ARHEOLOGIA ECLEZIASTIC¤â€ MEDIEVAL¤â€ £N BAZINUL 4 Cuvinte cheie: Transilvania, colonizarea s¤’seasc¤’,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ARHEOLOGIA ECLEZIASTIC¤â€ MEDIEVAL¤â€ £N BAZINUL 4 Cuvinte...

 • UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

  FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

  ARHEOLOGIA ECLEZIASTICĂ MEDIEVALĂ ÎN

  BAZINUL HÂRTIBACIULUI (SECOLELE XIII-XIV)

  Rezumat al tezei de doctorat

  Coordonator științific:

  Prof. univ. dr. Zeno Karl PINTER

  Doctorand:

  Ioan-Cosmin IGNAT

  SIBIU, 2013

 • 2

  CUPRINS

  Abstract…3

  Introducere…5

  I. Metodologie și terminologie…7

  I.1. Metodologie…7

  I.2. Terminologie…8

  I.2.1. Arhitectura romanică…8

  I.2.2. Arhitectura gotică…13

  I.2.3. Necropolă și cimitir…17

  I.3. Delimitări cronologice…18

  I.4. Delimitări geografice…20

  II. Izvoare. Istoricul cercetărilor…25

  II.1. Izvoare…25

  II.2. Istoricul cercetărilor…26

  III. Contextul istoric și politic…37

  III.1. Contextul politic în Europa Centrală…38

  III.1.1. Europa, biserica şi comunitatea…42

  III.1.2. Premise ale mișcărilor de populație în secolele XII-XIII…44

  III.2. Colonizarea germană în sudul Transilvaniei…46

  III.2.1.Așezarea coloniștilor germani în bazinul Hârtibaciului…60

  III.2.2. Organizarea politico-religioasă a coloniştilor…62

  III.2.3. Rolul greavilor…67

  III.2.4. Viața economică…70

  III.3. Elemente de demografie…73

  III.3.1. Situația în Europa…74

  III.3.2. Situația din Transilvania…76

  III.3.3. Însemnătatea năvălirii tătare de la 1241…91

 • 3

  IV. Arhitectură ecleziastică medievală romanică în bazinul Hârtibaciului…96

  IV.1. Biserică și constructori…96

  IV.2. Referiri cu privire la hramul bisericilor…99

  IV.3. Planimetria bisericilor…102

  IV.4. Dimensiuni şi volumetrie…106

  IV.5. Elemente arhitectonice romanice cu funcție decorativă…112

  IV.5.1. Influența șantierului cistercian de la Cârța asupra construcțiilor din bazinul

  Hârtibaciului…114

  IV.5.2. Decorația bisericilor din bazinul Hârtibaciului…122

  V. Arheologia ecleziastică medievală în bazinul Hârtibaciului…125

  V.1. Cercetări arheologice la monumentele ecleziastice din bazinul Hârtibaciului…125

  V.2. Cimitire aparținând bisericilor…132

  V.2.1. Legătura între localitate și biserică…133

  V.2.2. Spațiul funerar…134

  V.2.3. Curtea bisericii…134

  VI. Repertoriul bisericilor din bazinul Hârtibaciului…138

  Concluzii…163

  Scurt glosar de termeni…166

  Abrevieri bibliografice…178

  Bibliografie…179

  Planșe…187

  Hărți…187

  Fotografii…189

  Elemente decorative…207

  Planuri…210

  Schițe…219

  „Cercetări realizate în cadrul proiectului POSDRU/ CPP107/DMI1.5/S/76851 cofinanţat din

  Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

  Umane 2007-2013”

 • 4

  Cuvinte cheie: Transilvania, colonizarea săsească, stil romanic, stil gotic, biserici

  fortificate, cistercieni, demografie, planimetria și volumetria bisericilor.

  Colonizarea germană în sudul Transilvaniei a însemnat, începând cu secolul al XII-

  lea un imbold imens dat acestei zone din punct de vedere economic și religios, în special.

  Am ales să vorbesc despre situația particulară a bazinului Hârtibaciului întrucât această

  zonă a reprezentat un spațiu unde s-au așezat primii coloniști și unde s-au construit primele

  bazilici romanice, multe dintre ele rămânând, din punct de vedere planimetric și

  arhitectural, neschimbate. Bineînțeles că moda vremurilor trecute au impus modificări ori

  adăugiri la aceste monumente însă, cele mai multe păstrează farmecul timpurilor și

  stilurilor în care au fost construite.

  Regiunea Hârtibaciului, traversată de râul care poartă același nume, a fost una

  izolată, fapt care poate fi constatat și în zilele noastre. Aceasta, în ciuda faptului că se află

  în vecinătatea unui oraș important, Sibiu. Cu o economie axată preponderent pe producția

  agrară, localitățile din această zonă au reușit, surprinzător, să se înfrumusețeze cu

  monumente de arhitectură splendide și, chiar mai mult, atunci când situația a necesitat, să

  le fortifice cu ziduri puternice care să apere membrii comunităților.

  Lucrarea de față și-a propus să adune la un loc informațiile referitoare la bisericile

  sașilor din bazinul Hârtibaciului și să aducă contribuții noi la cunoașterea istoriei acestora.

  Există într-adevăr multe referiri, în special în istoriografia germană, la aceste monumente,

  însă majoritatea abordează fenomenul bisericilor fortificate din sudul Transilvaniei per

  ansamblu, fără a analiza strict această zonă.

  Apoi, unul din țelurile mele a fost să arăt lacunele cercetării arheologice din

  Transilvania, ai căror reprezentanți s-au ocupat prea puțin de aceste monumente. Îmi

  exprim pe acestă cale convingerea că o atentă studiere din punct de vedere arheologic a

  acestora coroborată cu analize stilistice și arhitecturale ar compensa, întrucâtva, lipsa

  referirilor documentare pentru perioada de început a colonizării germane în acestă zonă,

  dar, mai ales, ar aduce informații foarte valoroase despre faza inițială de construcție a

  bisericilor.

  Partea cea mai importantă a lucrării aduce în discuție aspecte legate de biserică și

  constructori precum și de legătura dintre hramul bisericilor și orientarea acestora. Nu

 • 5

  lipsesc nici informații legate de dimensiuni și volumetrie, foarte importante în stabilirea

  unor date aproximative cu privire la numărul membrilor comunităților care au folosit

  bisericile.

  Am încercat să adun, de asemenea, toate datele referitoare la cercetările arheologice

  desfășurate în această zonă. Deși puține, acestea ajută la conturarea unei imagini care

  reflectă stadiul inițial al costrucției monumentelor dar și modificările suferite ulterior de

  acestea ca urmare a necesităților apărute din diverse motive: creșterea demografică ori

  luptele pentru apărarea comunităților. Bisericile s-au bucurat de atenția istoricilor care au

  facut cercetări minuțioase în zonă, însă, de cele mai multe ori investigațiile arheologice au

  lipsit. Unul dintre obiectivele acestei lucrări este chiar tragerea unui semnal de alarmă cu

  privire la acest aspect. Cercetările arheologice sunt, în viziunea mea, extrem de importante

  pentru că pot scoate la lumină rămășițe palpabile ale unor etape de construcție diferite de

  monumentele pe care noi le vedem astăzi. Multe dintre analizele istoricilor simpli ori ale

  istoricilor de artă se bazează, lăsând la o parte partea documentară (extrem de sărăcăcioasă

  pentru faza de început a construirii bisericilor), pe analogii care, cred, nu prezintă

  întotdeauna o garanție indubitabilă pentru o cercetare care se dorește exactă.

  Dar viitoarea, sper, cercetare arheologică trebuie să pornească de la niște analize

  minuțioase privitoare la amplasamentul geografic, istoria comunității, stil arhitectonic,

  măsurători preliminare etc. Cred că această lucrare poate să ofere o parte din informațiile

  necesare demarării unei cercetări de natură arheologică. Aceste cercetări se impun cu

  prisosință mai ales că în ultima perioadă, din fericire, mai multe monumente beneficiază de

  lucrări de renovare. Am constatat că, spre deosebire de anii trecuți, unele biserici au

  acoperișuri noi, altele sunt în plin proces de restaurare, iar altele își așteaptă rândul. Acest

  proces poate fi completat de munca arheologilor care, cu siguranță, ar rescrie istoria

  acestor monumente.

  Pentru elaborarea acestei teze de doctorat a fost necesară o intensă muncă de teren,

  materializată prin vizite la bisericile avute în atenție dar și consultarea unor documente și

  lucrări de specialitate. Vizitele au depășit, cum îmi place să cred, elementul specific unui

  turist și au constat în măsurători ale unor monumente, fotografii de ansamblu și de detaliu

  precum și o observare atentă a elementelor constitutive care ar fi putut proveni din etape

  mai vechi de construcție. De asemenea, am avut în vedere analiza terenului înconjurător

  bisericii și, în special, a cimitirului aferent, unde a fost cazul.

 • 6

  Lucrarea conține, de asemenea, și un mic repertoriu al tuturor localităților din bazinul

  Hârtibaciului. Stabilirea „granițelor” acestui teritoriu a provocat, adesea, dispute

  istoriografice. Am încercat să țin cont de argumentele evocate de fiecare dintre părți în

  conturarea propriei opinii. Detaliile legate de acest aspect pot fi consultate în teză. Totuși

  amintesc că nu am considerat oportună, spre exemplu, includerea localității Șelimbăr în

  arealul adus în discuție.

  Complexitatea lucrării poate să fi generat, în mod inevitabil, și unele lipsuri pe care