Anboto 446

  • View
    332

  • Download
    24

Embed Size (px)

Text of Anboto 446

  • 1. 2012ko otsailaren 10a Herririk Herri anboto 10. urtea - 446 zk. durangaldeko astekaria 4Berbaz 8Kultura11www.anboto.org Harrobiei tasa ekologikoa ezartzeaF. Ruiz: Formula berriak topatu behar Mikel Urdangarin: Sekulako oparia izan aztertzen dabil Maariko Udaladira etorkinak euskarara gerturatzeko dira azken hileetako zuzenekoakBERRIZ 2 DURANGALDEA 7 Greba ikastetxe eta udaletxe guztietanKonpostatzeko lehenengo Sektore publikoko murrizketen kontra atzo deitutako grebak eran- tzun zabala izan du durangaldean,esperientzia Durangaldean sindikatuek jakinarazitako datuen arabera. Zaborragaz konposta egiteko esperientzia Berriziklatu kanpainagaz, 50 familiakmartxoan ipiniko dute martxan Berrizen hartuko dute parte proiektuanDURANGO2Jesus Egigurenekemango diohasiera aurtengoBerbertan zikloariKIROLAK 15DurangaldekoII. Surf Jaialdiahartuko du biharPlateruenakBerrizko udal ordezkariek teknikariekin eta Azterlaneko kideekin aurkeztu dute konpostatze-planta asteon.Elorrio 612 gazte-lokaletatik hirutandaukate su-itzalgailuaDurango 2Erralde hiltegiko beharginakerregulazio espedienteanAtxondo2EAJk dioenez, 650.000 eurokodefizita du Atxondoko udalakDurangaldea7Alfako langileak mehatxupeandaudela dio LAB sindikatuak

2. H 2 2012ko otsailaren 10a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGO ErraldekoJesus Egigurenek beharginakzabalduko du erregulazio espedienteanBerbertan zikloa Enplegua Erregulatzeko Espe- dientea jarri dute martxan Erral-Otsailaren 15ean Martxelo Otamendik Jesusde hiltegian. Mikel Ansotegi hil- tegiko presidenteak azaldu due-Egiguren elkarrizketatuko du Platerueneannez, langileen eta Administrazio Kontseiluaren adostasunagazlateruena kafe antzokiakPlaterueneko zikloa itxiko duena,hartu da erabakia.P otsailean antolatzen duenelkarrizketa zikloa politika-riei eskaini ko die aurten.Lehenen-otsailaren 29an.Aurtengo zikloa politikarieiegokitu zaie, baina ez politikazErregulazio espedientea Durangoko hiltegia berriro zabal- du arteko neurria da, Ansotegi-go gonbidatua Jesus Egiguren PSE- berba egiteko bakarrik. Pertsonenren berbetan. Ahalik eta arinenEEko presidentea izango da. Otsai-mundu ikuskera eta pertsonaia- zabaldu gura dute, baina horre-laren 15ean Martxelo Otamendi ren ibilbidea ezagutzea ere inte-tarako Osasun Sailaren baime-Berriaegunkariko zuzendaria izan- resatzen zaigu, azaldu du Beat na behar dute.go da Egiguren elkarrizketatuko Gaztelu-Urrutia Plateruena kafeduena.antzokiko arduradunak. Hala ere, Plangintza osatzenelkarrizketa guztietan bi ideia lan- Erraldetik kanpoko teknikari battzeko asmoa dutela azaldu du kontratatu dute, hiltegia berriroPlateruenean zuzenean Gaztelu-Urrutiak: Batetik, azkenzabaltzeko Eusko Jaurlaritzaketa anboto.org-en streaming hamarkadetako Euskal Herriko eskatzen dituen hobekuntzekinbidez jarraitu ahal izango dira jendarte eta politikagintzaren bila- plangintza osatu dezan. Planaantzokiko elkarrizketak kaera aztertzea, eta, bestetik, dato- PSOEko batzorde federala utzi berri du Egigurenek. Argazki Press Osasun Sailean aste bi barru aur-zen hamar urteetakoa irudika-keztu gura dute.tzea. Urtarrilaren 14an Erraldek Hurrengo eguaztenean, otsai-Otsailaren 15ean, Otsailaren 29an, Osasun Sailaren aginduz berelaren 22an, Josune Ariztondo kul- Streaming bidez zuzenean20:00etan 20:00etanjarduera bertan behera utzi zue-tur diputatuaren txanda izango da.Berbertaneko elkarrizketak anbo-Martxelo Otamendik JesusIaki Sotok Pernando netik, langileek mantenimenduBingen Zubiria ETBko zuzendarito.org-en zuzenean emitituko ditu-EgigurenBarrenalanak egiten jardun dute. Langi-ohiak gidatuko du jeltzalearengu datozen eguaztenetan, 20:00eta- leez gainera, hiltegia osatzenelkarrizketa. tik aurrera. Beraz, PlaterueneanOtsailaren 22an, duten udaletako beharginek Iaki Soto Gara egunkariko elkarrizketak zuzenean ikustera 20:00etanere mantenimendu lanetan jar-zuzendariak, berriz, Pernando gerturatzeko modurik ez daukate-Bingen Zubiriak Josune dun dute, eta hobekuntzakBarrena ezker abertzaleko kidea-nek interneten ziklo osoa jarraitze-Ariztondoeginda daudela baieztatu duri egingo dion galdeketa izango dako aukera izango dute. J.G.Ansotegik. J.G.181 isun ZumalakarregikoATXONDO EAJk dioenez,Ikastetxea handitzekooinezkoen gunean 2011n 650.000 eurokoPSE-EEk dio ez dagoela behar bezala seinaleztatutalanak Aste Santurako prest defizita dagoZumalakarregi kaleko oinezkoendute. Gaur egun Sanagustinal- udal kontuetangunean 2011 urtean 181 isun ipi-den seinale bakarra dago, eta ezni ditu udaltzaingoak. PSE-EEkda ikusi ere egiten, azaldu dute. Atxondoko EAJk beren beregiprentsa oharrean jakitera eman Pilar Ros ordezkari sozialis-udalaren egoera ekonomikoaduenez, horietatik %61 ibilgailuaktaren esanetan, inguru hori emi- aztertuko duen Hazienda Batzor-debekatutako lekuan aparkatzea- sio txikiko gune izendatu zutendea deitzeko eskatu dio gobernurren ipini dituzte. Lekua ez dagoe- 2008an, asteburuetan oinezkoen-taldeari. EAJk prentsa ohar bateanla behar den moduan seinalezta- dako erabilerara mugatuz: Hel-salatu duenez, 2011ko likida-tuta kritikatu dute Durangoko burua gune horretan herritarren- zioen datuetan erreparatuz gero,sozialistek. Hainbat herritarrendako ekintzak antolatzea zen, bai- 500.000 euroko defizita dago, etakexak gobernu taldeari jakinarazi na EAJk kontrako zentzuankopuru horri 2010ekoa gehituzarren, ez dutela ezer egin salatu dihardu. J.G. gero 650.000 eurora heltzen da defizita. Ausardiaz jokatzeko deia Asteon fatxadako lanak amaitzen ibili dira. Horren aurrean, ausardiaz joka- tu behar dela adierazi dute, ez Epearen barruan doaz Lehen Hezi-ko solairuan bulegoak, lau gela, gastuen murrizketaren bidean keta Ikastetxeko eraikin berriari gimnasioa eta jantokia egongo bakarrik, baita kontu publikoendagozkion lanak. Ikastetxeko ardu-dira; bigarrena irakasle zein ikas- errendimendu hobea segurta-radunek adierazi dutenez, hiruleen gelak prestatzeko erabiliko tzeko ere.solairuko eraikinaren obra zibi- dute; hirugarrenean 5. eta 6. mai-Aurreratu dutenez, bestalde,la Aste Santurako amaituko dute-lako ikasleentzako gelak, informa- herriko komertzioa bultzatze- la esan dute langileek; modu horre- tika- eta musika-gelak eta liburu- ko eta kirol arloko zein kultur ere- tara udan altzairuen lekualdatzea tegia; baliteke liburutegian inge- muko ekipamendu berrien gai- egingo genuke, irailean ikasturtea- leserako gela bat egitea ere. neko proposamenak aurkezte- ri gune berrian ekiteko.Bitartean, asteon, fatxadako ko asmoa du Atxondoko alderdi Eraikin berriko gelen bana-lanak amaitu dituzte eta gas hodi-Sanagustinalden seinalea ipinita dago. jeltzaleak. J.D. keta honako hau izango da. Behe-teria ipini dute. J.D. 3. Herririk herrianboto 2012ko otsailaren 10a, barikua3 H BERRIZ OTXANDIOMALLABIAEmakumeMusika, pilotaKonpostatzeko esperientzialangilea gaitzat eta mozorropilotua, martxotik aurreraduen argazkilehiaketa abianlehiaketainauterietan50 familiaren parte-hartzea behar dutenez, promozioari ekin dio udalakGiza Eskubideen Udal Batzor-Egitarau zabala osatu dute Uda-dearen ekimenez, martxanlak eta Mallabiko kirol eta kultu-ondakin organikoak kon-Durangaldean aitzindaria daradunek herritarrei begira Kultur dagoen argazki lehiaketak Ema- ra elkarteek inauterietan. Bihar,H postatze bidez birziklatze-ko proiektua martxan ipi-niko du udalak, esperientzia pilo- Berriz egitasmo honegaz. Berriz- burun egokitu dute konpostatze- planta teilatua ipintzea falta zaioEtxean. Bertan, azalpen-bideo batere erakutsiko dute, Internet bidezere zabalduko dutena. Herrikokume langilea izango du gaitzat.Parte-hartzaile bakoitzak gehie-nez argazki bi aurkeztu ditzake,16:30ean, umeentzako jolasaketa txitxiburduntzia eskainikoditu Guraso Elkarteak, ondorent u b a t e g a z . He r r i t a r r a k bakarrik, eta proiektu osorakoalderdi politiko guztietako ordez-argazki paperean zein euskarriTrabaku Goikoan txokolate-janainformatuko dituzte datozen egu- 66.000 euroko aurrekontua dute.kariek zein bizilagunek parte har-digitalean. Argazkiak aurkeztekoegingo dutelarik. Otsailaren 17an,netan, Berriziklatu izeneko kana-Otsailaren 21ean, 20:00etan, tu dute ikus-entzunezko horretan. azken eguna otsailaren 29a da.berriz, Izar Gorri elkarteak herrianpainagaz, eta arduradunen asmoabatzar zabala egingo dute ardu-zehar mozorrotuta trikipoteoa50 familia esperientzira atxikitzea Inskripzio-epea egiteko deia egin du. Mozorrotze-da. Helburua "birziklapena lagun- Eskuorriak eta inskripzio-fitxakZumaiako talasoterapian biko ipini duten gaia Apirileko Feriatzea, zaborraren faktura murriztea Otsailaren 21ean, 20:00etan, banatuko dituzte, egitasmora gon- lagunentzako saioa da da.eta auzotarrek euren zaborrari batzar zabala egingo dutebidatuz, herritarren partaidetza irabazlearentzako saria Egun berean, baina iluntze-ingurugiroagaz begirunezkoa denarduradunek herritarrekinezinbestekoa dela ulertuta. Mar- ko 21:30ean, pilota partida era-etekin bat ateratzea" da, Rolandtxoaren 1a da izena emateko azke- kargarria izango da: Mikel GoiIsoird alkateak azaldu duenez.neko eguna. M.Onaindia.Udalatxean aurkeztu beha-eta Olalde, Berasaluze IX.a etarreko gutunazalean argazkiAldaperen kontra.bakoitzaren esangura azaldu Otsailaren 21eko martitzenbehar da, argazkigileen gaineko arratsaldean Lotxo taldearendatuak gehitzeagaz batera. Lehia- musikak girotuko du pilotale-ketaren irabazleak Zumaiako kua; ondoren, mozorro lehiake-talasoterapian lagun birentzako ta egingo dute. Lehiaketa adina-saio bat izango du sari. Bigarre- ren arabera antolatu dute. Horre-nak Otxandioko jatetxe batean la, 12 urtetik gorakoek 200 euroradohainik afaldu ahalko du. J.D. arteko sariak lor ditzakete. J.D.IURRETAAlkateak ukatu egin duzabortegiagaz lotutakoerreskusatze-intzidenteaUdal korporazioko kideek eman zituzten Berriziklatu-ren nondik norakoak.Goiuriako Kofradiak eta Iaki Totorikaguenak,bakoitzak bere probak aurkeztuko ditu orainZabor-poltsetan botatzen dentaonandia arduratuko dira Iaki Totorikaguena alkateak uka- tertzea eskatu du Goiuriako Kofra-%60 honda