty

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

země EU: bezpečnost EU

Ukrajina: vztahy mezi zeměmi

9:25

2:42

1:47

1:37

1:33

1:02

0:57

0:52

0:49

0:45

neznámé místo: kuriozity, rekordy

neznámé místo: zvířátka

USA: celebrity a jejich život

Francie: teroristické útoky

neznámé místo: celebrity a jejich život

Maďarsko: imigrační a azylová politika

Francie: letecké katastrofy

země EU: imigrační a azylová politika

Francie: mezinárodní boj s terorismem

neznámé místo: volnočasové aktivity

3:18

2:39

1:53

1:42

1:35

1:31

1:15

1:13

1:12

1:06

Francie: teroristické útoky

Sýrie: mezinárodní boj s terorismem

Francie: mez. boj s terorismem

Irák: mezinárodní boj s terorismem

Rusko: vztahy mezi zeměmi

Německo: imigrační a azyl. politika

Maďarsko: imigrační a azyl. politika

Ukrajina: ozbrojené konflikty

země EU: imigrační a azylová politika

USA: mezinárodní boj s terorismem

Nejčastější kombinace „zahraniční lokalita: téma“ v televizním a rozhlasovém zpravodajství (rok 2015; stopáž v hodinách a minutách)

Česká televizeUdálosti, Události,

komentáře, Zprávy ve 23, Ekonomika ČT24, Horizont

ČT24, Události v kultuře

TV Nova

ČRo RadiožurnálPrima FTV

Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divácké zprávy, VIP zprávy

TÉMATA ZAHRANIČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ

V souhrnu relací ČT24 je podobně jako na předchozím snímku jasně viditelný zájem o medializaci ukrajinsko-ruské a řecké dluhové krize.

Page 35: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3535Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

35

Medializace krajů v regionálním zpravodajství Událostí: rok 2015, stopáž v hodinách a minutáchStruktura zpravodajství o ČR: rok 2015, podíl na stopáži

97%

93%

93%

92%

82%

74%

61%

58%

50%

48%

36%

35%

19%

17%

2%

2%

5%

5%

4%

6%

0%

26%

24%

33%

35%

36%

45%

30%

50%

12%

1%

2%

2%

3%

12%

25%

13%

17%

17%

17%

28%

20%

51%

33%

86%

Krimi zprávy

Události v regionech Ostrava

Události v regionech Praha

Události v regionech Brno

VIP zprávy/TOP Star

Divácké zprávy

Události v kultuře

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Události

Zprávy ve 23

Hlavní zprávy (ČRo)

Události, komentáře

Ekonomika ČT24

Horizont ČT24

zprávy z regionů ČR obecně zahraniční vztahy

41:08:00

22:27

20:28

15:18

11:43

10:16

7:31

7:04

6:59

6:52

6:42

6:29

5:44

5:21

Hlavní město Praha

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

Královéhradecký kraj

Olomoucký kraj

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

REGIONÁLNÍ STRUKTURA ZPRÁV O ČR VE ZPRAVODAJSKÝCH RELACÍCH

Medializace Jihomoravského a Moravskoslezského kraje v Událostech byla také silněovlivněna přílivem migrantů. V obou krajích se nacházejí záchytná centra pro uprchlíky (vícesnímek 45) a přes jižní Moravu přicházely osoby mířící ze Srbska, Maďarska a Slovenska nazápad do Německa a Francie.

Page 36: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3636Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

36

3:18

2:28

1:39

1:32

1:26

1:21

1:20

1:17

1:11

1:08

Praha: svátky, výročí, piety

Praha: soudní spory, procesy

Praha: II. světová válka

Praha: magistráty, obecní úřady

Bělá p. B.: imigrační a azylová politika

Uherský Brod: násilné trestné činy

Praha: stavby silnic a dálnic

Praha: divadelnictví

Praha: muzea, archivy

Praha: demonstrace, petice

Nejčastější kombinace „regionální destinace: téma“ v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015; stopáž v hodinách a minutách)

2:01

1:11

1:02

0:57

0:42

0:39

0:35

0:34

0:33

0:31

Praha: soudní spory, procesy

Praha: korupce a úplatky

Praha: magistráty, obecní úřady

Praha: svátky, výročí, piety

Bělá p. B.: imigrační a azylová politika

Praha: komunální politika

Praha: zneužití pravomoci veř. činitele

Praha: finance měst, obcí a krajů

Praha: muzea, archivy

Praha: stavby silnic a dálnic

1:37

1:36

1:23

1:11

1:07

1:00

0:46

0:37

0:37

0:36

Praha: soudní spory, procesy

Praha: svátky, výročí, piety

Praha: demonstrace, petice

Uherský Brod: násilné trestné činy

Studénka: železniční dopravní nehody

Praha: fauna

Praha: zdravotní stav jednotlivců

Uherský Brod: pochybení policie

Bělá p. B.: imigrační a azylová politika

Praha: stavby silnic a dálnic

3:48

2:27

2:07

1:54

1:52

1:45

1:45

1:33

1:31

1:17

Praha: násilné trestné činy

Praha: soudní spory, procesy

Uherský Brod: násilné trestné činy

Praha: celebrity a jejich život

Ostrava: násilné trestné činy

Praha: kriminální činy řidičů

Praha: svátky, výročí, piety

Praha: krádeže, loupeže

Praha: zdravotní stav jednotlivců

Zlínsko: držení zbraní, municeUdálosti

Televizní noviny

Zprávy FTV

Prima

ČRo Radiožurnál –

Hlavní zprávy

REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ V HL. ZPRAV. RELACÍCH

V Jihomoravském kraji také došlo k tragickému útoku střelce, který v restauraci v Uherském Brodě usmrtil 8 osob a poté i sebe. O této události nejdéle informovalykomerční Televizní noviny.

Page 37: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

37

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace a citace

Metodika

Souhrnné ukazatele- intenzita a tonalita ekonomického zpravodajství

Firmy- podniky v Událostech- podniky v hlavních zpravodajských pořadech- podniky ve zpravodajských pořadech ČT24

Page 38: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3838Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

38

Intenzita a tón medializace ekonomického zpravodajství ve vybraných zpravodajských relacích (rok 2015), počet výpovědí o podnicích

3 765

3 118

1 652

1 621

1 307

1 103

771

Ekonomika ČT24

Události

Televizní noviny

Zprávy ve 23

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Události, komentáře

12%

10%

11%

15%

14%

16%

16%

73%

85%

85%

82%

83%

81%

81%

14%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

Ekonomika ČT24

Události

Televizní noviny

Zprávy ve 23

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Události, komentáře

negativní neutrální pozitivní

SOUHRNNÉ UKAZATELE EKONOMICKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

V Ekonomice ČT24 převažovala pozitivní prezentace podnikové sféry nadnegativitou. Tato skutečnost je navíc umocněna tím, že v relaci zazněl iabsolutně nejvyšší počet příznivých zmínek (543).

Silná převaha negativity nad příznivou medializací firemní agendy bylazaznamenána v Hlavních zprávách ČRo a Událostech, komentářích. Tytorelace dosáhly vyššího rozdílu mezi pozitivitou a negativitou, než komerčníTelevizní noviny. Ty totiž prezentaci podniků v potížích kompenzovalyvlastní velmi příznivou sebeprezentací.

Page 39: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 3939Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

39

20 nejčastěji zmiňovaných společností ve zpravodajství Událostí (rok 2015), počet výpovědí, tón medializace

216

185

172

110

97

97

90

83

82

69

61

49

45

41

40

39

34

32

30

28

České dráhy

Česká televize

Česká pošta

ČEZ

Škoda Auto

VZP

OKD

DP hl. m. Prahy

Volkswagen

Lesy ČR

SŽDC

České aerolinie

Letiště V. Havla Praha

Unipetrol

Germanwings

Kapsch

Agrofert Holding

Lufthansa

JE Dukovany

JE Temelín negativní neutrální pozitivní

3%

12%

2%

9%

2%

4%

6%

3%

6%

7%

16%

13%

16%

13%

17%

18%

50%

76%

68%

95%

100%

100%

82%

100%

98%

95%

92%

97%

91%

90%

78%

84%

81%

87%

83%

82%

48%

21%

20%

2%

9%

1%

2%

3%

3%

6%

3%

3%

2%

Česká televize

Škoda Auto

Unipetrol

Germanwings

Kapsch

Agrofert Holding

JE Dukovany

Letiště V. Havla Praha

VZP

České dráhy

SŽDC

ČEZ

Lesy ČR

České aerolinie

Česká pošta

Lufthansa

DP hl. m. Prahy

OKD

JE Temelín

Volkswagen

FIRMY VE ZPRAVODAJSTVÍ UDÁLOSTÍ

Kauza Dieselgate, jak zahraniční novináři pojmenovali případ falšování údajů o emisích, zásadně ovlivnila mediální obraz společnostiVolkswagen. Jak přitom ukazuje následující snímek, k podobné situaci došlo i v hlavních zpravodajských relacích komerčních televizí a ČRo.Důležitým zjištěním je fakt, že Škody Auto se kauza sice také dotkla, v její medializaci ovšem přesto převažovala pozitivita nad negativitou.

Page 40: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4040Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

40

Podíl nejčastěji zmiňovaných firem na podnikovém zpravodajství (rok 2015); (např. hodnota 5 % znamená, že každá dvacátá zmínka zpodnikového zpravodajství se v daném pořadu věnovala této firmě)

Tón medializace nejčastěji zmiňovaných firem v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015)

4%5%

8%

3%4% 5%

2%

5% 5%

17%

2%

4%3% 2%

7%6%

0,2%

3% 3% 4% 3%

6%7% 7%

4% 4%2%

3%

České dráhy Česká pošta Nova Volkswagen VZP ČEZ Škoda Auto Česká televize

Hlavní zprávy (ČRo) Televizní noviny Události Zprávy FTV Prima

7% 8% 6% 11% 11%24%

13%24% 20%

47%72%

50%61%

20%1% 4% 9% 11% 10% 6% 4%

17% 8% 12% 11% 19%3%

93% 92% 92% 87% 87%74%

84%73%

89%

80%51%

24%48%

39%

80%96% 95% 91% 83% 82% 91% 88% 69% 83% 68% 82%

81%

76%

2% 2% 2% 1% 3% 2% 11% 2% 4% 2% 3% 1% 7% 8% 3% 8% 13% 10% 20%8%

21%

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

Hla

vní z

prá

vy (

ČR

o)

Tele

vizn

í no

vin

y

Ud

álo

sti

Zprá

vy F

TV P

rim

a

České dráhy Česká pošta Nova Volkswagen VZP ČEZ Škoda Auto Česká televize

FIRMY V HLAVNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH POŘADECH

Zásadní podíl nepříznivě laděných informací o Volkswagenu zazníval v komerčních relacích, které negativně informovaly také o České poště askandálu, jenž se osobně dotýkal ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD.

Page 41: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4141Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

41

20 nejčastěji zmiňovaných společností ve zpravodajství ČT24 (rok 2015), počet výpovědí, tón medializace

470

452

382

375

363

277

221

181

161

148

142

136

133

132

114

102

100

100

93

91

Česká pošta

Volkswagen

České dráhy

ČEZ

Škoda Auto

Česká televize

OKD

DP hl. m. Prahy

Agrofert Holding

České aerolinie

Lufthansa

VZP

Kapsch

Unipetrol

Lesy ČR

Amazon

SŽDC

Tesco

Letiště V. Havla Praha

JE Dukovany

negativní

neutrální

pozitivní

4%

10%

1%

8%

1%

2%

2%

8%

4%

8%

10%

12%

15%

17%

15%

15%

16%

25%

28%

45%

72%

63%

95%

85%

99%

97%

98%

86%

96%

89%

87%

86%

80%

79%

84%

84%

84%

70%

68%

49%

24%

26%

4%

7%

1%

6%

1%

3%

4%

3%

5%

5%

1%

1%

6%

4%

6%

Česká televize

Škoda Auto

Kapsch

Amazon

Letiště V. Havla Praha

JE Dukovany

SŽDC

ČEZ

VZP

České dráhy

Lesy ČR

Česká pošta

České aerolinie

Unipetrol

Tesco

DP hl. m. Prahy

OKD

Agrofert Holding

Lufthansa

Volkswagen

Sledované relace:

Události,

Události, komentáře,

Zprávy ve 23,

Ekonomika ČT24

FIRMY VE ZPRAVODAJSTVÍ ČT24

Na třetím místě žebříčku nejčastěji prezentovaných podniků v obsazích ČT24 a dokonce nejčastěji zmiňovanou firmou v Událostech bylyČeské dráhy, na jejichž medializaci se významně podepsala tragická srážka pendolina a kamionu na železničním přejezdu ve Studénce.Tato nehoda se bezprostředně dotkla i členů vlády cestujících na výjezdní zasedání do Ostravy.

Page 42: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

42

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace a citace

Metodika

Tematická- domácí zpravodajství- zahraniční zpravodajství

Politická- političtí představitelé- politické strany

Územní- zahraniční lokality- domácí lokality

Genderová- podíl žen ve zpravodajství- nejčastěji medializované ženy

Page 43: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4343Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

43

Počet různých hlavních témat příspěvků se vztahem k ČR (rok 2015) Počet různých hlavních témat příspěvků bez vztahu k ČR (rok 2015)

412390

376360355352

314311305

221150

7166

4234

UdálostiZprávy ve 23

Televizní novinyZprávy FTV Prima

Události, komentářeHlavní zprávy (ČRo)

Události v regionech BrnoUdálosti v regionech Praha

Události v regionech OstravaEkonomika ČT24

Horizont ČT24Krimi zprávy

VIP zprávy/TOP StarUdálosti v kultuře

Divácké zprávy

284

278

240

220

219

193

191

135

39

28

22

5

1

Horizont ČT24

Události

Zprávy ve 23

Hlavní zprávy (ČRo)

Televizní noviny

Události, komentáře

Zprávy FTV Prima

Ekonomika ČT24

Události v kultuře

VIP zprávy/TOP Star

Divácké zprávy

Krimi zprávy

Události v regionech Praha

TEMATICKÁ VARIABILITA

Maximální možný počet

různých hlavních témat je

468.

Počet různých hlavních témat příspěvků se vztahem k ČR (roky 2013, 2014 a 2015)

Počet různých hlavních témat příspěvků bez vztahu k ČR (roky 2013, 2014 a 2015)

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 361 352

Televizní noviny 339 352 376

Události 393 415 412

Události, komentáře 297 340 355

Zprávy FTV Prima 346 360 360

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 186 220

Televizní noviny 190 193 219

Události 263 259 278

Události, komentáře 165 181 193

Zprávy FTV Prima 176 164 191

Události navázaly na výsledky, kterých dosahovaly v letech 2013 a 2014 a tematizovaly nejširší paletu různých námětů domácího izahraničního zpravodajství ze všech patnácti zkoumaných relací. Dosažený počet 412 různých hlavních témat příspěvků se vztahem k ČRpokrýval 88 % tematické databáze Media Tenoru.

Page 44: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4444Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

44

Počet českých politiků zmíněných ve zpravodajství (rok 2015) Počet českých politických stran zmíněných ve zpravodajství (rok 2015)

393

341

326

307

293

263

136

Události

Události, komentáře

Zprávy ve 23

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Ekonomika ČT24

44

35

34

33

32

31

19

Události

Události, komentáře

Zprávy ve 23

Zprávy FTV Prima

Hlavní zprávy (ČRo)

Televizní noviny

Ekonomika ČT24

POLITICKÁ VARIABILITA

V nevolebním roce 2015 se meziročně snížil počet různých politických stran a politiků medializovaných ve sledovaných zpravodajskýchrelacích. Ve statistice politiků byl absolutní pokles nejvýraznější v případě Událostí a Televizních novin (v případě obou relací o 86 politickýchosob méně).

Počet českých politiků zmíněných ve zpravodajství (roky 2013, 2014 a 2015)

Počet českých politických stran zmíněných ve zpravodajství (roky 2013, 2014 a 2015)

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 311 263

Televizní noviny 275 393 307

Události 413 479 393

Události, komentáře 307 362 341

Zprávy FTV Prima 304 334 293

rok 2013 rok 2014 rok 2015

Hlavní zprávy (ČRo) nesledováno 31 32

Televizní noviny 29 49 31

Události 42 50 44

Události, komentáře 37 55 35

Zprávy FTV Prima 30 39 33

Page 45: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4545Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

45

Počet různých zahraničních lokalit zmíněných ve zpravodajství bez vztahu k ČR (rok 2015)

Počet různých měst a obcí zmíněných v regionálním zpravodajství (rok 2015)

878

756

493

453

447

332

310

237

235

127

117

96

78

40

7

Televizní noviny

Události

Události v regionech Praha

Krimi zprávy

Zprávy FTV Prima

Události v regionech Brno

Zprávy ve 23

Hlavní zprávy (ČRo)

Události v regionech Ostrava

Události, komentáře

Události v kultuře

Ekonomika ČT24

VIP zprávy/TOP Star

Divácké zprávy

Horizont ČT24

144

142

140

137

121

120

119

82

82

42

31

29

27

20

19

Události

Horizont ČT24

Televizní noviny

Zprávy ve 23

Hlavní zprávy (ČRo)

Zprávy FTV Prima

Události, komentáře

Události v kultuře

Ekonomika ČT24

VIP zprávy/TOP Star

Divácké zprávy

Události v regionech Brno

Události v regionech Ostrava

Události v regionech Praha

Krimi zprávy

ÚZEMNÍ VARIABILITA: zahraniční a domácí lokality

Dalším důsledkem intenzivně prezentované uprchlické krize v relacích ČT24 byl průnik zahraničního zpravodajství do obsahu Událostí vregionech a naopak medializace českých lokalit ve specializovaném Horizontu ČT24, kde byly zmiňovány vedle Prahy také Vyšní Lhoty,Zastávka u Brna, Havířov nebo Kostelec nad Orlicí. V těchto obcích se nacházejí pobytová a záchytná střediska pro uprchlíky.

Page 46: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4646Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

46

Podíl žen a mužů ve zpravodajství (rok 2015)

Nejčastěji zmiňované ženy v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015), počet reportáží

29%

27%

22%

20%

18%

16%

14%

71%

73%

78%

80%

82%

84%

86%

Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

Události

Hlavní zprávy (ČRo)

Zprávy ve 23

Ekonomika ČT24

Události, komentáře

podíl žen podíl mužů

146

130

66

54

52

49

38

28

27

26

Marksová Michaela

Merkelová Angela

Krnáčová Adriana

Valachová Kateřina

Šlechtová Karla

Válková Helena

Nečasová Jana

Šabatová Anna

Beránková Kateřina

Langšádlová Helena

109

71

65

58

47

43

36

33

33

31

Merkelová Angela

Krnáčová Adriana

Ježková Ivana

Marksová Michaela

Martínková Iveta

Kozumplíková M.

Honsová Dagmar

Janovská Markéta

Alžběta II.

vévodkyně Catherine

58

55

26

26

24

22

22

20

19

19

Merkelová Angela

Marksová Michaela

Lagronová Michaela

Nečasová Jana

Rendlová Kateřina

Krnáčová Adriana

Válková Helena

Čírtková Dana

Valachová Kateřina

Buriánková Ivana

GENDEROVÁ VARIABILITA

95

50

29

29

23

20

15

14

13

12

Merkelová Angela

Krnáčová Adriana

Marksová Michaela

Valachová Kateřina

Válková Helena

Nečasová Jana

Šlechtová Karla

Kleslová Radmila

Alžběta II.

Nečasová Radka

UdálostiTelevizní noviny

Zprávy FTV Prima

ČRo -Hlavní zprávy

Události byly jedinou hlavní zpravodajskou relací, v nížnebyla nejčastěji prezentovanou ženou německáspolková kancléřka Angela Merkelová, která se stalatakříkajíc tváří Evropské unie v řešení uprchlické krize.Současně ovšem platilo, že právě v hlavní relaci televizeveřejné služby byla německá politička zmíněna vabsolutně nejvyšším počtu příspěvků.

V Událostech a Hlavních zprávách Českého rozhlasu se vprvní desítce nejčastěji zmiňovaných žen objevily 3ministryně Sobotkovy vlády Michaela Marksová (ČSSD),Kateřina Valachová (ČSSD) a Karla Šlechtová (ANO). VeZprávách FTV Prima v TOP10 chyběla ministryně promístní rozvoj, v Televizních novinách i ministryněškolství.

Page 47: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

47

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace a citace

Metodika

Page 48: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 4848Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

48

442

64

31

23

13

8

3

2

2

2

Radiožurnál (upoutávka)

Radiožurnál (citace)

jiný pořad Radiožurnál (upoutávka)

Český rozhlas (citace)

jiný pořad Radiožurnál (citace)

Radiozurnal.cz (upoutávka)

Český rozhlas (upoutávka)

zpravy.rozhlas.cz (citace)

iRadio (upoutávka)

zpravy.rozhlas.cz (Upoutávka)

374

250

179

84

70

43

43

42

21

21

Události (upoutávka)

Události, komentáře (upoutávka)

ČT (citace)

Otázky V. Moravce (citace)

Události (citace)

Otázky V. Moravce (upoutávka)

Reportéři ČT (upoutávka)

168 hodin (upoutávka)

Horizont ČT24 (upoutávka)

Reportéři ČT (citace)

801

737

257

147

122

99

75

57

56

54

Televizní noviny (upoutávka)

tn.cz (upoutávka)

Sportovní noviny (upoutávka)

Nova (citace)

Televizní noviny (citace)

Ordinace v r. zahradě 2 (upoutávka)

novaplus.cz (upoutávka)

Prásk! (upoutávka)

Střepiny (upoutávka)

Vaše téma (citace)

852

445

296

213

113

57

56

55

42

34

Krimi zprávy (upoutávka)

Zprávy FTV Prima (upoutávka)

Divácké zprávy (upoutávka)

VIP zprávy (upoutávka)

Topstar (upoutávka)

Partie (citace)

Prima (citace)

www.prima-radce.cz (upoutávka)

Partie (upoutávka)

Očima J. Klímy (upoutávka)

Metodika Media Tenoru umožňuje rozlišování sebeprezentačních interních i externích zdrojů na upoutávky a citace. Upoutávkou je myšlen například předtočený spot, kterým Události pravidelně upoutávají navečerní Události, komentáře, další obsah samotné relace („dále uvidíte“) nebo v živém vstupu či reportáži vyslovený odkaz typu „více se dočtete na serveru tn.cz“. Za citaci je pak považován odkaz „podle CNN“, „jakzjistili Reportéři ČT“ nebo audio-vizuální citace jiného média nebo relace. Externí zdroje logicky nemohou být kvalifikovány jako upoutávky, ale pouze jako citace.

Nejčastěji citovaná média a pořady v hlavních zpravodajských relacích (rok 2015), počet příspěvků v nichž byla média citována

Události Televizní noviny

Zprávy FTV Prima

SEBEPREZENTACE A CITACE: interní a externí zdroje

ČRo - Hlavní zprávy

Ve veřejnoprávním i komerčním televizním zpravodajství hrály důležitou roli informace zveřejňované na sociálních sítích YouTube, Facebook a Twitter. Události aTelevizí noviny k lokalizaci zveřejňovaných informací často využívaly aplikace Google Maps a Google Earth.

Nejčastěji citované externí zdroje

YouTube.com (citace) 133

Google (citace) 118

ČSÚ (citace) 103

Nejčastěji citované externí zdroje

Google (citace) 410

Facebook (citace) 54

Twitter (citace) 31

Nejčastěji citované externí zdroje

YouTube.com (citace) 79

Facebook (citace) 58

Twitter (citace) 46

Nejčastěji citované externí zdroje

Česká televize (citace) 39

BBC (citace) 24

Reuters (citace) 21

Page 49: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

49

Základní zjištění

Témata

Politika

Lokality

Ekonomika

Variabilita

Sebeprezentace a citace

Metodika

Page 50: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 5050Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

50

Mohou, či nemohou mít média výraznější vliv na to, co si lidé myslí o značce, firmě, organizaci nebo společenskémtématu? A pokud ano, je možné z pozice zainteresované organizace aktivně vstoupit do tohoto procesu?

Úsilí o nepředpojaté zkoumání hromadně šířených obsahů sahá už do raného novověku. Výraznému boomu se analýzymasmédií těší ale až od nástupu hromadných sdělovacích prostředků, zejména rozhlasu. V současné době vedle sebe stojíjak průzkumy veřejného mínění, které dávají odpověď na otázku, jak vypadá myšlení lidí v okamžiku zodpovězení otázky,tak analýzy mediálních obsahů, které napomáhají odhalit, jakým směrem se může utvářet myšlení lidí v budoucnu.

Srovnáme-li trendy výzkumů veřejného mínění a výzkumů mínění zveřejněného v médiích, v řadě případů zjistíme, žekřivky se nápadně podobají. Můžeme říci, že mezi míněním zveřejněným a veřejným se v některých obdobích objevujeprovázanost: obsah médií se s určitým zpožděním promítá do myšlení veřejnosti. Vezměme za příklad pohyb volebníchpreferencí politických stran: intenzivní negativní mediální prezentace strany se s určitým zpožděním promítá do poklesujejích preferencí. Tím neříkáme, že média určují, co přesně si budou lidé myslet, ale přinejmenším ovlivňují, o čem budoupřemýšlet, a jaké úhly pohledu k tomu budou zaujímat.

Mediální analýza nabízí možnost nepředpojatého poznání obsahu tím, že jednotlivé obsahy zpracovává podle předemdefinované metodiky, tzv. kódovací knihy. Detailní popis metodiky v kódovací knize zajišťuje, že se data získávajíjednotným způsobem, ať už je analyzuje kdokoliv. Metodika slouží nejen ke klasifikaci informací, ale rovněž k jejichrozklíčování a interpretaci. Převedeno do praxe, seznámí-li se zadavatel podrobně s metodickými principy, rozumí datůmstejně jako analytik, který je zpracoval. To eliminuje prostor pro zkreslení.

Podstata metodiky analýzy médií společnosti Media Tenor vychází z teorie a praxe obsahové analýzy mediálních sdělení.Zabývá se výzkumem vybraných aspektů obsahu sdělovacích prostředků, jejichž souhrn analyzovanou oblast stručně avýstižně charakterizuje. Parametry zkoumání volí podle typu zákazníka (médium, podnik, politický subjekt, státníinstituce…) a jeho specifických požadavků.

Zpracováno na základě publikace iniciované Media Tenorem: HAVLÍČEK, Petr. Obsahová analýza nabízí nezaujatost apřehled. In: TREND Marketing. no. 1, s. 38-40, 2005. ISSN 1214-9594.

CO JE OBSAHOVÁ ANALÝZA MÉDIÍ?

Page 51: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 5151Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

51

Báze - představuje počet výpovědí/příspěvků, které byly zahrnutydo analýzy. Číslo v bázi se nemusí vždy shodovat se součtemhodnot uvedených v grafu, prezentuje-li například pouzenejvýznamnější výsledky – prvních 10 nejčetnějších tematickýchaspektů, nejčastější komentátory vyjadřující se k určitému subjektuatd.

Hlavní téma - obsahový aspekt, kterého se převážná částpříspěvku týkala. V rámci každého příspěvku se tak stanovujejedno nebo více hlavních témat prezentovaných na významnémprostoru, může však v něm být zmiňováno více různýchtematických aspektů, tzv. výpovědí. Témata, která jsou příspěvkůma výpovědím přiřazována, vybírá analytik z předem definovanéhoseznamu, jenž obsahuje cca 500 různých položek.

Tón medializace (dříve označován jako kontext) - určuje, zda jesubjekt představen v pozitivním či negativním světle v závislosti naširších souvislostech (neurčuje tedy, jak je subjekt explicitněhodnocen, ale jakou povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován).Hovoříme o skrytém hodnocení, protože tón medializace mávýznamný vliv na formování příznivého, či nepříznivého obrazusledovaného subjektu.

Příspěvek - článek, ucelený televizní nebo rozhlasový příspěvek.Kvantitativní analýza klasifikuje nový příspěvek pokaždé, změní-lise jeho autor. Standardizovaná kvalitativní analýza klasifikuječtenou zprávu a následnou reportáž jako jediný příspěvek.

Původce výpovědi - rozpoznatelný nositel hodnocení sledovaného subjektu. Může jím být subjekt sám (vyjadřuje-li se například politik k vlastní osobě), zástupce hospodářské sféry hodnotící podnik, pracovníci PR oddělení, novinář hodnotící daný subjekt ve vlastním názorovém článku atd.

Subjekt - předmět, k němuž se sledovaná informace vztahuje.Může jím být podnik, politická strana, osoba, město, organizaceatd.

Tendence - přímé (explicitní) vyjádření hodnotící sledovaný subjekt(osobnost, politickou stranu, podnik) ze strany novináře nebojiných subjektů. Může mít negativní, neutrální nebo pozitivnívyznění. Za tendenci považujeme i projev souhlasu či odmítnutí.

Tematizace - jeden ze základních aspektů výpovědi. Klasifikujeobsah (postoj, činnost), s nímž je subjekt ve výpovědi spojován. Vrámci jednoho příspěvku tak může být kódováno - v závislosti natematické různorodosti jednotlivých výpovědí - více tematizací.V případě analyzování zpravodajství o politických stranách jsoudetailní tematické aspekty výpovědí seskupovány do specifickýchobecnějších kategorií v následujících oblastech: politické postoje:program, faktické programové kroky, věcná témata (školství,daňová politika, zdravotnictví…); osobní témata: oblíbenost,preference, jmenování či odvolání z funkcí, zvolení (i na postprezidenta); mezistranická agenda: vztahy s koaličními partnery apolitickými oponenty; vnitrostranická agenda: stranické spory,obsazování vrcholných orgánů, personální politika, nominacevolebních lídrů atd.

Výpověď - segment informace, v němž je citován nebo popisovánsledovaný subjekt. Výpověď je tak definována určitým subjektem,tónem medializace, tematizací a původcem výpovědi. Změnakteréhokoli z těchto aspektů signalizuje zápis nové výpovědi. Vjedné větě tedy může být obsaženo více výpovědí, stejně jako sevíce vět může skládat z výpovědi jediné. Analogicky pak v jednompříspěvku může být obsaženo více výpovědí.

KLÍČOVÉ POJMY

Page 52: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 5252Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

52

ZPRACOVATEL

Media Tenor je přední světovou asociací zabývající se obsahovou analýzou mediálních sdělení a v rámci mezinárodní sítě kanceláří v ČR,USA, Švýcarsku, Vietnamu a JAR jsou detailně analyzována média prakticky z celého světa.

V roce 1996 byl v České republice zahájen unikátní projekt kontinuální obsahové analýzy klíčových médií, v němž Media Tenor analyzuje,jakými způsoby česká i zahraniční média informují o vybraných tématech, organizacích a osobách. Exkluzivní data Media Tenoru ukazují, kterésubjekty jsou přítomny v médiích, v souvislosti s jakými tématy, a jak jsou hodnoceny.

Media Tenor ČR je v rámci asociace kanceláří Media Tenor zodpovědný především za metodologický a technologický vývoj v oblasti analýzyelektronického zpravodajství a publicistiky. Je autorem jedinečné metodologie pro detailní kvalitativní analýzu diskusních a publicistickýchformátů, která byla pilotně nasazena v České televizi (dodnes trvá) a později také v SABC (JAR), Deutsche Welle nebo STV.

STRUČNÁ HISTORIE MEDIA TENORU:

1985: Nakladatelství InnoVatio založeno ve Švýcarsku. Specializace na inovace v oblasti sociálních věd.1994: Media Tenor v Bonnu: První mezinárodní výzkumný institut zaměřený kontinuální obsahovou analýzu médií.1995: InnoVatio iniciovalo vznik International Media Monitor Association ve Washingtonu.1996: Otevření kanceláří partnerských institutů v České republice a Velké Británii.1999: 160 analytiků v Bonnu, Doveru, Lipsku a Ostravě.2000: Otevření partnerských kanceláří v Pretorii a Londýně.2003: 230 analytiků v pěti zemích, nová kancelář v Berlíně.2005: Nové kanceláře v Luganu a Windhoeku (Namibie). Více než 230 analytiků kontinuálně a detailně sleduje více

než 200 hlavních médií ve 34 jazycích na všech kontinentech.2007: Vlastníkem Media Tenoru se v Česku stala společnost Media Content Experts. Dále se tak rozšířil analytický záběr.

Media Tenor pravidelně dává k dispozici výstupy z kontinuálně zpracovávaných dat a studie založené na aplikované obsahové analýze médií.Aktuální studie jsou dostupné na webových stránkách Media Tenoru.

Page 53: Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)img.ceskatelevize.cz/press/3778.pdf · Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 6 Analýza zpravodajství

Analýza zpravodajství českých televizí (duben 2014) 5353Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2015)

VARIABILITA; TEMATICKÁ AGENDA

53

V lednu 2016 zpracoval Media Tenor, spol. s r. o.

Vedoucí projektu: Mgr. Štěpán Sedláček

[email protected]

http://www.mediatenor.cz

tel. +420 596 126 126

Nádražní 923/118

702 00 Ostrava

Česká republika

Tento dokument obsahuje všechna podstatná zjištění výzkumu.

Pokud však některou informaci postrádáte, připravíme Vám ji na požádání.

Budeme rádi za jakékoliv další náměty.