Anboto 477

  • View
    360

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anboto 477

  • 1. 2012ko urriaren 26aHerririk Herri 6 anboto 10. urtea - 477 zk. durangaldeko astekariaBerbaz 9Kirola 15 Ordualdaketa www.anboto.orgBerriozabalen kasua aztertu duteZero Pobrezia kanpainarekin bat Bidezabalek gizonen taldearen Zapatutik domekara,Herrirak eta Elorrioko Udalak egin dute sei elkartek Durangon soldatak kentzea erabaki du 03:00etan 02:00akizango dira.DURANGO5Birsaltzaileak azokatik kanporaBaserritarren azoka arautzeko ordenantza onartudu udalak. Saldu ahalko dituzten ortuari bakarraknorberak produzitutakoak izango dira.Kepa AginakoDurangaldea 2 DURANGALDEA 3Durangoko bizilagun batLehendakari: Iigo UrkulluTxema Serranok irabazi duZaldibar 5Anbotoren argazki lehiaketaEuskararen erabilerari buruzkoArgazkizaledatuak azalduko ditu udalak durangarrakOtxandioko bon-Atxondo 8 bardaketa irudi-Igerilekuko tasa baino ez dakatzen duen hor-igoko 2013ko ordenantzanmairudiarenargazkiagaz ira-Otxandio 2bazi du 500 euro-Berdintasun Plana osatzekoko saria.herriko andrekin batuko dira

2. Herririk herriH2 2012ko urriaren 26a, barikua anboto Anboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI@anbotoOTXANDIODURANGALDEABerdintasun planari Durangotik Jaurlaritzaraekarpenak egiteko Alderdi politikoekin batzartuta lehendakaritzarako bideari ekin dio Urkullukbilerak deitu dituzteBost batzarretako bakoitzera adin edo errealitatejakin bateko emakumeak gonbidatuko dituzteUrtea amaitu aurretik lehenengopuntua eta beharrizanak jasotzeko.Berdintasun Plana diseinatuko du Bostetik hiru batzar adin tarteen ara-udalak, 2013an zehar martxan ipin- bera antolatuko dituzte: 15-24 urtetzeko asmoz. Orain hiru urte egin- artekoak, 25-60 artekoak eta han-dako diagnostikoa osatu eta abe- dik gorakoak. Beste batzar biakrasteko datozen asteetan bostetorkinei eta gurasoak diren ema-batzar egingo dituzte herriko ema- kumeei zuzenduta daude. Dato-kumeekin.rren astelehenean izango da lehe- Eguazten arratsaldean bola- nengo batzarra bolalekuan. J.D.lekuko aretoan batzarra egin zuten,eta berdintasun planaren gaine-ko xehetasunak azaldu zituzten, Batzarrakbaita datozen asteetako bost batza- - Urriak 29, 18:30,bolalekuan: 60 urtetikIigo Urkulluk bere emazteagaz Durangon eman zuen botoa joan zen domekan. Argazkipressrren bidez abiatuko duten proze-gorako emakumeaksu parte-hartzaileari buruzko azal- ehendakaritzara bidean, Ii- tu dute Legebiltzarrean: Dani tan gertatu da aldaketa. Maa-penak eman ere. Batzarretako bakoitzera adinedo errealitate jakin bateko emaku-- Urriak 31, 10:00,Andresa Landan: Emakumeetorkinak.- Azaroak 5, 18:30,L go Urkulluk MarianoRaxoi,Alfredo Perez Rubalcaba etaArtur Masekin berba egin du Maeztuk eta Julen Arzuagak.EAEn bezala, EAJ izan da Durangaldeko alderdirik bozka- rian, Bildu gobernuan egonda, EAJ izan da bozkatuena. Abadion, berriz, EH Bildu.meak daude deituta, euren ikus- Andresa Landan: 25 eta 60 asteon. Legebiltzarrean ordezka- tuena, 11.597 botorekin. Hala ere, Boto kopuruari dagokionez,urte arteko emakumeak ritza duten alderdiekin ere hasi da2009ko hauteskundeetan bainoEAEko emaitzak Durangaldeko- Azaroak 7, 18:30, berbetan. Datozen egunetan,722 boto gutxiago jaso ditu. EH Bil-datuen isla dira. EAEn EAJk 27Datorren astehenean alderdiren batekin ituna sinatudu izan da bigarren indarra (10.710 eserleku izango ditu botoen %34,64Andresa Landan: Gurasoizango da lehenengo diren emakumeak edo unean uneko akordioetara boto). PSE-EE nabarmen jaitsi dabaino gehiagogaz (383.565 boto).batzarra bolalekuan - Azaroak 9, 19:00, heltzea erabaki beharko du. Bere Durangaldean: 2009an 6.887 jaso EH Bilduk 21 izango ditu (%25,00;Gaztetxean: 15 eta 24 urtelehendakari kargua hartzen due-zituen eta oraingoan 4.446, heren 276.989 boto), PSE-EEk 16 (%19,13;arteko emakumeaknean, krisi ekonomikoa, bake eta bat gutxiago. PPk 477 boto galdu211.939 boto), PPk 10 (%11,73;normalizazioa eta nazio egitura- ditu aurrekoekin alderatuta.129.907 boto) eta UPyDk 1 (%1,94;keta kudeatu beharko ditu.Egungo eskualdeko udaleta- 21.472 boto). EAJk Araban eta Biz- EH Bildutik Durangaldekoko indar banaketa kontuan hartu-kaian irabazi du; EH Bilduk Gipuz-ABADIO MALLABIAbeste hautagai bik eserlekua lor-ta, Abadio eta Maariko datue- koan. J.GuenetxeaGazteak jarrera Kontzertuz Zentraltasunaren lehia dezaketela alde. Erakundeensexisten kontra betetako zabaldu zen hauteskunde kan- painan. Lausoa, erpinik gabea,kudeaketan populismoan eror-tzen ez bada, batez ere.kontzientziatuasteburua Mario aspergarria izan da, baina ez inozoa. Catch-all partyedo alder- Ondorio bi ditu EAJrengaraipenak: lehena, abertzaleta-Zubiagagura dituzteUrriko jaietan di oro-harrapatzaileen jarrera hartuta, EAJk eta EHBilduk, bieksunak posizio hegemonikoa har-tu duela EAEn, normalizazioGazteen artean berdintasuna etaerrespetua bultzatzea eta neska-Amaia Araiztegi paleta jokalarimallabiarrak botako du gaur Urri-Boto Jesuita ala biek, hautesleria ahalik eta zabalena ordezkatzen saiatu dira.politikoari dagokionean eta era-bakitzeko eskubidearen ingu-mutilen arteko harremanetan ko jaiei hasiera emango dien txu- Itxi da eskubide politikoenDema horretan garaile izan daruan ahots sendo eta bateratuaindarkeria sexista saihestea. Hel-pinazoa. Bertso poteoaren murrizketan eraikitako euskalalderdi jeltzalea. Geneetan du erakusteko modukoa, hala nahiburu horiek ditu herriko institu- ostean, oilasko pintxoak banatu-ordezkaritza mugatuaren garaia.erdilari postuaren jitea eta EHBil-izanez gero. Eta, bigarrenik, gaituan egingo duten ekimenek: mai-ko dituzte 1,50 euroren truke.Berriro ere, lau hanka ditu eus- duk ez daki oraindik, koalizioa- horietan eman daitekeen edo-tasun erromantikoaren mitoaAsteburuko egitarauankal sistema politikoak erkidegoren letra txikia zehaztu arte, atze- zein aurrerapauso, askok nahizalantzan ipini, sexismoak musi-musikak pisu handia hartu du. honetan. Alabaina, mahaiaren lari amarrategia den edo aban- edo uste baino geldoago eman-kan daukan eragina aztertu etaKontzertu gau bi antolatu dituz-metafora hankamotz gelditu dagoardian jokatzen duen aurrelari go dela, nahi edo uste bainogenero rolek harreman sexualetante jaietarako. Gaur, 22:30ean,urriaren 21ean. Apurka, hautes-bihurria. Esfortzu txikia egin adostuagoa izango dela. Krisijokatzen duten paperaz hausnar- Damudot eta Bostenbor taldeek kundez hauteskunde, herri buru-behar izan du EAJren aurpegi tek-ekonomikoak izango du lehen-tuko dute, besteak beste. eskainiko dute zuzenekoa. Bihar,jabe eta garatu ia guztietan beza- nokratikoenak bere nortasuntasuna, eta, tamalez, baita honen22:00etan, berriz, Kokein, Ihes-la, bi zutabe nagusietan oinarri-historikoa hautesleriari gogora- kudeaketa arruntak ere, murriz-kide, Governors, Vendetta eta tzen ari da euskal alderdi sistema,razteko: Ongizatearen nazio-ketak barne.Indarkeria sexistaren kontrakoBizardunak taldeen txanda izan- oraingoz hiru probintzietan. nalismora itzultzeko promesa Izan ere, Loiolako Inaziokgraffiti bat margotuko dute,go da.Espainiar identitate politikoa zeraman jeltzaleen egitarauak, erakutsi bezala, atsekabe garaianJavier Villarren laguntzagaz Domeka aizkolarien eguna duten alderdiak ez dira desager- krisi garaian galdutako iragan aldaketa sakonik ez egitea era-izango da. Javier Garitaonandia tu, noski, baina abagune histo-gozoaren oroimenak ematenbaki du hautesleriaren gehien-Aitxu eta Jesus Gisasola Zelairiko honetan hautesleriarenduen etorkizunerako itxaropena.goak. Horregatik, Mas-i Katalu-Azaroaren 25era arte burutu-ariko dira enborrak ebakitzen.gehiengoak argi erakutsi du zein Horrela, jeltzaleek beraienak zire-nian gertatu bezala, basa-zaldiko dituzte saioak (EmakumeenUmeek Ibon magoagaz dute arra-den krisitik ateratzeko lidergonak eta ez zirenak jaso dituzte, bizia beharko dute jeltzaleek aul-Aurkako Indarkeriaren Kontrakotsaldean hitzordua. J.G.maitatuena: ezker abertzalea-PPtik, PSEtik eta baita EH Bildu-ki azpian, aldaketa politiko etaEguna da). Eskulanak, antzezlanak ren burdinazko ukabila, zetaz- tik ere, Gipuzkoan batez ere.ekonomiko sakona gauzatukoedo bideo lanak sortuko dituzte ko eskularru jeltzalea jantzita. Eta Koalizio gazteek hori dute, indarbada. Ez bihar edo etzi, baina eztaGaur, 22:30ean, Damudotherriko gazteek. Gainera, indarke-alderdi nagusi biko eredu haumetaketarako ateak zabal-zabal ere hango eta hemengo jesuitaria sexistaren kontrako graffiti bateta Bostenbor taldeek ziklo berriaren egiturazko ezau- irekita, biltzen diren indarrek, batzuk nahiko luketen epean,margotuko dute, Javier Villar gra-eskainiko dute zuzenekoagarria bilakatu delakoan nago. antzeko erraztasunarekin eginhots, ad calendas graecas.ffitigilearen laguntzagaz. I.E. 3. Herririk herrianboto 2012ko urriaren 26a, barikua3 HTxema SerranokDurangaldeko hainbat txoko des-kubritu ditut, adierazi du irabaz-leak.irabazi du Anbotoko Azalean saria irabazi duenargazkia eroango du egutegiak,baina barrurako, gainerako parte-argazki lehiaketa hartzaileen lanak aukeratu dituepaimahaiak. Erabaki hori har-tzeko Zaloa Fuertes Anbotokoargazkilaria, Unai Iturriaga disei-38 urteko durangarrak Otxandion ateratako natzaile eta bertsolaria eta LehiorElorriaga Berbaroko zuzendariaargazki bategaz irabazi du 500 euroko sariabildu ziren joan zen astean.txandioko bonbardaketaParte-hartzea, gorantzO irudikatzen duen murala-ri ateratako argazkia ager-tuko da aurten Anbotoko egutegia-Serrano: Argazkiok ateratzenDurangaldeko hainbatAnbotok bere egutegia osatzekobigarrenez antolatu du argazkilehiaketa. Iaz sei lagunek parteren azalean. Txema Serrano duran- hartu zuten. Aurten berriz hamahi-txoko deskubritu ditutgarrak iluntzean Otxandionru lagunek aurkeztu dira. Osoateratako argazkia izan da epai-pozik gaude argazki lehiaketakmahaiari gehien gustatu zaiona. izan duen harreragaz. Aurten par-Serranok 500 euroko saria jaso du te-hartze handia izan dugu etaAnbotoren Iurretako egoitzan. Egutegia azokarakoargazkien kalitatea ere oso altuaArgazkilaritza zaletasuna da Serra- prest egongo da, eta ohikoizan da, adierazi du Jone Guene-norentzat. Lehiaketa honetara lekuetan jarriko dute salgaitxea Anboto astekariko