Anboto 501

  • View
    443

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anboto 501

  1. 1. 2013ko maiatzaren 17a11. urteawww.anboto.orgDURANGALDEKOASTEKARIA501. aleaIurreta 2McDonalds-ek jatetxeaeraikitzeko lizentzia lortu duElorrio 4Elorrioko kofradiak ezagutzekoerakusketa zabaldu dute IturrinOtxandio 6Autobus zerbitzu publikoaeskatu diete aldundieiZaldibar 8Euskara Plana egin duteneiesker ona adierazi dieteLandaederrako aterpea herritarrentzakozabalduko du Durangoko Udalak 18AisialdiaAstelehenean, Durangoko larrialdietako egoera landu zutenlegebiltzarreko Osasun batzordean. Beste hainbat neurri-ren artean, lantaldea handitzeko eskatzen dute beharginek.EH Bilduko Rebeka Uberak egin zuen gaia lantzeko eskaera.Antonio Arraiza sailburuak adierazi zuen arazoa lantaldekogiro txarra dela. Adierazpen horri erantzun diote langileek.Inondik inora. Euren arazoa hori da. Denok finkoak garelaeta oso ondo konpontzen garela elkarregaz. Mediku bakoi-tzeko erizain bat izatea eta anbulantzia medikalizatu bat iza-teadiralangileeneskaeranagusiak.Durangoko larrialdietako beharginek ez dutebat egin sailburuak emandako arrazoiekin 3Larrialdietan dagoen arazoalaneko giroa dela azalduzuen Antonio Arraizasailburuak legebiltzarreanGeu Be, 10 urteko bizipenakama-semeen ikuspuntutikCarmen Gerrikagoitia eta Oier Domarco ama-semeakburu-belarri ari dira 10. urtemugako egitarauaprestatzen, Geu Be elkarteko gainerako kideen legez.Elkartean izan duten esperientzia azaldu dute 3
  2. 2. 2 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anbotoHerririk herriAnboto KomunikabideakIURRETAMAARIAZer deritzozu Iurretan McDonalds bat jartzeari?Ondo dagoela uste dut.Bilbo inguruan badaude,baina urrun samar gera-tzendira.Nieznaizaskorikjoaten, hilean behin edo,baina bezeroak izango di-tuelapentsatzendut.Gaur egungo krisiagaz etalangabeziagaz, ikusi eginbeharko da jendea doan alaez. Gu ez gara zaleak; udan,inoiz, jana prestatzeko go-gorik ez dugunean, bainabestelaez.Ezduttxartoikusten,gauregun, askok halako jana-riak jateko ohitura dutela-ko. Ikusten dudana da, lanaekarriko duela Durangal-dekojendearentzat,etahoripositiboada.Durango herri handiada, eta behar zuen horre-lako zerbait. Nik eskatzendudana da, McDonalds-eko langileak bertakoakizatea. Horrela lana sortzenlagundukoluke.Denis Fernndez (Berriz) Marisol Pelaz (Iurreta) Ainara Mancisidor (Durango)Antonio Rodrguez (Durango)MARKEL ONAINDIADomekan amaituko da Maari-koAsteKulturala.Joanzenaste-buruanhasizutenegitaraua,etadomeka honetan emango dioteamaiera XVIII. Artisau, Elika-dura eta Landare Azokagaz.Bertan, ahuntz azpigorriak izanohi dira protagonista; aurten-gorako, baina, lehiaketa beha-rrean, erakusketa eratu dute.Ainara Areitio zinegotziak esandu, modu horretan udalak diruaaurreztuguraduela.Landareak nobedade izangodira, eta nekazari gazteak erebai.Izanere,EHNErenbidez,in-guruko nekazari gazteekin har-tu-emanetan ipini dira. Guztienartean postu bat ipiniko duteazokan. Areitiok esan du neka-zari gazteei bidea zabaltzea gu-ra dutela. 11:00etatik 14:00etaraegingo dute azoka. Pastelak, tru-fak, ogiak eta gaztak ere egongodirasalgai.Gaur, bertso afariaGaur eta bihar ere egongo di-ra ekintzak Aste Kulturala-ren barruan. Gaur, 20:00etan,bertso afaria egingo dute, etabihar, abesbatzaren kontzertua,21:00etan.Domekako azokagazamaituko dute Aste KulturalaLandareaknobedadeizangodiraazokanJ.G. / J.D.Durangaldera ere ailegatu daMcDonalds janari lasterrekoenpresa. Iurretan jarri guradute jatetxea, eta McAuto 24 or-duko zerbitzua ere izango du,jakin eragin dutenez. Ertzillaindustriagunean eraikiko du-ten McDonalds jatetxe berriakzeresana sortu du herritarrenartean.Begi onez ikusi dute hainbatiurretarrek konpainia estatuba-tuarraren etorrera. Badago en-plegua sortuko duela pentsatzenduenik, eta Durangaldeko askokjanari lasterreko horrelako ja-tetxeetara joateko ohitura duelauste duenik ere bai. Hala eta guz-tiz ere, badago kontrako iritzirikere,motahorretakojatetxebatekeskualdean izan dezakeen harre-razalantzanjarrita.Hiru hilabete lanak hastekoIritziak iritzi, Iaki Totorikague-naalkateakargituduenez,Iurre-takoUdalakemandiodagoenekoobrak hasteko baimena enpresaestatubatuarrari. Orain, janarilasterreko konpainiak hiru hila-beteko epea du eraikitze obrakhasteko, alkateak gaineratuduenez.Ertzilla industriagunean ipi-niko du jatetxe berria McDo-nalds enpresak, errepidearenondoan. Horretaz gainera, 24 or-duz zabalik egongo den McAutozerbitzua ere eskaini gura dute,janaria kotxetik irten barik har-tzekoaukeraemateko.Ertzilla industriagunean eraikiko du jatetxea McDonalds enpresak.Zeresana sortu du DurangaldeanMcDonalds enpresaren etorrerakEraikitzeobrakhasiahalizatekoudalarenbaimenabadaukaenpresakA.B.San Migel jaietarako kartellehiaketa abiatu du jai batzor-deak. Ekainaren 14ra arteaurkeztu daitezke luma pape-rean inprimatutako kartelaketa CDak, Ibarretxe kulturetxean. Irabazleak 500 eurolortukoditu.Azken erabakia herrita-rren esku egongo da: ekaina-ren 18tik 23ra, kultur etxeanipinikodituztelanguztiaketabotoa eman ahal izango dute.Saribakolanakhilaren25etik30era egongo dira ikusgai.Lehiaketaren oinarriak, Iba-rretxekulturetxean.Sanmigeletakokartel lehiaketajarri du martxanjai bartzordeakBideak zuzenseinalaztatzekoeskatu dioteAldundiariAITZIBER BASAURIBideak zuzen seinaleztatuditzala eskatuko dio Iurre-tako Udalak Bizkaiko ForuAldundiari. Bizikletariekinsortutakoarazoakarduratutaaurkeztu du mozioa PPk, etaaho batez onartu dute azkenudalbatzarrean. Bidegorri sa-rea hobetzeko udalak bultza-da handia eman duen arren,errepideetan ere neurriakhartu behar direla uste duPPk. Bide bazterreko baran-dak zirkulazio araudi berriraegokitzeko PSE-EEren eska-riaerejasoduteidatzian.EAJ, PSE-EE eta Bildu batetorri dira edukiagaz. Halaere, Bilduren ustetan mozioaapur bat hutsa da, ez de-lako neurri posiblerik zehaz-ten,nabarmendudute.
  3. 3. 2013ko maiatzaren 17a, barikua | anboto Herririk herri 3DURANGOMALLABIAMaiatzak 1810:00. Futbito egokitua,Landakon.17:00. Saskibaloia gurpildunaulkian, Ezkurdin.Maiatzak 1909:00. Urritasunareninguruko ibilbidea.Zaldibar, Berriz etaElorriotik irteerak.11:00-12:00. Luntxa, Astolan.13:00. Argazkia, egoitzan.17:00. Esku pilota, Iurretan.Maiatzak 2219:00. Berbaldia San Agustinen.Maiatzak 2418:30. Tortilla txapelketa, AndraMarin.21:00. Bertso saioa, AndraMarin: Iturriaga, Elortza,Enbeita eta Ugartetxea.Maiatzak 25Landako Gunean:10:00. Herri kirolak eta jolasak.12:30. Txan magoa.14:15. Bazkari herrikoia.18:00. Dantza erakustaldia.20:00. Triki-poteoaPlateruenean:22:00. Kontzertuak: Motxila 21,The Autistix eta Jare.EGITARAUAJONE GUENETXEAKultur Hamabostaldiarenbigarren asteburuan, Mendi-bil eta Jasokunde abesbatzekErmuko Pispilu eta Albokamusika eskolako bandagazkontzertua eskainiko dute eli-zan, gaur, 20:30ean. Ondoren,Gaizka Arangurenek (Ernaielkartea) Identitario kolekti-boa berbaldia eskainiko du.Zapaturako, mendi lasterketaherrikoia, bazkari autogestio-natua, Txan magoaren ema-naldia eta truke azoka presta-tudituzte.Domekako azokan 13 pos-tu ipiniko dituzte frontoian:Mallabikobaserritarrenakseieta artisauenak hiru. Mallabi-tik kanpoko ekoizleak ere eto-rriko dira. Parkean, herrikoanimalien erakusketa izangoda. 13:00etan argazki digitalenlehiaketako sariak banatukodituzte. Orraittiok txosna ja-rrikodufrontoian.Nekazaritzaazoka eta abereerakusketadomekarakoOier Domarco eta Carmen Gerrikagoitia ama-semeak, Geu Beko egoitzan, Garai jauregian.MARKEL ONAINDIAGeu Beko atea zabaldu eta jendeugari ageri da eztabaidan edo es-kulanean, 10. urtemugako ekital-diak prestatzen. Bertan dira Car-men Gerrikagoitia eta Oier Do-marco ama-semeak. Hasieratikezagutzen du elkartea semeak,ama bultzatzaileetako bat izanzen-eta. Durangaldeko ezindu in-telektualen familien elkartea daGeu Be. 30 urte dauzka Oierrek,bere amak borroka egiten dama-matzanak beste: Oier ondo jaiozen. 21 egunera meningitisak jozuen, eta horrek ondorioa utzizion. Garrantzitsuena da, arazoalehenengo egunetik onartzea.Errehabilitazioa, estimulazioa,ez dakit nora joan behar dela,mugitzea, psikologoak, logo-pedak, igeriketa... Mugitu eginbehar dira, aktibatu. Pauso batlortzea asko kostatzen da, etakonstanteaizanbeharda.Hogei urtegaz, hezkuntzakozikloa amaitu eta zereginik ba-rik geratu zen Oier. Beste hirufamiliagaz batera, mugitzen hasiziren. Eguneko zentroa eskatzenzuten, eta Zornotzan egin zietenlekua. Baina, Alkartasunako be-girale ziren Gontzal Uriarte etaJose Alfarogaz topo egin eta ai-sialdirako zer edo zer egin beharzutela pentsatzen hasi ziren.Hortik jaio zen elkartea. Geroraere, bolondresen laguntza edukidute. Begiraleez berba egitean,emozionatu egin da ama: Fa-miliak ez ginen hemen egongobolondresik barik. Hori oso argidaukagu. Ez dago dirurik egitendabiltzana ordaintzeko. Gainera,borondatez,musutruk.Gazteek pausoak eman ditza-ten, euren garapenean etenikegon ez dadin egiten dute lanGeu Ben. Gazteentzako beharri-zan bat dela dio Gerrikagoitiak:Elkargune bat da, koadrilarakoerreferentzia bat. Irtetean, ezdute gugaz etorri nahi, eurenespazioa gura dute. Barrenetikegin du berba: Geu Be guztia daguretzat, gazteentzako ere guztiadelako. Gainera, gurasoentzakoihesbidebatdelaustedu.Geu Ben etxean baino hobe-to dabilela aitortu du Oierrek:Bideojokoetan jolasten ibiltzennaiz, ordenagailuan, marrazten,musika entzuten... Barikuetan,batzarra egiten dugu, zer eginpentsatzeko. Lagun asko eginditu bertan, eta begiraleekin ereondokonpontzenda.Gazteakerebadabiltza urtemuga antolatzen:Pankartak margotzen ibili ga-ra, bertso saioan ipintzeko. Jen-de guztia gonbidatu du ospaki-zunera: Nik kontzertua ikusikodut, bertsoak, eta bazkarian etatriki-poteoanereegongonaiz.Gerrikagoitia: Geu Beguztia da guretzat,gazteentzako ereguztia delakoGeuBeren10.urtemugarenharira,GerrikagoitiaketaDomarcokeurenesperientziaazalduduteGazteek pausoak emanditzaten, euren garapeneanetenik egon ez dadin egitendute lan Geu BenM. O.Astelehenean, Durangoko la-rrialdietako arreta jarraitura-ko gunea egoera landu zutenlegebiltzarreko Osasun batzor-dean. Beste hainbat eskaerenartean, lantaldea handitzea guradute beharginek. Ohartarazidute lan karga handitu egin delaazken ur