Anboto 483

  • View
    476

  • Download
    21

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 2012ko abenduaren 14a anboto 10. urtea - 483 zk. Herririk Herri 4 durangaldeko astekaria Berbaz 8 Gehigarria: www.anboto.org Drogen kontsumoa jaitsi egin da Durangaldean ehun gazte inguru dabil Durangaldeko gazteen artean Zukgua prozesuan parte hartzen GABONAKDURANGO2Badator trena...lur azpitikHiru urteko atzerapenaren ostean, DurangonArriola sailburuak kargua utzi bainotrena lurpetik joango da astelehenetik aurreralehenago bisitatu ditu azpiegiturakDurango 3Bilduk eta Aralarrek EAJrenkudeaketa kritikatu duteAbadio6Herrira plataformak Elkartasunasteburua antolatu duElorrio 4Aurrekontu parte-hartzaileakegiteko asmoa agertu du udalakZaldibar 5Idoia Mendiolagarai Zaldibarkoalkate ohia hil da 50 urtegaz

2. Herririk herriH 22012ko abenduaren 14a, barikua anbotoAnboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI @anbotoDURANGOAsteleheneanzabalduko dutegeltoki berriaAstelehenetik aurrera lurpetik joango da trena;ondorioz, trafikoan ere igarriko da aldaketa rest dago Durangoko tren dezakegu helburua beteko dela.Pgeltoki berria. Datorren aste- lehenetik aurrera lurpetikjoango da trena, Eusko JaurlaritzakHainbeste urtez lan egin dugunobra emaitzak ematen hasi da".Helburua segurtasuna, irisgarrita-baieztatu duenez. Ondorioz, oinez-suna eta erosotasuna lortzea zelakoen zein ibilgailuen trafikoan ere esan du. "Obraren ondoriozko tra-igarriko da aldaketa. Historikoabak jasan dituzte herritarrek, etaizango da herriarentzat; 130 urte geltokia erabiltzera eta aprobetxa-dira Durango eta Bilbo arteko lehe- tzera gonbidatzen ditut". Traa-nengo tren bidaia egin zenetik. Matienako geralekua ere erabilga-Hori bai, trenbideak herria erdibi- rri egongo da. Landakokoa, oste-tzen jarraituko du momentuz.ra, kendu egingo dute.Astelehenean zabalduko dute Durangoko tren geltoki berria. Eubatik Traa-Matienarako 2005ean Durango Operazioatarte berria probatu eta Durango- legez bataiatutako proiektuaren esaterako. Eta oraindik badago Lurperatzea, atzeratuta etako geltokia bisitatzen egon zen atal bat da obra. Krisiaren ondo- lanik. Arriolak esan du datorren Traa-Matienako geralekuakostua handituta dator. EAJri eran-astelehenean Iaki Arriola jardu- rioz, gainazaleko eremu librean urtean eroango dutela trenen gara- erabilgarri egongo da; tzunez, obra ez dela gelditu dioneko sailburua. Otsailean aurre-gertatuko dena airean dago, gar-jea Lebariora. Bestalde, geltokian Landakokoa, ostera,Arriolak: Ibarretxeren gobernuanratu zuen geltokia urtea amaitu biketa zein eraikuntza arloetan bertan, merkataritza gunea erai- kendu egingo dute90 milioi euro inbertitu ziren, etaaurretik zabalduko zela: "Esandorre-etxeak egin gura zituzten, kitzen hasi barik daude.Lopezenean 110 ". M. Onaindia Aitziber IrigorasJon Bingen Lanbabidea Idoia Agorria Dani Maeztu J.J. Gastaazatorre EAJBildu PSE-EEAralar PPAlbiste ezin hobeaDurangarroi PSE-EEk bete Azkenean!Meritua edodurangarrontzat zorionak! du bere hitza demerituaDurangotik pasatzen den tre-Herritarron erreibindikazio Alkateak gerra politikoakTrena lurperatzeko obrak Berandu heldu da lurpera-na laster lurpetik pasako da, historiko bat lortu duguDurangoko beharrizanen 2009ko abenduan amaituko tzea. PNV eta PSE lehia bizianeta hori albiste ezin hobea daDurangon trenaren lurpera-aurretik jarri ditu trenaren zirela entzun genuen lehe- ibili dira, proiektuaren meri-durangar guztiontzat. Badiratzearekin.lurperatzean. Sozialistok Jaur-nengo. Ondoren, 2010eantua norena den argitzeko.130 urte trena hirigunetik iga-Durangarron hurrengo laritzara sartu ginenean,izango zela jakinarazi zuten,Meritua baino, demerituarotzen dela, azken urte hauek erronka, trenaren lurpera-alderdi hau erasotzeari ekin eta horren ostean, 2011koesango genuke. Alderdi biekluzeegiak egin zaizkigu, bateztzeagaz libre gelditu diren zion, alkate moduan duran- abendura atzeratu zuten. partekatzen dute atzerape-ere, Patxi Lopezen Jaurlaritzak lurrak berreskuratzea izan- garron interesak defendatuAzkenean, Durangora-nean eta gastatu den dirutzanagindu zituen epeak bete ez go da, eta horren helburuabeharrean. ko hainbeste desiratzenneurtu daitezke demerituendirelako. Azkenean, Duran-herritarren bizi kalitatea Lau urte eta erdian EAJkgenuen proiektua errealita-ardura. Espekulazioak eregok bizi-kalitatea hobetuko hobetuko duen proiektu batobren %39 kudeatu du. Gai- te bilakatu da. Zinegotzi iza- zerikusia izan dezake.du: hirigunean 6 pasonibelgaratzea izango da. nerakoa, %60 baino gehiago,teaz gainera, herritar ere Zazpi urte eman diradaude ibilgailuen eta oinez- Interes sozialeko proiek-gobernu sozialistak kudeatubanaizen aldetik, poztasun obra eraikitzeko. Denborakoen hara-honakoak eragoz-tu bati ateak ireki gura badiz- du hiru urte eta erdian. Beraz,handia sentitzen dut lasterlarregi beharrizan estrategi-ten dituztenak orduko lau kiogu, gaur egun abian dau- Patxi Lopezen gobernua izantrena lur azpitik joango delakorako. Beharrizana, garraioaldiz. Aurrerantzean udale- den proiektu espekulatzai-da proiektu honi lehentasu-ikustean.kolektibo ekologikoena dela-rria ez da bi zatitan banandu-leak (dorreak, luxuzkona eta indarra eman diona.Bitxia den arren, obren ko, eta langileak eta ikasleakta egongo. Edozelan ere, tren-etxeak...) albo batera utzi Krisia egon arren, Durango-amaieraren inguruan Duran- garraiatzeko tresna onenabideak eta inguruko hormekbehar ditugu, egitasmora bideratu den aurrekontuagoko Udalak ez du ezelakodelako.sortarazten dituzten oztopo horiek iraganeko etengabe-220 milioikoa izan da. PSE-jakinarazpenik jaso. HerritarOrain, EAJri dagokio berearkitektonikoak ezabatzekoko hazkundearen filosofianEEk bete du bere hitza. Alka-guztiekin batera, hedabidee- ezgaitasuna konpontzea:itxaropena Jaurlaritza berrianoinarrituta baitaude. Animo te eta enparauek noiz egin-tan kaleratu denean ezagu- trenbideak gaur egun okupa-daukagu jarrita.hurrengo erronkan.go dute berdin?tu dugu albistea.tzen duen lekua libratzea. 3. Herririk herrianboto 2012ko abenduaren 14a, barikua 3HBatzarretik kanpo, kudeaketanegargarria kritikatzekoBildu eta Aralar ez dira joan diru geldikinaren gaineko udalbatzarreraobernu taldeak 300.000 Kontua da, Raxoiren dekretu langabetu daudela, eta diote egoe-G euroko kreditu aldaketabat onartu zuen eguazte-neko ez ohiko udalbatzarrean,baten ondorioz, inbertsioetarakoerabiltzen ez den dirua, bankue-kin dauzkaten kredituak amorti- ra honetan dietak eta BEZaren igoera ordaintzea ezin direla lehen- tasunak izan. Urki-HegoaldekoPSE-EE eta PPren babesagaz. Bes-zatzeko erabili beharko dutela obra duela bost urte onartu zelateak beste, Urki-Hegoalde saihes- udalek. Horregatik, geldikineko 7ere gogoratu dute.bideko obra amaitzeko 147.000 milioi baino gehiagogaz ezer ez EAJren eredua jarraitzea lepo-euro bideratu dituzte, eta dietak dela egingo txarretsi dute Bildukratu diote PSE-EEri. Baina, orainzein BEZaren igoera lako gastueieta Aralarrek. Eta eguazteneko ere eskua luzatu diote, Durangoaurre egingo diete. Udalak daukan 300.000 euroen inguruan, bene- ezkerretik eraikitzeko. Sozialis-geldikinetik hartu dute dirua. Bil- tako beharrizanak aztertu bariktek udalbatzarrean esan dute ardu-du eta Aralar ez ziren joan batza-gastatuko direla uste dute. Adibi- raz jokatu dutela egitasmoak onar-rrera, eta prentsaurrekoa emande legez ipini dute Durangon 1.971 tzean, euren ustez beharrezkoakzuten aurretik: Lotsagarria da. Ezdirelako. Batez ere saihesbidearigara iruzur bateko konplize bihur- eman diote garrantzia.tuko. Diotenez, udalak 8 milioiBesteak beste, Urki-HegoaldeEAJk ere adierazi du ardurazeuroko geldikina zeukan urrian. obra amaitzeko 147.000 eurojokatu duela. Pozik agertu da akor-Kanpainetan saldutako, baina bideratu dituzte dioetara heltzeko gaitasuna ikusiinoiz egin bako proiektuetatik ei duelako. Herritarrei begira, saihes-dator kopurua. Kudeaketa negar- bidea garrantzi handiko proiektuagarria egitea egotzi diote EAJri. dela uste du. M. OnaindiaBildu eta Aralarreko zinegotziak ez ziren joan udalbatzarrera.Lanak hasita, bidegorria otsailean Gaztetxeari bizitasunaailegatuko da Tabira auzoraeman gura diote gazteekAlde zaharra eta Tabira lotzeko lanak hasi ditu udalak; otsailean amaituko diraProgramazioa egin dute Gaztetxea herrira hurreratzeko asmoz; jantoki soziala da adibideDurangoko bidegorri sareak tarte eman dute Tabiran bertan Aitziberberri bat edukiko du laster. Alde Ibilbide bi edukiko ditu: batIrigoras alkateak eta Asier Gisaso- Gaztetxeari bizitasuna eta dina- dute gazteek, eta gauzak truka-zaharra eta Tabira lotzeko lanakPinondotik irtengo da, eta la udal teknikariak. Obrak 400.000mismoa ematea. Helburu horitzera animatu dituzte herrita-hasi ditu udalak, eta otsailean bestea, Intxaurrondotikeuroko kostua dauka, baina IHO- dauka Sapuetxe gaztetxeko belau- rrak. Azaldu dutenez, liburutegiamaituta egongo dira. Horren berri BE erakunde publikoaren lagun-naldi berriak: Gaztetxea Duran- berria ere atondu dute, internet tzagaz ordainduko dute osorik.gora zabaldu gura dugu, jendea-eta guzti.Ibilbide bi edukiko ditu tarte rengana hurreratzea. Ibilbide hori berriak. Bat Pinondotik irtengo garatzeko programazioa egin dute Musika zikloa da, eta bestea, Intxaurrondotik.gazteek. Jantoki sozialaren egi- Aurrera begira ere hausnartzen Biak Tabirako parkean batuko dira.tasmoa da horren adibide. Hilean dabiltza. Datorren urtean, Mun- Hizkuntza Eskolara eta Ibaizabalbehin, borondatearen truke jaten duko musikak zikloa garatuko ikastolara helduko da sarea, bes- ematen dute. Gaztetxekoek plater dute. Punk izakeratik harago, bes- teak beste. Diseinu hori Tokiko bat prestatzen dute, eta herriko telako musika estiloek ere edu- Agenda 21eko foroan landu dute. tabernei kolaboratzeko eskatzenkiko ei dute lekua. Diotenez, esti-Bidegorri sarearen seigarren diete, soberan geratutako pin- lo bakoitzari egun bat eman eta fasea da, eta udako igerilekueta- txoak batuz; azaroko jantokirako dokumentalak eta kontzertuak raino joango da. Garrantzia eman150 pintxo inguru batu zituzten. eskainiko dituzte. dio horri Irigorasek: Umeei begi-Horrez gainera, truke azoka e