Anboto 470

  • View
    401

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Anboto 470

  • 1. 2012ko irailaren 7a anboto 10. urtea - 470 zk.Herririk Herri 8 durangaldeko astekaria Berbaz 10Kirola 18 www.anboto.org70 ikaslek Atxondoko ikastetxe berriaE. Huerta: Naturan dagoena aurkeztu Gazte mailako Espainiako atletismoestreinatuko dute astelehenean gura dut; beti egon da biodibertsitatea txapelketa Durangon jokatuko daERREPORTAJEA2-3DURANGALDEA 5 Atxarte berreskuratzeko aitzakianBEZaren igoerakkontsumoa zabortegia egin gura dutela diotejaitsiko duenAdifek AHTaren hondakinak Atxarterabeldurrezeroan gura ditu, harrobiak berresku-Durangaldeko ileapaindegi,ratzeko plan baten barruan Independi- denda, kultur areto zeinenteen onespenarekin. Bilduk aldizgasolindegietan diotenez,proiektuaren atzean zabortegia eraiki-BEZaren igoerak hainbattzeko asmoa dagoela kritikatu du. enpresa zarratuko dituEAJk hainbat zalantza agertu dituproiektuaren inguruanOTXANDIO 8Elkarbizitzabaketsuasustatzeko foroasortuko duteKULTURA13Bertsioen Gaua,Durangokotaldeek jaietanparte hartzekoAtxarte eta Atxa Txiki harrobiak; 1995etik daude itxita. Zaldibar 6 Erakusketa aretoa sortu gura dute anbulategi alboan Berriz7 Herri bazkaria egingo dute, Irailaren 11 gogora ekartzeko Durango 4 Sai arre bat erreskatatu dute udaltzainek Tabira auzoan Elorrio 9 Bebek kontzertua eskainiko du txosnetan, jaien azken txanpan

2. ErreportajeaE 2 2012ko irailaren 7a , barikua anbotoAtxarte, zabortegiaedo harrobienberreskuratzea?AHTaren hondakinak Atxarteko harrobi abandonatuetara eramatea berreskuratze planbaten barruan kokatu dute Abadioko Independienteek. Plan horrek zabortegi bateraikitzeko asmoa ezkutatzen duela kritikatu dute hainbat eragilek eta EH Bilduk txarte eta Atxa Txikiko harro- (hormigoia eta abar). Orain gaiaAbi zaharretan Abiadura Handiko Trenaren honda-kinak botatzeko asmoak aurrezauzitegietara eraman ala ez azter-tzen gabiltza, esan du Bilduk. Ingurumen eraginaren azter-aurre jarri ditu Abadioko Inde-keta Bizkaiko Foru Aldundiak erependienteak eta oposizioa. Inde-beharrezkotzat jotzen du. Era-pendienteek harrobien berresku- kunde horrek kaleratutako txos-ratze plan bati buruz berba egitentenean azaltzen duenez, lur etaduten bitartean, AHTaren isurte-harri kopuru oso handia denbo-gia izango dela salatu du Abadio-ra luzez lekualdatuko da, 340.000-ko Bilduk. EAJk, berriz, abadia- 1.070.000 metro kubo artean, etaAtxarteko harrobiek 17 urte daramatzaterren mesedetarako beharrean Adi-horrek eragin handia izango dufen alde jardutea leporatu dioinguruaren topografian. Aldun- ginaren azterketaren garrantziaalkateari.diak bere txostenean gogoratu nabarmendu du: Beharrezkoa Atxarteko harrobi zaharreta- duenez, Parke Naturalaren da berreskurapena, baina ez edo-ra hondakinak botatzeko propo-barruan kokatutako harrobiakzein prezio ordainduta. Proiek-samena Adifen eskutik heldu dadira. Parkea, Red Natura 2.000tu hau aukera ona izan daitekee-udalera. Izan ere, Adif trenarensarearen barruan dago eta gaine-la dioen arren, Etxebarriak egitenobretatik ateratako hondakinakra Garrantzia Komunitarioko ari diren modua arriskutsua izanbotatzeko arazoak izaten ariLeku izendatua dago.dela uste du. Herritarren mese-da.Udalaitzetik Elorriora arteko Eneko Etxebarria EAJrendetarako beharrean, Adif enpre-obretan sortutako soberakinei zinegotziak ere ingurumen era-saren mesedetarako izango delairtenbidea eman guran, Abadio-AHTaren obrak Durangoko Tabira auzoan. Kepa Aginakogaineratu du. EAJko zinegotzia-ko udalarengana jo zuten. AHTa- ren ustez, Abadioko alkateakren hondakinak Atxarten bota- duen interesetako bat hau da:tzearen truke, 1995etik abandona- Jaurlaritzak atzera proiektu honen truke Mendiolatuta dauden Atxarte eta Atxa Txikiauzorako sarbide berri bat lortzea.harrobiak berreskuratuko dituz- bota du Bilduktela azaldu zuten udalean.aurkeztu dionUrrezko aukerahelegitea Alkateak dioenez,Jose Luis Navarro alkateak (Aba-dioko Independienteak) azalduPatronatoarenduenez, harrobiak oso egoera txa-rrean daude eta udalak ezin duiritzia kontuanhaiek berreskuratzeko egin behar-ko liratekeen lanen kostua berehartuko dugain hartu. Adifek aurkeztu digunproiektua urrezko aukera da harro-EAJ: Beharrezkoabiak behar den moduan uzteko.Proiektuaren datu zehatzagoak da berreskuratzea,Biribilgune bat Muntsaratz alde-argitzeko, prentsaurreko bat anto-ra egin gura dute, baina proiek-latuko duela aurreratu du.baina ez edozeintu hori ez da berria. Inguru horre-AHTaren inguruan duen iri-preziotantan etxebizitzak eraikitzekotziaz galdetuta, gauzak argi ditue- asmoa zegoenean ere, biribilgu-la dio alkateak: Independienteok ne hori aurreikusita zegoen, diobeti egon gara Abiadura HandikoAtxarte Bizirik-en mobilizazioa. Pablo Garitaonandia EAJk. Beste hainbat berreskura-Trenaren alde, baina ez Euskadinegiten dabiltzan proiektu honekin.Beti defendatu dugu estatuagaz etaEuropagaz abiadura handiko lotu- EH Bildu: Herritarren geroara izatea, baina Euskadiko hiru hiri-buruak tren honekin lotzeagaz ez hipotekatzen dihardutegatoz bat, distantziak oso txikiakdirela deritzogulako.Isurtegi erraldoi izendatu duten Egitasmoa, hondamendi sozialegitasmoa bertan behera uztea exi-eta ekonomikora garamatzaten poli-Eragin-azterketa auzitanjitu du Durangaldeko EH Bilduk. tiken ondorio zuzena da". Diotenez,Abadioko Bilduk gogor kritikatuUztailean Atxarten emandako pren- horren atzean "interes pribatuei etadu Berreskuratze Planean inguru-tsaurrekoan gogor kritikatu zuten hondoa jotako eredu neoliberaleimen eraginaren azterketarik ezproiektua. Endika Jaio Maariko alka- men egiten dieten instituzio publi-egin izana. Jaurlaritzak atzera botatea (Bildu), Aralarreko kide Amparo koak daude. "Herritarren geroa hipo-du Abadioko Bilduk Ingurumen Ereaga eta Dani Maeztu legebil-tekatzen dituzten azpiegitura erral-Sailaren txostenari aurkeztu dion tzarkidea ere egon ziren agerraldian, doien bultzadarekin egin gura diotehelegitea. Hala ere, Atxartera bota Durangaldeko EAren beste hiru aurre egoera sozio-ekonomiko larria-ahalko ziren hondakinen ingu- ordezkarigaz: Roberto Frontera, Jua-ri, zerbitzu eta sektore publikoetanruan arrazoia eman diete eta lehennito Agirre eta Isidro Gorrotxategi.inbertitu beharrean". A. B.mailako aridoak baztertu dituzte 3. Erreportajea anboto 2012ko irailaren 7a , barikua3E enpresei kontratu hori ez luzatzea. HainbatAtxarte Bizirik mugimenduakeskalatzailek auzitegietatik pasatu behar izan zuten koakzio delitua egotzita, baina guztiakharrobiak geldiarazi zituenekoaabsolbitu zituzten 1992 urtean. Ez ziren baka- rrak izan. Abadioko sasoi hartako alkatea eta beste sei zinegotzi prebarikazioagatik 1990eko hamarkadan Atxarten sortutako ta. Durangaldeko eta baita Bilboko eskalatzai-auzipetu zituzten 1995eko urtarrilean. Epai- mugimendu ekologistek harrobien jarduna leek ere txandak egiten zituzten hamaketan. tegiek udal ordezkari haiek ere absolbitu egin geldiaraztea lortu zuten. Hainbat eragilerenBeste mobilizazio batzuk ere ezagunak eginzituzten. laguntzagaz, 1990eko maiatzean Urkiolaren ziren sasoi hartan.Desnivel aldizkarian, gertatutakoaren Aldeko Batzordea (UAB) sortu zuten. Atxar- Harrobiaren ustiapen kontratua amai- kronika idatzi zuen Atxarte Bizirikeko kide te Bizirik lema erabiltzen zuten. Eskalatzai- tzekotan zen, eta Abadioko Udalari eskatzenXabier Berasaluzek. Artikuluan azaltzen due- leek eta ekologistek martxan jarritako borro- ziotena zen harrobiak ustiatzen zituztennez, Abadioko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak kak Atxarte eta Atxa Txiki harrobiak zarratuAtxarten beste hamar urtean ustiatzeko pla- zituen. na sinatu zuten. 1994ko azaroaren 25ean, ekin-Harrobiko leherketak eteteko, Eguzkia- Harrobiko leherketak eteteko, tzaileak harrobiaren hormara itzuli ziren rreko horman hamaka handi batean zintzi-Eguzkiarreko horman hamaka handihamaka jarrita eztandak eteteko helburua- likatzea bururatu zitzaien. Mugimendu harkbatean zintzilikatzea bururatu zitzaien gaz, baina aurrera jarraitu zuten obrek: Jen- nazioartean ere oihartzuna izan zuen. Hain- dea horman zintzilikatuta zegoen bitartean bat egun egin zituzten horman zintzilikatu- eztandei ekin zieten. AdierazpenakKike De PabloJaime Alonso Goizane AzpiriJose Luis AgirreMendizalea UABko kideaAHT Gelditu! ElkarlanaMendiolako auzokideae itxita. Kepa Aginako tze plan gogora ekarri ditu zine- gotzi jeltzaleak: Besteak beste, eskalada eskola bat sortzeko proiektu bat egina dago. Mendio- lako auzokideekin udalak ez due- la berba egin kritikatu du. LehenAtxartera botako Zertarako parke Zergatik ez duteUdala ez da ere zenbat sufritu zuten ikusita,duten materialak ez natural batingurumenMendiolako orain ere hainbeste kamioirekin sufritu egingo dute.du ezelango gero ez badu inorkeraginaren azterketa auzokideekinAbadioko Udalak baiezkoakontrolik izango errespetatzen?egin gura? harremanetan jarri eman eta gero, proiektuak hain- bat erakunderen oniritzia jaso Kike De Pablo mendizale eza- Jaime Alonso eskalatzailea Iker Oatek dioenez, Atxarte- Jose Luis Agirre Mendiola behar du orain.gunak argi dauka Atxarten egin Urkiolaren Aldeko Batzordean ko harrobiak 90eko hamarka- auzoan bizi da. Proiektu honenAlde batetik, Eusko Jaurlari- gura dutena ez dela berresku-aritu zen 90eko hamarkadan,datik darama geldirik eta hogei inguruan Abadioko Udala tzako Industria eta Ingurumenratze plan bat: Atxarte zabor-Atxarteko harrobien jardunaurteotan ez dute inongo inte- auzokideekin ez dela hartu- sailek aztertu beharko dute. Bes-tegi bihurtu gura dute. Erai-gelditzeko helburuagaz. Par- resik jarri, ez bertan dauden emanean jarri azaldu du. Dau- tetik, orain arte bere iritzia eza-kuntzaren zabor guztiak hara ke Naturala erregulatzekoeraikinak kentzeko ezta ingu- katen informazioa Berria gutzera eman ez duen erakundebotako dituzte. Ez bakarrikordenantza sortzerakoan, rua garbitzeko ere. Bistakoa egunkariak argitaratutako batek ere proiektuaren ingurukolurra eta harria. Porlana, pape- eskalatzaileekin eta beste era-da AHTaren tunelen sobera-erreportaje bat da. azterketa egin beharko du: Urkio-ra eta abar. Tuneletatik atera-gile batzuekin elkartu izank