of 14 /14
Antička retorika Kratki povijesni presjek Denis Karanušić, prof.., siječanj 2011.

Antička retorika

Embed Size (px)

Text of Antička retorika

Antika retorika

Kratki povijesni presjek

Denis Karanui, prof.., sijeanj 2011.

Uvodno promiljanje retorika = nauka o govornitvu razvoj retorike slijedi drutveni razvoj u antiko doba, govor se smatrao darom od Boga kod Grka dravnost = pravo na govor (ISEGORIA) vrhunac razvoja govornitva u Periklovo doba prvi govornici su sofisti Koraks, Tizija i Gorgija primjena govornitva u pravu LOGOGRAFI = pisci govora (Izokrat, Demosten..) govornici se koriste djelima Homera, HesiodaJa sam pjeva samouk, zasadio u srce meni

Dijelovi antikog govoraEXORDIUM (uvod) NARRATIO (pripovijest)

ARGUMENTATIO (dokazivanje)REFUTATIO (pobijanje) PERORATIO (zakljuak)

Pravci u antikoj retorici

sofistika retorika

istina kao ideal i cilj (Sokrat, Platon i Aristotel)

Sofisti - prvi govornici Sofist = ovjek uen u kojoj struci Temeljno naelo je ovjek je mjera svih stvari Glavni predstavnik je Protagora cilj retorike je stjecanje znanja radi ivota (praktinost) slue se empirijsko - induktivnom metodom KORAKS = prvi prirunik govornitva GORGIJA = govorniki zanos i podjela retorike: a) politiko - savjetodavna b) sudska c) epideiktika (pohvala)

Sokrat (469. - 399.)scio me nihil scire ivi govor je bolji od pisanog ironija i majeutika koristi metodu indukcije (iz svakodnevnog ivota prema opim pojmovima i nakon toga DEFINICIJA) cilj retorike je uvjeriti sluatelja u istinu ili u vjerodostojnost koja je bliska istini

Platon - Aristokle (427. - 348.)Budite plemenito iskreni u nainu na koji prilazite raspravi, jer to to kaete isto je to misli ostatak hipokritikog svijeta, samo to on to nije spreman priznati.

cilj retorike je istina kritizira sofiste: primjena jezinih ukrasa i formalistikih kompozicijskih pravila, relativiziranje istine i pozivanje na vjerojatne argumente, gradnja varljivih zakljuaka (sofizama), djelovanje na osjeaje sluatelja (PSIHAGOGIJA)

Platon - Aristokle (427. - 348.) uvodi metodu analize i sinteze (Fedra) razdioba govora: a) uvod b) prianje c) svjedoenje d) dokazivanje e) vjerojatnost za oblikovanje govora vano je: * to je i koliko potrebno rei * kada je potrebno rei * kojim osobama * koliko dugo govoriti zagovornik je MORALISTIKE RETORIKE

Aristotel (384. - 322.)U obrazovanju korijeni su gorki, a plodovi slatki. deduktivna metoda u retorici i upotreba silogizma (ustaje protiv Platona) kritizira Platonovu vjerojatnost govornitvo treba biti neutralno prema moralu! U djelu Retorika, istie 3 elementa: a) osoba koja govori b) predmet koji se govori c) osoba kojoj se govori

Aristotel (384. - 322.) uvjerljivost govora se postie: a) vrstim karakterom i ugledom b) raspoloenjem u koje dovodi sluatelja c) ljepotom govora Za dobar govor vano je: * uvjerljivi i argumentirani dokazi * jezini iskaz dokaza * izbor i red rijei u govoru esto koristi metaforu

Aristotel (384. - 322.) Za dobar zakljuak potrebno je: a) sposobnost pridobivanja naklonosti sluatelja b) sposobnost uveavanja ili umanjivanja vanosti teme o kojoj se govori c) sposobnost pobuivanja osjeaja sluatelja d) sposobnost rekapituliranja teme Retoriku shvaa kao sposobnost pronalaenja svih moguih sredstava za uvjerenje

Teofrast (370. - 285) pripadnik peripatetike kole smatra se osnivaem botanike Nakon Aristotelove smrti preuzima voenje peripatetike kole Razvio je teoriju o 3 vrste stila govora: niski ili jednostavni stil (priopavanje) srednji stil (upotreba retorikih figura da bi se postigla jasnoa; funkcija mu je ugoditi uzvieni ili visoki stil ( primjena za uzviene teme i u njemu se upotrebljavaju ukrasi da bi snano djelovali na sluatelje i pokrenuli ih)

Demosten (384. - 322.)Govor je nastup, nastup i nastup grki dravnik i govornik poznat po svojim vatrenim govorima protiv Filipa Makedonskog FILIPIKE (3 govora): 1) napada mlitavost Atenjana i upozorava na opasnost od Filipa Makedonskog 2) udara na samog Filipa i na njegove atenske prijatelje 3) predlae svehelenski rat protiv njega

Demosten (384. - 322.) od 60 govora sauvano je 30 temeljita argumentacija esto upotrebljava: retoriko pitanje, metafore, poredbe, anafore i ironiju.