Antibiotica voor dummies - ?? gelinkt aan extensief antibiotica gebruik in intensieve veehouderij • ook vanuit buitenland ... • Richtlijnen voor stringent beleid van antibiotica

 • View
  224

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • Antibiotica voor dummiesAnnemieke Mes-Rijkeboer

  infectioloog-intensivist

 • Doel

  Basisprincipes antibiotica Generaliserend Geen microbioloog/infectioloog Leuk! Puzzel!

 • Centrale vraag

  Antibiotica: wat dekt het?

  Micro-organisme: waarvoor gevoelig?

 • Micro-organismen Bacterien Virussen Gisten Schimmels

 • 5

  Intermezzo: bacterin=prokaryoten komen overal voor (ubiquitair) waren er eerst, zullen er ws altijd zijn enorm veel soorten enorm grote aantallen minderheid pathogeen voor mens

  - toch nog vrij veel soorten nieuwe pathogenen muteren

 • 6

  Flora: bacterinklein deel van alle prokaryoten in de mens:

  huid en darm =normale, commensale noodzakelijke flora

  in de natuur: echt overal!

 • Ziekenhuisopname en darmflora

  normale flora

  48 uur: ziekenhuisflora: ( zorginstellingen)- meer gram-- meer resistente bacterien: Klebsiella; pseudomonas,

  enterobacter- ESBL

  Blijven ook aanwezig als patienten worden ontslagen

 • 15

 • 16

  Groepen antibiotica

  penicillines cefalosporines carbapenems

  aminoglycosiden glycopeptiden macroliden tetracyclines

  overigen (rifa, clindamycine, co-trimoxazol, colistine, chlooramfenicol, metronidazol, mupirocine etc etc)

  beta-lactam ring

 • 17

  Nieuwere middelen ertapenem tigecycline daptomycine

  Maar geen echte doorbraken meer verwachtDe rek is eruitKosten te hoog

 • Meest gebruikte antibiotica op IC

  Penicilline Amoxicilline (clavulaanzuur) Cefalosporines(cefuroxim; cefotaxim; ceftraixon; ceftazidim,) Ciproxin Vancomycine Metronidazol Gentamycine/tobramycine meropenem

 • B-lactam-penicillines Penicilline/amoxicilline/piperacilline: mn gram +; (anaeroob) Flucloxacilline: S. Aureus +clavulaanzuur/ tazobactam: gram-; anaeroob Dosis: boven MIC waarde

  gram+: staphylococ; streptococ ( pneumokok) + H. Influenza / pseudomonas Niet: ESBL

 • 20

  B-lactam- Cefalosporines generaties: 1ste vooral Gram+spectrum ( streptococ/S.Aureus)

  Cefazoline (chirurgische profylaxe) 2de generatie: Gram+/-spectrum

  Cefuroxim 3de generatie: vooral Gram-spectrum

  cefotaxime 4 dd 1 gram iv ceftriaxon 1 dd 2 gram

  4de generatie: cefepim

  als penicilline allergie dan 6-10% kans op cefalosporine allergie

 • Extended-spectrum b-lactamase (ESBL)

  hydrolyse b-lactam antibiotica mn K. pneumoniae en E. coli alleen carbapenems nog te geven gelinkt aan extensief antibiotica gebruik in intensieve veehouderij ook vanuit buitenland contact/druppel isolatie

 • 22

  B-lactam- Carbapenems imipenem/meropenem/ ertapenem zeer breed spectrum, ook Pseudomonas, S.aureus, meeste

  E.faecalis, ESBLs, anaeroben alleen iv Carbapenemases!

 • Carbapenemase producerende enterobacteraciae

  Beta-lactamases die carbapenems hydrolyseren Enorme groei binnen gezondheidszorg ( USA/ Zuid-Europa) Mn in Klebsiella pneumoniae, ook E.coli, Enterobacter cloacae gelinkt aan buitenland of epidemin meldingsplicht RIVM

 • 24

  Glycopeptide antibiotica

  Vancomycine: Gram + bacterin, incl MRSA, maar niet VRE Coagulase negatieve staphylokok; MRSA; Enterokok faecium;

  clostridium difficile (oraal) Nefrotoxisch

 • 25

  Remming eiwitsynthese

  klassen: Aminoglycoside: gentamicine, tobramycine ( gram + en gram -)

  Synergisme bij endocarditis?ESBLnefrotoxischslechte penetratie organengoed in bloedbaanwerking:area under the curve ( top/dal spiegel)

  macroliden/lincosamiden (-statisch): erytromycine, claritromycine. azitromycine: legionella/mycoplasma/chlamydia

  oxazolidinone: linezolid or/iv: beperken tot MRSA infecties

 • 26

  Quinolones ciprofloxacine: gram -; ook tegen Pseudomonas ; ESBL? levofloxacin: E.faecalis, S.aureus, GAS, vele Gram-st, anaeroben

  en legionella Toenemende resistentie Clostridium difficiele Goede penetratie in organen

 • 1ste lijn

  Penicilline Amoxicilline Amoxi/clav Clindamycine azithromycine

  2de lijn

  Cephalosprines Quinolonen Aminoglycosiden metronidazol

  3de lijn

  Meropenem Vancomycine

 • Gram + Gram -amoxicillineVancomycineClindamycinerifampicine

  CefalosporinesAmoxi/clavulaanazithromycineAminoglycosidemeropenem

  ciproxin

  anaerobenPenicillineClavulaanzuur/tazobactamClindamycineMetronidazolmeropenem

 • geheugensteuntjes Kweek!!! Pneumokok: penicilline! Legionella: ciproxin/erythromycine Enterokok faecalis: amoxicilline/ Enterococ faecium:vancomycine Anaeroben: metronidazol/

  clindamycine/clavulaanzuur/meropenem Toxines (GAS): clindamycine Pseudomonas: duotherapie?

  ciproxin; co-thrimoxazol; ceftazidim; tobramycine;meropenem

 • Uitgangspunten antibiotica therapie

  Liever niet Zo smal mogelijk Zo weinig mogelijk Zo kort mogelijk

 • Keuze antibiotica Infectie: welke micro-organismen behandelen

  - welke micro-organismen- empirisch/obv kweken- combinatie?

  Farmacokinetiek Golden hour Beschikbaarheid Resistentie?: - antibioticaboekje - microbioloog www. Swab.nl

 • Keuze antibiotica

  gevaarlijk terrein voor gebruik antibiotica weinig evidence based bewijs verschillende centra andere adviezen ervaring

 • Conclusie

  tijdstip start antibiotica is belangrijke determinant start met adequate antibiotica zo spoedig mogelijk

  Garouste-Oregas CID 2006; 42Lodise CID 2003; 36Kumar Crit Care Med 2006;34

  Gebruik van antibiotica bij sepsis

 • Casus Eenvrouwvan30wordtgeopereerdaaneengeperforeerde

  appendicitis.Zijheefteenfaecale peritonitis.Zijwerdbehandeldgedurende14dagenopdeafdelingmetAugmentin.Zijmagmorgennaarhuis.Indeloopvandeavondontwikkeltzijechterhogepiekendekoorts,meerbuikpijnenmisselijkheid.Zijwordtmethypotensie,tachycardieenoligurieopgenomenopdeIC.

  Vragen: Watzoueraandehandkunnenzijn? Hoegaatudataantonen? Welkeverwekkerskunnenhiernueenprobleemzijn? Watwordtuwantibioticabeleidnu?

 • Feb 2008

 • Classificatie peritonitis

  primaire peritonitis tractus digestivus intactspontane bacterile peritonitisCAPD-itisoverig (TB)

  secundaire peritonitis abdominale sepsis onderbreking tractus digestivusperforatie/ ontsteking/ischaemie van orgaan spill darminhoud

  tertiaire peritonitis moeilijk behandelbare en persisterende secundaire peritonitis

 • kweekamoxi ceftriaxon ciproxin

  E.coli s s s

  Enterokok feacalis s r r

 • Antibioticabeleid

  ?

 • VervolgOK: naadlekkage: overhechtNa 5 dagen:- Koorts- Hypotensief- Oplopende infectieparameters- Nierinsufficientie

  - diagnose?- Aanvullende diagnostiek/behandeling?- Antibiotica? Empirisch?

 • kweek

  ciproxin amoxicilline fluconazol- E.coli ESBL s r r- Pseudomonas r r r- Enterokok faecium r r r- Candida albicans r r s

 • Vraag?

  Gevonden bacterien:Virulent?Reden van infectie?

  Antibiotische therapie?

 • 47

  Resistentie soms zijn enkele bacterin van nature resistent: deze stammen zijn bij

  intensief ab gebruik in t voordeel verworven:

  - transposon: stukjes (cel)DNA die kunnen verspringen- plasmide: circulaire DNA-pakketjes

  nauwe relatie tussen hoeveelheid gebruikte ab en mate van resistentie!

 • 48

  1. export of permeabiliteit

  2. enzymatische afbraak

  3. inactivatie of afbreken door enzymen (lacatamases, carbapenemases, ESBL)

  4. aanmaak ab-ongevoelige eiwitten (target)

  5. permeabiliteitsveranderingen celwand

  Resistentieschema

 • Oorzaken

  (misbruik) antibiotica import (vakantie, reizen, ziekenhuisopnames) veeteelt

 • Belangrijk?

  behandeling patinten

  een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid en artsen zijn volledig machteloosBrandpunt nov 2013

 • De Superbacterin1. Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae2. Extended-spectrum -lactamase-producerende

  Enterobacteriaceae3. Verworven AmpC -lactamase-producerende

  Enterobacteriaceae4. Methicilline resistente Staphylococcus aureus 5. Glycopeptide niet-gevoelige Staphylococcus aureus 6. Vancomycine resistente enterococci7. Penicilline niet-gevoelige Streptococcus pneumoniae

 • Nethmap

  E.coli

  Resistentie: 3e generatie cephalosporines 48%-15%Ciproxin 1% 11% 15%piperacilline/tazobactam 2% 8%

  MDR 11%

 • Belangrijk? professie

  IGZ daagt microbiologen wegens klebsiella-bacterie

  Drie doden door bacterie Berisping microbiologen omKlebsiella

  Landmacht bouwt noodintensive care

  Uitbraak van vancomycineresistenteEnterococcus faecium op een afdeling Nefrologie

 • Het probleem Mondiaal, ook Nederland, gestaag toenemende resistentie Toename resistentie gram bacterin Toename Multi-drugresistentie (MDR) mn E.coli Stijging ESBL-producerende Enterobacteraciae in algehele bevolking E. coli stijging ciproxin resistentie naar 12% Ontwikkeling nieuwe antibiotica neemt af Beperkte opties voor behandeling reserve antibiotica: carbapenems, colistine iv. Uitbraken HRMO

 • MDR E. coli Europa

 • Intensive Care Units - algemeen

  Enterobacteraciae en Pseudomonas:toename resistentie voor amoxicilline (clavulaanzuur)piperacillinepiperacilline/ tazobactamcephalosporinesquinolonen

  toename MDR en ESBL

  Resistentie aminoglycosiden, carbapenems ( centrum gebonden)

 • Implicaties therapie trends in resistentie niet hoopgevend visieuze cirkel veel AB die altijd eerste lijn werd gebruikt, hoge resistentie monotherapie geen optie kweken en antibiogram steeds belangrijker op individuele basis antibi