Aplikacja „ANALITYK” – wersja Demo OnLine

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aplikacja ANALITYK wersja Demo OnLine. W wersji demo bdzie interesowaa nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzeda wg Odbiorcw, na podstawie tego Raportu zapoznamy si z funkcjonowaniem aplikacji raportujcej Analityk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Aplikacja ANALITYK wersja Demo OnLineW wersji demo bdzie interesowaa nas przede wszystkim kategoria NA (lewe Menu) ->Odbiorca-> Sprzeda wg Odbiorcw, na podstawie tego Raportu zapoznamy si z funkcjonowaniem aplikacji raportujcej AnalitykW tym celu klikamy w Menu po lewej stronie na obrazek oznaczony NA, lista rozwinie si, a my wybieramy podkategori Odbiorca ,a nastpnie Sprzeda wg Odbiorcw

 • Sprzeda wg Odbiorcw

  Po ustawieniu filtrw w grnym panelu, klikamy przycisk Wykonaj by wygenerowa raport. Gotowy Raport pokae nam si w rodkowej czci okna, pod grnym panelem filtrw. Natomiast w tzw. stopce(dolny panel okna), moemy korzysta z dodatkowych funkcjonalnoci, ju po wygenerowaniu raportu. S to m.in. Wydruk, Excel-zapis do formatu .xls, Wykres-wizualizacja danych

 • Omwienie Filtrw Filtr OdbiorcaOmawiany Filtr Odbiorca, pozwala na wybranie konkretnego odbiorcy z listy. W tym celu naley klikn na pasek(obok napisu Odbiorca), rozwinie si lista dostpnych odbiorcw. Jeli chcemy, aby filtr nie zadziaa( tzn bd uwzgldnieni wszyscy odbiorcy) , ustawmy Filtr na pozycji WSZYSTKO

 • Omwienie Filtrw Filtr sortujFiltr sortuj, moemy ustawi na pozycjach, ktre zobaczymy na licie rozwijanej, po klikniciu na pasek filtru( po prawej stronie napisu sortuj) Ustawiamy wybran warto i przechodzimy do nastpnego Filtru

 • Omwienie Filtrw Filtr sposbFiltr sposb okrela sposb sortowania. Odpowiednio : malejco, rosnco

 • Omwienie Filtrw Filtr rokFiltr rok pokazuje nam dostpne lata, ktre moemy wybra. Zaley to od zakresu danych jakimi dysponujemy w Hurtowni Danych. W omawianym DEMO, jest to tylko jeden rok: 2005

 • Omwienie Filtrw Filtr miesicAnalogicznie do filtru rok. Wywietlj si dostpne w Hurtowni Danych miesice.

 • Omwienie Filtrw Filtr SymbolFiltr Symbol okrela symbol/id Odbiorcy. Gdy omawiany wczeniej filtr Odbiorca bdzie ustawiony na pozycji Wszystko, moemy wpisywa w filtr Symbol cyfry, okrelajce symbol odbiorcy. W ten sposb, gdy pamitamy choby pierwsze cyfry symbolu odbiorcy, wyszukiwanie konkretnego odbiorcy po tym polu staje si atwiejsze

 • Omwienie Filtrw Filtr NazwaFiltr Nazwa okrela nazw Odbiorcy. Mona wpisywa kawaki nazw.Filytr dziaa na zasadzie Pole NazwaOdbiorcy zawiera tresc filtru.Istotnym znakiem, ktry moemy wykorzysta w tego typu filtrach jest znak procentu %. Oznacza on dowolny cig znakw. Przykad filtru: przedsibiorstwo%handlowe. Wywietli wszystkie nazwy, ktre zaczynaj si na sowie przedsibiorstwo , kocz na sowie handlowe. Pomidzy tymi sowami, mog wystpowa dowolne znaki. Czyli np. nazwa przedsibiorstwo usugowo- handlowe zostanie odnaleziona.

 • Omwienie Filtrw Filtr MiastoFiltr Miasto okrela miasto Odbiorcy. Mona wpisywa niepene cigi znakw definiujce miasto: np. gd co oznacza, e filr uwzgldni wszystkie Odbiorcw pochodzcych z miast, ktrych nazwy zaczynaj si od liter gd

 • Omwienie Filtrw Filtr HandlowiecFiltr Handlowiec okrela przedstawiciela handlowego, ktrym z reguy przypisani s konkretne grupy odbiorcw. W ten sposb, moemy uzyska raport uwzgldniajcy tylko odbiorcw konkretnego Handlowca. Filtr domylnie nie jest ustawiony (jest ustawiony na pustej pozycji. Znaczy to, e filtr jest neutralny.

 • Omwienie Filtrw Filtr GrupaFiltr Grupa, okrela grup asortymentow. W ten sposb atwo, moemy wygenerowa raport pokazujcy obroty odbiorcw, ale tylko z wybranej grupy towarowej.

 • Omwienie Filtrw Filtr WalutaFiltr Waluta okrela walute, w ktrej przeprowadzane s transakcje z odbiorcami. Filtr ustawiony na wszystko jest najbezpiecznieszy, poniewa sprowadza wszystkie wartoci do PLN. Jest najbardziej miarodajny.

 • Omwienie Filtrw Filtr FakturyFiltr Faktury, okrela, ktre faktury sprzeday bd brane pod uwag. Czy bd to wszystkie faktury czy np. tylko zatwierdzone.

 • Omwienie Filtrw Filtr OddziaFiltr Oddzia, okrela oddzia firmy, ktry bdzie poddany analizie.

 • Wygenerowanie Raportu przycisk WYKONAJPrzycisk Wykonaj (po prawej stronie), spowoduje wygenerowaniu Raportu na podst. Wczeniej ustawionych filtrw.Jeli tak jak na poniszym przykadzie, wywietli nam si pusta tabelka, naley przyjrze si Filtrom, ewentualnie poprawi je, nastpnie ponownie kliknc Wykonaj. Prosz zauway, e raz ustawione filtry pozostaj na sowich pozycjach, wic wystarczy ewentualna modyfikacja i ponowne uycie Wykonaj, a raport bdzie ju odwieony.I tak poniej naley poprawi pierwszy filtr Odbiorca, ustawi go na pozycje Wszystko. Dlaczego?..Poniewa akurat w wybranym okresie 01/2005 nie byo obrotw z odbiorc M&H Transport

 • Wykonaj poprawiony filtr OdbiorcaPoprawiamy filtr Odbiorca, ustawiamy go na pozycj WSZYSTKO, nastpnie klikamy przycisk Wykonaj. Tym razem uzyskujemy dane.

 • Omwienie Filtrw Filtr data1,data2Filtr data1, data2, pozwala nam na zawenie okresu w obrbie wybranego miesica. Aby filtr ten by aktywny, naley zaznaczy checkbboxa (kwadracik) uwzgldniaj, nastpnie klikn Wykonaj-UwzgldniajZakresDat

 • Omwienie Panelu dolnego Stopka Ju po wygenerowaniu odpowiedniego raportu moemy skorzysta z dodatkowych funkcjonalnoci. -Wydruk formatka gotowa do wydruku(nastpnie warto skorzyta z opcji przegldarki Plik->podgld wydruku by dopasowa skal i okreli np. ukad strony-Excel zapis do formatu excela-Wykres wizualizacja /4 typy wykresu: supkowy1,supkowy2,liniowy,koowy

 • Raport Ukrywanie KolumnW celu ukrycia kolumn, zaznaczamy (w poniej pokazany sposb) wybrane kolumny, nastpnie klikamy przycisk ukryj.Oto rezultat: ukryte kolumny: Info,Nazwa,KwsAby powrci do stanu pierwotnego, kliknijmy ponownie Ukryj

 • Drill down czyli Drenie informacjiJeli w kolumnach wartoci podkrelone s niebiesk lini (stanowi link), stanowi to dla nas informacj, e mona zgbi raport klikajc na interesujce nas pole.I tak w tym przypadku klikniemy na link Towary, co pozwoli zobaczy nam jakie Towary sprzedalimy wybranemu Odbiorcy.Oto rezultat:

 • Drill Down FakturyOto rezultat:

 • Zapraszamy do dalszej owocnej Samodzielnej pracy z aplikacj ANALITYK.www.sysinfor.planalityk@sysinfor.pl