Antropologische reflecties op ziekte en zorg. Sociaal-culturele dimensies chronische pijn

Embed Size (px)

Text of Antropologische reflecties op ziekte en zorg. Sociaal-culturele dimensies chronische pijn

 • Dia 1
 • Antropologische reflecties op ziekte en zorg
 • Dia 2
 • Sociaal-culturele dimensies chronische pijn
 • Dia 3
 • Chronische Pijn Turkse Nederlanders met chronische pijn Culturele factoren Sociaaleconomische factoren Gezondheidsvaardigheden
 • Dia 4
 • Chronische Pijn ?
 • Dia 5
 • Een sensatie op zoek naar een interpretatie? Een symptoom van? Betekenis Identiteit
 • Dia 6
 • Wat is chronische pijn? Een aandoening die volgens sommigen thuishoort in de public health sector ofwel de sociale geneeskunde. Hart en vaatlijden, obesitas, HIV, kanker Preventieve aanpak Bronnen: Blyth, van der Windt, Croft 2010.
 • Dia 7
 • Antropologen over pijn Zborowski People in Pain 1969 Scarry The Body in Pain 1985 Kleinman ea. Pain as a Human Experience An Anthropological Perspective 1992 Driessen Pijn en Cultuur 2002 Sloots ea. Drop out rates 2010
 • Dia 8
 • Turkse Nederlanders met chronische pijn 384.000 Turken meesten met de NL. nationaliteit 51% 1 e generatie 90% van de 1e generatie is laag opgeleid Werkloosheid 11,3% tegenover 4,5% autochtoon (Bron: CBS 2010).
 • Dia 9
 • Onderzoeksvraag Hoe ervaren Turkse Nederlanders hun chronische pijnklachten en hoe communiceren ze deze pijn naar de buitenwereld? Somatiseren, externaliseren, vasthouden aan biomedische diagnose
 • Dia 10
 • Subvragen Zijn er sociaaleconomische factoren (SES) aan te wijzen die een rol spelen in de pijnbeleving en het pijngedrag van Turkse Nederlanders met chronische pijn Zijn er culturele factoren aan te wijzen
 • Dia 11
 • Conclusies Vasthouden biomedische diagnose Somatisatie Externalisatie; externe locus of control, passieve copingstrategien overdreven pijnbeleving en pijngedrag.
 • Dia 12
 • Het John Wayne Model Staring illness in the face and not backing down Cameron Hay : 2010
 • Dia 13
 • Biomedische cultuur Zeynep: tot de jaren `90 waren de ziekenhuizen in Turkije heel slecht. Zeg maar onder de nul zo slecht. Nu zijn ze n van de besten in de hele wereld
 • Dia 14
 • Conclusies Gezondheidssituatie van niet-westerse migranten in Nederland kenmerkt zich door vervlechting van sociaaleconomische en culturele facetten. Bron: Knipscheer & Kleber 2005
 • Dia 15
 • Cultuur
 • Dia 16
 • Conclusies: Sociaaleconomische factoren Opleidingsniveau Taalbeheersing Beroep Inkomen Woonomgeving Psychosociale stressoren Etc.
 • Dia 17
 • Wat kunnen we met deze conclusies? Inzetten op vergroten culturele competenties. Inzetten op vergroten Health Literacy; gezondheidsvaardigheden: de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij gezondheidsgerelateerde beslissingen.
 • Dia 18
 • Geletterdheid Combinatie van de vaardigheden lezen, schrijven, rekenen, spreken en spraakbegrip Contextspecifiek bv. laaggeletterd in een digitale omgeving of in de gezondheidszorg Mensen met lage geletterdheid hebben slechte gezondheidsuitkomsten, consumeren meer en soms onnodige zorg.
 • Dia 19
 • Risicogroepen Een lager opleidingsniveau Ouderen Vrouwen Als eerste taal geen Nederlands Bron: Fransen, Stronks, Essink-Bot 2011.
 • Dia 20
 • Patintenfolder CMP behandelprogramma
 • Dia 21
 • Klinimetrie? In VS ontwikkeld en nu een aantal bijna vertaald door AMC afd. Sociale Geneeskunde. Objectief meetinstrument: bv. Leesvaardigheid REALM-S (1993 Davis). Subjectief meetinstrument: ervaren problemen bij het begrijpen en toepassen van informatie. Staat nog in de kinderschoenen
 • Dia 22
 • Conclusies Werken aan culturele competenties voor onze groep allochtone pijnpatinten. Gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten voor mensen met lagere gezondheidsvaardig- heden zowel autochtoon als allochtoon. - nader onderzoek - samenwerking
 • Dia 23
 • PREPGO
 • Dia 24
 • Vragen/opmerkingen? h.popma@heliomare.nl