22
ՏՏՏՏՏՏՏ ՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏՏ 2013 ՏՏՏՏՏՏՏՏՏ ՏՏ ՏՏՏՏՏՏՏՏՏ

Annual report arm

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Annual report arm

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ2013

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՌ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ

Page 2: Annual report arm

ՄՌ Ասոցիացիայի գործունեության հիմնական

ուղղություններըՈւսուցում և մասնագիտական զարգացում

ՄՌԿ դաշտի բարելավում

ՄՌ Ակումբ հանդիպումներ և միջոցառումներ

ՄՌ ոլորտի հանրայնացում

Դեկտեմբեր 2013

Page 3: Annual report arm

Կազմակերպական կառուցվածք

Անդամներ40

Ադմինիստրացիա

1

Խորհուրդ5

Դեկտեմբեր 2013

Page 4: Annual report arm

• Անդամներ40• Կազմակերպություններից

35

Այժմ մենք ունենք

Ասոցիացիայի անդամները

Դեկտեմբեր 2013

Page 5: Annual report arm

Ասոցիացիայի անդամները

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Դեկտեմբեր 2013

• Անդամներ40• Կազմակերպություններից

35

Այժմ մենք ունենք

Page 6: Annual report arm

Դեկտեմբեր 2013

Ասոցիացիայի անդամները

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Page 7: Annual report arm

2013 թ.-ի գործունեություն

Ծրագրված• 6 ՄՌ Ակումբ• 2 Հյուր ծրագիր• II տարածաշրջանային

համաժողով• Օրենքի բարելավման հետ

կապված գործունեություն• Այլ

Դեկտեմբեր 2013

Page 8: Annual report arm

6 ծրագրվա

ծ ՄՌ Ակումբ

7 իրականա

ցված

Դեկտեմբեր 2013

2013 թ.-ի գործունեություն

Page 9: Annual report arm

1 ծրագրված Վարպետությ

ան Դաս

2իրականացվա

ծ + 1 դասընթաց

Հարցազրույցի

տեխնիկաներ

ը Իրինա

Չեգլովա

Սթրեսի

կառավարում

Դավիթ

Գևորգյան

Հոգեբանական

տիպերը ըստ MBTI

թեստի

Լուսինե

Պարսամյան

Դեկտեմբեր 2013

2013 թ.-ի գործունեություն

Page 10: Annual report arm

2 ծրագրված Հյուր ծրագիր

1 իրականա

ցված

Դեկտեմբեր 2013

2013 թ.-ի գործունեություն

Հյուր ծրագիր Յունիսեֆ

Հայաստան ընկերությունում

Page 11: Annual report arm

Նորույթ. Բաց շրջանԱրտաքին հյուրեր

Չէր պլանավորված

1 իրականացված

3 հյուրեր

Սևակ ՄիքայելյանՎերլուծաբան

Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչություն, ՀՀ ԿԲ

Աննա Էմակսուզյան, Ընդունելության հարցերով

կոորդինատոր, Բիզնեսի և Էկոնոմիկայի քոլեջ, ՀԱՀ

Անի Նահապետյան Մարկետինգի բաժնի ղեկավար,

Այ-Էյ-Բի կենտրոնԴեկտեմբեր

2013

Page 12: Annual report arm

ՄՌ Ասոցիացիան և Կասկադ Քնսալթընթսը՝ որպես Վրաստանում կայացած I-ին Միջազգային ՄՌ Համաժողովի գործընկեր

2013 թ.-ի գործունեություն

Համաժողով

Չեր պլանավորված

1 իրականացվ

ած

Դեկտեմբեր 2013

• 15 ներկայացուցիչ• Հ ամաժողովի

հանրայնացում• Ելույթներ մեր

ներկայացուցիչներիկողմից

Page 13: Annual report arm

II Տարածաշրջանային Համաժողով

ՄՌ Ղեկավարի Չափորոշիչները

թեմայով

10 ելույթ

3 Վարպետության դաս

3 Ռելաքսացիոն սեսիա

80 մասնակիցՏպագրված ձեռնարկ

1 ծրագրվ

ած

1 իրականացվ

ած

2013 թ.-ի գործունեություն

Համաժողով

Դեկտեմբեր 2013

Page 14: Annual report arm

Համաժողով 2013Հատուկ հյուրեր

Deiric McCannExecutive Vice

President - International,

Profiles International Inc,

Առաջնորդության խարիզմա

Martins Vecvanags

Managing Partner, MV Consulting

Աշխատանք/Կյանք հավասարակշռությո

ւն Դեկտեմբեր 2013

Page 15: Annual report arm

Համաժողով 2013Ռելաքսացիոն

սեսիաներՊարային թերապիաԱրտ թերապիաԵրաժշտական թերապիա

Դեկտեմբեր 2013

Page 16: Annual report arm

Համաժողով 2013Վարպետության

դասերՄՌ Մասնագետի անհատական իմիջըԻնչպես կապել ՄՌ գործընթացների կառավարումը որակի ապահովման հետՆերքին բավարարվածության հետազոտության մշակում և իրականացում

Դեկտեմբեր 2013

Page 17: Annual report arm

Համաժողովի

կազմակերպում ոչ

ստանդարտ

ձևաչափով:

Ելույթներ,

Վարպետության

դասեր,

Ռելաքսացիոն

սեսիաներ

Վարպետության

դասեր ինչպես

դրսի

մասնագետների,

այնպես էլ

Ասոցիացիայի

անդամների

կողմից

Համաժողովին նվիրված ձեռնարկի հրատարակություն

Սահմանվածսկզբունքներ

Դեկտեմբեր 2013

Page 18: Annual report arm

Մուտք AMDԱնդամավճար 2,465,000

Դասընթացի մասնակցության վճար 686,000

Համաժողով 3,329,800

Ընդհանուր 6,480,800

Ելք AMD

2012թ.-ի պարտքի մարում 780,000

Դասընթացի կազմակերպում 701,993

Համաժողովի կազմակերպում 2,740,262

Ադմինիստրատիվ ծախսեր 1,985,376

Ձեռնարկի տպագրություն 500,000

Ընդհանուր 6,707,631

2013 .- թ իՖինանսականհաշվետվություն

Մնացորդ AMD

Մնացորդ 89,312

Դեկտեմբեր 2013

Page 19: Annual report arm

2014թ.-ի հիմնական

ուղղություններ

Ասոցիացիայ ի

անդամներիվ արքագծի

կանոններիներդրում

Ասոցիացիայ ի

անդամակցու-

թյանմակարդակնե- րի մշակում

ՄՌսերտիֆի-

կացման ծրագրի

նախաձեռնում

ՄՌմիջոցառում(HR )Էքսպո

Կուտակային-կենսաթո

շակների վերաբերյալ

ՀՀ օրենքի կիրառման

աջակցում

Դեկտեմբեր 2013

Page 20: Annual report arm

2014թ.-ին նախատեսված ծրագրեր

7 ՄՌ Ակումբ

2 Վարպե-տու

թյան դաս

2Դասընթաց

2Համաժողով

2Բաց

շրջան

2 Վեբինա

ր

2 Հյուր

ծրագիր

Դեկտեմբեր 2013

Page 21: Annual report arm

Հետադարձ կապ

ՀՀ, ք. Երևան, 0019, Բաղրամյան 18, բն. 1

Հեռ: +374 (10) 584 696Էլ. հասցե: [email protected]:

Armenian Human Resources AssociationLinkedIn: Armenian HR Association

Դեկտեմբեր 2013

Page 22: Annual report arm

ÞÜàðвβÈàôÂÚàôÜ

Դեկտեմբեր 2013