Anboto urtekaria

  • View
    428

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Anboto urtekaria

  • 1. PublizitateaP 22012ko abenduaren 21a, barikua anboto

2. Urtekaria 2012anboto 2012ko abenduaren 21a, barikua3 H HERRIRIK HERRIDurangarrek pozik hartu dute trenaren lurperatzea.Durango eta inguruetakoDurangotik Lebariora (Abadio)oraindik, baina dagoeneko isilduTrena lur herritarrek hainbeste urteanitxaron duten proiektua errealitate bihurtu da. Astelehe- nean trena lur azpitik joaten hasi da Durangon. Durangoko eta2013an lekualdatuko dituztelaazaldu dute, gainera. Ika-mikapolitiko handia sortu dute obrekEAJ eta PSE-EEren artean. Obrenlehenengo zatian Eusko Jaurlari-egin da barrerak bajatzerakoanentzuten zen soinua. Trenarenjoan-etorriek sei pasabidetansorrarazten zituen auto pilaketakere atzean gelditu dira. Orain, tre-azpitik doaTraa-Matienako geltoki berriek ateak zabaldu dituzte azkenean. Hiru urteko atzerapenagaz amai- tu dituzte obrak. 2009ko abendu- rako aurreikusi zuten hasieran tre-tza jeltzaleen esku zegoen, etabigarren zatia, berriz, sozialistenardurapean. Elkarri egotzi dioteobren atzerapenaren ardura alder-di biek.nak herrigunean libre utzi dituenlurrekin zer egin da gakoa. Duran-go Operazioa izenagaz sortutakoproiektuak Zaha Hadid arkitektoiraniarraren eraikuntza eta luxuz-Durangon naren lurperatzea. Urterik urte, hainbat arrazoi tarteko, obren atze- rapena bizi izan dute herritarrek, bai eta aurrekontuaren igoera ere. 220 milioi euroko kostua izan du proiektuak. Durango bitan zatitzen zuentrenbideak bertan jarraitzen du Orain, trenakko etxebizitza dorreak aurreikus-ten zituen. Krisiak baina, gauzabakoitza bere lekuan ipini du.Istripua LandakonUrtarrilaren hasieran Landakoko Iaki Arriola jarduneko herrigunean libregeltokiaren ondoko pasabidearen garraio sailburuak legegintzaldiutzi dituen lurrekin inguruan 63 urteko emakume bat amaierako azken egunetan atera harrapatu zuen trenak. Istripu zuen prentsarako argazkia azpie-zer egin da gakoahorrek trenaren lurperatzearen eta gitura berrietan, inaugurazioeta-segurtasunaren inguruko gaia rako denbora barik. Tren garajeakmahaigaineratu zuen. J. G. 3. Urtekaria 2012H4 2012ko abenduaren 21a, barikua anboto KRISIALAN ISTRIPUABehargin bat hilda Unamunzaganlan istripuan A b a d i o Trokel bat aldatzen zihardue- la makinak harrapatuta hil zen,azaroan, 54 urteko gizonezkoa. Lebario industriagune- ko Talleres Unamunzaga enpresan gerta- tu zen istripua. Hildako gizonezkoa Arrian- dikoa (Iurreta) zen, gaur egun Eibarren bizi zen arren. Hogei urtetik gora egin zituen bertan lanean, lankideek esan zutenez. Senide eta lagunei elkartasuna ager- tzeko eta lan istripua kritikatzeko, doze- naka herritar batu ziren ELA eta LAB sin- dikatuek deitutako kontzentrazioan. Enpresaren parean batu ziren. Kontzen- trazioaren deitzaileen izenean ELAko Lei- re Herediak eta LABeko Ibon Zubielak egin zuten berba. Herediak gogoratu zuen dagoeneko 45 behargin hil direla lan istri-Martxoaren 29an Durangon egindako manifestazioa alde zaharretik. Kepa Aginakopuz Hego Euskal Herrian. Istripuaren iker- keta exijitu zuen, gero erantzukizunakSei urtean hirukoiztu egin daeskatu ahal izateko. Zubielak ere ikerketa sakona egitea aldarrikatu zuen: Langileek diotena da makina horrek ez zeukala neu-langabetu kopurua Durangaldean rri prebentiborik. Lan gatazkak eta grebak izan dira nagusi urte osoan zehar eskualdeko hainbat enpresatan D u r a n g a l d e a Otsailean langabezia- Murrizketen kontra EHNE sindikatuek eta hainbat eragilek ren daturik gordinenak ezagutzera emanMadrilgo gobernuak ezarritako murrizke-greba orokorra deitu zuten irailaren 26rako. zituen Anbotok. Durangaldean, langabe-ten kontra agertu dira sindikatuak. Aurten,Gehiengo sindikalak adierazi zuenez, gre- zia-tasa hirukoizteko bidean da. 2006an,greba orokorrerako hiru deialdi egin dituz-bak jarraipen ia osoa izan zuen Durangal- krisia hasi aurretik, 1.292 langabetu zeu-te. Martxoaren 29ko greba orokorra izandean. Elorrion eta Durangon ehundaka den eskualdean. 2012ko urtarrilean, berriz, zen lehenengoa. Lan erreformaren kontra- lagun bildu zen murrizketen kontra dei- 3.612 lagun zeuden lan barik. ko protesta egunak Durangalde osoa gel-tutako manifestazioetan parte hartzera. Lan gatazka ugari sortu ditu krisiak, diarazi zuela azaldu zuten sindikatu dei-Azaroaren 14an, berriz, UGTk eta bai kaleratze, bai EREak tarteko: Oltza,tzaileek (ELA, LAB, CCOO, UGT, besteak CCOOk deitu zuten grebak jarraipen txi- Fosrok, Inyectametal, El Material Aislan- beste).kia izan zuen Durangaldean. Roberto Mar- te, Pierburg, Abamotor, San Eloy, Iketz,WAT, Urteko bigarren greba orokorrerakotinek (CCOO) azaldu zuenez, "langileen Gruas Artetxe,eta abar dira horren adibi- deialdia sindikatu abertzaleek egin zuten. kolektiboak aukera bat galdu du kalera irten de. ELA, LAB, ESK, CNT, CGT, EILAS, Hiru eta eta murrizketen aurka egiteko.HAUTESKUNDEAKESPAINIAKO BANDERAIigo Urkullu lehendakari berria,Durangotik JaurlaritzaraDurangon bizi den Iigo Urkullu da lehendakari berriaD u r a n g a l d e a EAEn bezala, Iigo Urku-lehendakaria izango da, eta frankismoazlluren alderdia izan zen Durangaldeko alder- geroztik Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoakdirik bozkatuena, 11.597 botorekin. Hala duen bosgarrena. Bigarren bozketan hau-ere, 2009ko hauteskundeetan baino 722 boto tatu zuten, gehiengo soilez. Hurrengo urteo-gutxiago jaso du. EH Bildu izan zen bigarren tan konpondu beharreko gai ugari izangoindarra, 10.710 botogaz. PSE-EE nabarmen ditu mahai gainean, krisia eta bake eta nor-jaitsi zen: 2009an 6.887 jaso zituen eta orain-malizazioa, besteak beste.goan 4.446, heren bat gutxiago. Alderdi Popu- Durangaldeko beste ordezkari bik lege-larrak 477 boto galdu zituen.biltzarreko eserleku bana eskuratu dute Durangon bizi den Iigo Urkullu jeltza- azken hausteskundeetan: EH Bildu koali-leak dagoeneko hartu du lehendakari kar- zioko Dani Maeztuk (Aralar) eta Julen Arzua-gua Jaurlaritzan. Hamargarren legealdiko gak (Bildu). Epaitegien aginduz, Elorrion Espainiako bandera ipini dute Zaldibarren, Izurtzan, Maarian eta Otxandion agiria jaso dute D u r a n g a l d e a Udaletxeko atzealdea eta tizia arloan pausorik eman. Ana Otadui frontoira begirako horma batzen diren alkateak azaldu zuenez, ondorioak zein- lekuan ipini zuten uztailean Espainiako ban-tzuk izango ziren jakinda, epaitegietan dera Elorrion, ikurriaren alboan. Espainia-dirurik ez gastatzea erabaki genuen. Maia- ko gobernu delegatuak jarritako salaketatzean heldu zen sententzia; udala bande- baten ostean ipini zuen bandera udalak. Zal-ra jartzera derrigortzen zuen epaileak. dibarren prozesu judiziala hasita dago; Izur-Ekainaren 25ean hamar eguneko epea tzan, Maarian eta Otxandion ere jaso duteeman zieten. Otaduik esan zuen ikurria jakinarazpena.plazan ipini eta omenaldi bat antolatzeaElorrioko Udalak duela urtebete jaso dela bere asmoa. Azaldu zuenez, "badakit zuen gobernu delegatuaren abisua. Uda-zein den nire bandera; ezin didate beste lak ez zuen bandera ipini, eta ez zuen jus- bat inposatu. 4. Publizitateaanboto 2012ko abenduaren 21a, barikua5 P 5. Urtekaria 2012H62012ko abenduaren 21a, barikua anbotoERRALDE HILTEGIAAURREKONTUAK BERBA BITANURTARRILAAbadio Eneko Zarra-beitia presoak lau egunekogose greba egin zuen. Bestepreso baten gurasoak besar-katzeagatik zigortu zutelakoegin zuen protesta.Durango 63 urteko ema- Oposizioa EAJrenkume bat hil zen trenakharrapatuta, hilaren 9an. aurrekontuen aurkaLandakoko geralekuarenondoko pasagunean gertatu D u r a n g a l d e a Gobernu taldearen zirribo-zen.rroa berandu aurkeztu izana maiatzarenamaieran aurkeztu zituzten eta enplegu,Durango Hilaren 25eanBautista Uribe EAE-ANVko Erralde hiltegiaren itxieraren kontra egindako elkarretaratzea. Kepa Aginako etxebizitza eta gizarte arloko beharrizanakgudari eta militantea hil zen.kontuan hartu ez izana kritikatu zuten opo-Otsailaren 5ean omenduzuten.Erralde deseginda, 2,4 milioi sizioko alderdi guztiek. Aurrekontuak onar-tu barik, aurreko urtekoa luzatu zuten. Inber-Elorrio Udalak segurtasunprotokolo bi sinatu zitueneuroko zorra ordaindu gura dute tsio berriak eta udalak elkarteekin dituenhitzarmenak udalbatzarretik pasa beharkodira.Ertzaintzagaz, gaueko zain-tzarako eta genero indarke-Erralde zegoen lekuan zentro zibikoa eraikitzeko asmoa duteria kasuetarako.D u r a n g a l d e a Erralde hiltegiko batzor- (EAJ) eta Jose Luis Navarro Abadioko alka- HERIOTZAIurreta Udalak Euskara dea osatzen duten hamabost herrietako tea (AI). Erralderen helburua elkartearenBiziberritzeko Plan Nagusiaonartu zuen aho batez.ordezkariek sozietatea desegiteko erabakiahartu zuten urrian. Enpresaren likidazioazorrak ordaintzea dela azaldu du Ansotegik.Ia 2,4 milioi euroko zorra du hiltegiakGabrielaren heriotzaMallabia Erregistroakzelan egin erabakitzeko batzordea osatuzuten. Honako hauek dira batzordea kudea- Durangoko Udalak Erralde hiltegiareneraikina zegoen gunean zentro zibikoa erai-argitzeko laguntzaeuskaraz egiteko aukera eza-rri zuten bake epaitegian.tzen dihardutenak: Mikel Ansotegi Aulesti-kitzea du helburu. Eraikina urtarrilean bota- D u r a n g o Maiatzaren 5ean Juan de Iciarko alkatea eta Erraldeko presidentea (Bildu), tzea aurreikusi dutela azaldu du hedabide auzoko leiho batetik jausi eta hil egin zenMaaria Irisgarritasun Jesus Lekerikabeaskoa Ispasterreko alkateabatek.Gabriela Arosemena gaztea. Familiak eta lagu-Plana egiteko galdeketa eginnek laguntza eskatu zuten, lekukotzak jaso etazuen udalak. 167 herritarrekgau hartan gertatu zena argitzeko. Gizon batparte hartu zuten.atxilotu zuten, heriotzaren aurretik emaku- GAZTEEN LOKALAKmea giltzapetzea leporatuta; ondoren, aske utziOTSAILA zuten, epailearen aurretik pasatzeko zain.Abadio Eneko Zarra-Lokalen ordenantza Baztertu egin dute hilketa izatea. Bere gorpuaPerura, jaioterrira, eroan zuten.beitia presoari elkartasunaerakusteko martxa egin zuten denen parte-hartzeazPoitierseko kartzelara. D u r a n g o Gazteen lokalen ordenantzan eska-Abadio Hilaren 3an San tutako neurriak gehiegizkoak direla iritzita,Blas eguna ospatu zutenlokalen 360 erabiltzailek baino gehiago