Antibiotice folosite în terapia infecţiei Antibiotice antibacteriene

  • View
    325

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

CURS - Antibiotice folosite n terapia infec iei ---- Antibiotice antibacteriene Ia. Antibiotice care inhib sinteza peptidoglicanului Antibiotice beta-lactamice y structur chimic : con in inelul beta-lactamic; y mecanism de ac iune: se fixeaz pe enzime din membrana citoplasmatic , proteine de legare a penicilinelor (PLP), care inhib sinteza peptidoglicanului n faza terminal ; y efect antibacterian: bactericide n perioada de multiplicare exponen ial ; y mecanism de rezisten : modificarea PLP prin muta ie sau c tigarea de gene de rezisten (ex la S.pneumoniae, respectiv S.aureus); impermeabilitatea membranei externe sau eflux (ex la P.aeruginosa); sinteza de beta-lactamaze, cel mai frecvent ntlnit (att la bacterii gram-pozitive ct i gram-negative, aerobe sau anaerobe). 1. Peniciline biosintez y reprezentan i: benzil-penicilina, fenoximetil-penicilina, procain-penicilina, benzatinpenicilina; y spectru antibacterian: coci i bacili gram-pozitivi, coci gram-negativi, bacterii anaerobe cu excep ia B.fragilis, spirochete. semisintez a. rezistente la penicilinaza stafilococic (grup M) y reprezentan i: meticilin , nafcilin , oxacilin , cloxacilin ; y spectru antibacterian: active n special pe stafilococi produc tori de penicilinaz . b. aminopeniciline (grup A) y reprezentan i: ampicilin , amoxicilin , bacampicilin ; y spectru antibacterian: ~ cu peniciline de biosintez , n plus active fa de unii bacili gram negativi (Haemophilus, Escherichia, Salmonella, Shigella, P.mirabilis) semisintez b. peniciline cu spectru l rgit reprezentan i: y carboxipeniciline: carbenicilin , ticarcilin y ureidopeniciline: azlocilin , mezlocilin , piperacilin spectru antibacterian: ~ cu aminopeniciline, n plus active fa de Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus indologeni, Pseudomonas. d. peniciline asociate cu inhibitori de beta-lactamaz y reprezentan i: ampicilin +sulbactam, amoxicilin +acid clavulanic, ticarcilin +acid clavulanic, piperacilin +tazobactam y spectru antibcterian: specii din genurile Staphylococcus, Neisseria, Moraxella, Haemophilus, Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella. 2. Cefalosporine genera ia 1 y reprezentan i: cefalotin , cefapirin , cefazolin (parenterale) cefalexin , cefradin, cefadroxil (orale)1

y

spectru antibacterian: ~ aminopenicilinelor, n plus active fa de tulpinile Staphylococcus produc toare de penicilinaz , Klebsiella , dar inactive pe Enterococcus, Haemophilus, anaerobi.

gener ia 2 y reprezentan i : cefalosporine propriu-zise: cefuroxim , cefamandol, ceforanid, cefunocid (parenterale); cefaclor, cefuroxim -axetil, cefprozil (orale); cefamicine: cefoxitin , cefotetan, cefmetazol (parenterale). Spectru antibacterian: ~ cu CG1, n plus active fa de Haemophilus, Enterobacter, Serratia, Proteus indologeni; cefamicinele sunt active fa de anaerobi i sunt mai rezistente la betalactamaze. genera ia 3 y reprezentan i: cefotaxim , ceftizoxim , ceftriaxon , ceftazidim , cefoperazon (parenterale); cefpodoxim -axetil, cefixim , ceftibuten (orale); y spectru antibacterian: ~ CG2, fiind mai active pe Enterobacteriaceae; ceftazidima i cefoperazona au activitate i pe P.aeruginosa; lipsite de activitate fa de L.monocytogenes. genera ia 4 y reprezentan i: cefepim , cefpirom (parenteral) y spectru antibacterian: ~ cu CG3, active n egal m sur fa de bacterii gram-pozitive i gram-negative, inclusiv P.aeruginosa. 3. Monobactam y reprezentant: aztreonam y structur chimic : antibiotic monociclic; y spectru antibacterian: activ numai fa de Enterobacteriaceae i P.aeruginosa 4. Carbapeneme y reprezentan i: imipenem+cilastatin, meropenem, ertapenem; y spectru antibacterian: deosebit de larg, fa de bacterii gram-pozitive i gram-negative, aerobe i anaerobe, fiind mai rezistente la ac iunea beta-lactamazelor; ertapenem este lipsit de activitte fa de P.aeruginosa. Glicopeptide y reprezentan i: vancomicin , teicoplanin y structur chimic : complex solubil glicopeptidic cu gr.mol. mare; y mecanism de ac iune: ata are la por iunea terminal a lan ului pentapeptidic (D-ala D-ala), blocnd incorporarea de noi subunit i n macromolecula de peptidoglican, cu efect bactericid n faza exponen ial de cre tere; y spectru de activitate: bacterii aerobe i anaerobe gram-pozitive; y mecanism de rezisten : nlocuirea printr-o devia ie metabolic a D-ala D-ala cu D-ala D-lac cu afinitate sc zut pentru glicopeptide. Ib. Antibiotice care inhib sinteza acizilor micolici sau arabinogalactanului Izoniazida y structura chimic : hidrazida acidului izonicotinic; y mecanism de ac iune: inhib sinteza acizilor micolici, cu efect bactericid fa de bacili extrai intra-celulari y spectru de actiune: complexul M.tuberculosis y mecanism de rezisten : modificare prin muta ie a enzimelor implicate n sinteza acizilor micolici.2

Pirazinamida y structura chimic : analog structural al nicotinamidei; y mecanism de ac iune: ~ izoniazidei, cu efect bactericid numai intracelular, la pH acid; inactiv fa de M.bovis; y spectru de activitate i mecanism de rezisten : ~ izoniazidei. Etambutol y mecanism de ac iune: inhib sinteza arabinogalactanului, cu efect bacteriostatic numai fa de micobacterii extracelulare; y spectru de activitate: bacilii tuberculozei i complexul M.avium-intracellulare; y mecanism de rezisten : modificarea prin muta ie a enzimelor implicate n sinteza arabinogalactanului. II. Antibiotice care altereaz func iile membranei citoplasmatice y reprezentan i: polimixina B, polimixina E (colistin) y structur chimic : polipeptide bazice cu greutate molecular mare; y mecanism de ac iune: distorsioneaz structura membranei citoplasmatice, cu perturbare func iilor acesteia; efect bactericid n toate fazele de cre tere; y spectru antibacterian: bacili i cocobacili gram-negativi aerobi-facultativ anaerobi; y dobndirea rezisten ei este rar ntlnit . IIIa. Antibiotice care interac ioneaz cu subunitatea 30S ribozomal Aminoglicozide y reprezentan i: streptomicin , neomicin , kanamicin , tobramicin , spectinomicin , gentamicin , sisomicin , amikacin , netilmicin ; y structur chimic : dou sau mai multe aminozaharuri legate prin leg turi glicozidice de inelul aminociclitol; y mecanism de ac iune: transport transmembranar dependent de oxigen; fixarea ireversibil pe subunitatea 30S determin inhibarea sintezei proteice prin citirea gre it a codului genetic, cu efect bactericid; y spectru antibacterian: bacili gram-negativi facultativ anaerobi i specii Staphylococcus; y gentamicina, tobramicina, amikacina i netilmicina sunt active fa de P.aeruginosa; au efect sinergic cu peniciline sau glicopeptide fa de Enterococcus; y streptomicina este activ fa de Mycobacterium, Y.pestis, F.tularensis; y spectinomicina poate fi folosit n infec ii gonococice cu tulpini penicilino-rezistente; y mecanisme de rezisten : impermeabilittea structurilor de nveli (rezisten de nivel jos); modificarea afinit ii intei ribozomle; inactivrea enzimatic (acetil-transferaze, adeniltrnsferze sau fosforilaze) este cel mai frecvent mecanism de rezisten . Tetracicline y reprezentan i: tetraciclin , oxitetraciclin , clortetraciclin , rolitetraciclin , doxiciclin , minociclin ; y structur chimic : con in n formul 4 inele benzen; y mecnism de ac iune: efect bacteriostatic prin blocarea leg rii ARNt la complexul ARNmribozomi; y spectru de activitate: antibiotice cu spectru larg, active pe bacterii gram-pozitive i gramnegative, aerobe (excep ie P.aeruginosa) i anaerobe, spirochete, micoplasme, chlamidii, rickettsii;

3

y

mecanisme de rezisten :impermeabilitatea nveli urilor bacteriene, eflux, modificarea intei ribozomale. IIIb. Antibiotice care interac ioneaz cu subunitatea 50S ribozomal Fenicoli y reprezentan i: clormfenicol, tiamfenicol; y structura chimic : con ine n formul inelul nitrobenzen; y mecanism de ac iune: se fixeaz la subunitata 50S blocnd ata area unor noi amioacizi la ARNt, efectul find cel mai frecvent bacteriostatic; y spectru antibacterian: asem n tor cu cel al tetraciclinelor, fiind remarcat activitatea fa de bacterii intracelulare i anaerobi; y mecanisme de rezisten : impermeabilitatea nveli urilor bacteriene, inactivare enzimatic . Macrolide o reprezentan i y cu 14 atomi C: eritromicin , roxitromicin , claritromicin , diritromicin ; y cu 15 atomi C: azitromicin ; y cu 16 atomi C: spiramicin , josamicin , rokitamicin ; y structur chimic : con in inelul lactonic macrociclic cu 14, 15 sau 16 atomi C la care sunt ata ate zaharuri prin leg turi glicozidice; y mecanism de ac iune: efect bacteriostatic prin mecanism ~ cu fenicolii; y spectru antibacterian: efect variabil fa de coci i bacili gram-pozitivi aerobi i anaerobi, M.catarrhalis, B.pertussis, L.pneumophila, H.influenzae, specii Campylobacter, Helicobacter, micoplasme, chlamidii; clritromicina este activ n plus fa de complexul M.avium-intracellulare; o mecanisme de rezisten : modificarea intei ribozomle cu sc derea afinit ii pentru antibiotic; eflux; mai rar prin inactivare enzimatic Ketolide y n prezent cu un singur reprezentant: telitromicina y structura chimic : derivat de eritromicin ; y mecanism de ac iune: ~ cu eritromicina dar cu acces la noi situsuri de fixare, efectul fiind bacteriostatic; y spectru d activitate: asem n tor cu al claritromicinei, dar mai active pe bacterii grampozitive; y mecnism de rezisten : prin modificarea afinit ii intei ribozomale. Lincosamide y reprezentan i: lincomicina, clindamicina; y mecanism de ac iune, efect antibacterian, mecanisme de rezisten : asemanatoare cu macrolide; y spectru antibacterian: n special active pe bacterii gram-pozitive, n special fa de Staphylococcus i pe anaerobi. Sinergistine y reprezentn i: pristinamicin , virginamicin , y quinupristin /dalfopristin ; y structur chimic : doi constituien i, un polipeptid i o lacton macrociclic ;

4

mecanism de ac iune i spectru antibacterian: ~ cu macrolidele; fiecare din cei doi compu i au ac iune bacteriostatic dar asocia ia este bactericid ; includ n spectru i tulpini multirezi