40
ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY JULI-NOVEMBER 2019

ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

ARRANGEMENTSKALENDER

NATIONALPARK THYJULI-NOVEMBER 2019

Page 2: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

ARRANGEMENTSBESKRIVELSER1. juli kl. 11.00

1AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN

Tag med på sælsafari i båd og oplev den unikke natur ved udmundingen af Limfjor-den. Vores erfarne guide sejler gennem labyrinten af sejlrender mellem sandban-kerne og tager dig tæt på sælerne. På turen ser vi ofte to arter af sæler, og der er gode chancer for, at man møder Danmarks største rovdyr – den store gråsæl. Han-nen kan veje helt op til 300 kg. – det er ham, der hersker herude, og han frygter intet. Heller ikke de besøgende i båden. Sæler er nysgerrige og svømmer ofte ud til båden, for at se hvem det er, der kigger på dem. Guiden fortæller om sælerne, Na-tionalpark Thy og det rige dyreliv i Limfjorden. Varighed: Ca. 1 time. Vand og/eller vindtæt tøj anbefales. Husk det er køligere ude på vandet, end det er på land. Der kan ikke medbringes hunde på denne tur. Vi har redningsveste til børn fra 2 år og op, men kan desværre ikke sejle med børn yngre end 2 år. Pris: 195 kr. pr. person uanset alder incl. lån af redningsvest. Tilmelding: Nødvendig på www.Thysafari.dk Sted: Aggervej 35, 7770 Vestervig - lige ved siden af færgelejet. Vigtigt: Mødetid ved båden 15 min. før afgang. Arr.: JyllandsAkvariet

1. juli kl. 22.002

STRANDINGSTURStrandvandring med fortællinger om strandinger og redningsfolk ved Eva Nielsen og Jytte Nielsen. Vi hører om det at gå strandvagt i gamle dage og om nogle af de store strandinger langs Thykysten. Men der bliver også tid til at høre om frygten for havet og det at miste slægtninge på havet. Endelig skal vi ikke glemme rednings-mændenes heroiske indsatser. Pris: Gratis: Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads. Arr.: Museum Thy.

2. juli kl. 09.453

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYGuidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Hver tirsdag i skolernes som-merferie har du mulighed for at tage på en guidet bustur i den nordlige del af Nationalpark Thy. Turen starter fra Thisted Station kl. 9:45. Herfra kører vi til Isbjerg, Tved Kirke, Hanstholm Fyr, Pynten, Batteri 1, Thagaards plantage, Vorupør Lan-dingsplads, Faddersbøl Mølle, Tvorup Kirkeruin, Klitmøller, Søholt, Vilsbøl og Nebel. Vi kører herefter tilbage til Thisted Station, hvor turen ender ca kl. 16:30. Der vil være mulighed for at købe frokost i Vorupør. Madpakke må gerne medbringes.

Familievenlige

Informationen in deutsch

Information in english

Mest motion/bevægelse

Cykleture

2

Page 3: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

ARRANGEMENTSBESKRIVELSERPris: 198 kr. Tilmelding: Anbefales på Thy Turistforening på 9792 1900. Sted: Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Arr.: Thy Turistforening i samarbejde med Thisted Kommune.

2. juli kl. 10.304

KLITMØLLER - KYSTENS PERLEVandring og fortælling med lokale turleder rundt om landingspladsen med hoved-vægt på fiskeriets historie. Undervejs gøres der ophold ved Bellis, Hummerhuset og Spilhuset, og der sluttes af i Pakhuset Vester-Export, hvor der er etableret en udstilling om skudefart og fiskeri. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Niels Juel, Ørhagevej 150, Klitmøller, 7700 Thisted. Arr.: Klitmøller Lystfisker Forening.

2. juli kl. 11.00 5

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETUnder 2. Verdenskrig blev Hanstholm den stærkeste tyske fæstning i Danmark. Det store batteri, som nu udgør en del af Bunkermuseum Hanstholm, var det cen-trale element i fæstningen. På en tur rundt i terrænet omkring museumsbunkeren fortælles historien om fæstningen, dens bunkere og dens mennesker. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Ved den store kanon foran Bunkermuseum Hanstholm, Molevej 23, 7730 Hanstholm. Arr.: Museum Thy.

2. juli kl. 11.006

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

2. juli kl. 12.007

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Børneaktivitet: Naturværksted. Der laves dyr og mærkelige figurer af naturmate-riale – og det er kun fantasien, der sætter grænser for opfindsomheden. Tag mor, far eller bedsteforældre med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Pris: Entré plus 10 kr. for materialer. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.

FIND FLERE OPLEVELSER PÅ THY360.DK

Websiden er din online guide til oplevelser og arrangementer i Thy.

Find din næste oplevelse på www.thy360.dk

Alle arrangementer i denne kalender er hentet fra thy360.dk

Se flere aktiviteter på:

3

Page 4: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

2. juli kl. 19.308

DET GAMLE AGGER En historisk guidet spadseretur gennem Agger. Aggers historie fortælles under tu-ren, som varer ca. 2 timer. Under turen besøges kirken, mindestenen, Fiskerhuset, signalmasten, en privat bunker og udstillingen i De sorte Huse. Arrangører og gui-der / Planung und Führung: Gitte Jensen, Grete Johansen og / und Evelyn Israel Start: Agger Kirke kl. 19:30 Slut / Ende: De sorte Huse ca. kl. 21:00. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Agger Kirke, Rævlingevej 2, 7770 Vestervig. Arr.: Frivil-lige nationalparkværter.

2. juli kl. 09.00 og 13.309

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! During this entire summer, from the 11th of June to the 30th of September, Jacob Berghoef will organize fine art photography workshops in the Agger Tange nature reserve and on the North Sea beach near the coastal town of Agger. On two days a week, Tuesdays and Thursdays, we go out for a walk in the nature reserve and at the beach to practice the basic principles of abstract and impressionist photo-graphy, in a small group of 4-8 persons. The workshop starts with half an hour of introduction into the technique in the Sømrummet of the shop Design Agger. After the walk of about 2.5 hours we will end where we have started, to evaluate what you have learned and done and to answer your questions while enjoying a cup of coffee, tea or a soda. On Thursday afternoons, if there are enough applications, a follow-up workshop will be given for those who want to go deeper into the techniques they have learned in the basic workshop. The workshops will be given in English. More info and registration on the website. Price: DKK 400 / 53,50 Euro per participant when payed in advance (bank, PayPal, Mobile Pay). DKK 450 / 60 Euro per participant when payed cash at the start of the workshop. Registration: https://jacobberghoef.art/workshops2019/. Location: Vesterhavsvej 6, 7770 Ve-stervig. Organizer: Jacob Berghoef FineArtPhotography.

3. juli kl. 10.0010

KYSTBATTERIET I LYNGBYVandretur fra Redningsstationen i Lyngby til batteriet på kysten. Ad stranden sydpå til den tidligere landingsplads. Herfra tilbage til Redningsstationen. Turen giver mo-derat/passende vandremotion og handler glimtvis om både fortid, nutid og fremtid i det område, vi bevæger os igennem. Efter en kort fortælling om fiskerlejet Lyngby går vi nordpå ad Astavej til Batteriet ude på kysten. Vi besigtiger og hører fortæl-ling om det store Batteri-område, som blev etableret af den tyske besættelses-magt under 2. Verdenskrig. Herfra sydpå ad stranden til den tidligere landingsplads (Redningsposition D 100) og østpå ad asfaltvejen tilbage til Lyngby. Vi afrunder turen ved Redningsstationen, med evt. afsluttende kommentarer og spiser den medbragte frokost, ude eller inde afhængigt af vejret. Samlet distance: Ca. 6 km. Varighed: 2½-3 timer. Godt vandrefodtøj samt en drikkeflaske e.l. til eget brug anbefales, samt evt. madpakke til frokost. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Redningshuset i Lyngby, Lyngbyvej, 7755 Bedsted. Arr.: Hanne og Niels Refslund, Frivillige nationalparkværter.

3. juli kl. 10.0011

NATIONALPARK THY - SYDOplev den sydlige del af Nationalparken: Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Lod-bjerg Fyr og Klithede, og slut af ved Vestervig Kirke. Turen starter med en præsen-tation af Nationalpark Thy i ord og billeder - en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra førerbilen via jeres bilradio fortælle om det I skal lægge mærke til un-dervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere

4

Page 5: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

VILDMARKSDAGENDanmarks nye grønne familieattraktionPå seks onsdage i sommerferien kan du og din familie opleve i

vildmarken i Thy, hvor vi sætter grej, mandskab, viden og craftmanship i spil mellem to af Danmarks reneste søer; Nors Sø og Vandet Sø.

Vi stiller op, I kommer og deltager i enten slowmotion, glideflugt eller heftig action, og vi piller det hele ned igen, når dagen er omme.

Vi kalder det for VILDMARKSDAGEN og den er fyldt med oplevelser. Der er noget for alle, voksne, børn, kvinder, mænd,

piger, drenge og ikke mindst bedsteforældre.

Efterlader ikke sporLad os i øvrigt lige bemærke, at eventen er lavet med allerstørste

bæredygtighed i pagt med naturen. Når dagen er forbi, kan ingen se, at vi alle har været der. Vi skaber en bæredygtig attraktion, der er et alternativ til det du ellers kender som en forlystelsespark. Vi gør det

nemt for børnefamilier at opleve og forstå nationalparken.

Vildmarksdagen er bygget op om de seks oplevelsesuniverser: BUSHCRAFT, WILDFOOD, WOODFIT,

WATERFUN, WILDLIFE og MINDCRAFT

Vildmarksdagen afvikles ved Nors Sø og er åben kl. 11-17 den 3. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli, 31. juli og 7. august

Læs mere og køb billetter på Vildmarksdagen.dk

Børn (3-13 år): 95 kr. Voksne: 150 kr.

5

Page 6: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

og længere traveture i naturen, også på steder, hvor der ikke er faste stier. Der er tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere en kop kaffe. Husk madkurv! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,-. Tilmelding: Senest 2 dage før på tlf. 4024 0133 eller mail: [email protected]. Oplys deltagerantal og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 / Min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

3. juli kl. 11.0012

VILDMARKSDAGEN Danmarks nye grønne familieattraktion – et naturligt rum for sjove oplevelser i vildmarken. På seks onsdage i sommerferien kan du og din familie nu opleve i vildmarken i Thy, hvor vi sætter grej, mandskab, viden og craftmanship i spil mel-lem to af Danmarks reneste søer; Nors Sø og Vandet Sø. Vi stiller op, I kommer og deltager i enten slowmotion, glideflugt eller heftig action og vi piller det hele ned igen, når dagen er omme. Vi kalder det for VILDMARKSDAGEN og den er fyldt med oplevelser. Der er noget for alle, voksne, børn, kvinder, mænd, piger, drenge og ikke mindst bedsteforældre. EFTERLADER IKKE SPOR Lad os i øvrigt lige bemærke, at hele denne event er lavet med allerstørste bæredygtighed i pagt med naturen. Når dagen er forbi, kan ingen se, at vi alle har været der. Vi vil gøre det nemt for børnefamilier at opleve og forstå nationalparken. Vi vil skabe en attraktion der er et alternativ til det du ellers kender som en forlystelsespark. Pladsen åbner kl 10.30. Der er mulighed for at tilkøbe mad og overnatning på www.vildmarksdagen.dk. Pris: 95 kr. for børn op til 13 år og 150 kr. for voksne fra 14 år. Tilmelding: Ikke nødvendig, men anbefales på www.vildmarksdagen.dk Sted: Nors Sø, Agerholm-vej 17, 7700 Thisted. Arr.: Foreningen for Vildmarksoplevelser.

3.juli kl. 11.00-16.0013

LODBJERG FYR – FORMIDLING Frivillige fyrværter i Nationalpark Thy tager imod gæster ved Lodbjerg Fyr og for-tæller om fyrets historie og nationalparkens plante- og dyreliv fra kl. 11:00-16:00. Der er to guidede ture dagligt, en kl. 11:30 og en kl. 14:00. Turene har fokus på livet på fyret i forskellige perioder, klithedens sjældne planter eller andet omkring fyrets historie og områdets natur. Turene er gratis og kræver ikke tilmelding. Du møder fyrværterne i gården eller kaffestuen. Fyrværterne er ved fyret hver lørdag og søndag til og med oktober, i skolernes sommerferie også onsdag og torsdag og hver dag i skolernes efterårsferie. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr. Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Frivillige fyrværter i Nationalpark Thy.

3. juli kl. 11.0014

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

3. juli kl. 14.0015

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADSLokal guide fortæller om folk og fisk på Stenbjerg Landingsplads. Der fortælles om kystfiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Der låses op til de gamle redskabshuse på landingspladsen. Efter den guidede tur bydes der på smagsprøver af tørrede og røgede fisk. Turen begynder kl. 14 og varer max. 2 timer. Turen bliver på følgende datoer også guidet på tysk: 08.07, 17.07, 24.07, 31.07 og 07.08. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, 7752 Snedsted. Arr.: Frivillige nationalparkværter.

6

Page 7: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

3. juli kl. 19.0016

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRMødested for kunst, natur og menneske. Kom og oplev den unikke stemning i det smukke gamle bygningskompleks, og få en fortælling om fyrets og omgivelsernes historie. Efter rundvisningen, er I velkomne til at blive siddende i Fyrhaven og vente på oplevelsen, når fyrets lys tænder. Tag kaffe og et tæppe med. Pris: 50 kr. in-klusive adgang til fyrtårnet. Unge under 18 år er gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Hanstholm Fyr, Tårnvej 7, 7730 Hanstholm. Arr.: Støtteforeningen for Hanstholm Fyr og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm.

4. juli kl. 09.4517

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYGuidet bustur i den sydlige del af Nationalpark Thy. Turen starter fra Thisted Station kl. 9:45. Herfra kører vi til Heltborg Museum, Doverodde Købmandsgård, Oldtids-højene (Ydby Hede), Hurup Station, Vestervig Kirke, Svanholmhus, De Sorte Huse (Agger), Aggerhytten, Lodbjerg Fyr, Lodbjerg Kirke, Stenbjerg Landingsplads, Vo-rupør Gl. Kirkegård. Herefter kører bussen tilbage til Thisted Station, hvor turen slutter ca. kl. 16:30. Der vil være mulighed for at købe og spise frokost i Agger. Madpakke må gerne medbringes. Pris: 198 kr. Tilmelding: Anbefales på Thy Tu-ristforening på 9792 1900. Sted: Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Arr.: Thy Turistforening i samarbejde med Thisted Kommune.

4. juli kl. 09.00 og 13.3018

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

4. juli kl. 11.00-16.0019

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

4. juli kl. 11.0020

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

4. juli kl. 12.0021

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERI Åbent værksted på Vorupør Museum. På museets værksted kan man prøve at byg-ge en båd og samtidig høre om bådebyggeriet i gamle dage, samt høre og se den gamle rundsav i aktion. Far og mor – måske bedsteforældre – må gerne komme med. I kan selvfølgelig også se udstillingen, mens I er på besøg. Pris: Entré plus 10 kr. for materialer. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.

5. juli22

AGGER ATHLON Agger Athlon er tre dages sportevent for sportsglade familier og andre – uanset niveau. Du kan dyrke det, du elsker allermest og udfordre dig selv på nye oplevel-ser. Du vælger selv hvilke. Vi stiller op med de dygtigste instruktører inden for hver sportsgren, så er du ny, får du den bedste introduktion, og er du garvet, kan du lære nye tricks. Du kan dyste i surf, svømning, SUP-surf, løb, triathlon, duathlon, landevejscykling, havkajak, MTB og meget mere. Har du ikke udstyret, kan du låne af os. Det hele foregår i og omkring Agger – tæt på både fjord, hav og smuk natur. Se mere på www.aggerathlon.dk. Pris: Fra 100 kr. Tilmelding: En god idé på www.aggerathlon.dk Sted: Agger Havn, 7770 Vestervig. Arr.: Agger Athlon.

7

Page 8: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

5. juli kl. 09.4523

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYGuidet bustur i den nordlige del af Thy, Hannæs - Vejlerne. Hver fredag i skolernes sommerferie har du mulighed for at tage på en guidet bustur i den nordlige del af Thy, Hannæs - Vejlerne. Turen starter fra Thisted Station kl. 9:45. Herfra kører vi til Testcenter Østerild, Thylejren, Vikingegravpladsen Højstrup, Arup Vejle Fugletårn, Amtoft Havn, Vejlernes Naturcenter, Bygholm Mølle, Tømmerby Kirke, Frøstrup Kro, Bulbjerg, Lildstrand, Hjardemål Klit, Vigsø Batteriet. Herefter kører bussen til-bage til Thisted Station, hvor turen slutter ca. kl. 16:30. Ved turen start vil guiden spørge om man ønsker at købe en sandwich til frokost, som vil være frisksmurt og leveret på Frøstrup Kro. Madpakke må også medbringes, dog spises der på Frøstrup Kro, købes drikkevarer der. Pris: 198 kr. Tilmelding: Anbefales på Thy Turistfor-ening på 9792 1900. Sted: Thisted Station, Jernbanegade, 7700 Thisted. Arr.: Thy Turistforening i samarbejde med Thisted Kommune.

5. juli kl. 11.0024

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

5. juli kl. 11.0025

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPEFortælling om Vorupør og smagsprøver på snaps og tarfisk. Fortælling på museet i Vorupør om livet i fiskerlejet. Fisk var i mange generationer »det daglige brød« i Vorupør. Vi skal høre historien om fiskerlejet med fokus på kvindernes arbejde og tilberedningen af fisk på mange måder. Men vi skal også høre om de religiøse vækkelser. Endelig bliver der lejlighed til at få opskriften på en god snaps og smage på tørrede fisk. Foregår på dansk. Pris: 50 kr for voksne. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade, 7700 Vorupør. Arr.: Museum Thy.

6. juli26

AGGER ATHLON Se beskrivelsen den 5. juli.

6. juli kl. 11.00-16.0027

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

7. juli28

AGGER ATHLON Se beskrivelsen den 5. juli.

7. juli kl. 11.00-16.0029

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

8. juli kl. 11.0030

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

8. juli kl. 11.0031

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

8

Page 9: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

8. juli kl. 14.0032

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS Se beskrivelsen den 3. juli.

8. juli kl. 16.3033

KIRKEGÅRDSVANDRING PÅ VORUPØR GL. KIRKEGÅRDHør fortællinger om de begravedes skæbner og forholdene i et barsk liv med havet som nabo. Vi skal besøge den gamle og tilsyneladende forladte kirkegård, som rummer en lang række gravminder fra perioden 1878-1925. Disse gravminder for-tæller spændende, spektakulære, tragiske og typiske Vorupørskæbner. Pris: Gratis. Sted: Vorupør Gl. Kirkegård, Kapelvej, lidt øst for Kystvejen. Parkering langs Ka-pelvej. Arr.: Museum Thy.

9. juli kl. 09.4534

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 2. juli.

9. juli kl. 10.3035

KLITMØLLER - KYSTENS PERLESe beskrivelsen den 2. juli.

9. juli kl. 09.00 og 13.3036

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

9. juli kl. 11.0037

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

9. juli kl. 12.0038

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

9. juli kl. 18.0039

NATURMAD: BÅLMAD MED FISK OG SKOVSYREVed Nors Sø vokser den syrlige skovsyre, som er en fortrinlig smagsgiver til fisk såvel som salater og desserter. Aftenens arrangement giver en introduktion til skovsyre samt områdets andre vilde spiselige planter, som også indgår i en buffet: Ørred i folie stegt på bål. Skovsyredip. Tærte m. rejer og forårsløg. Salat. Hjemmebagt flute. Fromage m. skovsyre. Kaffe og kage. Tilkøb af drikkevarer. Arrangementet afsluttes med en tur op på Isbjerg, hvor vi nyder kaffen og udsigten over Hanstholm Vildtreservat. Her fortælles om de familier, der tidligere fristede tilværelsen i dette barske område. Medbring tallerken, bestik og kaffekop samt tæppe/plaid. Tilkøb af drikkevarer. Pris: 165 kr. Tilmelding: Senest dagen før på www.naturmadthy.dk. Sted: P-pladsen ved Isbjerg, Hindingvej, 7700 Thisted. Fra Nors Kirkeby, 3 km mod vest ad Hindingvej. Arr.: Naturmad Thy.

9. juli kl. 19.3040

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

9

Page 10: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

10. juli kl. 10.0041

RUNDT OM VILDTRESERVATETOplev den nordlige del af Nationalparken: Thagaards Plantage, Vangså Klithede, Vilsbøl Plantage, Badepladsen ved Nors Sø, Hanstholm Vildtreservat. Turen starter med en præsentation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om na-turen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra førerbilen via jeres bilradio fortælle om det I skal lægge mærke til undervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der fore-tages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er faste stier. Der er afsat tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere at drikke en kop kaffe. Husk madkurven. Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,-. Tilmelding: Senest 2 dage før på tlf. 4024 0133 eller mail: [email protected]. Oplys antal deltagere og mo-bilnummer. Deltagere: Max. 30 /min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

10. juli kl. 11.0042

VILDMARKSDAGEN Se beskrivelsen den 3. juli.

10. juli kl. 11.00-16.0043

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

10. juli kl. 11.0044

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

10. juli kl. 19.0045

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

11. juli kl. 09.4546

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 4. juli.

11. juli kl. 09.00 og 13.3047

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

11. juli kl. 11.00-16.0048

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

11. juli kl. 11.0049

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

11. juli kl. 12.0050

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERI Se beskrivelsen den 4. juli.

10

Page 11: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

11. juli kl. 16.0051

KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERGKunstmaler Jens Søndergaard, har haft fritidsbolig i Stenbjerg/ Sdr. Vorupør. Her er en del billeder fra egnen udstillet i kopi. Fortælling om ham og andre kunstneres liv og ophold i Stenbjerg. Udstillingen viser hvor forskelligt kunstnerne opfatter stedet og udmønter det i billeder. Her fortælles også om nulevende kunsterne i området. Museum Thy har indrettet lille udstilling i Käte Lassens Hus. Huset brugte kunstner Käte Lassen som bolig, hver sommer fra 1935-1944. Huset var dengang belig-gende i klitten væk fra alfavej. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Käte Lassens Hus, Stenbjerg Kirkevej 94, 7752 Snedsted. Arr.: Bente Astrup, Frivillige formidlere i Nationalpark Thy.

12. juli kl. 09.4552

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 5. juli.

12. juli kl. 11.0053

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

12. juli kl. 11.0054

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

13. juli kl. 09.0055

BLOMSTER OG BRUNCHVi starter i skønt selskab med Philip, der brænder for at gøre naturen vildere og er fuldstændig betaget af alle de vilde arter her i Thy. Efterfølgende spiser vi brunch og nyder bål, natur og maden sammen. Brunchen er baseret på økologiske, lokale og hjemmelavede råvarer. Pris: 290 kr. Max 16 deltagere Tilmelding: Først til mølle på www.thyhike.dk. Sted: Hawskoven, Minkvej 10, 7730 Hanstholm. Arr.: Thy Hike i samarbejde med Philip Hahn Petersen, VILD MED VILJE.

13. juli kl. 10.0056

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY STENBJERG OG OMEGNKort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy. Den korte tur går gennem Sten-bjerg Plantage, hvor der fra begyndelse af 1900-tallet med vekslende held var for-søg med beplantning sandklitterne. Nu er naturen en del af et EU LIFE-projekt, som har fokus på klitheden og skabelse af vådområder. Den lange tur går til Svankær, Madsted og gennem Stenbjerg Klitplantage. Videre til Lyngby med mulighed for at se havet ved det gamle fiskerleje. Turen tilbage går ad Kystvejen. Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kort tur: 20-25 km. Gns.-hastighed ca.10-15 km/t Velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Lang tur: 40-45 km. Gns.-hastighed ca. 20-25 km/t. Velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Vi laver pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Arrangeres i forbin-delse med Stenbjergdagene. Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikker-hedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landings-plads, 7752 Snedsted (GPS: 56.928370, 8.340647). Arr.: Nationalpark Thy Venner.

11

Page 12: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

13. juli kl. 11.00-16.0057

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

13. juli kl. 12.0058

STENBJERGDAGFestlig, folkelig og fornøjelig dag på og omkring Stenbjerg Landingsplads fra kl. 12. Nyd havet, himlen og musikken samt det gode selskab på Stenbjergdagen. Se udstillingen i Spilhuset om fiskeriets historie i Stenbjerg, og hør den gamle mo-tor blive startet. Se den gamle redningsbåd og udstillingen i Redningshuset. Det prægtige fiskebord med alt godt fra havet serveres i fiskepakhuset fra kl. 12-16. Musikken leveres af Peter Sørensen. Pris: 200 kr. I Kaffehuset sælges kaffe og kage fra kl. 12-17, mens Anette fra Stenbjerg spiller. Lørdag aften fra kl. 19-23 er der fest i teltet. Kl. 19 serveres helstegt pattegris. Kl. 20-23 spiller Martin Kanstrup op til dans. Spisning og musik: 175 kr. pr. person i forsalg. Kun musik: 50 kr. i døren. Pris: Se priser ovenfor. I år er der mulighed for køb af billetter i forsalg. Bestil på 2461 4254. Betaling via MobilePay 5118 7752 eller konto 9129 0585675199. Til-melding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, 7752 Snedsted. Arr.: Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads.

13. juli kl. 10.0059

THY VIKINGEMARKEDHer kommer du helt tæt på vikingerne. På Thy Vikingemarked kan du møde hånd-værkere og handlende, der bl.a. fremstiller nålebinding, brikvævning, sprang (en slags fletning/snoning), plantefarvede garner, langbuer og pile. Her er også krigere, en krigerskole og en vølve, der spår med runer. Thy Vikingemarked udspringer af vikingernes tilstedeværelse i Thy, hvor Vesterhavet/Nordsøen var en vigtig forbin-delsesvej for de nordiske vikinger. På markedet kan du også møde en skibsbygger, der medbringer den 7,5 meter lange kopi af Gislinge-båden, han er ved at bygge og vil bygge videre på under markedet. Oplev en fantastisk markedsstemning fra vikingetiden, følg med på: www.thyvikingemarked.dk og fb-siden thyvikingemar-ked. Pris: Voksne (fra 12 år) DKK 45 pp. / Børn (2-11 år) DKK 25 pp. Tilmelding: Ingen. Sted: Hanstholm Camping, Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm. Arr.: Hanst-holm Camping.

14. juli kl. 10.0060

THY VIKINGEMARKEDSe beskrivelsen den 13. juli.

14. juli kl. 11.0061

FISKEAUKTIONER I KLITMØLLERFestlig fiskeauktion i Æ’ Kassehus hos Lystfiskerne. Der kan bydes på de friske fisk og der serveres mad og drikke. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Ørhagevej 156, 7700 Thisted. Arr.: Lystfiskerne og Æ’ redningshus i Klitmøller.

14. juli kl. 11.00-16.0062

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

12

Page 13: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

13

VELKOMMEN TIL LODBJERG FYREn af perlerne i Nationalpark Thy er Lodbjerg Fyr, som ligger ensomt midt ude i et stort klithede- og plantageområde. Fyret blev bygget i 1883 af granitblokke, er 35 meter højt og lyset har en højde på 48 meter over havoverfladen. Fra fyrtårnets top er der en vid udsigt over Nationalpark Thy, som domineres af hav, klitter, klithede, søer og plantage.

Fyret er et fremragende udgangspunkt for udflugter i nationalparkens vildmark. En række vandreruter udgår fra fyrets forplads, og den gamle Redningsvej passerer forbi fyret. Ved selve fyrkomplekset kan man for-nemme historiens vingesus i det gamle fyrmesterkontor, tilbringe en hyg-gelig stund i kaffestuen i den gamle fyrmesterbolig med venlig betjening fra frivillige kaffestueværter og blive klogere på naturen omkring fyret i den naturhistoriske udstilling.

ADGANG TIL FYRTÅRNET

Fyrtårnet og udstillingen er åben alle dage i tidsrummet kl. 7.00-21.00. Det er gratis for børn, men koster 25 kr. i entré for voksne at gå op i tårnet, som kan betales i tårnets foyer via MobilePay eller med kontanter.

RUNDVISNING OG FORMIDLING

Nationalpark Thys frivillige fyrværter tager imod gæster ved fyret hver lør-dag og søndag til og med oktober. I skolernes sommerferie også onsdag og torsdag. De er der fra kl. 11-16.00 og giver guidede ture hhv. kl. 11.30 og kl. 14.00. Turene har fokus på livet på fyret i forskellige perioder, klit-hedens sjældne planter eller andet omkring fyrets historie og områdets natur. Turene er gratis og kræver ikke tilmelding. Du finder fyrværterne i gården eller kaffestuen, hvor besøgende kan nyde en kop kaffe med hyggelig betjening fra frivillige kaffestueværter. Ud over kaffe og te er det muligt at købe hjemmebag, is og saft.

Kaffestuen er åben hver dag til og med oktober fra kl. 11.00-16.00.

ADRESSE

Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig

Page 14: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

14. juli kl. 20.3063

SANGE VED HAVETAlle er velkommen til fællesskabet, hvor vi ved Signalmasten synger vores kendte sommersange, lokalt inspirerede sange, salmer og aftensange. Frivillige musikere akkompagnerer fællessangen, og sangene bindes sammen af korte lokale anekdo-ter. Traditionen fortsætter med fem sommersøndagsaftner, hvor alle der har lyst, af-venter dagens afslutning med den synkende sol i nordvest. Sædvanligt varer Sange ved Havet fire-fem kvarter. Der synges fra sanghæfte, der kan lånes eller købes for kr. 20,-. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Signalmasten i Agger, Agger Sti 7, 7770 Vestervig. Arr.: Agger-Krik Fiskeriforening.

15. juli kl. 11.0064

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

15. juli kl. 11.0065

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

15. juli kl. 22.0066

STRANDINGSTURSe beskrivelsen den 1. juli.

16. juli kl. 09.4567

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 2. juli.

16. juli kl. 10.3068

KLITMØLLER - KYSTENS PERLESe beskrivelsen den 2. juli.

16. juli kl. 09.00 og 13.3069

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

16. juli kl. 11.0070

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

16. juli kl. 12.0071

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

16. juli kl. 18.0072

NATURMAD: SOMMERENS VILDE BÆRKlithedens blåbær (mosebølle) står tæt ved stien mellem de gamle træer i Thaga-ards Plantage og frister. Så ved man det er sommer i Thy. Vi går en tur ud til båken, hvor der fortælles om fiskeriet og det tidligere så barske liv på kysten. Ved Bøgested Rende dækkes op til en sommerbuffet: Thy-tapas. Fyldt mørbrad af frilandsgris. Nye persillekartofler. Salat m. vilde urter og blomster. Hjemmebagt brød. Urtesmør. Kaffe og blåbærtærte. Medbring tallerken, bestik og kop. Tilkøb af drikkevarer. Pris: 165 kr. Tilmelding: Senest dagen før på www.naturmadthy.dk Sted: Thaga-ards Plantage, Kystvejen, P-plads v/ 24,6 km mærket. Arr.: Naturmad Thy.

14

Page 15: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

16. juli kl. 19.3073

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

17. juli kl. 10.0074

SÆLER OG VANDREKLITOplev den sydlige del af Nationalparken: Vorupør, Stenbjerg Landingsplads, Lod-bjerg Fyr og Klithede, og slut af ved Vestervig Kirke. Turen starter med en præsen-tation af Nationalpark Thy i ord og billeder, en fortælling om naturen, landskabet, kulturhistorien og fremtidsplanerne. Under kørslen mellem de planlagte stop vil guiden fra førerbilen via jeres bilradio fortælle om det, I skal lægge mærke til un-dervejs. Der gøres ophold på en række interessante steder. Der foretages kortere og længere traveture i naturen, også på steder hvor der ikke er faste stier. Der er afsat tid til at nyde jeres medbragte madpakke, og senere at drikke en kop kaffe. Husk madkurven! Pris: Voksne kr. 220,-, Børn (7-13 år) kr. 110,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 500,-. Tilmelding: Senest 2 dage før på tlf. 4024 0133 eller mail: [email protected]. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 /min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Voru-pør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

17. juli kl. 11.0075

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

17. juli kl. 11.0076

VILDMARKSDAGEN Se beskrivelsen den 3. juli.

17. juli kl. 11.0077

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

17. juli kl. 11.00-16.0078

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

17. juli kl. 14.0079

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS Se beskrivelsen den 3. juli.

17. juli kl. 19.0080

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

18. juli kl. 09.4581

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 4. juli.

18. juli kl. 09.00 og 13.3082

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

15

Page 16: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

18. juli kl. 11.0083

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

18. juli kl. 11.0084

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

18. juli kl. 11.00-16.0085

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

18. juli kl. 12.0086

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERI Se beskrivelsen den 4. juli.

18. juli kl. 19.0087

VESTERHAVS CAFEEN SOMMERLØBSommerløb i Vorupør på 6 og 10 km. VesterhavsCaféens Sommerløb er for hele familien, og vi lægger vægt på både motion, samvær, fællesskab og hyggelig stemning. Ruten går gennem klithede, skov og strand. Løbet er også kendt under navnet »Softice løbet«, da Vesterhavs Caféen sponsorerer softice til alle deltagere, når de kommer i mål. Sommerløbet arrangeres af Thy Race, og der er præmier til vinderne i både børne- og voksenrækken. Pris: Voksne 100 kr. - Børn u/ 16 år 60 kr. Tilmelding: Senest 18. juli på www.thyrace.dk. Sted: Landingspladsen i Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Thy Race.

19. juli kl. 09.4588

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 5. juli.

19. juli kl. 11.0089

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

19. juli kl. 11.0090

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

20. juli kl. 11.00-16.0091

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

21. juli kl. 10.0092

NATIONALPARK THY PÅ FLASKERI nationalparken vokser et utal af urter og bær, som kan gøre den rå brændevin til en udsøgt specialitet. Vi starter i Nationalpark Stuen til en kort orientering om de planter, som netop nu er på toppen til snapsefremstilling. Der vises billeder af plan-terne, og du får opskrifter med trækketider for de aktuelle snapsetyper. Derefter ta-ger vi ud i nationalparken for at finde og indsamle planter. Undervejs fortælles om de interessante steder, vi kommer forbi. Medbring en saks/kniv, kurv og plastposer. Efter indsamling går I hjem og laver jeres egen urtesnaps. Deltagerne får udleveret en opskriftsamling, som er inkluderet i prisen. Pris: Voksne kr. 150,-, Børn (7-13 år) kr. 75,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 375,-. Tilmelding:

16

Page 17: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

Senest 2 dage før på tlf. 4024 0133 eller mail: [email protected]. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Max. 30 /min. 10. Sted: Nationalparkstuen, Vesterhavsgade 13, Vorupør, 7700 Thisted. Arr.: Natur & Kultur.

21. juli kl. 11.00-16.0093

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

21. juli kl. 20.3094

SANGE VED HAVETSe beskrivelsen den 14. juli.

22. juli kl. 11.0095

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

22. juli kl. 11.0096

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

22. juli kl. 16.3097

KIRKEGÅRDSVANDRING PÅ VORUPØR GL. KIRKEGÅRDSe beskrivelsen den 8. juli.

23. juli kl. 09.00 og 13.3098

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

23. juli kl. 09.4599

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 2. juli.

23. juli kl. 10.30100

KLITMØLLER - KYSTENS PERLESe beskrivelsen den 2. juli.

23. juli kl. 11.00101

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

23. juli kl. 12.00102

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

23. juli kl. 18.00103

NATURMAD: SVAMPEJAGT I TVED PLANTAGEAftenen starter med en intro til plantagens almindeligste svampe. Dernæst pluk-ker vi rørhatte og andre svampe. Der fortælles om svampenes kulturhistorie i Thy. Buffet: Svampetapas. Vildt m. svampe og rodfrugtmuffins. Salat af vilde urter og blomster. Hjemmebagt brød. Kaffe og kage. Tilkøb af drikkevarer. Medbring tal-lerken, bestik og kop samt kurv, børste og lille kniv. Max. 35 pers. Pris: 165 kr. Tilmelding: Senest dagen før på www.naturmadthy.dk Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted. Arr.: Naturmad Thy.

17

Page 18: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

23. juli kl. 19.30104

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

24. juli kl. 10.00105

RUNDT OM VILDTRESERVATETSe beskrivelsen den 10. juli.

24. juli kl. 11.00106

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

24. juli kl. 11.00107

VILDMARKSDAGEN Se beskrivelsen den 3. juli.

24. juli kl. 11.00108

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

24. juli kl. 11.00-16.00109

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

24. juli kl. 14.00110

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS Se beskrivelsen den 3. juli.

24. juli kl. 19.00111

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

25. juli kl. 09.45112

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 4. juli.

25. juli kl. 10.00113

SORTE NÆSE VED LODBJERG FYR Vi følger stien fra Lodbjerg Fyr mod havet, hvor vi finder den særprægede kystklint Sorte Næse. Den er op til 10 m høj og består af moræneler, som er overlejret af flyvesand. Mellem ler og sand findes tørvelag, »martørv«, som stammer fra over-føgne moser. I bunden af klinten ses en opskudt flage af det mørke glimmerler, som er en havaflejring og derfor indeholder fossiler af snegle, muslinger og søpindsvin. Kysten nedbrydes til stadighed, og det sker, at der dukker oldsager frem af klinten. Det vidner – ligesom gravhøjene inden for klitten – om det folk, som levede her i stenalderen, jern- og bronzealder. Fra Sorte Næse går vi sydpå ad stranden og dernæst op i klitten og nordpå tilbage til Fyret ad Redningsvejen. Vi spiser vores medbragte frokost i Madpakkehuset (det tidligere hønsehus) eller i fyrmesterens have afhængig af vejret. Hanne og Niels Refslund (Frivillige Nationalparkværter) fortæller om Fyret og om landskabet. Samlet distance: Ca. 6 km. Varighed: 2½-3 timer. Medbring: Frokost, drikkelse, praktisk fodtøj til klit og ujævnt terræn. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Frivillige Nationalparkværter.

18

Page 19: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

25. juli kl. 09.00 og 13.30114

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

25. juli kl. 11.00115

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

25. juli kl. 11.00116

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

25. juli kl. 11.00-16.00117

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

25. juli kl. 12.00118

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERI Se beskrivelsen den 4. juli.

25. juli kl. 16.00119

KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERGSe beskrivelsen den 11. juli.

26. juli kl. 09.45120

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 5. juli.

26. juli kl. 11.00121

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

26. juli kl. 11.00122

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

27. juli kl. 11.00-16.00123

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

28. juli kl. 11.00-16.00124

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

28. juli kl. 20.30125

SANGE VED HAVET.Se beskrivelsen den 14. juli.

29. juli kl. 11.00126

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

19

Page 20: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

11

11

11

26

26

29

527

527

181

181

181

181

571

539

539

557

545

545

RønhedePlantage

Lyngby Hede

TvorupKlitplantage

VangsåHede

BøgstedRende

VilsbølKlitplantage

HanstholmVildtreservat

Krik Vig

Flade SøØrum Sø

Visby Bredning

Nees Sund

Dover-kil

Thisted Bredning

Nors Sø

VandetSø

OveSø

Førby Sø

Hillerslev

Ræhr

HANSTHOLM

THISTEDSjørring

Hundborg

KLITMØLLER

Vangså

NR. VORUPØR

STENBJERG

Lyngby

AGGERKrik

Vestervig

HURUP

BEDSTED

Ydby

Thyborøn

KOLDBYHørdumSvankjær

SundbyVILSUND

Snedsted

Faddersbøl

Vigsø

Sennels

Hjardemål

AggerTange

Dover

Redningshus

Lodbjerg Fyr

Nors

26

StenbjergLandingsplads

Svaneholmhus

NystrupKlitplantage

VandetKlitplantage

StenbjergKlitplantage

HvidbjergKlitplantage

Lodbjerg Klitplantage

Fiskerhus

TvedKlitplantage

0 5 km

Sti, Spur/Pfad, Trail/Path

Skov, Wal , Forest

Asfalteret vej, Asphaltstrecke, Asphalt road

Jernbane, Eisenbahnstrecke, Railway

Nationalpark Thy

Hede, Heide, Moor

Eng,

Bebygget område, Bebautes Gebiet, Buildings

Fugletårn, Aussichtsturm, Bird tower

Lejrplads/shelter, Lagerplatz/Shelter, Camp site/shelter

Vandrerhjem, Jugendherberge, Youth hostel

Naturlegeplads, Naturspielplatz, Nature playground

Informationscenter, Themencenter, Visitor centre

Markeret vandreruteMarkierte WanderrouteMarked hiking trail

Markeret ridestiMarkierte ReitenpfadMarked riding path

Skiltet cykelruteMarkierte FahrradrouteMarked cycling route

Fyrtårn, Leuchtturm, Lighthouse

Camping, Camping, Camping

Wiese, Meadow

d

SIGNATUR / SYMBOLE / LEGEND

Hundeskov, einzäunen Hunde-Gebiet, fenced-in dog area

GUIDEDE TURE OG OFFENTLIGE ARRANGEMENTER I NATIONALPARK THY

Her kan du se, hvor de forskellige arrangementer finder sted i og omkring Nationalpark Thy.

3

4

4

3

2

1

HOTSPOTS

ISBJERG

STENBJERG LANDINGSPLADS

LODBJERG FYR

AGGER TANGE

13, 19, 27, 29, 43, 48, 57, 62, 78, 85, 91, 93, 109, 113, 117, 123, 124, 140, 146, 151, 152, 157, 169, 174, 182, 183, 192, 193, 200, 201, 204, 217, 219, 227, 231, 234, 235, 236, 239, 240, 243, 246, 249, 251, 254, 256, 258, 260, 264, 270, 271, 272, 274, 275

18610, 209

51, 119, 165, 176, 266

2, 15, 32, 56, 58, 66, 79, 110, 158, 170, 187, 196, 212, 252, 263, 276

7, 11, 21, 25, 38, 41, 50, 54, 71, 74, 86, 90, 92, 102, 105, 118, 122, 133, 136, 147, 150, 164, 167, 175, 180, 218, 247, 259,

261, 265, 269, 277

87

8, 40, 73, 104, 134, 166, 262

238

22, 26, 28

1, 6, 14, 20, 31, 37, 44, 49, 65, 70, 77, 84, 96, 101, 108, 116, 127, 132, 139, 145, 161, 173, 185, 190, 194, 198, 206, 215

9, 18, 36, 47, 63, 69, 82, 94, 98, 114, 125, 131, 154, 159, 184, 207

2

20

Page 21: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

11

11

11

26

26

29

527

527

181

181

181

181

571

539

539

557

545

545

RønhedePlantage

Lyngby Hede

TvorupKlitplantage

VangsåHede

BøgstedRende

VilsbølKlitplantage

HanstholmVildtreservat

Krik Vig

Flade SøØrum Sø

Visby Bredning

Nees Sund

Dover-kil

Thisted Bredning

Nors Sø

VandetSø

OveSø

Førby Sø

Hillerslev

Ræhr

HANSTHOLM

THISTEDSjørring

Hundborg

KLITMØLLER

Vangså

NR. VORUPØR

STENBJERG

Lyngby

AGGERKrik

Vestervig

HURUP

BEDSTED

Ydby

Thyborøn

KOLDBYHørdumSvankjær

SundbyVILSUND

Snedsted

Faddersbøl

Vigsø

Sennels

Hjardemål

AggerTange

Dover

Redningshus

Lodbjerg Fyr

Nors

26

StenbjergLandingsplads

Svaneholmhus

NystrupKlitplantage

VandetKlitplantage

StenbjergKlitplantage

HvidbjergKlitplantage

Lodbjerg Klitplantage

Fiskerhus

TvedKlitplantage

0 5 km

Sti, Spur/Pfad, Trail/Path

Skov, Wal , Forest

Asfalteret vej, Asphaltstrecke, Asphalt road

Jernbane, Eisenbahnstrecke, Railway

Nationalpark Thy

Hede, Heide, Moor

Eng,

Bebygget område, Bebautes Gebiet, Buildings

Fugletårn, Aussichtsturm, Bird tower

Lejrplads/shelter, Lagerplatz/Shelter, Camp site/shelter

Vandrerhjem, Jugendherberge, Youth hostel

Naturlegeplads, Naturspielplatz, Nature playground

Informationscenter, Themencenter, Visitor centre

Markeret vandreruteMarkierte WanderrouteMarked hiking trail

Markeret ridestiMarkierte ReitenpfadMarked riding path

Skiltet cykelruteMarkierte FahrradrouteMarked cycling route

Fyrtårn, Leuchtturm, Lighthouse

Camping, Camping, Camping

Wiese, Meadow

d

SIGNATUR / SYMBOLE / LEGEND

Hundeskov, einzäunen Hunde-Gebiet, fenced-in dog area

228

188

55 59, 60, 229, 237, 241, 245

3, 17, 23, 34, 46, 52, 67, 81, 88, 99, 112, 120, 129, 143, 148,

162, 172, 178

257

4, 35, 61, 68, 100, 130, 156

155

195

135, 233

33, 97

203, 205, 210, 211, 214, 216, 221, 222,

224, 225

250

242

163, 248

72

177, 181, 191

223

253, 278199, 273

232

39

16, 45, 80, 111, 142, 189, 197, 202, 213, 230, 267

5, 24, 30, 53, 64, 75, 83, 89, 95, 106, 115, 121, 126, 137, 144, 149,

160, 171, 179, 208, 255, 268

103, 220

12, 42, 76, 107, 138, 168, 226, 244

1

21

Page 22: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

29. juli kl. 11.00127

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

29. juli kl. 22.00128

STRANDINGSTURSe beskrivelsen den 15. juli.

30. juli kl. 09.45129

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 2. juli.

30. juli kl. 10.30130

KLITMØLLER - KYSTENS PERLESe beskrivelsen den 2. juli.

30. juli kl. 09.00 og 13.30131

LEARN TO MAKE ABSTRACT AND IMPRESSIONIST PHOTOS! See the description on July 2.

30. juli kl. 11.00132

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

30. juli kl. 12.00133

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

30. juli kl. 19.30134

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

31. juli kl. 10.00135

CYKELTUR TIL KIRKERNE I KLITSOGNENE Cykeltur til kirkerne i de tre klitsogne: Hvidbjerg Vesten Aa, Ørum og Lodbjerg. Vi oplever natur, historie og kirkekunst. På turen præsenteres de tre kirker, deres hi-storie og udsmykning, herunder den nyere kirkekunst ved Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes. Vi mødes i Svankær ved Hvidbjerg Vesten Aa Kirke og starter med at se denne kirke. Turen går derefter til Ørum Kirke og videre til Lodbjerg Kirke. Vi cykler samlet tilbage til Svankær. Cykelruten er på i alt 2 gange 7.2 km. Turen kan naturligvis foretages i bil. I så fald må man regne med nogen ventetid ved kirkerne, indtil cykeldeltagerne kommer frem. Ændringer/tilpasninger kan forekomme i til-fælde af kirkelige handlinger. Tid: Ca. 2½-3 timer. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Hvidbjerg Vesten Aa Kirke, Hedegårdsvej 57A, 7755 Bedsted. Arr.: Hanne og Niels Refslund står for turen. Frivillige Nationalparkværter.

31. juli kl. 10.00136

SÆLER OG VANDREKLITSe beskrivelsen den 17. juli.

31. juli kl. 11.00137

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

22

Page 23: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

31. juli kl. 11.00138

VILDMARKSDAGEN Se beskrivelsen den 3. juli.

31. juli kl. 11.00139

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

31. juli kl. 11.00-16.00140

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

31. juli kl. 14.00141

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS Se beskrivelsen den 3. juli.

31. juli kl. 19.00142

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

1. august kl. 09.45143

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 4. juli.

1. august kl. 11.00144

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

1. august kl. 11.00145

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

1. august kl. 11.00-16.00146

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

1. august kl. 12.00147

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERISe beskrivelsen den 4. juli.

2. august kl. 09.45148

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 5. juli.

2. august kl. 11.00149

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

2. august kl. 11.00150

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

23

Page 24: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

2. august kl. 20.00151

LODBJERG FYR VED AFTEN - NATTETIDHør om livet på fyret gennem tiderne. Få fortællinger om livet på fyret i gamle dage, spil og leg i fyrhaven. Prøv oplevelsesrygsækkene: pres blomster, mal og tegn i naturen og find vej med kompas. Kom op i tårnet og ned i bunkeren. I udstil-lingen kan du klappe en grævling og en ræv. I det nyistandsatte hønsehus kan du lave dit eget fyrtårn af genbrugsmaterialer. Medbring gerne egen kaffe og kage til indtagelse mellem oplevelserne. Der vil også være en tysksproget guide. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Frivillige nationalparkværter.

3. august kl. 11.00-16.00152

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

3. august kl. 12.30153

KRABBEGILDE, STENBJERG LANDINGSPLADSFå vind og sand i håret. Kom og deltag i en hyggelig eftermiddag. Få en snak med fiskerne og hør, hvordan de arbejder. Et redskabshus vil være åbent, så du kan se deres grej og mærke duften af fisk. Krabbekløer og drikkevarer til rimelige priser. Støt fiskerne ved Stenbjerg Landingsplads. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted. Arr.: Stenbjerg Fiskeriforening.

3. august kl. 16.00154

VERDENSBALLETTEN PÅ STRANDEN I AGGERHøfde 90 følger op på successen fra 2018, og præsenterer ny forestilling på stran-den nedenfor Signalmasten. Blæsten, himlen og Vesterhavets energiske skumsprøjt bliver forestillingens unikke bagtæppe denne sensommerdag i august, mens bal-letdansere fra nogle af verdens dygtigste kompagnier akkompagneres på scenen af klassiske musikere og danske operasangere. Forestillingen indeholder kendte klassiske som nyere moderne stykker og vil velkendt blive ledt af Verdensballettens konferencier og tenor Jens-Christian Wandt. Pris: 349 kr. ex gebyr. Tilmelding: www.verdensballetten.dk/agger. Sted: Signalmasten i Agger, Agger Sti 7, 7770 Vestervig. Arr.: Verdensballetten.

4. august kl. 10.00155

SPRING PÅ CYKLEN - SNEDSTED OG NATIONALPARKEN Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. Kl. 09.30 -10.00 serveres der kaffe og rundstykker. Kort tur: 20-25 km. Gns.-hastighed ca. 10-15 km/t. Velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Lang tur: 40-45 km. Gns.-hastighed ca. 20-25 km/t. Velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Pauser efter behov/ønske på begge ruter. Den lange tur går gennem Stenbjerg Plantage, hvor sandklitterne blev beplantet fra begyndelsen af 1900-tallet og frem 1998, og videre til Stenbjerg Landingsplads. På tilbageturen gennem Sønderhå Plantage passeres Ove Sø, som er en af Danmarks længste smal-le og lavvandede søer. Den korte tur går via Tyskebakken, Nørhågård og gennem Stenbjerg Plantage. I 2004 brændte der ca. 130 ha af plantagen, men det er igen blev tilplantet. Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forhol-dene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turen gennemføres uanset vejret, men afpasses efter forholdene. Det forventes, at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Snedsted station, Banegårdsvej 1, 7752 Snedsted. GPS: 56.892548, 8.526819. Arr.: Dagens tur er et fælles arrangement mellem Nationalpark Thy Venner og Snedsted borgerforening.

24

Page 25: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

4. august kl. 11.00156

FISKEAUKTIONER I KLITMØLLERSe beskrivelsen den 14. juli.

4. august kl. 11.00-16.00157

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

4. august kl. 19.30158

STRANDGUDSTJENESTE VED STENBJERG LANDINGSPLADSMellem de hvide fiskerhuse gennemfører sognepræst Ivan Tabrizi gudstjenesten, flankeret af Iversen Band fra Agger. Iversen Band underholder før og efter gudstje-nesten. Der sælges kaffe og hjemmebagt kage efter kirkegangen. Til lyden af havet og under en nedgående sol bliver gudtjenesten til en særlig sanselig oplevelse. Der uddeles sangblad. Kirkegængerne sidder ved borde og bænke og der er ingen altergang. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, 7752 Snedsted. Arr.: Stenbjerg Menighedsråd.

4. august kl. 20.30159

SANGE VED HAVETSe beskrivelsen den 14. juli.

5. august kl. 11.00160

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

5. august kl. 11.00161

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

6. august kl. 09.45162

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 2. juli.

6. august kl. 10.00163

GÅ I GANG TURE: TRØJBORG Kom med på gåture i hyggeligt selskab ved Trøjborg. Efter en kort fortælling om stedet går vi en tur på 5-8 km. Vi satser på en dejlig tur i roligt tempo med tid til en god snak med sidemotionisten. Ruten er lagt i nogenlunde jævnt terræn ad grusveje og stier. En af Nationalpark Thy’s Frivillige Nationalparkværter fortæller om stedet. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Nystrup Camping, Trøjborgvej 22, 7700 Thisted. GPS: 57.032976 8.478580. Arr.: Nationalpark Thy Venner.

6. august kl. 12.00164

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

6. august kl. 18.00165

NATURMAD: BÅLMAD MED LAMMEKØDOlav Andersen, Ørum Får fortæller om og viser sine Spelsaufår, der plejer naturen i Nationalpark Thy. Der gives en demonstration på samarbejde mellem hund og får. Der fortælles om den betydning fårene tidligere havde for egnens fiskere og husmænd. Der står lammekød på menuen: Lammeleverpostej m. agurkesalat og syltet salturt. Lammespegepølse m. vild timian og ramsløg. Bålstegte lammeribs og

25

Page 26: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

-bov. Salat m. årstidens vilde urter og blomster. Hjemmebagt brød. Urtesmør. Kage og kaffe. Medbring tallerken, bestik og kop. Tilkøb af drikkevarer. Pris: 165 kr. Tilmelding: Senest dagen før på www.naturmadthy.dk. Sted: Stenbjerg Kirke Vej 81, Stenbjerg, 7752 Snedsted. Arr.: Naturmad Thy.

6. august kl. 19.30166

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

7. august kl. 10.00167

RUNDT OM VILDTRESERVATETSe beskrivelsen den 10. juli.

7. august kl. 11.00168

VILDMARKSDAGEN Se beskrivelsen den 3. juli.

7. august kl. 11.00-16.00169

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

7. august kl. 14.00170

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADS Se beskrivelsen den 3. juli.

7. august kl. 19.00171

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

8. august kl. 09.45172

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 4. juli.

8. august kl. 11.00173

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

8. august kl. 11.00-16.00174

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

8. august kl. 12.00175

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERISe beskrivelsen den 4. juli.

8. august kl. 16.00176

KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERGSe beskrivelsen den 11. juli.

8. august kl. 21.00177

OPLEV FLAGERMUS I SOMMERNATTENSe flagermusene flyve for at fange insekter. Når solen er gået ned, flyver flagermu-sene ud for at skaffe føde. Med en stærk lommelygte kan vi se dem over Hvidbjerg Å, hvor Lyngholmvej ved Svankær krydser åen. Her er skov på begge sider og læ

26

Page 27: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

og masser af insekter. Både flagermus og deres fødeemne foretrækker læ og det er sikkert, at vi får set flagermus. Turen starter med en fortælling i skumringen om det fredede dyrs levevis og biologi. Flagermus er nataktive pattedyr. Vi har 12 arter i Thy. Vi kan ikke artsbestemme ved at se, kun ved at optage deres ekkolyde på en detek-tor og analysere lydene. Medbring myggebalsam. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lyngholmvej 1, 7755 Bedsted. Arr.: Frivillig nationalparkvært Bente Astrup.

9. august kl. 09.45178

THY FORTÆLLINGER - GUIDET BUSTUR I THYSe beskrivelsen den 5. juli.

9. august kl. 11.00179

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

9. august kl. 11.00180

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

9. august kl. 21.00181

OPLEV FLAGERMUS I SOMMERNATTENSe beskrivelsen den 8. august.

10. august kl. 11.00-16.00182

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

11. august kl. 11.00-16.00183

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

11. august kl. 20.30184

SANGE VED HAVET.Se beskrivelsen den 14. juli.

12. august kl. 11.00185

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

13. august kl. 10.00186

GÅ I GANG TURE: HOLME SØ / KØBENHAVNERSKOVEN / TYVBAKKENSe beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen Lyngbyvej / Storebrandlinie, 7755 Bedsted Thy. P-Plads på højre hånd efter ca. 1,2 km. GPS 56.857751, 8.349349.

14. august kl. 14.00187

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADSSe beskrivelsen den 3. juli.

14. august kl. 16.00188

HANSTHOLMS VILDE BLOMSTER Oplev mangfoldigheden af smukke vilde blomster i Hanstholm med Philip Hahn-Petersen fra Vild Med Vilje. Hanstholm er de vilde blomsters by, men kun få har øje for deres eksistens. Tag med på opdagelse i byens vejkanter og oversete afkroge,

27

Page 28: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

og oplev den diskrete skønhed, som de vilde blomster pryder Hanstholm med. Kom på fornavn med planterne, lær hvad de betyder for sommerfuglene og hør hvad vi kan gøre, for at få mange flere af dem. Turen starter ved Vandkantshuset. Pris: 50 kr. Tilmelding: Senest 13. aug. til [email protected]. Sted: Vandkantshuset, Chr. Hansensvej 1, 7730 Hanstholm. Arr.: Vild Med Vilje.

14. august kl. 19.00189

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

15. august kl. 11.00190

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

15. august kl. 20.45191

OPLEV FLAGERMUS I SOMMERNATTENSe beskrivelsen den 8. august.

17. august kl. 11.00-16.00192

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

18. august kl. 11.00-16.00193

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

19. august kl. 11.00194

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

20. august kl. 10.00195

GÅ I GANG TURE: TYSKEBAKKEN Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen på Tyskebakken, 7700 Thisted. GPS: 56.915845, 8.441911.

21. august kl. 14.00196

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADSSe beskrivelsen den 3. juli.

21. august kl. 19.00197

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

22. august kl. 11.00198

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

22.-24. august199

THY HIKE 2019 Glæd dig til storslået natur, fantastisk mad, bålhygge, fællesskab, dejlig musik og vabler. Thy Hike er en årlig tilbagevendende vandrefestival gennem Danmarks stør-ste vildmark; Nationalpark Thy. Det rå og smukke kystlandskab danner baggrunden for begivenheden, der smelter friluftsliv, madoplevelser og fællesskab sammen i en tre dage lang totaloplevelse. Hiken foregår fra den 22.-24. august (Mulighed for

28

Page 29: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

ankomst og hjemrejse 21. og 25. august). Inkluderet: Bustransport fra startområde, 2 x morgenmad over bål, 3 x frokost i form af sandwich, 3 x aftensmåltider lavet af lokale kokke over bål, adgang til toilet ved alle lejrpladser, oplæg fra friluftsentu-siaster og naturformidling, badge til tasken, trashbag i genbrugsmaterialer, rabat-kode til Friluftsland, rutekort + app-tilgang og adgang til After Hike med akustisk intimkoncert. Mulighed for diverse tilkøb. Pris: Voksne: 1800,- Børn under 12 år: 1200,- Tilmelding: www.thyhike.dk Sted: Egshvilevej 7, Klitmøller. Arr.: Thy Hike

22. august kl. 19.00200

PÅ SPORET AF LYKKE-PERLodbjerg i litteraturen. Forfatteren Henrik Pontoppidan vandrede i området om-kring Lodbjerg i 1893. Han må have hentet en del inspiration her, for senere skrev han Lodbjerg ind i et af dansk litteraturhistories største værker, nemlig »Lykke-Per«. De sidste ord i romanen lyder således: »Lampe og lys blev slukket, og de to Mænd trådte ud af det tomme Hus og lukkede det omhyggeligt efter sig«. Men hvor lå det hus, som romanens Per boede og døde i? Lad os denne aften - på stedet - lytte til den store forfatters beskrivelse af landskabet og høre nogle bud på, hvordan og hvorfor hans berømte hovedperson levede den sidste del af sit liv og døde sin død herude. Aftenens guide er Else Bisgaard. Efterfølgende kaffe i madpakkehuset ved Lodbjerg Fyr. Vi er på en lille vandring (3-4 km) i lokalområdet. Vi kan ikke love, at turen fuldt ud vil være handicap-venlig, men den burde være mulig for de fleste. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Menighedsråd.

24. august kl. 11.00-16.00201

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

24. august kl. 14.00202

BUNKERE VED HANSTHOLM FYRBunkervandring ved Hanstholm Fyr. Under 2. Verdenskrig blev mere en 450 beton bunkere bygget indenfor Hanstholm-Fæstningen. De fleste af disse bunkere er i dag mere eller mindre skjult, men i området omkring Hanstholm Fyr kan man få et godt indtryk af fæstningens opbygning. Vi skal bl.a. se to velbevarede bunkere med panserkupler, som normalt er låst af. Husk lygte og gummistøvler. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Hanstholm Fyr, Tårnvej 23, 7730 Hanst-holm. Arr.: Museum Thy.

24. august kl. 14.30203

SKOVSØENS HEMMELIGHED Skovteater i Nationalpark Thy for familier (fra 5 år og op). Der er nogen, der siger, at der findes en magisk skovsø langt inde i skovens hemmelige rige. En særlig sø, der kan få ønsker til at gå i opfyldelse. Men man må vide, hvad man rigtigt ønsker sig, før søens magi får magt. Erik tager ud i skoven for at finde den magiske sø. Han vandrer mellem skovens træer, gennem smalle jordstier og over høje bakketoppe, og her - dybt inde i skoven - møder han pigen Adina, der bor i skovens skjul. Med Adinas hjælp finder Erik vej til skovsøen. Men før magien virker, må han gøre sig klart, hvad han egentlig ønsker sig. SKOVSØENS HEMMELIGHED spiller i Tvorup Klitplantage. Forestillingen starter på Egebaksandevej på den første p-plads efter Tvorup. Kontakt Thy Teater for nærmere information om det præcise spillested. Medv.: Ingrid-Marie Thorlacius og Emil Blak Olsen. Instruktion og manuskript: Laura Madsen. Lyddesign: Frederik Eberhardt. Teknik: Cecilie Dalgaard Nielsen. Produ-cent: Thy Teater. Spilletid: 40 minutter. Der er ikke pause. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Tvorup Klitplantage, Egebaksandevej, 7700 Thisted. Arr.: Thy Teater.

29

Page 30: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

25. august kl. 11.00-16.00204

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

26. august kl. 09.30 og 11.15205

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

26. august kl. 11.00206

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

26. august kl. 15.00-21.00207

WALK’N’ROLL WalknRoll vil give alle, uanset handicap, muligheden for at gå eller rulle en tur i Nationalpark Thy. Der bliver mulighed for at gå eller rulle flere forskellige ruter, som alle er handicapvenlige, nemlig 1km, 3km, 5km og 7km. Tempoet bestemmer du selv, det gælder nemlig ikke om at komme først, men om at hygge sig og have en social og aktiv dag. Vores samarbejdsforeninger i år 2019 Ulykkespatientforeningen og Scleroseforeningen. WalknRoll er åbent for alle, om du er kørestolsbruger, gang-besværede, kvinde eller mand er ligegyldigt, bare du ønsker at gå for en god sag. Men hvorfor er dette i Agger? – Agger er valgt, da man her råder over Danmarks længste handicapsti og samtidig har den unikke natur i Nationalpark Thy, med

30

Oplevelsesbøger for familier! Bøgerne fortæller om historien, 25 arter og naturfænomener, som er særlige for nationalparken. De to karakterer Pil og Storm tager læseren med på en rundfart, hvor der bl.a. er kødædende planter, vandrende klitter og en myg, der kan danne en rose - og rundt på historiske lokaliteter. Samtidig udfordrer de børnene og giver idéer til at komme ud at lege og lære i naturen.

Køb bogen hos din lokale boghandel, turistbureau eller på wp.knakken.dk

Oplev Nationalpark Thy

Oplevelses- og opgavebog til familier

med Pil og Storm

Page 31: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

både sø, hav, skov, å og fjord. Der er hygge på pladsen med sandwichboder. Vi har tændt grillen og griller WalknRoll pølser, kaffe og is samt kage, øl og vand.Kl. 15 Pladsen åbner kl. 15. Kl 17.00: Velkomst og opvarmning. Kl. 17.30: Startskuddet lyder. Parkering: De Sorte Huse i Agger. Pris: Enkeltbillet 120 kr. + gebyr. Billet m. ledsager 150 kr. + gebyr. Tilmelding på dagen billet + 20 kr. Tilmelding: www.walknroll.dk Sted: Aalumvej 27, 7770 Vestervig. Arr.: Lone Mark, Agger.

26. august kl. 19.00208

FORTÆLLING OG VANDRING VED HANSTHOLMKNUDENFortælling og vandring ved Hanstholmknuden v. Bo Fink, Jens Andersen og Char-lotte Boje Andersen. På en gåtur på sydsiden af Hanstholmknuden fortælles om områdets geologi og om de mange kulturhistoriske levn fra jernalderbopladser over skudefart til tyske bunkers. Turen foregår i ujævnt terræn og er ikke velegnet for gangbesværede. Medbring aftenkaffen, som indtages i haven ved Hanstholm Fyr. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Parkeringspladsen ved Hanstholmhallen, Fyrvej, 7730 Hanstholm. Arr.: Bunkermuseum Hanstholm.

27. august kl. 10.00209

GÅ I GANG TURE: LYNGBY OG OMEGN Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen ved/ redningshuset i Lyngby. GPS: 56.870239 8.308489.

27. august kl. 09.30 og 11.15210

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

28. august kl. 09.30 og 11.15211

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

28. august kl. 14.00212

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADSSe beskrivelsen den 3. juli.

28. august kl. 19.00213

RUNDVISNING PÅ HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 3. juli.

29. august kl. 09.30 og 11.15214

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

29. august kl. 11.00215

AGGER TANGE- SÆLSAFARI I LIMFJORDEN Se beskrivelsen den 1. juli.

30. august kl. 09.30 og 11.15216

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

31. august kl. 11.00-16.00217

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

31

Page 32: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

1. september kl. 10.00218

NATIONALPARK THY PÅ FLASKERSe beskrivelsen den 21. juli.

1. september kl. 11.00-16.00219

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

1. september kl. 13.00220

SVAMPETUR I TVED KLITPLANTAGEKom og lær om svampe! Hvilke kan spises og hvilke skal man nøjes med at nyde synet af. Vi ser på mangfoldigheden af svampe i skoven, og samler både de spi-selige og de giftige til en fælles demonstration. Særligt ser vi på hvordan man undgår forvekslingsmuligheder, så deltagerne trygt kan samle spisesvampe selv. Turen arrangeres af Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med Naturstyrelsen Thy. Turledere: Henning Christensen og skovrider Ditte Svendsen. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted. Arr.: Naturstyrelsen Thy.

2. september kl. 09.30 og 11.15221

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

3. september kl. 09.30 og 11.15222

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

3. september kl. 10.00223

GÅ I GANG TURE: RINDBÆK SØ Se beskrivelse den 6. august. Sted: Spejderpladsen Tandrupvej 1, 7700 Thisted. GPS: 57.001275, 8.566980.

4. september kl. 09.30 og 11.15224

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

5. september kl. 09.30 og 11.15225

SKOVSØENS HEMMELIGHED Se beskrivelsen den 24. august.

7. september226

NATIONALPARK THY MARATHON NPT Marathon er Danmarks første nationalpark-marathon og byder på udfordrin-ger til løbere på alle niveauer. Distancerne er: Duathlon start kl. 9.10, 1/1 Marathon start kl. 10.00, 1/2 Marathon start kl. 12.00, 1/4 Marathon start kl. 12.30, Børne-duathlon start kl. 10.45, 1/8 Marathon start kl. 12.45, 1/1 Gå-marathon start kl. 7.00 og 1/2 Gå-marathon start kl. 10.30. Pris: Fra 75 kr. Tilmelding: Anbefales på www.nptmarathon.dk. Sted: Nors Sø, Agerholmvej 17, 7700 Thisted. Arr.: Natio-nalpark Thy Marathon.

7. september kl. 11.00-16.00227

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

32

Page 33: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

7. september kl. 14.00228

BUNKERVANDRING I BATTERI 1Bunkervandring i den nordlige ende af Hanstholmreservatet, hvor en af landets bedst bevarede bunkerstillinger ligger. Her begyndte tyskerne allerede få dage efter Besættelsen at bygge på kystbatteriet ”Hanstholm I”. Det har efterfaldt sig meget tydelige spor i form af de store betonbunkere, men vi skal også se på hullerne efter de tyske minefelter. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Kystvejen ved 42 km sten. Arr.: Museum Thy

7. september kl. 17.00229

KRONHJORTE I BRUNSTOplev Danmarks største landlevende dyr i den fri vildtbane i Nationalparken. Turen starter på Hanstholm Camping med en gennemgang af Kronhjortenes historie i Thy, den nuværende bestand og dyrenes levevis. Derefter kører vi ud til kanten af Vildtreservatet egne biler. Her er der fine muligheder for at se dyrene og høre brunstbrølene. Undervejs fortæller guiden via jeres bilradio om de interessante lo-kaliteter vi passerer. Brug mørk yderbeklædning. Hvidt tøj skræmmer dyrene. Husk kikkert, og gerne en kande kaffe. Pris: Voksne kr. 150,-, Børn (7-13 år) kr. 75,-, Familie (2 voksne + børn u. 18 år) i 1 personbil kr. 375,-. Tilmelding: Senest 2 dage før på tlf. 4024 0133 eller mail: [email protected]. Oplys antal deltagere og mobilnummer. Deltagere: Min. 10. Sted: Hanstholm Camping, Hamborgvej 95, 7730 Hanstholm. Arr.: Natur & Kultur.

8. september kl. 10.00230

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY HANSTHOLM OG OMEGNKort og lang guidet cykeltur i Nationalpark Thy. Den korte tur går langs kysten til Vigsø. På turen ses tydeligt vindens indflydelse på klitternes form fra kysten og ind i landet, samt de høje skrænter, der tidligere har adskilt hav og land. Tilbageturen går via Ræhr. Den lange tur går rundt om Hanstholm Vildtreservat og til Ræhr. I vildtreservatet er der udkiksposter, der giver mulighed for at se krondyr og traner.« Kort tur: 20-25 km. Gns.-hastighed ca.10-15 km/t. Velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Pauser under-vejs alt efter behovet og ønske. Lang tur: 40-45 km. Gns.-hastighed ca. 20-25 km/t. Velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Pauser undervejs alt efter behovet og ønske. Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uan-set vejret, men afpasses forholdene. Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen ved Hanstholm Fyr, Tårnvej 23, 7730 Hanstholm. GPS: 56.892548, 8.526819. Arr.: Nationalpark Thy Venner.

8. september kl. 11.00-16.00231

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

10. september kl. 10.00232

GÅ I GANG TURE: HANSTHOLM VILDTRESERVAT Se beskrivelse den 6. august. Sted: Sårupvej 62, 7730 Hanstholm. GPS: 57.081258, 8.630104.

33

Page 34: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

10. september kl. 19.00233

PÅ SPORET AF C. C. ANDRESEN OG ANDRE AF PLANTAGENS PIONERERKom og hør om På sporet af C. C. Andresen m.fl. »Hvidbjerg Sogns marker er me-get fordærvede af sandflugt«. Sådan lyder det allerede i en præsteindberetning fra 1555. Sandflugten drev folk fra hus og hjem og lagde hele sogne øde. I slutningen af 1800-tallet begyndte så de store anlæg af klitplantagerne, som dels skulle tjene til at hindre sandflugten, dels yde en produktion af brænde og tømmer og give beskæftigelse til egnens beboere. Der fortælles historien om de første generatio-ner af »skovmænd«. Der er meget at fortælle om disse modige, men også ofte tragiske skikkelser. Vi vil høre om Carl Christian Andresen, som på egen regning startede nogle træplantningsforsøg midt i 1800-tallet. Om Hans Peter Eskesen, egnens første klitplantør. Men også Hans Marius Jensen, Nicolaj Hurup og andre vil vi i løbet af aftenen stifte bekendtskab med. Aftenens guide er fhv. klitplantør Eigil T. Andersen. Efterfølgende kaffe i Sognehuset. Vi er på en lille vandring (3-4 km) i lokalområdet. Vi kan ikke love, at turen fuldt ud vil være handicapvenlig, men den burde være mulig for de fleste. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Sognehuset, Hedegårdsvej 40, Svankjær. Arr.: Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Menighedsråd.

14. september kl. 11.00-16.00234

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

15. september kl. 10.00235

VANDRENES DAG Landsdækkende event med vandreture i hele landet. Turen er på 16 km, men den kan kortes til ca. 10 km. Sværhedsgrad blå (middel). Hastighed 4-5 km/t. Vi går over klitheder gennem forblæste plantager over både grå og hvide klitter. Under-vejs nyder vi de fine udsigter og det storslåede landskab. Det er en tur, der er meget forskellig alt efter hvordan vejret er. Den kan være barsk, hvis det blæser. Efter turen vil der være mulighed for at komme op i fyret og cafeen vil være åben. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Lodbjerg Fyr, Lodbjergvej 33, 7770 Vestervig. Arr.: Dansk Vandrelaug Viborg afd.

15. september kl. 11.00-16.00236

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

16. september kl. 17.00237

KRONHJORTE I BRUNSTSe beskrivelsen den 7. september.

17. september kl. 10.00238

GÅ I GANG TURE: VESTERVIG Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen Lange Mole Vej, 7770 Vestervig. GPS: 56.723415, 8.230630.

21. september kl. 11.00-16.00239

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

22. september kl. 11.00-16.00240

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

34

Page 35: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

35

INFO-HUS PÅ STENBJERG LANDINGSPLADSStenbjerg Landingsplads består af maleriske hvidkalkede redskabshuse, der ligger i læ blandt klitterne. På landingspladsen finder du Nationalpark Thys eneste bemandede informationshus. Her står de frivillige thyboere klar til at guide dig videre til store oplevelser i Nationalparken.

Åben hver dag fra d. 1. april til d. 31. oktober kl. 12:00-16:00.

GRATIS RUNDVISNING AF LOKAL OM FOLK OG FISKEn lokal lystfisker låser op til de gamle redskabshuse og fortæller om kyst-fiskeriet og livet ved havet i dag og for 100 år siden. Efter den guidede tur bydes på smagsprøver af fisk, der er tørret og røget efter ældgamle metoder.

Hver onsdag kl. 14:00 fra d. 12. juni til d. 28. august og samt i efterårs-ferien d. 16. oktober.

ET UNIKT STEDLandingspladsen og naturen omkring er udnævnt som et af Danmarks 50 unikke naturoplevelser og steder! Projektet hedder Smutturen og rum-mer de steder, som danskere og turister måske ikke kender til, men som bestemt er et besøg værd. Realdania, Dansk Kyst- og Natur-Turisme og Naturstyrelsen står bag udpegelsen.

ADRESSEStenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted.

VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THYS INFORMATIONSHUS

BOOK DIN EGEN GUIDE ELLER NATURVEJLEDERPå www.booking.nationalparkthy.dk kan du se hvilke formidlere, der tilbyder ture ud i nationalparken. Du kan også indtaste dine ønsker til tid, sted og indhold, og i løbet af nogle få dage, vil du blive kontaktet af en af formidler med henblik på at aftale detaljer omkring turen.

Se priser og lav en forespørgsel på www.booking.nationalparkthy.dk

Page 36: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

23. september kl. 17.00241

KRONHJORTE I BRUNSTSe beskrivelsen den 7. sept.

24. september kl. 10.00242

GÅ I GANG TURE: VANGSÅ HEDE Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen på østsiden af Kystvejen ved 30,7 km stenen. GPS : 57.024380,8.479903.

28. september kl. 11.00-16.00243

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

29. september kl. 09.00244

THY MTB MARATHON Velkommen til en unik MTB-oplevelse! 3 distancer (ca.) 25/45/70 km. Højdeme-ter (ca.) 100/300/500. Herre/Damer-ruten: Lækker og varieret marathon MBT-rute. Masser af singletrack i Vilsbøl, Tvorup og Vandet Plantage forbundet via skovstier, skovveje og enkelte korte asfalterede stykker gennem den fantastiske natur. Sing-letrack 35%, skovstier 15%, grusvej/hjulspor 45%, asfalt 5%. Nors Sø er klar til en badetur i dejligt rent vand efter du er kommet i mål! Kontakt: [email protected] | 40152578. Ændringer af deltager og/eller distance kan foretages ved at kontakte os. Pris: 25/45km kr. 195 70km kr. 295 Efter 1. august - 25/40km kr. 245 / 70km kr. 345,-. Tilmelding: https://my.raceresult.com/118460/registration?&lang=dk Sted: Nors Sø, Agerholmvej 17, 7700 Thisted. Arr.: Wildbike.dk

30. september kl. 17.00245

KRONHJORTE I BRUNSTSe beskrivelsen den 7. sept.

5. oktober kl. 11.00-16.00246

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

5. oktober kl. 12.00247

MAD: KÅL I KLITTERNEVi laver retter med kål i køkkenet på Vorupør Museum. Maren Munk Poulsen, gift med folketingsmand (mv.) Jens Munk Poulsen, foranledigede, at der i Vorupør blev plantet kålgårde, så fiskerfamilierne havde lidt ekstra til husholdningen udover, hvad faderen hjembragte fra havet. Vi skal tilberede og tale om kålretter i museets køkken og vi smager på de frembragte retter. Pris: 50 kr. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.

6. oktober kl. 10.00248

SPRING PÅ CYKLEN I NATIONALPARK THY KLITMØLLER, VANDET SØ OG VILSBØL PLANTAGEKort og lang guidet cykeltur. Den korte tur går til Klitmøller, Vester Vandet, forbi Vandet Sø og tilbage gennem Nystrup Plantage. Den lange går til Klitmøller, Vils-bøl Plantage, Vang, Øster Vandet og Vandet Plantage. På turen passeres Vandet og Nors Søer, som er blandt de reneste i landet. Det er næringsfattige søer på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. De rummer gode bestande af aborre, gedde, ål og helt. Kort tur: 20-25 km. Gns.-hastighed ca.10-15 km/t. Velegnet til børnefamilier og turister samt folk, der gerne vil stoppe lidt op og nyde naturen. Lang tur: 40-45 km. Gns.-hastighed ca. 20-25 km/t. Veleg-

36

Page 37: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

net til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. Pauser efter behov og ønske. Medbring: madpakke, drikkevarer, cykelhjelm og tøj efter forholdene. Turlederen er en erfaren lokal cyklist. Turene gennemføres uanset vejret, men afpasses forhol-dene. Det forventes at cykler/dæk er i god sikkerhedsmæssig stand, og er egnet til både grusveje, grusbelagte cykelstier og asfalt. El-cykler er velkomne. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Nystrup Camping, Trøjborgvej 22, 7700 Thisted (GPS: 57.032652, 8.478872). Arr.: Nationalpark Thy Venner.

6. oktober kl. 11.00-16.00249

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

8. oktober kl. 10.00250

GÅ I GANG TURE: BØGSTED RENDE Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen Bøgsted Rende Vej 6, 7700 Thisted. GPS: 56.980080, 8.410148.

12. oktober kl. 11.00-16.00251

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

12. oktober kl. 12.00252

FISKEAUKTION VED STENBJERG LANDINGSPLADSFiskeplatte sælges fra kl. 12.00. Efter spisning ca. kl. 14 fiskeauktion over friske og røgede fisk. Du kan få fisken renset og filetteret af Peter Rasmussen. Der sælges kaffe og kage. Musikalsk underholdning. Der sælges øl, snaps, vand og vin. Er det koldt i vejret opvarmes fiskehuset, hvor arrangementet afholdes. Amerikansk lotteri med gode gevinster. Kort fortælling om fiskeriet ved Stenbjerg landingsplads. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Stenbjerg Landingsplads, 7752, Snedsted. Arr.: Stenbjerg beboerforening.

13. oktober kl. 10.00253

JAGT- OG FISKEDAG Har du lyst til at få et indblik i hvad jægerne, lystfiskerne, spejderne og andre na-turbruger foretager sig ude i naturen? Så kom til jagt- og fiskedag for hele familien. Man kan opleve jagt og lystfiskeri i børnehøjde, jagthunde på arbejde, se både til jagt på fjorden og prøve at skyde med både gevær og bue. Se hvordan spejderne bruger den danske natur, med bl.a. bålhygge og træklatring. Og kom og prøv sky-desimulatoren, og se den flotte falk i aktion. Se video af falken her: https://vimeo.com/134848666. Der vil også være smagsprøver fra naturen bl.a. bålstegt råvildt, koldrøget fisk samt meget andet. Jægere, spejdere, lystfiskere og naturstyrelsen vil forsøge, at give alle et godt indblik i hvordan og hvorfor man går på jagt og fisker og hvilken gavn det gør for naturen. Vi glæder os til at se jer til en dejlig dag ved Vandet Sø. Pris: Gratis. Tilmelding: Ingen. Sted: Søholtvej, 7700 Thisted. Arr.: Danmarks jægerforbund og Naturstyrelsen Thy.

13. oktober kl. 11.00-16.00254

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

14. oktober kl. 11.00255

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

37

Page 38: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

14. oktober kl. 11.00-16.00256

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

15. oktober kl. 10.00257

GÅ I GANG TURE: NYSTRUP PLANTAGE Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-pladsen ved/på Nystrupvej / Søvej, 7700 Thi-sted. GPS: 57.009692 8.536901.

15. oktober kl. 11.00-16.00258

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

15. oktober kl. 12.00259

BØRNEAKTIVITET: NATURVÆRKSTED Se beskrivelsen den 2. juli.

16. oktober kl. 11.00-16.00260

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

16. oktober kl. 12.00261

LAV DIN EGEN SNAPSVi finder urter til kryddersnaps. Sammen går vi ud og finder forskellige urter til snapsefremstilling. Tilbage på museet snakker vi om urterne og sætter dem på flaske. Medbring snaps eller vodka. Pris: 50 kr. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.

16. oktober kl. 13.00262

DET GAMLE AGGER Se beskrivelsen den 2. juli.

16. oktober kl. 14.00263

FOLK OG FISK - STENBJERG LANDINGSPLADSSe beskrivelsen den 3. juli.

17. oktober kl. 11.00-16.00264

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

17. oktober kl. 12.00265

BØRNEAKTIVITET: BÅDEBYGGERI Se beskrivelsen den 4. juli.

17. oktober kl. 15.00266

KLITHEDENS KUNSTNERE, KÄTE LASSENS HUS, STENBJERGSe beskrivelsen den 11. juli.

17. oktober kl. 19.00267

BUNKERE VED HANSTHOLM FYRSe beskrivelsen den 24. august.

38

Page 39: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

18. oktober kl. 11.00268

BUNKERVANDRING I MUSEUMSOMRÅDETSe beskrivelsen den 2. juli.

18. oktober kl. 11.00269

FORTÆLLING: TØRREDE FISK OG SMÅ SKARPESe beskrivelsen den 5. juli.

18. oktober kl. 11.00-16.00270

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

19. oktober kl. 11.00-16.00271

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

20. oktober kl. 11.00-16.00272

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

22. oktober kl. 10.00273

GÅ I GANG TURE Se beskrivelse den 6. august. Sted: Spejderpladsen Egshvilevej 5B, 7700 Thisted. GPS. 57.022250, 8.600715.

26. oktober kl. 11.00-16.00274

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

27. oktober kl. 11.00-16.00275

LODBJERG FYR – FORMIDLING Se beskrivelsen den 3. juli.

29. oktober kl. 10.00276

GÅ I GANG TURE: STENBJERG OG OMEGN Se beskrivelse den 6. august. Sted: P-plads ved Stenbjerg Landingsplads 3, 7752 Snedsted. GPS: 56.929408, 8.339129.

16. november kl. 12.00277

JULEMAD PÅ MUSEET Smøg ærmerne op og vær med i køkkenet, når vi laver juleretter. Vi tænder op i det gamle komfur, hører om og tilbereder juleretter og får smagsprøver. En hyggelig dag med mulighed for at aflure de gamle opskrifter. Pris: Entré. Tilmelding: Ingen. Sted: Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted. Arr.: Museum Thy.

24. november kl. 10.00278

VANDRETUR MELLEM VANDET SØ OG NORS SØ Vandretur mellem Vandet Sø og Nors Sø. Længde ca 16 km, men kan afkortes til ca. 10 km. Sværhedsgrad blå (middel), hastighed 4-5 km/t. Fra Vandet Sø går vi ad stierne ind i plantagen, forbi stedet, hvor herregården Nebel lå. Vi kommer til bred-den af Nors Sø og følger den lidt, inden vi vender tilbage til p-pladsen. Pris: 30 kr. (gratis for medlemmer af Dansk Vandrelaug). Tilmelding: Ingen. Sted: P-pladsen, Klitmøllervej, 12,0 km mærket, 7700 Thisted. Arr.: Dansk Vandrelaug, Viborg afd.

39

Page 40: ARRANGEMENTSKALENDER NATIONALPARK THY

40

2. udg. 2019 · 20.000 stk.

NATIONALPARK THYKirkevej 9, 7760 Hurup, tlf. 7254 [email protected]

GUIDE TIL OPLEVELSERDu kan finde oplevelser, aktiviteter og ruter i app’en ”NATIONALPARK THY”. Brug app’en som guide til oplevelser eller som vejviser ad spændende ruter gennem skov og klit. App’en indeholder kort med mulighed for at vælge forskellige lag, som blandt andet viser interesse- punkter og ruter til fods, på cykel og til hest.

Hent app’en på din smartphone i Google Play eller i App Store. App’en fungerer uden Internet, når først du har hentet indhol-det ned på telefonen. App’en findes på dansk, engelsk og tysk.

541 TRYKSAG 81

5

INFORMATIONSHUSNATIONALPARK THY

Start din tur i Nationalpark Thy i Informationshuset på Stenbjerg Landingsplads.

Åben hver dag fra kl. 12:00-16:00 fra d. 1. april til 31. oktober.

Stenbjerg Landingsplads 4, 7752 Snedsted