1
Fakulta: Strojní katedra mechaniky Obor: Aplikovaná mechanika Student: Jiří HANÁK Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej FRANTIŠEK Bakalářská práce se zabývá rozměrovým návrhem a výpočtem nosného ramene zábavního zařízení. Teoretická část popisuje princip gyroskopických momentů, který vzniká v důsledku dvou současných rotací kolem různoběžných os. Cílem práce je navrhnout základní rozměry atrakce s uvážením přepravitelnosti, hmotnosti a v neposlední řadě taky smontovatelnosti. Samotný výpočet byl proveden pomocí metody konečných prvků, kdy z výsledků analýzy přechodových dějů byl optimalizován průřez jednotlivých profilů, aby byl splněn jak deformační, tak napěťový požadavek. Skutečné zařízení Model zařízení Průběh maximálního napětí v celé konstrukci Deformace nosných ramen ve zvětšeném měřítku Maximální napětí v části příhradové konstrukce Vlastní tvar, část příhradové konstrukce se otáčí Vlastní tvar, krut příhradových konstrukcí Schéma složeného zařízení bez nosných ramen Schéma rozloženého zařízení bez nosných ramen

Aplikovaná mechanika Student: Jiří HANÁK Vedoucí bakalářské práce

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aplikovaná mechanika Student: Jiří HANÁK Vedoucí bakalářské práce

Fakulta: Strojní katedra mechaniky

Obor: Aplikovaná mechanika Student: Jiří HANÁK

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej FRANTIŠEK

Bakalářská práce se zabývá rozměrovým návrhem a výpočtem nosného ramene zábavního zařízení. Teoretická část

popisuje princip gyroskopických momentů, který vzniká v důsledku dvou současných rotací kolem různoběžných os. Cílem práce

je navrhnout základní rozměry atrakce s uvážením přepravitelnosti, hmotnosti a v neposlední řadě taky smontovatelnosti.

Samotný výpočet byl proveden pomocí metody konečných prvků, kdy z výsledků analýzy přechodových dějů byl optimalizován

průřez jednotlivých profilů, aby byl splněn jak deformační, tak napěťový požadavek.

Skutečné zařízení

Model zařízení

Průběh maximálního napětí v celé konstrukci Deformace nosných ramen ve zvětšeném měřítku Maximální napětí v části příhradové konstrukce

Vlastní tvar, část příhradové konstrukce se otáčí Vlastní tvar, krut příhradových konstrukcí

Schéma složeného zařízení bez nosných ramen Schéma rozloženého zařízení bez nosných ramen