Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar page 1
Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar page 2
Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar page 3
Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar page 4
Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar page 5

Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar

Embed Size (px)

Text of Anatomi och fysiologi 83 370 453 Kurs Lektion .Företagsekonomi Patologi Näringslära Etologi Lagar

 • UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- & Humanvrd

  1

  UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu

  Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu

  Dokument: Plan fr utbildningsinnehll, ml och pedagogiskt upplgg 20170320

  Utbildning: Friskvrdskonsulent Hund. ET0016

  Utbildningsanordnare: UPH Education AB

  Sammanfattning: Utbildningen omfattar 1350 timmar under 1 r. Utbildningen r uppbyggd med

  seminarieveckor en gng per mnad och sjlvstudier dremellan med backup av mentor,

  arbetsuppgifter och utbildningsmaterial . Utbildningen innehller frelsningar av erfarna och

  meriterade Canineopater, fysioterapeuter, veterinrer och sjukgymnaster.Utbildningen innehller

  ven praktik hos veterinr.

  Ls om ml och genomfrande lngre ner..

  Betygssttning i kurser:

  G= Godknd

  VG= Vl godknd

  I kurserna etologi, lagar och frordningar och nringslra utgr endast betyg G=Godknd.

  Kurs Lektion Sjlvstudier Totalt:

  Anatomi och fysiologi 83 370 453

  Biomekanik 42 189 231

  Trningsfysiologi 21 90 111

  Nringslra 7 7

  Fretagsekonomi/Coaching 7 31 38

  Etologi,problembeteende 21 90 111

  Patologi 28 126 154

  Lagar/frordningar 7 7

  Praktik 42 189 231

  vrigt som tentamen mm 7 7

  Summa: 265 1085 1350

  Kurs Termin 1 Termin2

  Anatomi och fysiologi

  Biomekanik

  Trningsfysiologi

  Nringslra

  Fretagsekonomi/ Coaching

  Etologi,Problembeteende

  Patologi

  Lagar/Frordningar

  Praktik

  Seminarium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 • UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- & Humanvrd

  2

  UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu

  Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu

  20170320

  Kurs Samanfattande beskrivning

  Anatomi och fysiologi

  Biomekanik

  Trningsfysiologi

  Praktik massage/ rehab

  Fretagsekonomi

  Patologi

  Nringslra

  Etologi

  Lagar och frordningar

  Invrtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner ssom

  tex cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulra funktioner samt matspjlknings- och utrensningsapparaten och de olika nervsystemens byggnad och funktion.

  Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett och leder, betrffande byggnad och funktion.Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fste och funktion samt samspelet mellan antagonist och synergist.

  Kunskaper i rrelsefrmga och aktionspotential. Hur kroppens

  rrelsemuskulatur pverkar skelettet, berkning av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett. Frstelse om kroppensfrmga till rrelse och prestation. Orsaksdiagnostik kopplad till

  kroppens rrelseapparat orsakad av muskulra dysfunktioner. Kroppsmedvetenhet.

  Kunskaper fr att kunna upprtta ett trningsprogram fr hundar i olika arbets

  faser med hnsyn till hundens behov i respektive gren svl som att kunnateranpassa hunden vid eventuella rehabtillstnd.

  Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.

  Stretching samt palpationsteknik.

  Grundlggande fretagsekonomi och coaching. Upprttande

  av affrsplan.

  Grundlggande sjukdomslra. Hundens vanligast frekommande

  infektions- och inflammtions sjukdomar . Akutvrd samt tandvrd.Smittvgar och smittskydd. I samarbete med veterinr.

  Grundlggande kunskaper i nringslra. Behandlar hundens nringsbehov och

  nringsupptag. Kunskaper om nringsmnen, vitaminer, mineraler och sprmnen.

  Grundlggande kunskaper i hundens beteende i flock, som enskild individ,

  samt i samverkan med mnniskan . Beteendeproblematik och stresshantering.

  Genomgng av befintlig lagstiftning som berr hundgande och hantering av

  hund. Huvudsakligen 16 Djurskyddslagen samt lagen 2007:1150 om tillsyn.

 • UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- & Humanvrd

  3

  UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu

  Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu

  Efter avslutad utbildning ska eleven:

  Ha goda kunskaper om grundlggande invrtes anatomi och ska kunna redogra hundens inre funktioner ssom cellen, cirkulations- och respirationsapparaten, endokrina apparaten, neuromuskulra

  funktioner samt matspjlknings- och utresningsapparaten samt de olika nervsystemens byggnad och

  funktion. Ha goda kunskaper om osteologi och kunna redogra fr och namnge skelettets olika delar

  och muskel ursprung samt fsten. Kunna beskriva skelettets olika leder och uppbyggnad av dessa p

  ett bra stt.

  Ha goda kunskaper om myologi och kunna namnge skelettmuskulaturens ursprung, fste och funktion samt frst samspelet mellan synergist och antagonist.

  Ha goda kunskaper om hur kroppens rrelsemuskulatur pverkar skelettet och kunna gra berkningar av mekanisk belastning av muskler, leder och skelett och p s stt f god frstelse fr kroppens

  frmga till rrelse och prestation. Frst och vl kunna grundlggande orskadiagnostik kopplad till

  rrelseappraten orsakad av muskulra dysfunktioner.

  Knna vl till de vanligaste och grundlggande sjukdomarna/ skadorna i leder och senor, muskulaturen samt skelettet. Knna vl till hur dessa vanligen behandlas utav veterinr. Kunna grundlggande

  smittskyddslra och veta precis hur man agerar i hundkontakter dr det kan freligga smittorisk.

  Studenten ska ha goda kunskaper om hundens nringsbehov och frmga att ta upp olika nringsmnen samt om de kommersiella foder som finns att tillg. Studenten skall ven knna till

  vitaminers och mineralers betydelse fr hundens hlsa och vlbefinnande. Studenten ska ven knna

  till problem som kan uppst vid felaktig utfodring och fresl frndringar fr att avhjlpa dessa.

  Studenten skall ven knna till och kunna diskutera olika teorier som finns angende utfodring av

  hund.

  Ha goda kunskaper om hur trning pverkar skelett, muskulatur och cirkulation och kunna gra individanpassade trningsupplgg och ha frstelse fr kroppens frmga till rrelse och prestation.

  Ha en god frstelse fr orsaksdiagnostik kopplad till rrelseappraten orsakad av muskulra

  dysfunktioner.

  Kunna utfra genuin svensk hundmassage och stretching p ett vl utfrt stt. Ha god frstelse och frmga att frst varje individs vrdbehov och kunna lgga upp vl anpassade behandlingsprogram.

  Ska visa ansvarstagande och god frstelse fr yrket som massageterapeut, och kunna fra mycket

  tydliga och sakkunniga dialoger med kund.

  Studenten ska ha god frstelse och kunskap om hundens beteende i flock, som enskild individ, samt i samverkan med mnniskan bde som arbetande hund och som sllskapsdjur. Ska ha kunskap om

  hundens signaler och kroppssprk samt knnedom om olika felbeteenden.

  Studenten skall ha goda kunskaper i vilka instanser som reglerar hundhantering och vad som r gllande rtt p omrdet. Skall ven ha goda kunskaper om innehll och tillmpning av lagarna.

  Kunna frst grunderna vl i vad som krvs fr att starta och driva ett fretag. Ska upprtta en tydlig affrsplan med startbudget, resultatbudget, likvidtetsbudget och marknadsplan i egen layout.

 • UPH-Utbildningscentrum fr Professionell Hst- Hund- & Humanvrd

  4

  UPH Tel: 0512-47 00 01 Postadress: Box 188, 310 61 tran info@uph.nu

  Besksadress: Hotellvgen 6, 310 63 lvsered www.uph.nu

  Genomfrande av utbildning: 20170320

  Eleverna har ett 4- dagarsseminarium p skolan en gng i mnaden under totalt 2 terminer. Varje

  seminarium innehller bde teoretiska lektioner och praktisk utbildning och handledning ute i

  nringslivet.

  Mellan seminarierna ska eleverna studera in teori- innehllet frn lektionerna samt sjlvstndigt trna

  praktiska moment p hstar i elevernas nromrde. Eleverna ska frn brjan dokumentera sina

  behandlingar i journal.

  Eleven fr std i studierna genom instuderingsfrgor och tt kontakt med lraren. Eleverna fr std i

  de praktiska frdigheterna hemma genom tt lrarkontakt och feedback p journalskrivning.

  Fr varje seminarium lggs nya massagegrepp eller behandlingsmetoder till, och eleverna kan

  successivt ka sin frmga. Eleverna har tillgng till mentor och/eller lrare via telefon och mail

  mellan 8- 16 alla vardagar.

  I slutet av varje termin fr eleverna enskilda samtal och skriftligt utltande av studieresultaten.

  Betygskriterier och kursmlen genomgs vid varje kursstart samt delas ut skriftligt.

  Elevernas kunskapshmtning fljs lpande genom lxfrhr, diagnosprov, hemuppgifter,

  inlmningsuppgifter, hemtentamen och praktiska moment. Kunskapskontroll sker genom praktiska

  prov, diagnosprov, kursavslutande prov, diplomeringsprov och certifieringsprov.

  Betygskriterierna och mlen med utbildningen r knda och str p kursplanen och finns i

  klassrummen i en informationsprm tillgnglig fr alla.

  Teoretisk undervisning:

  Lraren/ frelsaren planerar dagens frelsningar/ undervisning enligt timplan och grundat p vad

  som hunnits med till dags datum. Undervisningen sker om mjligt muntligt, digitalt (visuellt) och

  beskrivande fr att frmja inlrningen. Den ska ske i en takt dr eleverna fljer med men tiden ska

  samtidigt nyttjas vl och eleven ska vara frberedda och ha lst in det som r angett. Undervisningen

  ska fljas upp med arbetsuppgifter s att ansvarig lrare ser att kunskapen tagits emot vl. Lraren

  rekommenderar att eleverna antecknar.

  Praktisk undervisning:

  Lraren genomfr undervisningen med fokus p elevens lrande och s att lraren samtidigt kan

  reflektera ver vad eleven frstr och kan. Fr att eleven ska kunna f en verblick visar, frgar och

  o