Anboto 402

  • View
    923

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Anboto 402

  • 1. Herririk Herri anboto2011ko otsailaren 4a9. urtea - 402 zk. durangaldeko astekaria3Berbaz 8Amalurra18 www.anboto.org Ostalariak eta udala terrazen araudia-J.Arteaga: Hauteskundeetan aukeraAurrekoaren arrakasta ikusita, otsailean ren aldaketak adosten Durangonpolitiko denak egotea gustatuko litzaidake beste konpostaje ikastaro bat BerrizenGurasoak kezkatutaMaisuen Etxea dela-etaZaldibar Zaldibarko Herri Ikaste-Sexu-indarkeriari aurretxeko guraso elkarteak salatu due-nez, Maisuen Etxea egoera txarreandago, zatika jausten. Udalak ez die-la kasurik egiten diote, eta urte askodaramatela etxea botatzeko proiek-egiteko protokoloatua gauzatu barik. Udalak erantzunduenez, eraikina saneatuko duteAbadio, Berriz, Elorrio eta Durangoko Amankomunazgoak, Ertzaintzak etaorain, eta ekainean jolas-gunea egi-udalek koordinazio protokoloa sinatu duteOsakidetzak ere ekimenagaz bat egin duteteko proiektuari ekingo diote. 27Berbertan ekimenberriaren hiru saioPlaterueneanKULTURA Euskal Herriko kultur-gintzari buruz zeresan handikoakdiren sei lagun batu dituzte Duran-goko Plateruenean lehenengoz egin-go duten Berbertanelkarrizketa ziklo-ra. Otsailaren 10ean 20:00etan dalehenengo hitzordua: Benito Ler-txundi musikaria elkarrizketatukodu Pako Aristi idazleak.11Erretiroa Elorrionhartzea nahiko nukeKIROLA Euskal Kirol FederazioenBatasunak antolatutako III. EuskalSarietan Oskar Astarloa elorriarrakjaso zuen errugbiari dagokion oroi-garria. Horrela, 20 urteko ibilbideoparoa aintzatetsi gura izan diote.Ohorezko mailako talde askotanjokatu du, eta Euskadiko zein Espai-niako selekzioagaz ere gomuta onakditu. Hala ere, erretiroa Elorrion har-tzea gustatuko litzaioke.Sinadura ekitaldian lau udaletako alkateak eta ekimenean parte hartu duten erakundeetako ordezkariak batu ziren. MATRIKULA LIBREA 2010-201115 EUSKARA, FRANTSESA, INGELESA,D u r a n g a l d e a ALEMANAAHTaren desjabetzak sinatu barikAbadio, Atxondo eta Elorrion 2MATRIKULA EPEA: MATRIKULA ON-LINE EGINGO DA: Matrikula egin nahi dutenek Internetez bakarrik egin ahalE l o r r i oOtsailaren 11tik izango dute, honako webgunearen bidez:Hiri Antolamendurako Plan Orokorramartxoaren 4ra www.eoidurango.netonartu du Eusko Jaurlaritzak4Izurtza Zubiaurrea, 1 (DURANGO) Tel.: 94 681 66 45 - 94 620 33 42 Hiru aisialdi gune egiteko asmoa 6

2. H2 2011ko otsailaren 4a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIDURANGALDEASexu-indarkeriarenbiktimei arretahobea eskaintzekoprotokoloa indarreanEskualdeko lau udalek, Amankomunazgoak,Osakidetzak eta Ertzaintzak sinatu duteurango, Abadio, Berrizra sarri eta toki askotan kontatuD eta Elorrioko udalek,Ertzaintzak, Osakidetzaketa Durangaldeko Amankomu- beharrean aurkitzen ziren emaku- meak, ez zegoelako salaketak edo kasuak erakundeen artean lotukonazgoak sexu-indarkeria jasatenzituen protokolorik, dio Berrizkoduten biktimei zuzendutako arre- Berdintasun teknikari Naiara Gara-Durangoko Elkartegian sinatu zuten dagoeneko indarrean dagoen protokoloa.ta zerbitzua eraginkorrago egin- tek. Hemendik aurrera, aldiz, sexu-go duen I. Koordinazio Protoko-indarkeria salatu duenaren baime- Lau udal batu zarete protokoloan.oso aberasgarria ere. Azken batean,loa sinatu eta indarrean ipini dute. na lortuta, jasotako datuak proto-Berdintasunaren alde eta emaku-erakunde bakoitzak zer baliabideAurkezpen ekitaldira Maria Silves- koloa sinatu duten erakundeei meen aurkako biolentziaren kon-zituen eta horiekin zer egin gene-tre Emakundeko zuzendaria erebanatuko zaizkie eta, ondoren,tra udalen arteko lankidetza sus-zakeen erabaki dugu, beti ere,etorri zen.erakundeak eurak ipiniko dira tatzea helburu duen Berdinsarean koordinaziorik egokiena bilatzeko Protokoloaren bitartez, sexu- kontaktuan biktimagaz, aukeran(Eudelek eta Emakundek bultza- asmoagaz.indarkeria kasuak kudeatzeaz dituzten zerbitzuei buruz argibi- tutakoa) sartuta gauden Durangal-arduratzen diren askotariko era- deak emateko. deko lau herriak batu gara. Eskual-Protokoloaren garapena zelankundeen arteko koordinazioadean aitzindariak gara, eta Euskal zainduko duzue?hobetu gura dute, salaketei eran-Egoeraren ezagutza hobeaAutonomia Erkidegoan ez dago Hiru batzorde eratu ditugu ezar-tzun hobea, azkarragoa eta eragin- Era berean, sexu-indarkeriarenhainbeste herri eta erakunde batupenaren jarraipena egiteko. Horie-korragoa eskaintzeko helburua- biktimen soslai osatuagoa lan-dituen horrelako beste adibiderik. tako batean emakumeekin tratugaz. Izan ere, arlo horretako gabe-tzea eta egoera orokorraren ikus-Naiara Garate Mantzizidorzuzena duten eragileak batukoziak identifikatzeko asmoz pegi zehatzagoa izatea ahalbide- Berrizko BerdintasunGaitza izan da akordioa lortzea? gara, eta prokoloaren gabeziakegindako diagnostikoan azalera-tuko du informazio trukeak eta, TeknikariaProzesu luzea izan da, bai, bainaidentifikatzen ahaleginduko gara.tu zenez, berez latza den gertae- oro har, protokoloak. J.D.AHTaren desjabetza Asteon AHTaren dejabetza akta berrien sinadura bertan behera geratu da Abadio, Atxondo eta Santa Ageda koplakaktak ez dituzte sinatuElorrion. Lurrak behin-behinean desjabetzeko aktak dira oraingoan, eta trenaren lanek dirauten bitar- kantatzera irtengo duZundaketak egiteko desjabetzak sinatzera etorritean hainbat azpiegitura egongo lirateke lur horietan. Aktak udale- hainbatek egunotandira ADIFekoak Abadio, Atxondo eta Elorrioratxeetan sinatu ez direnez, hurren- go pausua lurjabeak eta udalak Bil- Durangaldeko hainbat herritan mantentzen den bora deitzea izan daiteke.Abadioko alkateak ezin izan ohitura da bezperan edo egunean kantatzekoa zuen udaletxean egon eguazte- nean ADIFekoak etorri zirenean, Aterik ate ohitura zaharra aurtendion Done Zezili abesbatzak eta Elorrion ez zieten udaletxeaberritzeko asmoz dio Santa Age-hartuko du lekukoa, 19:30etik zabaldu. Atxondon, udal ordezka-da kopletako batek. Halaxe irten- aurrera. Iurretan 16:00etan pla- riak udaletxean egon ziren, eta go dute bihar eta etzi eskualdeko zan elkartu eta baserrietara joko uko egin zioten aktak sinatzeari. hainbat herri eta auzotan, kopladute. 18:30 bueltan hurreratuko zaharrak kantatuz.dira Montoira. Zaldibarren Atxondoko kasua Durangon ikasleak ikusi ahal19:00etan ipini dute hitzorduaDavid Cobos Atxondoko alka-izango ditugu asteburuan zehar, koralaren egoitzan, eta ohiturari teak salatu du lurjabeei bidalita-eta Elorrion Iturrizoro elkarteak eutsiz alkatearen etxean hasiko ko idatzietan akats legalak egonbultzatuko du ekimena, 19:00etandute ibilaldia. Berrizen ikasleak direla: formetan eta edukietan Lagun-Tokin elkartuta. Batutako ibiliko dira goizean; herritarrek ez dituzte arauak bete, eta legea dirua Caritasi emango diote. Aba- 18:00etan irtengo dute komentu- bete ezean ez dugula ezer sinatu- tik, eta 21:00etan afaria egingo ko esan diegu". dute Pedro Juan jatetxean. Otxan-Trenaren ibilbide posibleakElorrion Iturrizoro elkarteak dion Oihandi abesbatzak direla-eta, ezinegona dago Atxon- bultzatu du ekimena,10:00etan ekingo dio kantatzea- don. Joan zen astean EAJk pren- 19:00etan hasitari, eta Mainondo ikastetxekoak ere tsa ohar batean zera salatu zuen; batuko dira 14:30ean. gobernu taldeak, trabak ipinita,Atxondon, Maarian, eta ibilbidea bizilagunentzat kaltega- Mallabian zapatuan ospatuko rriena izatea" lortuko duela. Cobo- Iurretan 16:00etan plazan dute Santa Ageda. 14:00etan hasi- sen iritziz, "Eusko Jaurlaritzarenelkartu ondoren baserririkko dira Apatan, eta Maarian eta Espainiako Gobernuaren bete-baserri ibiliko dira09:00etan. Mallabian Jasokunde beharra da kalte gutxien egiten eta Mendibil abesbatzak joangoUdaletxeetan hamarnaka lagun batu ziren trenaren kontra. duen ibilbidea aukeratzea". A.U.dira auzorik auzo. M.O. 3. Herririk herrianboto 2011ko otsailaren 4a, barikua 3HDURANGOTorturari buruzkoO stalaritza establezimen- duetan kalean terrazak ipintzea arautzen duen urtero udalean aurkeztu arren, uda- laren partetik ez dute erantzunik ere jaso oraintsu arte, euren egoeraTerrazen araudia aldatu hitzaldia emangoordenantza 2005ean ipini zutenindarrean. Tabakoaren Legeak,baina egoera aldatzea eragin du. alegala bihurtu delarik". Ondorioz, "ordutik udalak ez du terrazen gai- neko zergarik kobratu, eta udale-gura dute, Tabakoaren dute San AgustinTaberna askok bezeroek kanpoal-ko diru-kutxak 300.000 euro ingu-Legearen eraginez kulturguneandean erre ahal izateko terraza ru jasotzeari utzi dio". Egoera horrenberriak jarri gura dituzte berogai-aurrean, gobernu taldearen "kudea- Datorren eguenean, otsailarenluagaz edo aterpeagaz. keta negargarria" salatu dute sozia- Ostalariak eta Durangoko Udala araudiaren 10ean, torturari buruzko hitzal- Terrazen araudia egoera berri listek.dia eskainiko dute Durangokohorretara egokitu guran, ostalariak Gainera, sozialisten araberaaldaketak aztertzen dabiltza PERCO mahaianSan Agustin kulturgunean, arra-eta udala hartu-emanean jarri dira.oraintsu hasi dira espedienteaktsaldeko 19:00etatik aurrera.Iigo Carreto + Dendak elkarteko aztertu eta erantzuten: "Zergak lau Ekimenean tortura hainbatostalarien arduradunak azaldu due- urteko atzeraeraginezko izaeragazikuspuntutatik bizi izan dute-nez, Durangoko Udalak ordenan-kobratzeko aukera ahalbidetzen nen testigantza ezagutu ahaltzaren aldaketak gurekin egin gura dio ordenantzak udalari, eta horrekizango da. Horrela, Unai Roma-ditu. Gaia merkataritza bultzatzeaesan gura du ostalari askok, bat-nok, berak lehen pertsonan bizi-helburu duen PERCO mahaian batean, faktura handiak jasoko tako esperientzia kontatuko du;aztertzen dabiltza. Bilgune horre- dituztela. Bizi dugun egoera eko-torturatua izan zen Durangal-tan +Dendak eta Durango Bai elkar- nomikoan, erabaki horrek kalte deko pertsona baten senideekteetako ordezkariak eta Durango- handia eragingo dio enpresari txi- beste ikuspuntu bat eskainikoko udal arduradunak biltzen dira.kiari". Udalak, karga hori errazte-dute; azkenik, Torturaren Aurka-Udaleko teknikariak hasi dira terra- ko, ordainketa zatikatua eta antze-ko Taldeak gaiaren ingurukozen gaia aztertzen. Hirigintza ko aukerak eskaini dituela diote,h