Andrija Mati‡, Udruga Duhovno hra‡e

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KULTURNI, NAKLADNIČKI I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKT (2008. – 2010.) ŽIVOT I DJELO STJEPANA ADŽIĆA (1730. – 1789.). Andrija Matić, Udruga Duhovno hrašće. KULTURNI, NAKLADNIČKI I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKT (2008. – 2010.) ŽIVOT I DJELO STJEPANA ADŽIĆA (1730. – 1789.). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Andrija Mati‡, Udruga Duhovno hra‡e

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.) IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)Andrija Mati,Udruga Duhovno hrae

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTAPosljednjih je nekoliko desetljea obiljeeno velikom potragom za identitetima i ponudama identiteta te je Stjepan Adi, ugledni sveenik, pjesnik latinist i pisac iz XVIII. stoljea, vrlo pogodan za propitivanje i ovjeravanje vjerskoga, kulturnoga, zaviajnoga i nacionalnoga identiteta, a evocirajui temu hrvatske i europske kontaktnosti i proimanja u XVIII. stoljeu, odlino se uklapa u uvijek aktualnu problematiku procesa ukljuivanja Hrvatske u Europsku uniju.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTAProjektom ivot i djelo Stjepana Adia eli se djelovati openito u pravcu revitalizcije kulturne, povijesne, crkvene i knjievne batine u prvom redu uega zaviaja. Taj bi se openiti cilj ostvario na konkretnom projektnom zadatku prouavanja i revalorizacije Adieva ivota i djela jer su njegovapostignua vana sastavnica u odreivanju zemljopisnoga, psiholokoga, kulturnoga, jezinoga i stvaralakoga identiteta Cvelferije, Slavonije i Srijema kao njegova zaviajnoga okruenja i Hrvatske kao ire nacionalne zajednice, otvorene europskim utjecajima i proimanjima.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTAZa nas je ponajprije zanimljiv zaviajni identitet toga darovitoga Cvelfera, roena u Rajevu Selu 1730. u graniarskoj obitelji vojnih asnika. Ali Adi nije u obiteljskom stilu krenuo za vojnom karijerom, nego ga je senzibilna, pjesnika narav usmjerila prema humanistikom obrazovanju i predodredila njegovo budue sveeniko zvanje. Na formiranje njegova osobnoga identiteta utjecali su obrazovni imbenici i steevine tijekom kolovanja najprije osnovnoga u Vukovaru i Iloku, gimnazijskoga u Szegedinu, studija filozofije u Budimu, teologije u Zagrebu te Peuhu i Trnavi, gdje je postao doktorom teologije zadivljujui znanjem svoje uitelje.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  UVODNI OPIS TEME PROJEKTA Nakon novicijata u Redu male brae u Bau, napustio je franjevce 1746. Za dijecezanskoga sveenika zareen je 1758. te obnaao brojne dunosti u Peukoj biskupiji. Najprije je bio kapelan u Szakcsu i Vinkovcima te u uredu biskupa Jurja Klime u Peuhu do 1761. kada je imenovan zaasnim kanonikom i vanjskim vikarom peukoga biskupa za Slavoniju te upnikom u Nijemcima, a 1763. premjeten je u upu Tovarnik. Postao je 1776. kanonikom teologom i rektorom biskupskoga sjemenita u Peuhu, gdje je predavao biblijske predmete, brinuo o odgoju i obrazovanju mladih narataja.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTA Kao visoko pozicioniran i vrlo uen sveenik Peuke biskupije Adi se cijelim svojim biem angairao u javnom ivotu za napredak Slavonije. Aktivnosti to ih je obavljao bile su izraz potrebe vremena, a on se oitovao kao ovjek svojega vremena, u prvom redu kao prosvjetitelj i inicijator osnivanja prvih graniarskih kola u Slavoniji, autor poetnice, molitvenika i katekizma pod naslovom Abekavicza illyricska Za ubaviestiti malanu Diecsiczu kratko nauku Knjighe, i nauka Zakona katholicsanskoga Potribita znati svakomu Malanomu, i Velikomu za Spasenje Dusse (1779.)

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTAObjavljivanje navedena djela svrstava ga u vjersko prosvjetiteljstvo XVIII. stoljea, nabone pisce i skupinu uenih ljudi koji su prionuli opismenjavanju i vjerskom pouavanju obinoga puka.Adi je kao kanonik, vanjski vikar i upnik u Nijemcima i ranije radio na sastavljanju dijalokoga katekizma. U svojemu dopisu 13. sijenja 1763. alje redovnicima i upnicima rukom pisane stranice Jezgre Nauka Kerstjanskoga od Poznanja Sebe istoga i ostali za Spasenje Duse potribiti u opcseno, te obrazloe razloge svojega pisanja i namjenu, proizilu iz konkretnih, praktinih potrebaslavonskoga puka, kojemu su malo poznate vjerske istine.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)I. UVODNI OPIS TEME PROJEKTAKao vaan akter javnoga ivota Slavonije XVIII. stoljea napisao je brojne prigodne pjesme na latinskom jeziku s temom iz suvremenosti u kojima opjevava vane dogaaje i javne linosti iz drutvenoga, politikoga i crkvenoga ivota kao pjesnik, oevidac i komentator, npr. u povodu stote godinjice osloboenja Peuha od turske vlasti, pjesme posveuje Matiji Krtici u povodu imenovanja za biskupa, biskupu Stjepanu Nagyu u prigodi imenovanja za vikara, biskupu Pavlu Ladislavu grofu Eszterhazyu, ustolienju Petra Vegha za upana Baranjske upanije, u povodu smrti biskupa Jurja Klime, potom grofa Dominika de Cajafa i druge Pjesme.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  II. TEMATSKA PROBLEMATIKA PROJEKTAIzvlaenjem iz zaborava zapostavljenoga, zaboravljenoga pisca, visokopozicioniranoga sveenika, javnoga, kulturnoga i prosvjetnoga djelatnika Slavonije XVIII. stoljea Stjepana Adia te revitaliziranjem i aktualiziranjem njegova opusa i vremena djelovanja nastojali bismo ga izdanjima njegovih hrvatskih i latinskih djela, prijevodima i prepjevima na hrvatski pribliiti razliitim slojevima itatelja, potaknuti budua istraivanja, znanstveno prouiti i valorizirati te odrediti mjesto u hrvatskoj kulturi, knjievnosti i povijesti.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  II. TEMATSKA PROBLEMATIKA PROJEKTADa bi se zaokruio portret Stjepana Adia i znanstveno valorizirao njegov rad, potrebno mu je pristupiti interdiciplinarno te njegov ivot i djelo osvijetliti s vie aspekata zbog ega bi se u projektu angairalo znanstvenike i istraivae razliitih grana s podruja humanistikih znanosti, ponajprije klasine filologije, teolokih znanosti, crkvene i svjetovne povijesti te knjievne znanosti. Kako projekt nosi kulturnu i znanstvenoistraivaku vokaciju, bit e angairani i djelatnici iz kulture, prosvjetnoga i upravnoga miljea.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  III. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTAKonkretni zadatci projekta ivot i djelo Stjepana Adia ostvarivat e se postupno u nekoliko etapa, iji je raspored nuno kronoloki rasporeen. Arhivsko prikupljanje grae i djela Stjepana Adia i literature o njemu poetni je dio u kojemu emo nastojati biti to sveobuhvatniji premda smo svjesni da je podosta toga izgubljeno na pranjavim policama arhiva ili uniteno zubom vremena. Kako je glavnina Adiava opusa na latinskom jeziku, a brojni izvori o njemu na maarskom, potrebno je nainiti prijevod njegovih rukopisnih i objavljenih djela.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  III. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTANakon prijevodne aktivnosti, koja e njegov opus uiniti pristupanim hrvatskom govornom podruju, objavljivanjem Sabranih djela Stjepana Adia pribliit emo ga uknjiena iroj i profesionalnoj itateljskoj publici te olakati posao buduim istraivaima. Nakon toga slijede znanstvena istraivanja i valorizacija, to e inicirati organiziranje, potom i odravanje Znanstvenoga skupa ivot i djelo Stjepana Adia s priopenjima rezultata znanstvenoga rada i spoznaja na tu temu. Da ne bi znanost ostala usamljena, projekt ima, uz znanstveno-istraivaku i nakladniku atribuciju, i kvalifikaciju kulturnoga te nastoji ukljuiti te angairati kulturne imbenike.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  III. CILJEVI I REZULTATI PROJEKTAPodizanjem spomen-ploe Stjepanu Adiu lokalna e zajednica praktino dokazati svoj osjeaj respektiranja i odavanja javnoga priznanja istaknutom i kreativnom pojedincu iz vlastite sredine. Na taj nain pokazat e svoj stav prema vrijednostima, elju da ovjeri svoj zaviajni identitet. Osim toga elja nam je uprisutniti ime Stjepana Adia u svijesti i svakodnevici ljudi njegova zaviaja, to bismo mogli davanjem njegova imena ulici, ustanovi ili udruzi iz kulture, primjerice knjinici i itaonici.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  IV. REDOSLIJED I OPIS PROJEKTNIH AKTIVNOSTIPRIKUPLJANJE GRAE I IZVORA Kako nigdje nisu kumulativno, sustavno praena djela i rukopisi Stjepana Adia niti postoji njihova integralna bibliografija, u prikupljanju rasute koritene su usluge sljedeih knjinica, muzeja i arhiva u Hrvatskoj i Maarskoj: Nacionalna i sveuilina Knjinica Zagreb, Muzej Slavonije Osijek, Muzej grada Iloka, Franjevaki samostani Osijek, Slavonski Brod, arengrad, Naice, Sredinja biskupijska i fakultetska knjinica akovo, Biskupijski arhiv Peuh, Kaptolski arhiv Peuh, Sveuilina knjinica (Zbirka Klimo) Peuh, Dravni arhiv, Osijek, Knjinica HAZU, Zagreb, Knjinica Centra za znanstveni rad HAZU Vinkovci, Gradska knjinica i itaonica, Vinkovci.

 • KULTURNI, NAKLADNIKI I ZNANSTVENO-ISTRAIVAKI PROJEKT (2008. 2010.)

  IVOT I DJELO STJEPANA ADIA (1730. 1789.)

  IV. REDOSLIJED I OPIS PROJEKTNIH AKTIVNOSTIPRIJEVODNA AKTIVNOSTPrijevodi djela Stjepana Adia s latinskoga jezika na hrvatski te djela o Stjepanu Adiu s maarskoga jezika