Appartement & Eigenaar 2012-4

 • View
  218

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n deze editie van Appartement & Eigenaar staan we weer stil bij een aantal belangrijke zaken voor u als VvE-voorzitter. En van de zaken waar men als (bestuurs)lid van een VvE mee te maken krijgt, is onderhoud. Bijvoorbeeld het meerjarenonderhoudsplan, is dit verplicht en wat moet er in staan? We hebben het verder ook over het onderhoud van de gevel. Maar ook informeren wij u nader over ongediertebestrijding en parkeervoorzieningen en antislipvloeren. Verder leest u alles over collectieve verwarming. Dan zit u er in de winter hopelijk weer warmpjes bij.

Transcript

 • editie 4, 2012

  LiftenOnderhoud en ef ciency

  Energiebesparing op de agenda

 • /HQQLVPDNHQPHWVSHFLDOLVWHQRSKHWJHELHGYDQKHWDSSDUWHPHQWVUHFKW#

  &HQWXEHVWXXUVOLGYDQHHQ:Y)RIDSSDUWHPHQWVHLJHQDDUHQKHEWXEHKRHIWHDDQMXULGLVFKDGYLHV#:DQ8LOODGYRFDWHQVWDDWXPHWUDDGHQGDDGELM:RRUPHHULQIRUPDWLHNXQWXFRQWDFWRSQHPHQPHWPU/LP/URRQ

  WHOHIRRQZZZYDQWLOOQOLQIR$YDQWLOOQO

 • 1COLOFONUitgeverij Pressofoon bv, Rijksstraatweg 27, Postbus 2093, 1960 GB Heemskerk Telefoon (0251) 207 400 Fax (0251) 207 401 E-mail a.e@pressofoon.nl Internet www.appartementeneigenaar.nl

  Uitgever Pressofoon bv Bladcordinatie Guido van Loon Vormgeving Wendy Smit Trafc Peter Savenije Advertentie-exploitatie Frans van der Werf ISSN 1572-185X Lithograe Pressofoon B.V., Heemskerk Druk Pressofoon & Maurice Drukkerijen B.V., Heemskerk

  Coverfoto DLVS / 44/oorsInzetjes (v.l.n.r.) Patrick Blanc - Total Lift Care - Metaglas

  De volgende uitgave van Appartement & Eigenaar verschijnt in maart 2013.

  VOORWOORD

  10 Liften: liftonderhoud

  18 Ramen en deuren: glasrenovatie

  30 Onderhoud: betonrenovatie

  36 Energie: geld besparen

  En ook: 02 Vragen aan de voorzitter 05 Mail & Reply 09 Productinformatie

  12 Liften 15 Productinformatie 16 Isolatie 21 Nieuws 22 Daken

  26 Gevels 29 Productinformatie 33 Nieuws 38 Woonklimaat

  27

  6

  38

  29

  17

  Bij het samenstellen van dit magazine komen we altijd interessante mensen en feiten tegen, waar u als VvE projt van kunt hebben. Bijvoorbeeld het VvE-bestuur van De Vier Werelden in Spijkenisse. Leuk om te lezen hoe enthousiast men daar bezig is en de VvE ook gebruikt om als buren dichter bij elkaar te komen.

  En dat is zeker in een appartementen-complex belangrijk. Want in zon gebouw hebt u vaak te maken met burengerucht, al dan niet bewust veroorzaakt. Het buurjongetje van drie hoog dat met zijn houten driewieler door het huis etst, de liefhebber van opera die op de zesde etage woont of die fanatieke klusser van de elfde. Bij het ene complex hoor je elkaar meer dan bij het andere. Sommige gebouwen zijn nou eenmaal gehoriger. Maar dikwijls is daar wel wat aan te doen. En vaak is het al voldoende om gewoon een beetje rekening met elkaar te houden.

  Verder leest u hoe u kunt zorgen dat uw lift veilig blijft, leest u hoe u tijdig kunt constateren dat uw dak onder-houd nodig heeft en geven wij tips om eenvoudig zelf energie te besparen. Maar ook onderwerpen als betonrenovatie en glasrenovatie blijven niet onbesproken.

  Wij wensen u veel leesplezier maar bovenal een heel gelukkig 2013!

  Appartement & Eigenaar

 • 2 wwwsappartementeneigenaarsnl

  In deze rubriek geven we het woord aan een voorzitter of bestuurslid van een VvE. Vindt u het leuk om uw werk-

  zaamheden voor de VvE ook onder de aandacht te brengen of denkt u dat andere VvE-bestuurders iets van uw

  werk kunnen leren? Meld u dan bij de redactie van Appartement & Eigenaar: mail naar a.e@pressofoon.nl onder

  vermelding van uw naam en telefoonnummer en een korte omschrijving van uw appartementencomplex.

  De 4 Werelden in Spijkenisse

  In deze editie stellen we tien vragen aan Wim van Egmond, voorzitter van de

  Technische Commissie van de VvE De 4 Werelden in Spijkenisse.

  1. Kunt u het complex beschrijven waarin u woont?Het appartementencomplex ligt direct aan de Oude Maas, een prachtige plek. Aan de Zuidzijde hebben we een activiteitendek met

  tennisbaan, petanquebaan, een plantenkas, speeltoestellen voor de kinderen, barbecues, mooie plantenbakken en vele zitjes. Onder

  het activiteitendek is het parkeerdek waar elke bewoner haar/zijn eigen parkeerplaats heeft. Er zijn 253 appartementen en 7 com-

  mercile ruimten. Woningstichting Maasdelta bezit 100 appartementen en heeft daarmee dus een grote stem in de vergadering.

 • 32. Wat zijn de bijzonderheden van dit complex?Bijzonder is de grote open hal met veel glas en de aankleding

  door de Bewonerscommissie. Verder zijn er vijf liften op drie

  locaties. Echt bijzonder is het verwarmingssysteem, water van

  onze broninstallatie wordt tot op een diepte van 120 meter op

  een temperatuur gebracht van ongeveer 15C. Dit water wordt

  door de broninstallatie naar elk appartement verpompt. Elk

  appartement heeft zijn eigen warmtepomp voor de vloerverwar-

  ming of vloerkoeling en om de boiler van 150 liter naar 60C te

  brengen. Er wordt geen gas naar de appartementen gebracht,

  dus ook het koken moet elektrisch gebeuren.

  3. Hoe loopt de VvE?Naast dat de VvE wel erg veel inspanning vraagt, loop het

  allemaal erg goed. Er is een goed bestuur waar de Technische

  Commissie duidelijke afspraken mee heeft gemaakt over deling

  van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Technische

  Commissie bestaat uit 15 hardwerkende bewoners, die geheel

  belangeloos veel werk verzetten. Er worden dagelijks vele uren

  werk door de commissieleden verricht. Soms is dat niet alleen

  gedurende de dag maar ook op andere tijden, tot zelfs in de

  nachtelijke uren om mensen uit een lift te bevrijden. Daarnaast

  heeft de VvE nog meer commissies zoals een Activiteiten Com-

  missie, Bewoners Commissie, Groen Commissie en een klank-

  bordgroep. Eigenlijk is het teveel om allemaal te omschrijven;

  in elk geval is het iets om trots op te zijn.

  4. Hoeveel uur besteedt u gemid-deld aan uw taak?Dat is een gevoelig punt, want eigenlijk maken

  we het veel te gek. Het is veelal een normale

  werkweek met soms nog wat overuren dat in

  dit werk gaat zitten. Voor een groot deel wordt

  dit veroorzaakt op de moeizame oplevering, zon drie jaar geleden.

  Hierover moeten we nog steeds veel strijd voeren. Maar naast

  deze opleverperikelen blijft het intensief werk omdat het technisch

  beheer niet is uitbesteed maar in eigen beheer wordt gehouden.

  5. Hebt u nog andere activiteiten naast uw functie in het bestuur?Naast het werk voor de Technische Commissie ben ik ook vrijwilliger

  in een gevangenis. Ook besteed ik veel tijd aan het lmen en lmbe-

  werking op de computer. Zo maak ik mijn eigen natuurlmpjes.

  6. Wat zijn de taken van uw VvE-bestuur?Dit is eigenlijk een vraag voor de voorzitter van het bestuur, in elk

  geval al datgene wat in de wet is geregeld. Ons bestuur is nog maar

  kort geleden aangetreden en heeft voorlopig de handen vol om zich

  een beeld te vormen van alles wat op hen af komt. Momenteel is het

  de voorbereiding van een Algemene Ledenvergadering.

  7. Hoe hebt u het vak van VvE-bestuurder geleerd?Het is eigenlijk een voortzetting van mijn werk, waar ik leiding mocht

  geven aan een elektrotechnische afdeling. Ook het vele werk in de

  ondernemingsraad heeft mij hier zeker bij geholpen.

  8. Welke opdrachten verstrekt de VvE?De opdrachten bestaan uit het afsluiten van onderhoudscontracten

  en aanbesteding van reparatie of vervangingswerkzaamheden. Bij

  de vele opleveringsperikelen worden ook met regelmaat deskundigen

  ingehuurd.

  9. Hebt u contact met andere VvEs?We hebben contacten gelegd met onze buren, het volgende apparte-

  mentencomplex langs de Oude Maas, Rokade genaamd. Een derde is

  nog in aanbouw, ook daar zullen we mee in gesprek gaan.

  10. Wat zijn uw tips aan andere VvE-besturen?Van groot belang is de communicatie, blijf midden tussen de mensen

  staan. Vertel hen welke plannen je hebt, wat je gedaan hebt en wat

  de resultaten zijn. Sta open voor alle bewoners, voor hun wensen en

  ideen. De Technische Commissie stuurt met regelmaat per e-mail

  technische informatiebulletins uit, voor hen die geen e-mail heb-

  ben wordt dit op de publicatieborden geplaatst. Hiermee geven wij

  informatie over alle bijzonderheden van het gebouw en de installaties

  daarin. Als wij bijvoorbeeld constateren dat batterijen in rookmelders

  of thermostaten slechter worden of gaan lekken, dan bevelen wij aan

  om deze te vervangen en bieden ook hulp aan mensen voor wie dit

  een probleem is. Deze vorm van communicatie wordt door de bewo-

  ners erg op prijs gesteld.

  tien vragen aan de voorzitter

 • 4 wwwsappartementeneigenaarsnl

  In de Dijkzone in Spijkenisse is in 2009 De Vier Werelden gerealiseerd. Ont-moetingsplekken zijn belangrijke elementen in het ontwerp; het complex heeft een vrijetijdsdek met o.a. een barbecueplaats, kassen, een petanque- en een tennisbaan. Een uniek ontwerp als dit verdient ook de juiste uitstraling.

  Met de uitstraling van het complex zit het wel goed. Vanuit de nieuwbouw was het dek echter niet voorzien van een afwerking, waardoor ernstige lekkagepro-blemen ontstonden met de nodige schade aan de autos in de ondergelegen parkeergelegenheid. Er moest dus een oplossing komen, waarbij de uitstraling behouden bleef maar de lekkage-problemen werden opgelost. Doordat de onder-grond scheurgevoelig is en het dek volledig in de zon ligt, was het niet makkelijk om een product te vinden dat aan alle eisen voldoet.Het Tri ex BTS-P systeem voldoet wel aan al deze eisen. Om een egale afwerking te verkrijgen is het systeem voorzien van een extra laag Tri ex Cryl RS 233. Ter plaatse van de tennisbaan is het systeem opgeleverd met een bezande afwerking om hierop verder te kunnen werken met het Poritop Soft systeem voor sportveldafwerking.

  Project: Wandeldek De Vier WereldenPlaats: SpijkenisseSysteem: Tri ex BTS-POpdrachtgever: Dura Vermeer Bouw RotterdamArchitect: Mei Architecten en StedenbouwersAannemer: Dura Vermeer Bouw RotterdamAdviseur: Zwapex Afdichtingstechnieken b.v. Applicateur: Meekelenkamp Kunststof TechniekOpgelever