Anboto 493

  • View
    380

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anboto 493

  • 1. DURANGALDEKO ASTEKARIA2013ko martxoaren 15a 11. urtea493. aleawww.anboto.orgKulturaClownaren inguruko jardunaldiak antolatudituzte Durangon, lehenengo aldiz 11Zilar Asteakmigrazioen inguruanhausnartuko du Durangaldeko hainbat diziplinatako kultur sortzaileek euskaraz eta Zilar Asterako propio sortutako ekintzak biltzen ditu Plateruenaren bueltan sorturiko egitarauak12-13Eguazten eguerdian Badator Korrika 18 Durangaldera. Andoai- nen ekin zion atzo bideari. Eskualdea eguaz-Otxandiotik sartuko da ten eguerdian bisitatuko du. Otxandiora 11:58an heltzea aurreikusi dute. Handik, Ur-Korrika Durangaldean 2 kiola jaitsiko du, eta eskualdeko herrietatik ibiliko da. 17:43ean Mallabian hitzordua ja- rrita dute, eta handik, Gipuzkoarantz abia-Korrika 18 babesteko egitaraua tuko da. AEK-k antolatutako ekimenak ikas- leak omentzen ditu aurten. Mertxe Mujikaprestatu dute hainbat herritan AEK-ko koordinatzaileak dioenez, beti esan izan dugu ikasle barik ez garela ezer. Durangaldea 3 Zarea, Durangaldeko euskara batzen duen proiektua martxan Durangaldea 3 Akordioa sinatuta, greba bertan behera utzi dute MZ enpresan Maaria 6 Udal arduradunek botikin zerbitzua berreskuratu gura dute Durango 4 Geu Be elkartea hamargarren urtemuga prestatzen dabil

2. 2 | Anboto Komunikabideak 2013ko martxoaren 15a, barikua | anbotoHerririk herri DURANGALDEAMERTXE MUJIKA | 1963, Elorrio | AEK-ko koordinatzaile nagusiaEuskara, elkarbizitzarakogako bat legez ikusten duguAtzo hasi zen Korrika 18 An-tzuak agertzen hasi zirenean,rri zen Eman euskara elkarri.doainen. Euskararen aldeguk igarri genuen gorakada bat Azken finean, euskara euskalAEK-k antolatzen duen las-zegoela, jendea langabezian ego- herritarron hizkuntza da; berbaterketak berriro zeharkatu- tera eta dirua edukitzera, forma-egiteko, komunikatzeko... Eta el-ko du Euskal Herria, hila-zioan inbertitu zuelako. Baina,karbizitzarako, gainera, gako batren 24an Baionan amaitzeko. krisia areagotu egin da. Jaurla- legez ikusten dugu. Bakoitzak be-AEK-ko koordinatzaile nagu- ritzatik etorritako ikasleen diru- retik, baina denok euskara elka-sia da Mertxe Mujika elorria- laguntzak kendu egin zituzten. rri emateko mezu hori zabaltzenrra. Azkenengo egun hauek Bestalde, azkenengo urteetan no- gabiltza.urduri eman ditu, baina po- labaiteko prestigio falta ere egonzik dago, hamazortzi hilabe-da. Gehiago zabaldu da ideia hau:Zelan bizitzen duzu Korrika,teko lanaren ostean, KorrikaBeste hizkuntza batzuk ikasikomaila pertsonalean?martxan dagoelako.ditut; kanpora joateko, lana topa- Niretzako, Korrikak badauzkatzeko.... hiru puntu hunkitzen nautenak.Zer esan nahi du aurtengoBat martxan ipintzen denean.Korrikak AEK-rentzat? Eman euskara elkarri daMomentu oso magiko hori nonAEK momentu on batean harra-aurtengo leloa. Zergatik?lekukoa, bi urtean gordeta dagoe-patzen du, baina baita kezka ba-Ikusten genuen euskal gizarteanna, berriro ateratzen duzun etategaz ere: ikasleak erakartze-fase berri batera abiatzen ari gi- sartzen duzu barruan doan me-ko behar hori. Korrikak aurtennela. Elkarbizitza asko komenta- zua, eta badoa... Gero, Elorrionikasleak omentzen ditu, beti esan tzen zen, eta uste genuen fase ho- zelan sartzen den eta jendea ikus-izan dugulako gu ikasle barik ezrretan ere oso garrantzitsua ze- tea. Eta, azkenik, zalantza barik,garela ezer. Gure nahia ere bada, la euskaratik egitea. Hortik eto-amaiera. Gure irakasleen lan es-Korrika honek emango duen me-kerga eta hainbat eta hainbat he-zua hori izatea eta ikasleak era-rritarrek egiten duten lana es-kartzea. kertu besterik ezin dut egin. Bes- tela, hau ez genuke aurrera ate-Ikasleen kopuruan jaitsierarako.egon da azkenaldian, ezta?Korrikak aurtenBai. Ikusten da, duela hiru urte- ikasleak omentzenOso ekimen hunkigarria izantik hona jaitsiera bat dagoela. Ho-ohi da Korrika...ri bada eskola bere bidea egitenditu, beti esan izan Harrigarria da zenbat malkoari delako, gizartea gero eta ele-dugulako gu ikasle ikusten den lasterketan zehar.bidunagoa delako... Baina ikus- barik ez garela ezerSarritan esaten dugu Korrika-ten duguna da, azken urteetanren giltzarria ere hor dagoela,krisi mota bi bizi ditugula. Due-emozioa sortzen duelako. Urdu-la hiru-lau urte, krisiaren zan- ritasun hori, badator badator...KORRIKAREN ORDUTEGIABERRIZ ZALDIBAR- 13:00etan Montoian, txistorra, musika, argazki erakusketaETA EGITARAUA Martxoaren 15ean: Martxoaren 20an: - 14:45ean KORRIKA- 19:00etan, Poteoa Olakueta plazan hasita- Egun osoan Korrika argazki erakusketa- 21:00etan Luntxa Gaztetxean - 11:30-12:30 Korrika txikia MAARIA- 22:30ean SeiUrteren kontzertua- 16:15ean Txokolatada plazan Otxandio - 11:58 - 17:20ean KORRIKA Martxoaren 20an:Martxoaren 16an: - 10:30ean Korrika txikia eta eskolako Maaria - 13:34- 17:00etan Umeentzako jolasak, Olakuetan- 18:15ean Luntxa plazan eta triki-poteoa umeen bazkaria plazan Izurtza - 14:12Martxoaren 20an: ELORRIO - 13:30ean KORRIKA, ostean, frontoian, musika eta txokolatada- 15:00etan Korrika txikia BBKn hasita Durango - 14:24Martxoaren 15ean:- 16:45ean KORRIKA, Elorriotik Zaldibarrera- 17:30ean Jai giroa Olakueta plazan: umeen-- 15:00etan Korrika txikia eta txokolatada MALLABIA Iurreta - 14:52tzako jolasak, musika... Martxoaren 15ean:Martxoaren 20an: Durango - 15:01 - 19:00etan aurkezpen sozialaDURANGO - 16:00etan KORRIKA Zurrutokin Abadio - 15:08- Ondoren, Lore power ikuskizuna plazanMartxoaren 17an: Martxoaren17an: Atxondo - 15:46- 18:00etan Spaceko zarama San Agustin IURRETA - 16:30ean Mus txapelketa Herrikokulturgunean Tabernan Elorrio - 16:02Martxoaren 15ean:Martxoaren 20an:- 20:00etan Kantulagun Oxabi taldeagaz Martxoaren 20an: Berriz - 16:53 - 12:30ean Trikitilariak Durangoko kaleak alai-- 15:00etan Korrika txikiatzen eta ondoren, triki-poteoaMartxoaren 20an: - 19:00etan Triki-poteoa Zaldibar - 17:19 - 14:20ean KORRIKA- 11:00etan Murala egitea- 22:30ean afaria Izar Gorri elkartean Mallabia - 17:43* 24an, Baionarako autobusa. Izena emateko, jo Plateruenera edo Abarrakera 3. 2013ko martxoaren 15a, barikua | anbotoHerririk herri | 3Zarea, Durangaldeko euskaraMARKEL ONAINDIA Eguaztenean Durangoko Sanrrean dabiltzan herritar batzuekparte hartu zuten. Felix Arkara-batu gura duen webgunea Agustin Kultur Gunean eginda-zo aktoreak gidatu zuen ekital- ko ekitaldian aurkeztu zuten Za- dia. rea. Amankomunazgoko euska-Amankomunazgoak eta teknikarien batzordeak sustatu dute Zareara zerbitzuak eta euskara tekni- Informazioa jaso eta bidali karien batzorde teknikoakOskar Zarrabeitia Amankomu- sustatu dute webgune hau, etanazgoko presidenteak eta tekni- euskararen inguruko tresna edo kariek hartu zuten berba proiek- plataforma digital bat izango da.tuaren nondik norakoak azaltze- Durangaldeko euskara eta ho- ko. Zarrabeitiak adierazi zuen, rregaz lotutako ekintzak batukoeskualderako tresna baliagarria dituzte webgunean. Batzeko izan gura duela Zareak. Euskara- ideia horretatik eman diote ize- ren inguruko planak, euskara na; zarea, baserrietan erabili ohi ikasteagatiko dirulaguntzak, au- den saskia da. Aurkezpeneanrrekontuak, ondare toponimi- teknikariek, ordezkari politi- koa, agenda, albisteak... Hainbat koek eta euskararen arloan beha- atalez osatuta egongo da ataria.Gainera, informazioa herririkherri sailkatuta eskuratu ahalizango da. Bertara sartzeko, Batzeko ideia horretatik www.durangaldeaeuskaraz.eu eman diote izena; zarea, helbidera jo beharko dute inte-resdunek. Informazioa jaso ba- baserrietan erabili ohikarrik ez, bidaltzea ere posible den saskia daizango dela azaldu zuten,euskera.mdurango@bizkaia.orgTeknikari bi, eguaztenean, webgunearen inguruko azalpenak ematen. helbidera idatzita. Dagoeneko,Akordioa sinatuta, grebaMALLABIAbertan behera utzi duteKultur Hamabostaldirakoneko. Maiatzaren 19an Nekaza-ritza eta Eskulangintza Azoka-Mendiguren y Zarrauanegitaraua prestatzen gaz amaituko da egitaraua. Ba-serriko produktuen, loreen etaeuskal eskulanen erakusketaEnpresaren zuzendaritzak langileen eskaera Udalak herriko elkarteekin batera antolatuko duizango da ikusgai.guztiak onartu dituela diote sindikatuek Kultur Hamabostaldia, maiatzaren 6tik 19raArgazki lehiaketa J.G.posamenak jaso eta egitaraua Azoka egunean, II. Argazki Di- JONE GUENETXEAinposaketa eta hordagoetara Kultur Hamabostaldiko egi-zehazten hasteko. Hamabostal-gitalen lehiaketaren saria bana-Eguaztenean lanera itzuli dira jokatu du enpresak, baina gero, taraua prestatzen dihardu-dia maiatzaren 6tik 19ra izan- tuko da. Beti zeozer eitten Malla-Mendiguren y Zarraua enpresakmahaian eseri eta negoziatu te udalak eta herriko elkar-go dela aurreratu dute antola- bixen da gaia, eta lanak apirila-Abadion eta Berrizen dituen egin dute. teek. Eguaztenean, herri batza- tzaileek. Egitarauko ekintza ren 19ra arte aurkeztu daitezkelantegietako beharginak. Mar- Eusko Jaurlaritzak enpresa- rrean batu ziren elkarteen pro- batzuk finkatu dituzte dagoe-kultur etxean.txoaren 4tik greban egon ondo- ren eta grebalarien artean bitar-ren, martitzen gauean sinatu tekari egin du. Martitzenean,zuten akordioa zuzendaritzagaz.Bilbon, batzarrean batu zirenLABek dioenez, enpresa talde- enpresako ordezkariak greba ATXONDOko arduradun nagusi bi etorrikomiteko zortzi kiderekin. Zu-ziren negoziatzera. Hainbat en-presa garrantzitsu urduritzen zendaritzak eskaera guztiak onartu zituela diote sindika- Durangaldeko Txistulari rakoan, Atxondoko dantzariek Erregelak dantzatuko dituztehasiak ziren, adibidez Mercedes,beraiei ere laster eragingo bai- tuek. Eguna ospatuko dute etzieliza aurrean. Ekimenean ho- nako elkarte hauek parte har-tzien Mendiguren y Zarrauako Langileen aldarrikapenaktuko dute: Jaizale Durangal- Goizean kalejiran irtengo dira, eta 13:00etan deko txistulari elkarteak, Elo-grebak. ELAk azaldu duenez, Greba bertan behera uzteko, lan- gileek hiru eskaera jarri dituzte kontzertua eskainiko dute San Pedro elizanrrioko Balentin Berriotxoa mahai gainean: soldatak %15 koruak, Durangaldeko metal jaisteko erabakia bertan behera JOSEBA DERTEANO dute Apatamonasterion, San- taldeak eta dantzar