Anboto 451

  • View
    521

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Anboto 451

  • 1. 2012ko martxoaren 16aKulturaanboto10. urtea - 451 zk. durangaldeko astekaria11Berbaz10Kirola 17www.anboto.orgBerrizen ospatuko dute domekan, Ainhoa Egaa: Turismo produktu berriak Iaki Larrinaga: Une honetan inoiz ezDurangaldeko Txistularien 57. Eguna ateratzeko azterketa egiten gabiltza bezala gozatzen ari naiz frontoianDURANGO 3Hogei udaleraikinetakoamiantoaikertuko duteAsviamie elkarteak aurkeztu du proposamenaudaleko Ingurumen BatzordeanUdaleko alderdi politiko guztiek elkartearenekimenagaz bat egin dutela adierazi dute Amiantoaren biktimentzako konpentsazio fondoa gura dugu Patxi Kortazar durangarrak hamasei urte eman zituen Flesic enpresan lanean, amiantoa arnasten zebilela jakin barik. Asbestosia diagnostikatu ziotenean prozesu judizial luze bati ekin zion.Durangoko udaletxean, beste hainbat eraikinetan legez, amiantoa dagoela azaldu dute K. Aginako Durango 2 Gazte lokaletako kideen aldarrikapenak udaletxera Maaria 6 Zalloventaren kalte ordain eskaerari ezetza Jaurlaritzak Elorrio 4 Berdintasun teknikariaren postua ez kentzeko eskatu dute Berriz 7 Kontsumitzaileek Durangoko bulegoa erabili ahalko dute

2. Herririk herriH22012ko martxoaren 16a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGOLokal erraldoi batirudikatuko duteudaletxe aurreanGazte lokalen ordenantza egitean gazteeniritzia kontuan ez hartzea salatu gura duteazte lokaletako erabiltzai- koa zaigu eskakizun guztiak bete-G leek lokalak arautzekobeharra ikusten dutenarren, udalak onartutako orde-tzea, eta araua lokalak ixteko tres-na baino ez dela uste dugu". Miren Erdoiza gazteak azal-nantza partaidetzatik sortu behar-du duenez, lokalak erregulatzekoko litzatekeela uste dute: "Loka- "neurri koherenteak" gura dituz-len erabiltzaile izanda zeresanate: "Aireztatzea edo su itzalgailuakbadugula uste dugu".edukitzea ondo ikusten dugu, bai- Eguaztenean egindako age-na lokala intsonorizatzeak, adibi-rraldian adierazi dutenez, orde-dez, 6.000 euro kostatzen du".Ehun gazte baino gehiago batu zen eguaztenean, euren iritziaren berri emateko.nantzako hainbat puntu "gehie-Dioenez, lokalen jabeen eta gaz-gizkoak" dira gazteentzat: "Ezinez- teen artean adostuta ordaindu bilpen ematen zaien erakutsi gura tuan 20 gazte lokaletako 50 lagunbeharko lituzkete neurriak. dute zapatuko ekitaldian: "Berbe- inguruk Bilduk antolatutako asan- Aldarrikapena kaleratzeko, tan, jokuak egiten... egongo gara Biharko ekitaldian lokalei zerblada informatiboan parte hartuGazteentzat gehiegizkoaklokal erabiltzaileek deialdia egineta batzarra egingo dugu gure erabilpen ematen zaienzuten ordenantzaren informaziodira hainbat puntu, dute: bihar 12:00etatik aurrera egoeraz berba egiteko". ikusarazi gura dute eta zabalagoa izateko. A.Ugaldeintsonorizazioa, adibidez udaletxe aurrean, plaza "lokal erral-Durangon 50 gazte lokal bai- batzarra egingo dutedoi bihurtzeko". Lokalei zer era- no gehiago dago. Pasa den zapa-Bideoa: www.anboto.orgIaz baino %14 go da eta, horrez gainera, delika- Publizitategutxiago udal Bihar 90 upategi tessen produktu berriak egongodira dastatzeko: trufa beltza, Kata- gastuei buruzkoaurrekontuen baino gehiago batuko luniako ganba gorria, Mediterra-neoko hegaluze gorria, Asturias-ko Eoko ostrak, Durangaldeko azalpena eskatuproposameneandira Ardo Saltsan-en ogiak eta Tolosako txokolatea. Nobedade horiez gainera, du PSE-EEk ereAurten 27.228.247 euroko aurre- aurten Saltsan Karerinek jatetxeaUdalak EAJgaz lotutako enpre-kontua edukiko du DurangokoTrufa beltza, Durangaldeko ogiak eta Asturiaskoipiniko du Landako Guneko are- sa bategaz alkatetzako kontratuUdalak, iaz baino % 14 gutxiago.to barruan.bi sinatu izana salatu du PSE-Aitziber Irigoras alkateak aurre- Eoko ostrak dastatu ahalko dira lehenengo aldiz Goizez 11:00etatik 15:00eta-EEk ere; aurreko astean Aralarrekkontuen proposamena azaltzera-ra eta arratsaldez 17:00etatik egin zuen. Sozialistek informa-koan adierazi duenez, gastu etaDuela bost urte 35 upategigaz eta21:00etara egongo da zabalik azo-zioa eskatu dute, publizitatean,transferentzia arruntak %3 murriz- delikatessen produktu batzurekin ka Landako Gunean. Bertara sar-protokoloan, cateringean etatu gura dituzte, orokorrean. Gizar-hasi zen azoka, urtez urte handi- Aurtengo nobedadeentzeko txartelak 15 euro balioko du,aholkularitzan gastatutako dirute arloko eta lankidetzarako tzen joan da. Antolatzaileek jaki-artean, Saltsan Katerineketa txartelagaz azokako edozeinkopuruen konparazioa egiteko.diru atalak mantendu egingo lituz- narazi dutenez, zapatu honetan ardo dastatu ahalko da. AzokarenIn Mediobai enpresarenda- jatetxea ipiniko dukete.250 ardo baino gehiago dastatze- baitan, produktuak aurkeztekoko 28.000 euroko dekretu bi sina- Landako Guneko azokan Inbertsioen artean, San Faus- ko aukera egongo da Durangodastaketak eta hitzaldiak egongo tu ditu alkateak otsailean. Sozia-toko zentro zibikoa (1.500.000 Ardo Saltsan azokan; 90 upategidira, baita dastaketa itsuaren lehia-listek ohar bidez azaldu dutenez,euro) eta Urki-Hegoalde lotune-baino gehiagoko eskaintza egon-keta ere. A.U. "alkateak aste bi daramatzarako (milioi bat euro) diru atalak batzordeetan dirurik ez dagoe-egongo dira aurten ere, urte asko- la esaten" eta protokolo etatarako inbertsioen artean. Duran-komunikazioaren gaineko kon-goko eraikinetan egon daitekeentratuak "nahierara" sinatu izanaamiantoa aztertzeko proposame- kritikatu dute. "Azalpenak emanna eta Ezkurdiko frontoiaren tei-beharrean, zinegotzi bati erasolatua konpontzea ere aurreikusipertsonala" egin izana ere kriti-dute, besteak beste. katu dute, Dani Maezturi (Ara- Bilduk, PSE-EEk eta Aralarrek lar) EAJk leporatutakoen harira.aurrekontuen proposameneaninformazio falta somatu dute, etaDHKren hitzarmenaaurrekontuak eztabaidatzekoPSE-EEko Pilar Riosen berbetan,informazio eta denbora gehiago "EAJk bi kontratu horiek Anbo-eskatu dute: "Aurkeztu diguten togaz, DHKgaz, sinatutako hitzar-zirriborro horrekin ezin da aurre- menagaz konparatu gura ditu".kontuen ganorazko lanketa egin". Hitzarmena "osoko bilkuratikIazko aurrekontutik egon diren pasatu zen, eta euskara bultza-aldaketen memoria eta erabilita- tzeko zinegotzi gehienon babe-ko kredituen eranskinak eskatu sa izan zuen, Durangaldeko eus-dituzte. Aitziber Irigorasek azaldukarazko aldizkari bakarra dela-duenez, ulergarria da denborako". Zinegotzi sozialistak azaldugehiago behar izatea. Aurrekon-duenez, "hitzarmena baldintzatuak Aste Santu ostean eztabaida-moduan ipini zuen lehen alder-tzea aurreikusi du alkateak. A.U.Sarreran txartela erosita gura beste ardo dastatu ahal izango da. dia PSE-EE izan zen". A.U. 3. Herririk herrianboto 2012ko martxoaren 16a, barikua 3 HDURANGOUdal eraikinetakoamiantoa ikertzeaadostu du udalakAsviamie elkarteak proposatutako azterketa ahobatez onartu du udalaren Ingurumen Batzordeakdaletxea, Lariztorre, Garai katu zuten arren, 1965etik 1985eraU jauregia, Arte eta HistoriaMuseoa...Amiantodunudal eraikinen zerrendan 20 azpie-bitartean galdategi eta eraikuntzanerruz erabili zen amiantoa. Udal ordezkariek elkartearengitura inguru daude. Hainbat pro- ardura konpartitzen dutela azal-posamen aurkeztu ditu Asviamiek,du dute. EAJk aurrekontu propo-Euskal Herriko Amiantoaren Bik- samenean ikerketa egiteko 10.000Lariztorre, Turismo Bulegoaren egoitza eraikitzerakoan amiantoa erabili zuten. Kepa Aginakotimen Elkarteak, Durangoko Uda- euro aurreikusi ditu,ikerketa osoa-laren Ingurumen Batzordean. Udalren kostuaren herena. Amiantoa eta diru-laguntzak ematea propo- beharra azpimarratu du obra etaeraikinetan dagoen amiantoa oso arriskutsua dela jakinda, beha- satzen dute. erreformetan amiantoaren preben-detektatzeari lehentasuna emanrrezko ikusten dugu udal eraiki- IIdo horretatik, Aralarreko tzio eta kontrolari dagokionez.dio udalak. Izan ere, kutsadura netatik kentzea, dio EAJk. Iker Urkizak garrantzitsutzat jotzen Gogoratu duenez, San Faustokoamiantoa manipulatzean sortzen Bilduko Arrate Elkorok azal- du amiantoa kendu gura duten Durangoko Udalaren hogeifrontoiko teilatuan zegoen amian-dela diote adituek. Material hori du duenez, Asviamie elkarteak herritarrei diru-laguntzak eskain- eraikin ingurutan amiantoatoa erretiratu zutenean protokoloadetektatu eta konponketa edoproposatutako gainerako puntuak tzea. Gainera, ikerketa bi fasetan dagoela jakitera eman dutejarraitu zuten: Udalak exenpluaobra bat egin behar bada proto- aurrera eramatea beharrezkotzat egin gura bada, udalak diru hori eman behar du.koloa jarraitzea da asmoa, udal jotzen dute. Besteak beste, orde- erreserbatzea eskatu du.PPko Juan Jose Gaztaazato-beharginen eta herritarren osasu- nantza arautzaile bat sortzea, PSE-EEko Idoia Agorriak rrek ere inbentarioaren garrantziana babesteko. 2002an legez debe-herritarrei informazioa emateaherritarrak kontzientziatzekonabarmendu du. J. Guenetxea Mutua eta instituzioekin borro-agertu daiteke. Horrexegatik, Eus- kan jarraitzen duzu? ko Jaurlaritzari konpentsazio fon- Sententzia biren ostean gaixota- doa exigitzen diogu. 80 urteko sun profesional moduan aitor-pertsona asko pentsio lotsagarri tzea lortu nuen. Gizarte Seguran-bategaz gaixorik daude, eta tzak onartu zuen, baina Mutuak enpresak itxi dituzte dagoeneko. birritan errekurritu zuen. Presta- zio errekarguaren %30 bide judi- Kasu gehiago ezagutzen dituzu zialetik lortu dut. Orain ezinta-Durangaldean? suna aitortzeko borrokan nabil.Amiantoa galdategi askotan era-bili izan da gure inguruan: Fose- Zein izan da instituzioen jarre- ko, Olma, Estankona, Etxeba- ra zure kasuan?rria... Hainbat kasu daude gure Administrazio publikoaninguruan. badakit amiantoaren gaia ezku- tatu gura duten mafiek dihar- dutela, eta frogatu egingo dut. Gainera, Mutuei botere handia Elkarteak astero eman diete. amiantoak Eusko Legebiltzarrean amianto-eragindako zazpi aren gaia lantzeko batzordea sortu dute. kasu berri Bai, baina nago ez ote dabiltzan gaia lantzen hauteskundeetakoatenditzen ditu interesen barruan. 1948an asbestosia gaixotasun profesio-Galdategian sekula lan egin bako nal moduan ai