Anboto 434

  • View
    579

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Anboto 434

  • 1. 2011ko urriaren 28aHerririk Herri anboto 10. urtea - 434 zk. durangaldeko astekaria 6Kirola18 Kultura 7Ordualdaketawww.anboto.orgELAk UGT salatu du Pierburgen,Durangaldeko Maratoi Erdia Gorantz erori proiektuari buruz, Zapatutik igandera,askatasun sindikala urratzeagatik 03:00etan 02:00aklehiatuko dute domekan UrkiolanAntton eta Ramiro musikariekin izango diraERREPORTAJEA 10-13ETAk armak utzita, konponbiderantzDurangaldeko hildako biren senitartekoekin egon gara, eta hainbat herritar eta politikariren iritzien berri jaso dugu Ibon Garate Ez dago dudarik biktimeierrekonozimendua zor zaiela, baina biktima guztiei M. Carmen HernndezGiza eskubideenedozein urraketagaz identifikatzen naiz.Sufrimenduaberdina da K.A. J.C.Durango 2Maristak-ek Panamako proiektuamartxan ipini du, 23 ikaslegazZaldibar 4Elizaldeko plazaren historiaOndare JardunaldietanAtxondo3Igerilekuak hustu egin dira urez,itxi eta hamar eguneraAbadio 6Plenoa bertan behera, herritarbatek grabatu egin gura zuelako

2. H22011ko urriaren 28a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIDURANGOIriondo familiaAuzotarrendezepzionatuta batzordeak etaEstrasburgoren Erraldek ez duteerabakiagazakordiorik lortuOrain zazpi urte, Haroko kanpin- Berrizen hiltegi berria egitekoean bizikletan zebilela, auto gida-finantziabideak aurkezteko epeari batek Enaitz Iriondo duranga- 2011 urtea amaitu arte luzatze-rra harrapatu zuen, 17 urteko gaz- ko prest zegoen Auzotarrentearen heriotza eraginez.Batzordea (Herriako ordezkariekHarrezkero, hainbat arrazoi tarte- eta hiltegiak eragindako auzotarko, gidariaren kontrako prozedu- batzuek osatua), beti ere, hori betera bat baino gehiago abiatu dute ezik 2012ko lehenengo eguneangurasoek. Justiziaren arloko esta- jarduera bertan behera uztekomentu guztietara jo dute, herrikonpromisoa idatziz hartzenmailakoetatik hasi eta Europakobazuen Erraldek. Alde bien arte-Auzitegiraino. 2009an Estrasbur- ko batzarraren ondoren Herriakgoko Auzitegian errekurtsoa aur- jakinarazi duenez, "Erraldek ezkeztu zuten, eta asteon jakin dute du bermatu abenduaren 31 bai-nazioarteko auzitegiak euren erre- no lehenago finantziazioa lortukurtsoa atzera bota duela: Dezep- dezakeenik. Ondorioz, negozia-zio handia izan da. Espainiako jus-zio prozesua amaitu ondoren, Maristak ikastetxeko ordezkariak Panaman izan dira proiektuaren jarraipena egiten.tiziaren gestio txarrari aipamen berau hasi aurretik geundenbat egingo ziotela espero genuen,gure urte luzetako borroka aintzathartuko zutela, baina hori ere ez, egoera berean aurkitzen gara". Erralde finantziazio bilaPanamako proiektua abiatudio Rosa Trinidad Enaitzen amak.Dezepzioa izan da; Espainiako Erralderen esanetan, Bizkaiko udaletara eta Aldundira joko dute, datozen egunetan. Aldun-dute Maristek, 23 ikaslegaz diagaz aste bi barru batzartukojustiziak gaia ez duela ondoElektrizitatearen arloan Hezkuntza Profesionaleko kurtsoa hasi dute dira. Udalei dagokienez, eskual-kudeatu onartzea nahi genuendean Durango, Iurreta eta Zaldi- bar dira Erralden ez daudenaristak ikastetxea Padre Maristak-Durango ikastetxeko Ez dakite hurrengo pausoazein izango den, baina argi du ezdirela besoak gurutzutatuta gera- herriak eta horietara joateko asmoa ere badute: Bizkaiko hil- tegi bakarra gara eta zerbitzuM Arrupe izeneko proiek-tua gauzatzen dabil Pana-mako El Chorrillo auzunean. Bate-Maristak ikastetxeko ordezkariak bertan izan zuzendariak ikusi dutenez, 23 ikasleko lehenengo promozioa lanean hasita dago eta azpiegitu-tuko: Egoera aztertuko dugu. Zer- publikoa eskaintzen dugu. tik, inguru hura suspertzen lagun- rak ere eginda daude. Kurtsoarenbait egingo dugu, bestela justizia- Bitartean, azpiegituren jabe- du gura dute; bestetik, hangodira jarraipena egiteninaugurazioan Panamako langan sinesteri utziko genioke. J.D.tza duen Durangoko Udaleko Bonifacio Pereira zentroan elek- arloko ministroa egon zen. hirigintza batzordea azaroaren trizitateagaz lotutako HezkuntzaEtorkizunari begira hartu- Bideoa: www.anboto.org2an batzartuko da. J.D.Profesionaleko iraupen luzekoemanak internetez sendotu gurakurtsoa sortu dute.Etorkizunean Interneten bidez dituzte; bideokonferentzia bidez,Maristetako ordezkariak hanhartu-emanak sendotu gura ikasleen arteko txatak sustatuz,422 lagunek parte hartu izan dira jarraipena egiten. JulenElgeta proiektuko arduradun, dituzte ikasle eta irakasleekin irakasleen arteko foro teknikoe- kin Panamako ikasle oneneiJavier Uria proiektuko koordina- Durangon egoteko bekak sortzeadute Baqu lehiaketan tzaile eta Ricardo Zenikaonandia ere gura dute. J.Derteano.Durangoko gertaera historikoen gainean zenMadrilgo Kongresuan EAJko dipu-tatu den Josu Erkorekak Azterla- Azterlanen azpiegituraknen azpiegiturak bisitatu zitueneguaztenean. Hantxe izan ziren ,besteak beste, Durangoko eta Iurre- bisitatu ditu Josu Erkorekaktako alkate Aitziber Irigoras etaEkonomia garatzeko teknologia zentroek dutenIaki Totorikaguena eta Amanko-munazgoko presidente Oskar garrantzia nabarmendu du EAJko diputatuakZarrabeitia ere.Azterlan Euskadiko zentroteknologikoen arketipoa da,Erkorekaren iritzizLaura Liao, Naiara Vidal eta Iker Oceja. Erkorekak Azterlaneko Julian Iza-garen eskutik jakin zuen zentroDurangoko Turismo Bulegoak etatu zituzten Durangaldeko taber- teknologikoan egiten dutenarenCafs Baquk bultzatutako lehia-na eta kafetegietan, uriko gertae-berri: Azterlan Euskadiko zentroketak badu irabazlea: Naiara Vidal. ra historikoen berri emanez. Lehia- teknologikoan arketipoa da. Labo-422 parte-hartzaile izan dira, etaketan www.baquedurango.comratorio txiki moduan sortu zen etazozketa bidez eman dute saria.webean parte hartzeko gonbita ere apurka hazten joan da, lanarenHorrela, Ipad2 gailua eskuratu du egin zuten modu horretan. poderioz. Erkorekak etorkizune-Vidalek, Laura Liao Baquko mar-Parte-hartzea eta galdera-ko giltzarri moduanikerketa, berri-keting zuzendariaren eta Iker Oce-erantzun kopurua nabarmentze- kuntza eta hori guztia enpresenja turismo zinegotziaren eskutik. koak dira, antolatzaileek azaldu ekoizpen prozesuetara aplikatze-Ekainean azukre-koskorrak bana- dutenez. M.O. ko abilezia aipatu zituen. J.D. Azterlaneko Julian Izagak eman zion zentroaren berri. 3. Herririk herrianboto 2011ko urriaren 28a, barikua3 HELORRIOATXONDO Igerilekuak Zaborraren etaAurrekontuetako kredituapurtuta daudeigerilekuenaldaketen berri eman duteeta urik barik geratu dira tasak igoko dira gehien56.000 euro eman dizkiote Ibarra eta gasolindegiko biribilguneak lotzeko Atxondoko igerileku handia apur-KPIaren igoera aintzat hartuta,azterketari; Aldapebeitia jauregia berrizteko 41.000 euro bideratu dituzte ka-apurka ura galtzen joan da tasak % 3 igotzea proposatu dute azkenaldian. Arrakala batzuk zitue- Atxondoko udalbatzan. Zaborra- la uste zuten, baina azken hile ren zerga eta igerilekuetako pre- honetan arazoa pentsatu baino zioak izango dira salbuespena. handiagoa izan dela ikusi dute; ige- Zabor bilketaren tasa % 5 rilekuak zarratu eta hamar egune- igoko dute etxebizitzen kasuan, tara ur guztia galdu du.eta fabrikei ere tasa igotzea pro- posatu dute, tamainaren arabe- ra, progresiboki, % 20raino. Igoe- Konpontzeko bide bi raren arrazoia azaltzerakoan, aztertzen dabiltza; kostuaJuan Jose Nora alkateordeak esan 50.000 eta 80.000 eurodu zaborretan batzen dena bitartekoa izango daAmankomunazgoari ordaintzen zaiona baino gutxiago dela; Amankomunazgoagaz 23.500Rosa Elizburu Atxondokoeuroko zorra dauka udalak. alkateak azaldu duenez, igerile- Igerilekuen prezioak % 15 eta kuak konpontzeko bide bi azter- % 18 bitartean igotzea proposa- tzen dabiltza. Aukera bat azpiegi-tu dute. Azaldu dutenez, "den- tura guztia kentzea da; aberiabora askoan" egon dira prezioak aztertu, konpondu eta berriro ige-igo barik, eta, gainera, orain gas- rilekuko egitura osoa jarriko luke- tua edukiko dute, apurtuta dau- te. Beste aukera igerilekuen gai- delako. Rosa Elizburu alkateak netik plaka bat jartzea izango litza- dioenez, batez ere kanpoko herri- teke, eta ondoren gainetiktarrentzako prezioak igo dituz- azulejuak ipintzea. Igerilekua kon- te: "Inguruko herrietan kanpo-Aldapebeitia jauregia berrizteko kreditu aldaketa onartu du udalak.pontzeak 50.000 eta 80.000 euro tarrentzako prezioak hemen bai- bitarteko kostua izango luke. A.U.no garestiagoak dira". A.U. lorrioko Udalak Ibarra eta da, etorkizunean jaso dezakeenEgasolindegiko biribilguneak lotzeko errepidea eginaurretiko ikerketa teknikorako kre- Mujikaren arabera, ondare historiko eta artistiko horierabilerari begira, batez ere. EAJk 8.260 euroko beste alda-keta bat proposatu du, estali bako GARAIditu aldaketa onartu du: 56.000euro. "Ipar-ekialdeko eremuan tra- zaindu egin behar daigerilekuak egitea teknikoki egin-garria ote den aztertzeko. BildukAuto gidari bat hil da,fikoa hobetzeko proiektu garran-kontra bozkatu du, aldaketa atze-tzitsua da", Joseba Mujika alkateor-de eta hirigintza zinegotziarenAldapebeitia jauregiaren berrizte eta egonkortzerako 41.000ra boteaz. Bilduren ustez, kirol-azpiegituretan beste lehentasun arbola bat gainera jausitaustez. Dioenez, kanpo-eraztuna euroko aldaketa egin dute; egitu-batzuk ditu herriak. EAJk, jarrera Oizerako bide batean gertatu zen ezbeharra,egitea aurreikusita dago, Berriz eta ran arazo handiak ditu. Mujikarenhori "penagarria" dela deritzo,Durangorako trafikoa Elizburu etaarabera, "ondare historiko eta "ilusioa sortzen duen proiektuaastelehenean; 69 urteko garaitarra hil zenSan Pio kaleetatik ateratzeko. artistiko hori zaindu" egin behardelako". M. Onaindia Istripua astelehen goizekobarruan harrapatuta gelditu eta 09:15ean gertatu zen, Oiz mendi-bertan hil zen; medikuek ez zutenIURRETAra doan mendiko pista batean, BI- ezer egiteko aukera izan. 3341 errepidetik gertu, Garai etaBehin tramite judizialak egin-Mali ezagutzeko gonbita batuz. Ekintzak doan izango dira,Ibarretxe kultur etxean. Goiuria artean. Ertzaintzak azal- du duenaren arabera, haizearen da, gorpua Bilboko institutu forensera eraman zuten. Ertzain-egingo dute azaroan2009an sortu zen Fasodene-ko (Goiuria kult