of 34 /34
1 1 Osnove Android programiranja ŠTA ćETE NAUčITI U OVOM POGLAVLJU f Šta je Android? f Različite Android verzije i skup specifičnih funkcija f Android arhitektura f Različiti Android uređaji prisutni na tržištu f Android Market prodavnica aplikacija f Kako da pronađete alate i SDK za razvoj Android aplikacija? f Kako da razvijete svoju prvu Android aplikaciju? Dobrodošli u svet Android operativnog sistema! Kada sam počeo da pišem svoju prvu knjigu o Android platformi (što je bilo pre manje od godinu dana), istakao sam da se Android nalazi na drugom mestu na tržištu pametnih telefona u SAD, odmah iza BlackBerry platforme kompa- nije „Research In Motion“ (RIM), a ispred iPhone platforme kompanije „Apple“. Ubrzo nakon objavljivanja knjige, comScore (globalni lider u ocenjivanju digitalnog sveta i preporučeni izvor podataka koji se odnose na istraživanje digitalnog tržišta) objavio je da je Android pretekao BlackBerry i postao najpopularnija platforma za pametne telefone u SAD. Nekoliko meseci kasnije, kompanija „Google“ je izdala Android 3.0, sa kodnim nazivom Honeycomb. U Android 3.0 verziji „Google“ je u skupu razvojnih alata (Software Development Kit) uveo nekoliko novih funkcija, koje su predviđene za uređaje sa širokim ekranom, posebno za tablet uređaje. Ukoliko razvijate aplikacije za Android pametne telefone, Android 3.0 nije preterano koristan, zato što nove funkcije nisu podržane na pametnim telefonima. Istovremeno sa 1

Android Programiranje - Osnove Programiranja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Android ProgramiranjeUvodno poglavlje

Text of Android Programiranje - Osnove Programiranja

1Osnove Android programiranjata ete nauiti u ovom poglavljuf ta je android? f Razliite android verzije i skup specifinih funkcija f android arhitektura f Razliiti android ureaji prisutni na tritu f android market prodavnica aplikacija f Kako da pronaete alate i SDK za razvoj android aplikacija? f Kako da razvijete svoju prvu android aplikaciju? Dobrodoli u svet Android operativnog sistema! Kada sam poeo da piem svoju prvu knjigu o Android platformi (to je bilo pre manje od godinu dana), istakao sam da se Android nalazi na drugom mestu na tritu pametnih telefona u SAD, odmah iza BlackBerry platforme kompanije Research In Motion (RIM), a ispred iPhone platforme kompanije Apple. Ubrzo nakon objavljivanja knjige, comScore (globalni lider u ocenjivanju digitalnog sveta i preporueni izvor podataka koji se odnose na istraivanje digitalnog trita) objavio je da je Android pretekao BlackBerry i postao najpopularnija platforma za pametne telefone u SAD. Nekoliko meseci kasnije, kompanija Google je izdala Android 3.0, sa kodnim nazivom Honeycomb. U Android 3.0 verziji Google je u skupu razvojnih alata (Software Development Kit) uveo nekoliko novih funkcija, koje su predviene za ureaje sa irokim ekranom, posebno za tablet ureaje. Ukoliko razvijate aplikacije za Android pametne telefone, Android 3.0 nije preterano koristan, zato to nove funkcije nisu podrane na pametnim telefonima. Istovremeno sa

1

2

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

izdavanjem Android 3.0 verzije, Google je poeo razvoj nove verzije Android platforme, koja se moe koristiti podjednako dobro i na pametnim telefonima i na tablet raunarima. U oktobru 2011. godine Google je izdao Android 4.0, sa kodnim nazivom Ice Cream Sandwich, koji je opisan u ovoj knjizi. U ovom poglavlju ete nauiti ta je Android i ta ga ini podjednako privlanim i programerima i proizvoaima ureaja. Takoe ete pristupiti razvoju svoje prve Android aplikacije, odnosno saznaete kako da pronaete sve neophodne alate i kako da ih ispravno podesite da biste mogli da testirate svoju aplikaciju na Android 4.0 emulatoru. Nakon to proitate ovo poglavlje, imaete osnovno znanje koje je neophodno da pristupite prouavanju sloenijih tehnika i trikova koji se odnose na razvoj atraktivnih Android aplikacija.

ta je android?Android je mobilni operativni sistem koji je zasnovan na modifikovanoj verziji Linux operativnog sistema. Originalno ga je razvila Android, Inc. kompanija. U toku 2005. godine, kao deo strategije za pristupanje tritu mobilnih ureaja, Google je kupio Android i preuzeo odgovornost za njegov dalji razvoj (kao i za razvojni tim). eleo je da Android bude otvoren i slobodan; zbog toga je najvei deo Android koda bio pod Apache License licencom, koja se odnosi na otvoreni kod, to znai da svako moe da koristi Android preuzmanjem njegovog izvornog koda. tavie, proizvoai (pre svega, hardvera) mogu da dodaju sopstvene ekstenzije i podeavaju Android u skladu sa svojim proizvodima kako bi se oni razlikovali u odnosu na druge proizvode. Ovaj jednostavan model ini Android veoma atraktivnim i zbog toga je privukao brojne proizvoae. Ovo je posebno znaajno za kompanije koje su bile pogoene fenomenom iPhone telefona kompanije Apple, neverovatno uspenim proizvodom koji je izazvao revoluciju u industriji pametnih telefona. Takve kompanije su, izmeu ostalog, Motorola i Sony Ericsson, koje su dugo godina razvijale sopstvene operativne sisteme za mobilne ureaje. Nakon to je iPhone puten u prodaju, neki od proizvoaa su morali da pronau nain da revitalizuju svoje proizvode. Oni su kao reenje videli Android nastavie razvoj sopstvenih hardvera i koristiti Android kao operativni sistem koji upravlja tim hardverom. Glavna prednost prilagoavanja Android operativnog sistema je primena unifikovanog pristupa razvoju aplikacija. Programeri razvijaju sve pod Android platformom, a njihove aplikacije treba da imaju mogunost izvravanja na velikom broju razliitih ureaja, pod uslovom da ti ureaji koriste Android operativni sistem. U svetu pametnih telefona aplikacije su najznaajniji deo lanca uspeha. Proizvoaima ureaja je Android platforma, zbog toga, bila najbolja osnova za hvatanje u kotac sa iPhone telefonom, iji su korisnici ve imali veliki broj aplikacija na raspolaganju.

android verzijeAndroid je doiveo veliki broj modifikacija od svoje prve verzije. U tabeli 1-1 prikazane su razliite Android verzije sa njihovim kodnim nazivima.

ta je android? tabela 1-1 Kratak pregled android verzija Android verzija 1.1 1.5 1.6 2.0/2.1 2.2 2.3 3.0/3.1/3.2 4.0 Datum objavljivanja 9. februar 2009. 30. april 2009. 15. septembar 2009. 26. oktobar 2009. 20. maj 2010. 6. decembar 2010. 22. februar 2011. 19. oktobar 2011. Kodni naziv Cupcake Donut Eclair Froyo Gingerbread Honeycomb Ice Cream Sandwich

3

U februaru 2011. godine Google je izdao Android 3.0 verziju koja je prilagoena iskljuivo za tablet raunare sa irokim ekranom. Kljune promene koje je uveo Android 3.0 su navedene u daljem tekstu. 3D desktop sa novim dodacima poboljani multi-tasking nove funkcije web itaa, kao to su korienje kartica, automatsko popunjavanje formi, sinhronizacija oznaenih stranica i privatnost prilikom pregledanja podrka za procesore sa vie jezgara Aplikacije koje su napisane za Android verzije pre 3.0 su kompatibilne sa Android 3.0 ureajima i izvravaju se bez ikakvih modifikacija. Meutim, Android 3.0 tablet aplikacije, koje mogu da koriste najnovije funkcije raspoloive u 3.0 verziji, ne mogu da se izvravaju na starijim ureajima. Da biste se uverili da Android tablet aplikacija moe da se izvrava na svim verzijama ureaja, morate programski da obezbedite da se odreene funkcije koriste samo na onim ureajima na kojima se izvravaju specifne Android verzije. U oktobru 2011. godine Google je izdao Android 4.0, verziju koja je omoguila korienje svih funkcija uvedenih u Android 3.0 verziji na pametnim telefonima, zajedno sa nekim novim funkcijama, kao to su otkljuavanje na osnovu prepoznavanja lica, nadgledanje i upravljanje korienjem podataka, Near Field Communication (NFC) i drugo.

android karakteristikePoto Android ima otvoreni kod i dostupan je potpuno besplatno proizvoaima za samostalno prilagoavanje, ne postoje precizno definisane hardverske ili softverske konfiguracije. Meutim, Android podrava sledee: skladitenje Za skladitenje podataka koristi se SQLite, jednostavna relaciona baza podataka. Poglavlje 6 sadri detaljan opis postupaka skladitenja podataka. pristupanje mreama Podrane su GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth (ukljuuje A2DP i AVRCP), Wi-Fi, LTE i WiMAX. U Poglavlju 8 detaljno su opisani postupci umreavanja.

4

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

slanje poruka Postoji podrka za SMS i MMS. U Poglavlju 8 detaljno je opisan postupak slanja poruka. web ita Zasnovan je na WebKit otvorenom kodu, kao i na V8 JavaScript okruenju koje koristi Chrome. muldimedijalna podrka Postoji podrka za sledee formate medija: H.263, H.264 (u 3GP ili MP4 kontejneru), MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (u 3GP kontejneru), AAC, HE-AAC (u MP4 ili 3GP kontejneru), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF i BMP hardverska podrka Akcelerometrijski senzor, kamera, digitalni kompas, senzor rastojanja i GPS multi-touch Podrka za multi-touch ekrane multi-tasking Podrka za aplikacije koje izvravaju vie zadataka istovremeno flash podrka - Android 2.3 podrava Flash 10.1. povezivanje Postoji podrka za deljenje internet konekcija i inih/beinih pristupnih taaka.

android arhitekturaDa biste razumeli na koji nain funkcionie Android, pogledajte sliku 1-1, na kojoj su prikazani razliiti slojevi koji sainjavaju Android operativni sistem (OS). Android OS je grubo podeljen na pet sekcija i etiri osnovna sloja: Linux jezgro To je jezgro na kome je Android zasnovan. Ovaj sloj sadri sve drajvere ureaja definisane na niskom nivou za razliite hardverske komponente svakog pojedinanog Android ureaja. biblioteke Sadre sav kod koji obezbeuje osnovne funkcije Android operativnog sistema. Na primer, SQLite biblioteka obezbeuje podrku za korienje baza podataka, tako da aplikacija moe da je koristi za skladitenje podataka. WebKit biblioteka obezbeuje funkcije koje se odnose na pregledanje web sadraja. Android runtime okruenje Na istom nivou kao i biblioteke, Android okruenje obezbeuje skup osnovnih biblioteka koje omoguavaju programerima da piu Android aplikacije korienjem Java programskog jezika. Android okruenje sadri i Dalvik virtuelnu mainu, koja omoguava svakoj Android aplikaciji da se izvrava u sopstvenom procesu, sa sopstvenom instancom Dalvik virtuelne maine (Android aplikacije se prevode u Dalvik izvrne datoteke). Dalvik je specijalizovana virtuelna maina, projektovana specijalno za Android i optimizovana za mobilne ureaje koji koriste baterije pri radu i imaju ograniene memorijske resurse i CPU (centralnu procesorsku jedinicu). radni okvir aplikacija Omoguava se korienje razliitih mogunosti Android operativnog sistema, tako da programeri mogu da ih koriste u svojim aplikacijama. aplikacije Na ovom nivou nalaze se aplikacije koje se isporuuju sa Android ureajima (kao to su Phone, Contacts, Browser i sline), kao i aplikacije koje se preuzimaju i instaliraju korienjem Android Marketa. Sve aplikacije koje samostalno kreirate nalaze se na ovom nivou.

APLIKACIJE Contacts Phone Browser ...

SliKa 1-1RADNI OKVIR APLIKACIJE Upravljanje prozorima Obezbeivanje sadraja Upravljanje lokacijom Upravljanje resursima Sistem za pregledanje Upravljanje obavetenjima Upravljanje telefonom BIBLIOTEKE Media Framework FreeType SSL Iibc WebKit SQLite ANDROID RUNTIME Osnovne biblioteke Dalvik virtuelna maina OpenGL / ES SGL LINUX JEZGRO Drajver prikaza Drajver tastature Wi-Fi drajver Drajver kamere Drajver e memorije Audio drajver IPC drajver Upravljanje potronjom

Home

Upravljanje aktivnostima

Upravljanje paketima

Surface Manager

ta je android? 5

6

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

android ureaji na trituAndroid ureaji postoje u razliitim oblicima i veliinama. Od kraja novembra 2011. godine Android operativni sistem se koristi na sledeim tipovima ureaja: pametni telefoni (eng. Smartphones) tablet raunari (eng. Tablets) ureaji za itanje elektronskih knjiga (eng. E-reader devices) netbuk raunari (eng. Netbooks) MP4 plejeri internet TV ureaji Velika je verovatnoa da imate bar jedan od prethodno navedenih ureaja. Na slici 1-2 (gledano sleva udesno) prikazani su Samsung Galaxy S II, Motorola Atrix 4G i HTC EVO 4G pametni telefoni.

SliKa 1-2

Jo jedna popularna kategorija ureaja koje proizvoai ubrzano izbacuju na trite su tablet raunari. Oni se, uglavnom, prave u dve dimenzije: sedam ina i deset ina, mereno dijagonalno. Na slici 1-3 prikazani su Samsung Galaxy Tab 10.1 (levo) i Asus Eee Pad Transformer TF101 (desno), a oba su tableti veliine 10,1 in. I Samsung Galaxy 10.1 i Asus Eee Pad Transfer TF101 koriste Android 3 operativni sistem.

ta je android?

7

SliKa 1-3

Android poinje da se koristi i na posebnim ureajima, kao to su ureaji za itanje elektronskih knjiga. Na slici 1-4 prikazani su NOOK Color kompanije Barnes and Noble (levo) i Kindle Fire kompanije Amazon (desno), koji su primer kolor ureaja za itanje elektronskih knjiga koji koriste Android operativni sistem.

SliKa 1-4

Android polako pronalazi svoje mesto i u naim domovima. Zaposleni u vedskoj kompaniji Lava su razvili TV zasnovan na Android operativnom sistemu, koji su nazvali Scandinavia Android TV (videti sliku 1-5). Google je razvio specifinu platformu za pametne televizore, koja je zasnovana na Android operativnom sistemu, i to u saradnji sa kompanijama kao to su Intel, Sony i Logitech. Na slici 1-6 prikazan je Google TV, koji je kreirala Sony kompanija.

8

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-5

SliKa 1-6

U vreme pisanja ove knjige Samsung Galaxy Nexus (videti sliku 1-7) bio je jedini ureaj koji je koristio Android 4.0 operativni sistem. Meutim, iz kompanije Google stiglo je obeanje da e svi postojei ureaji (kao to je Nexus S) imati mogunost prelaska na Android 4.0. Kada budete itali ovu knjigu, verovatno e postojati veliki broj ureaja na kojima se izvrava Android 4.0.

SliKa 1-7

android MarketKao to je prethodno pomenuto, jedan od glavnih faktora za utvrivanje uspeha odreene plaforme pametnih telefona je postojanje aplikacija koje je podravaju. Jasno je, na osnovu uspeha iPhone telefona, da aplikacije imaju veoma znaajnu ulogu u utvrivanju uspeha ili neuspeha nove platforme. Pored toga, mogunost prosenih korisnika da pristupaju ovim aplikacijama je izuzetno znaajna. Zbog toga je Google u avgustu 2008. godine najavio Android Market, mreno dostupnu prodavnicu aplikacija za Android ureaje, a pristupanje je omoguio korisnicima dva meseca kasnije. Koristei Market aplikaciju koja je preinstalirana na Android ureaju, korisnici su mogli veoma

Dobijanje neophodnih alata

9

jednostavno da preuzimaju aplikacije nezavisnih autora direktno na svoje ureaje. Android Market je predvien i za besplatne aplikacije i za one koje se plaaju. Aplikacije koje se plaaju dostupne su samo u odreenim zemljama, zbog pravnih ogranienja. Slino tome, u nekim zemljama aplikacije sa Android Marketa korisnici mogu kupovati, ali programeri ih ne mogu prodavati. Na primer, u vreme pisanja ove knjige korisnici u Indiji su mogli da kupuju aplikacije sa Android Marketa, ali programeri u toj zemlji nisu mogli da prodaju aplikacije na Android Marketu. Postoje i obrnute situacije; na primer, u Junoj Koreji korisnici ne mogu da kupuju aplikacije, ali programeri mogu da prodaju aplikacije na Android Marketu.NapomeNa Poglavlje 12 sadri vie informacija o Android Marketu i nainu na koji moete da prodajete svoje aplikacije na njemu.

android programerska zajednicaPosle etiri verzije Android operativnog sistema, razvijena je velika zajednica programera irom sveta. Sada je mnogo jednostavnije da dobijete reenje odreenih problema, odnosno da pronaete srodne programere sa kojima moete da podelite ideje o aplikacijama i da razmenjujete iskustva. Postoje odreene programerske zajednice/stranice koje moete da posetite da biste potraili pomo ukoliko se pojave odreeni problemi pri radu sa Android operativnim sistemom: Stack Overflow (www.stackoverflow.com) - Stack Overflow je stranica sa pitanjima i odgovorima, koju kolaborativno razvijaju programeri. Ukoliko imate neko pitanje koje se odnosi na Android operativni sistem, velika je verovatnoa da ete na Stack Overflow sajtu pronai diskusije o istoj temi i da je neko ve ponudio odreeni odgovor. Ono to je najbolje od svega je injenica da drugi programeri mogu da glasaju za najbolji odgovor, tako da moete da znate koji od odgovora su zaista vredni. Google Android Training (http://developer.android.com/training/index.html) Google je startovao Android Training stranicu u kojoj su klase grupisane prema temama. U vreme pisanja ove knjige klasu su, uglavnom, sadravale korisne delove koda koji se esto primenjuju, to pogoduje svim Android programerima koji su prevazili osnove programiranja. Nakon to nauite osnove koje su prikazane u ovoj knjizi, preporuujem da pogledate klase koje stoje na raspolaganju. Android Discuss (http://groups.google.com/group/android-discuss) Android Discuss je diskusiona grupa koju hostuje Google pomou Google Groups servisa i u kojoj ete moi da diskutujete o razliitim aspektima Android programiranja. Ovu grupu stalno prati Android tim u Google kompaniji, tako da je to dobro mesto za razjanjavanje nekih nedoumica, dobijanje novih saveta i uenje novih trikova.

dobijanje neophodnih alataPoto sada znate ta je Android i koji set funkcija prua, verovatno elite da to pre pristupite pisanju aplikacija. Meutim, pre nego to napiete svoju prvu aplikaciju, neophodno je da preuzmete odreene alate i SDK.

10

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

Za razvoj Android aplikacija moete koristiti Mac, Windows PC ili Linux raunar. Svi alati koji su neophodni su potpuno besplatni i mogu se preuzeti sa Weba. Veina primera koji su prikazani u ovoj knjizi odlino funkcionie i u Android emulatoru, sa izuzetkom nekoliko primera koji zahtevaju pristup hardveru. Za potrebe pisanja ove knjige koristio sam Windows 7 raunar da bih demonstrirao sve primere koda. Ukoliko koristite Mac ili Linux raunar, slike ekrana treba da izgledaju identino; postoje odreene minorne razlike, ali ete moi da pratite tekst bez ikakvih problema. Zabava moe da pone!java jdK Android SDK koristi Java SE Development Kit (JDK). Ukoliko na vaem raunaru nije instaliran JDK, treba da ga preuzmete sa stranice koja se nalazi na adresi www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index. html i da ga instalirate pre nego to preete na naredni odeljak.

android SdKPrvi i najvaniji softver koji je neophodno da preuzmete je, naravno, Android SDK. On sadri debager, biblioteke, emulator, dokumentaciju, primere koda i uputstva. Android SDK moete preuzeti sa stranice koja se nalazi na adresi http://developer. android.com/sdk/index.html (videti sliku 1-8).

SliKa 1-8

Android SDK je upakovan u zip datoteku. Moete preuzeti ovu arhivu i otpakovati njen sadraj (android-sdk-windows folder) u folder, recimo C:\Android 4.0\. Za Windows kori-

Dobijanje neophodnih alata

11

snike Google preporuuje da preuzmu installer_r15-windows.exe datoteku i iskoriste je za automatsko podeavanje alata. Sledei koraci vas vode kroz ovaj postupak instaliranja.

instaliranje android SdK alataNakon to preuzmete installer_r15-windows.exe datoteku, dva puta je kliknite da biste inicirali proces instaliranja Android alata. Na ekranu dobrodolice Setup arobnjaka kliknite Next da biste nastavili dalje. Ukoliko na vaem raunaru nije instalirana Java, bie prikazan okvir za dijalog o pojavi greke, kao na slici 1-9. Meutim, ak i ukoliko je Java instalirana, moe se dogoditi da bude prikazan ovaj okvir za dijalog o pojavi greke. Ukoliko se to dogodi, kliknite Report error taster, a zatim kliknite Next.

SliKa 1-9

Od vas se zahteva da navedete odredini folder za instaliranje Android SDK alata. Unesite odredinu putanju (videti sliku 1-10) i kliknite Next. Kada bude zatraeno da izaberete Start Menu folder za kreiranje preice programa, prihvatite podrazumevanu Android SDK Tools vrednost, a zatim kliknite Install. Nakon to se zavri proces instaliranja, selektujte Start SDK Manager (to download system images, etc.) opciju i kliknite Finish (videti sliku 1-11). Tada se startuje SDK Manager.

12

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-10

SliKa 1-11

Konfigurisanje android SdK menaderaAndroid SDK Manager upravlja razliitim verzijama Android SDK-a koje su trenutno instalirane na vaem raunaru. Nakon to ga startujete, prikazuje se lista stavki; moete videti da li su trenutno instalirane na vaem raunaru (videti sliku 1-12). Selektujte relevantne alate, dokumentaciju i platforme koje elite da koristite u svom projektu. Nakon to ste selektovali sve stavke koje elite, kliknite Install taster da biste ih preuzeli. Poto je neophodno odreeno vreme da se sve to ste selektovali preuzme na lokalni raunar sa Google servera, dobra ideja je da preuzmete samo ono to vam je zaista neophodno da biste zapoeli svoj rad, a ostatak preuzmite kada budete imali dovoljno vremena za to. Za sada, moda ete poeleti da selektujete one stavke koje su prikazane na slici.

Dobijanje neophodnih alata

13

SliKa 1-12

NapomeNa Za poetak treba da selektujete bar najnoviju Android 4.0 SDK platformu i dodatke. U vreme pisanja ove knjige najnovija SDK platforma je SDK Platform Android 4.0, API 14.

Svaka verzija Android operativnog sistema identifikovana je API brojem nivoa. Na primer, Android 2.3.3 je nivo 10 (API 10), dok Android 3.0 predstavlja nivo 11 (API 11) i tako redom. Za svaki nivo postoje dve platforme. Na primer, nivo 14 prua sledee: SDK platformu Google API interfejse kompanije Google Kljuna razlika izmeu ova dve platforme ogleda se u injenici da Google API platforma sadri dodatne API interfejse koje je obezbedio Google (kao to je Google Maps biblioteka). Zbog toga, ukoliko aplikacija koju elite da kreirate zahteva Google Maps, neophodno je da kreirate AVD korienjem Google API platforme (vie informacija o tome moete pronai u Poglavlju 9, Servisi zasnovani na lokacijama).

14

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

Od vas e se zahtevati da izaberete pakete koje elite da instalirate (videti sliku 1-13). Selektujte Accept All opciju i kliknite Install.

SliKa 1-13

SDK Manager e nastaviti da preuzima pakete koje ste prethodno seletkovali. Instalacija moe da potraje dosta dugo, tako da treba da budete strpljivi. Nakon to budu instalirani svi paketi, od vas e se zahtevati da restartujete ADB (Android Debug Bridge). Kliknite Yes.

eclipseSledei korak je instaliranje integrisanog razvojnog okruenja (eng. integrated development environment, IDE). Kada je re o Android aplikacijama, preporuuje se korienje Eclipse integrisanog razvojnog okruenja, koje se moe koristiti za razvoj programa u razliitim programskim jezicima i koje predstavlja sistem proiriv razliitim dodacima. Moe se koristiti za razvoj razliitih tipova aplikacija korienjem programskih jezika, kao to su Java, Ada, C, C++, COBOL, Python i drugi. Za potrebe razvoja Android aplikacija treba da preuzmete Eclipse IDE for Java EE Developers (www.eclipse.org/downloads/). Na raspolaganju je est razliitih izdanja: Windows (32- i 64-bit), Mac OS X (Cocoa 32- i 64), odnosno Linux (32- and 64-bit). Jednostavno, selektujte onaj koji odgovara operativnom sistemu koji trenutno koristite. Svi primeri u ovoj knjizi su testirani korienjem 32-bitne verzije Eclipse integrisanog razvojnog okruenja za Windows operativni sistem. Nakon to preuzmete Eclipse IDE, otpakujte sadraj arhive (eclipse folder) u odgovarajui folder - na primer, C:\Android 4.0\. Na slici 1-14 prikazan je sadraj Eclipse foldera. Da biste startovali Eclipse, neophodno je da dva puta kliknete eclipse.exe datoteku. Od vas se prvo zahteva da navedete radni prostor (workspace) koje ete koristiti. U Eclipse integrisanom razvojnom okruenju radni prostor je folder u kome se uvaju svi vai projekti. Ne menjajte predloenu vrednost (ili moete samostalno da definiete sopstveni folder za uvanje projekata) i kliknite OK.

SliKa 1-14

Dobijanje neophodnih alata

15

android development tools (adt)Nakon to startujete Eclipse integrisano razvojno okruenje, selektujte Help Install New Software (videti sliku 1-15) da biste instalirali Android Development Tools (ADT) dodatak za Eclipse.

SliKa 1-15

ADT je proirenje Eclipse integrisanog razvojnog okruenja koje podrava kreiranje i identifikovanje greaka u Android aplikacijama. Koristei ADT, moi ete da u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju uradite sledee: kreirate nove projekte Android aplikacija pristupate alatima koji omoguavaju korienje Android emulatora i ureaja prevodite i identifikujete greke u Android aplikacijama eksportujete Android aplikacije u Android pakete (Android Package, skraeno APK) kreirate digitalne sertifikate za potpisivanje koda vaih APK paketa U Install okviru za dijalog koji se prikazuje navedite https://dl-ssl.google.com/ android/eclipse/ i pritisnite Enter taster. Nakon odreenog vremena, bie prikazana Developer Tools stavka u sreditu prozora (videti sliku 1-16). Proirite je da biste prikazali njen sadraj: Android DDMS, Android Development Tools, Android Hierarchy Viewer i Android Traceview. Selektujte neku od raspoloivih opcija, a zatim dva puta kliknite Next.

16

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-16 NapomeNa Ukoliko imate bilo kakvih problema prilikom preuzimanja ADT alata, pomo moete potraiti na adresi Google kompanije http://developer.android. com/sdk/eclipse-adt.html#installing.

Od vas se zahteva da proitate i prihvatite licencni ugovor. Selektujte I accept the terms of the license agreements opciju, a zatim kliknite Finish. Nakon to se zavri instalacija, neophodno je da restartujete Eclipse - uinite to, a zatim nastavite rad u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju. Nakon to se Eclipse integrisano razvojno okruenje restartuje, bie neophodno da konfiguriete Android SDK (videti sliku 1-17). Poto ste ve prethodno preuzeli Android SDK, selektujte Use existing SDKs opciju i navedite direktorijum u koji ste instalirali Android SDK. Kliknite Next. Kada zavrite ovaj korak, od vas e se traiti da poaljete svoju statistiku korienja Google kompaniji. Nakon to odluite da li ete to da uradite ili ne, kliknite Finish.SliKa 1-17

Dobijanje neophodnih alata

17

NapomeNa Sa svakom novom verzijom SDK-a koja se objavi instalacioni koraci se neznatno menjaju. Ukoliko ono sa im se susreete prilikom instaliranja nije identino prethodno opisanom postupku, ne brinite samo sledite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.

Kreiranje android virtuelnih ureajaSledei korak je kreiranje Android virtuelnih ureaja (eng. Android Virtual Device, AVD) koje ete koristiti prilikom testiranja svojih Android aplikacija. AVD je instanca emulatora koja omoguava da modelirate realni ureaj. Svaki AVD ureaj sastoji se od hardverskog profila, procedure za mapiranje u sistemsku sliku i emuliranog skladita, kao to je secure digital (SD) kartica. Moete da kreirate neogranieni broj AVD ureaja da biste testirali svoje aplikacije na razliitim konfiguracijama. Ovo testiranje je veoma znaajno zbog provere naina funkcionisanja aplikacije kada se ona izvrava na razliitim ureajima koji poseduju razliite funkcije.NapomeNa Dodatak B sadri opis odreenih mogunosti Android emulatora.

Da biste kreirali AVD ureaj, neophodno je da selektujete Window AVD Manager stavku (videti sliku 1-18).

SliKa 1-18

18

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

U Android Virtual Device Manager okviru za dijalog (videti sliku 1-19) kliknite New... taster da biste kreirali novi AVD.

SliKa 1-19

U Create new Android Virtual Device (AVD) okviru za dijalog izvrite podeavanja onako kako je prikazano na slici 1-20. Kliknite Create AVD taster nakon to ste uneli sve neophodne podatke.

SliKa 1-20

Dobijanje neophodnih alata

19

U ovoj situaciji ste kreirali jedan AVD (recimo jednostavnije, Android emulator) koji emulira Android ureaj na kome funkcionie Android 4.0 verzija operativnog sistema i koji ima ugraenu SD karticu kapaciteta 10 MB. Imate opciju i da emulirate ureaje sa razliitim gustinama piksela na ekranu i razliitim rezolucijama ekrana.NapomeNa Dodatak B sadri opis naina emulacije razliitih tipova Android ureaja.

Preporuuje se da kreirate nekoliko AVD ureaja sa razliitim API nivoima i hardverskim konfiguracijama, tako da vaa aplikacija moe da bude testirana na razliitim verzijama Android operativnog sistema. Nakon to kreirate AVD ureaj, pravi je trenutak da ga testirate. Selektujte AVD koji elite da testirate, a zatim kliknite Start... taster. Otvara se Launch Options okvir za dijalog (videti sliku 1-21). Ukoliko imate mali monitor, preporuljivo je da selektujete Scale display to real size opciju, tako da moete da moete da prilagodite emulator manjoj veliini. Kliknite Launch taster da biste startovali emulator.

SliKa 1-21

Startovae se Android emulator, a, nakon odreenog vremena, bie spreman za korienje (videti sliku 1-22). Isprobajte ga. On e funkcionisati isto kao i realni Android ureaj. Ve u narednom odeljku ete nauiti kako da napiete svoju prvu Android aplikaciju.

20

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-22

Kreirajte Svoju prvu android apliKacijuNakon to ste preuzeli i instalirali sve neophodne alate i SDK, pravi je trenutak da startujete okruenje. Kao i u svim drugim programerskim knjigama, prvi primer je uvena Hello World aplikacija. Njen razvoj e omoguiti da detaljno sagledate sve razliite komponente koje sainjavaju svaki Android projekat. pRobajte Sami

Kreiranje prve android aplikacijeDatoteka sa kodom HelloWorld.zip moe se preuzeti sa adrese Wrox.com.

1. Koristei Eclipse integrisano razvojno okruenje, kreirajte novi projekat selektovanjem File New Project . . . stavke menija (videti sliku 1-23).

Kreirajte svoju prvu android aplikaciju

21

SliKa 1-23 NapomeNa Kada kreirate svoju prvu Android aplikaciju, svaki sledei Android projekat ete kreirati selektovanjem File New Android Project stavke.

2. Pristupite Android folderu i selektujte Android Project (videti sliku 1-24). Kliknite Next. 3. Nazovite svoj Android projekat HelloWorld, kao to je prikazano na slici 1-25, a zatim kliknite Next.

SliKa 1-24

22

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-25

4. Selektujte Android 4.0 i kliknite Next. 5. U Application Info delu unesite detalje koji su prikazani na slici 1-26, pa kliknite Finish.

SliKa 1-26

Kreirajte svoju prvu android aplikaciju

23

NapomeNa Neophodno je da imate bar jednu taku (.) u nazivu paketa. Preporuena konvencija za definisanje naziva paketa podrazumeva naziv vaeg domena u obrnutom redosledu, nakon koga se navodi naziv projekta. Na primer, domen moje kompanije je learn2develop.net; zbog toga bi naziv mog paketa trebalo da bude net.learn2develop.HelloWorld.

6. Eclipse integrisano razvojno okruenje treba da izgleda onako kako je prikazano na slici 1-27.

SliKa 1-27

7. U Package Explorer panelu (lociranom u levom delu Eclipse integrisanog razvojnog okruenja) pristupite HelloWorld projektu, tako to ete kliknuti razliite strelice koje su prikazane sa leve strane svake stavke u projektu (videti sliku 1-28). U res/layout folderu dva puta kliknite main.xml datoteku. 8. Datoteka main.xml definie korisniki interfejs (eng. user interface, UI) vae aplikacije. Podrazumevani nain prikaza je Layout, koji grafiki prikazuje aktivnost. Da biste runo modifikovali korisniki interfejs, kliknite main.xml karticu, koja je locirana u donjem delu (videti sliku 1-29).

24

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

SliKa 1-28

SliKa 1-29

9. Dodajte u main.xml datoteku sledei kod, prikazan podebljanim slovima:

Kreirajte svoju prvu android aplikaciju

25

10. Da biste snimili izvrene promene u projektu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S. 11. Sada moete da pristupite testiranju svoje aplikacije u Android emulatoru. Desnim tasterom mia kliknite naziv projekta u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju, a zatim selektujte Run As Android Application stavku (videti sliku 1-30).

SliKa 1-30

26

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

12. Ukoliko niste napravili ni jednu greku u projektu, aplikacija e se instalirati i startovati u Android emulatoru (videti sliku 1-31).

SliKa 1-31

13. Kliknite Home taster (ikonicu u obliku kue, koja se nalazi u donjem levom uglu iznad tastature), tako da se prikae Home ekran (videti sliku 1-32). 14. Kliknite ikonicu za startovanje aplikacije da biste prikazali listu aplikacija koje su instalirane na vaem ureaju. Obratite panju da je sada HelloWorld aplikacija prikazana u listi aplikacija na ekranu koji omoguava njihovo startovanje (application launcher); videti sliku 1-33.

Kreirajte svoju prvu android aplikaciju

27

SliKa 1-32

SliKa 1-33

28

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

Koji avd e se koristiti prilikom testiranja aplikacije? Recimo da ste prethodno kreirali nekoliko AVD ureaja korienjem AVD menadera. Koji od njih e koristiti Eclipse integrisano razvojno okruenje prilikom izvravanja vae Android aplikacije? Eclipse proverava odredite koje ste specificirali (prilikom kreiranja novog projekta), poredei ga sa listom AVD ureaja koje ste prethodno kreirali. Prvi od njih koji odgovara e biti korien prilikom izvravanja vae aplikacije. Ukoliko imate vie odgovarajuih AVD ureaja koje ste prethodno koristili za testiranje aplikacije, u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju e biti prikazan Android Device Chooser okvir za dijalog, koji omoguava da selektujete eljeni emulator/ureaj za debagiranje vae aplikacije (videti sliku 1-34).

SliKa 1-34

nain funkcionisanjaDa biste kreirali Android projekat u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju, neophodno je da navedete informacije koje su prikazane u tabeli 1-2.tabela 1-2 projektne datoteke koje se kreiraju na osnovu inicijalnih podeavanja Svojstvo Project name Application name Package name Create Activity Min SDK Version Opis Naziv projekta Korisniki definisan naziv aplikacije Naziv paketa; treba da koristite notaciju zasnovanu na inverznom prikazivanju naziva domena Naziv prve aktivnosti u vaoj aplikaciji Minimalna verzija SDK koju koristite u projektu

U Android operativnom sistemu aktivnost predstavlja prozor koji sadri korisniki interfejs u aplikacijama. Moe se dogoditi da odreena aplikacija nema ni jednu ili da ima vie aktivnosti. U naem primeru aplikacija sadri aktivnost HelloWorldActivity ona je polazna taka aplikacije (prikazuje se kada se startuje aplikacija). U Poglavlju 2 nai ete detaljan opis aktivnosti.

anatomija android aplikacije

29

U ovom jednostavnom primeru neophodno je da modifikujete main.xml datoteku da bili prikazani string This is my first Android Application! i jedan taster. Datoteka main.xml sadri jednu aktivnost, koja se prikazuje kada se uita HelloWorldActivity. Prilikom debagovanja aplikacije u Android emulatoru, aplikacija se automatski instalira u emulatoru. I to je sve napravili ste svoju prvu Android aplikaciju! U sledeem odeljku opisano je kako razliite datoteke u Android projektu funkcioniu zajedno da bi se omoguilo da se aplikacija ispravno izvrava.

anatoMija android apliKacijePoto ste kreirali svoju prvu Hello World aplikaciju u Android operativnom sistemu, pravi je trenutak da razmotrimo koji su elementi ovog Android projekta i kako pojedini od njih omoguavaju funkcionisanje aplikacije. Prvo, primetiete da su razliite datoteke koje sainjavaju Android projekat prikazane u Package Explorer panelu u Eclipse integrisanom razvojnom okruenju (videti sliku 1-35). Postoje sledei folderi i u njima odgovarajue datoteke: src Sadri .java izvorne datoteke u projektu. U ovom primeru postoji samo jedna datoteka HelloWorldActivity.java. Ona je izvorna datoteka za vau aktivnost. U njoj piete kod za funkcionisanje vae aplikacije. Java datoteka je prikazana u okviru naziva paketa projekta, koji je u ovom primeru net. learn2develop.HelloWorld. gen Sadri R.java datoteku, koju je generisao prevodilac, a koja referencira sve resurse u projektu. Nju ne treba da modifikujete. Svi resursi u projektu se automatski prevode u ovu klasu, tako da moete da ih referencirate njenim korienjem. Android 4.0 library Ova stavka sadri samo jednu datoteku - android.jar, koja sadri sve biblioteke klasa neophodne za jednu Android aplikaciju. assets Ovaj folder sadri sva sredstva koja koristi vaa aplikacija, kao to su HTML, tekstualne datoteke, baze podataka itd.SliKa 1-35

bin Ovaj folder sadri datoteke koje je kreirao ADT u procesu prevoenja. Konkretno, generie se .apk datoteka (Android Package datoteka). Datoteka sa ekstenzijom .apk je binarni kod Android aplikacije. Ona sadri sve to je neophodno za izvravanje jedne Android aplikacije.

30

POGLAVLJE 1 osnove android programiranja

res Ovaj folder sadri sve resurse koji se koriste u aplikaciji. Sadri i druge potfoldere: drawable-, layout i values. U Poglavlju 3 detaljno je opisan postupak definisanja razliitih rezolucija i gustina za ureaje. AndroidManifest.xml Ovo je manifest datoteka za Android aplikaciju. U njoj definiete privilegije koje su neophodne za vau aplikaciju, kao i ostale funkcije (kao to su filter sadraja, primaoci i slino). U Poglavlju 2 detaljno je opisan postupak korienja AndroidManifest.xml datoteke. Datoteka main.xml definie korisniki interfejs za aktivnost. Posebno razmotrite tekst prikazan podebljanim slovima:

U ovom primeru @string ukazuje na strings.xml datoteku koja je locirana u res/values folderu. Zbog toga, @string/hello ukazuje na hello string koji je definisan u strings.xml datoteci, a to je, zapravo, Hello World, HelloWorldActivity! Hello World, HelloWorldActivity! HelloWorld

Preporuuje se da sve stringove koje koristite u svojoj aplikaciji snimate u strings.xml datoteci i referencirate ih korienjem @string identifikatora. Tako e, ukoliko nekada budete eleli da svoju aplikaciju lokalizujete na neki drugi jezik, biti potrebno samo da iskopirate celokupan values folder i modifikujete vrednosti strings.xml datoteke da bi ona sadravala string na jeziku koji elite da prikazujete na ekranu ureaja. Na slici 1-36 prikazan je dodatni folder pod nazivom values-fr, koji sadri strings.xml datoteku sa istim hello stringom na francuskom jeziku.

SliKa 1-36

anatomija android aplikacije

31

Ukoliko korisnik uita istu aplikaciju na telefonu koji je konfigurisan tako da prikazuje poruke na francuskom jeziku na osnovu inicijalnih podeavanja, vaa aplikacija e automatski da prikazuje hello string na francuskom jeziku. Sledea znaajna datoteka u Android projektu je manifest datoteka. Obratite panju na sadraj AndroidManifest.xml datoteke: />