Årsredovisning 2014 - ?· ASSA ABLOY finns representerat över hela världen, på både mogna och nya…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • rsredovisning2014

  The global leader in door opening solutions

 • InnehllVerksamhetsbeskrivningASSA ABLOY-koncernenKommentar frn VD och koncernchef 2Vision, finansiella ml och strategi 8Marknadsnrvaro 10Produktledarskap 22Kostnadseffektivitet 30Tillvxt och lnsamhet 36

  DivisionerASSA ABLOYs divisioner 40Division EMEA 42Division Americas 44Division Asia Pacific 46Division Global Technologies 48Division Entrance Systems 52

  CSRHllbar utveckling 54

  FrvaltningsberttelseFrvaltningsberttelse 62

  Vsentliga risker och riskhantering 65Bolagsstyrning 68Styrelse 72Koncernledning 74Riktlinjer fr ersttning till ledande befattningshavare

  77

  Finansiella rapporterOmsttning och resultat 78Koncernens resultatrkning och rapport ver totalresultat

  79

  Kommentarer per division 80Rapportering per division 81Finansiell stllning 82Koncernens balansrkning 83Kassaflde 84Koncernens kassafldesanalys 85Frndringar i koncernens eget kapital 86Moderbolagets rapporter 88Noter 90Kommentarer till fem r i sammandrag 116Fem r i sammandrag 117Kvartalsinformation 118Nyckeltalsdefinitioner 119Frslag till vinstdisposition 120Revisionsberttelse 121

  AktiegarinformationASSA ABLOY-aktien 122Information till aktiegare 125

  Mer information om bolaget och verk-samheten finns p www.assaabloy.com

  ASSA ABLOY RSREDOVISNING 2014

  Smidig skerhet i nytt universitet

  rsredovisning2014

  The global leader in door opening solutions

  KUND: Nya Florida Polytechnic University ppnade i augusti 2014. Den 15 000 kvadratmeter stora byggnaden fr innovation, vetenskap och teknologi med kontor, frelsningssalar och biblio-tek var frst att uppfras.

  UTMANING: Mlet var att skapa en trygg studiemilj med ett skerhetssystem som smlter in bra med vrig design och r kom-patibelt med byggnadens passersystem.

  LSNING: Efter en noggrann marknadsunderskning valde Florida Polytechnic University lsen Harmony Integrated Wiegand frn ASSA ABLOY-bolaget Sargent, i kombination med drrar och beslag frn Corbin Russwin, Curries, Graham, McKinney, Pemko, Rixson, Rockwood och Securitron.

  De snygga Harmony-lsen bygger p en ppen plattform, vilket gr dem kompatibla med passersystemet frn universitetets sys-temleverantr S2. Drmed kan universitetspersonalen vervaka drrarna i realtid och snabbt ndra behrigheter vid behov. I Harmony-lsen finns dessutom alla standardmssiga passer-kontrollkomponenter, som kortlsare, lgesgivare och utgngssen-sor, integrerade i en och samma enhet. Det gr att man slipper installera flera olika komponenter i och omkring drrppningen. P s stt skapas en stilren design som diskret smlter in i vilken milj som helst. Lsinstallationen underlttas ytterligare tack vare snabbgngjrnen ElectroLynx frn McKinney och strmfrsrjning frn Securitron.

 • ASSA ABLOY finns representerat ver hela vrlden, p bde mogna och nya marknader, med ledande positioner i strre delen av Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien.

  ASSA ABLOY erbjuder ett komplett produktutbud fr ls- och drr-lsningar.

  Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats frn ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 44 000 anstllda och en omsttning p nrmare 57miljarder SEK.

  I det snabbvxande omrdet fr elektromekaniska skerhetslsningar har koncernen en ledande stllning inom till exempel passer kontroll, identifiering, entrautomatik och hotellskerhet.

  ASSA ABLOYs produktutbud uppfyller slutanvndarnas krav p trygghet, skerhet och anvndar vnlighet.

  ASSA ABLOY r vrldsledande inom ls- och drrlsningar

  KORT OM ASSA ABLOY

 • 1

  i produktutveckling fortsatte p en accelererad niv och en mngd nya produkter lanserades.

  Omsttningen kade med 17 procent till 56 843 MSEK (48 481).

  Rrelseresultatet uppgick till 9 257 MSEK (7 923).

  Vinst per aktie efter full utspdning uppgick till 17,38 SEK (14,84 SEK).

  Det operativa kassafldet uppgick till 8 238 MSEK(6 803).

  17 %17,38 SEK

  9 257 MSEK

  8 238 MSEK

  Investeringar

  Kostnadseffektivitet

  Minska kostnadsbasen genom frbttrade processer, flexibel och kundnra slutmontering samt produktion i lgkost-nadslnder.

  Produktledarskap

  Kontinuerligt utveckla innova-tiva produkter med kad kundnytta och lgre produkt-kostnader.

  Marknadsnrvaro

  ka tillvxten inom krn-verksamheten samt att expandera p nya marknader och segment.

  ASSA ABLOYs strategi fr lnsam tillvxt. Ls mer p sidorna 1039.

  Andel av koncernens frsljning per region 2014

  EUROPA 41%AFRIKA 1%NORDAMERIKA 36%SYDAMERIKA 2%ASIEN 16%OCEANIEN 4%

  ASSA ABLOY FINANSIELLT I KORTHET 2014

  ASSA ABLOYs STRATEGI

  Nyckeltal 2012 2013 2014 FrndringOmsttning, MSEK 46 619 48 481 56 843 17%varav: Organisk tillvxt, % 2 2 3varav: Frvrvad tillvxt, % 9 4 9varav: Valutaeffekt, % 1 2 5Rrelseresultat (EBIT), MSEK 7 501 7 9231 9 257 17%Rrelsemarginal (EBIT), % 16,1 16,31 16,3Resultat fre skatt (EBT), MSEK 6 784 7 3811 8 698 18%Operativt kassaflde, MSEK2 7 044 6 803 8 238 21%Avkastning p sysselsatt kapital, % 18,1 17,11 16,9

  Data per aktie 2012 2013 2014 FrndringVinst per aktie efter skatt och utspdning (EPS), SEK/aktie 13,97 14,841 17,38 17%Eget kapital per aktie efter utspdning, SEK/aktie 69,86 77,83 97,49 25%Utdelning, SEK/aktie 5,10 5,70 6,503 14%Vgt genomsnittligt antal aktier efter utspdning, 1000-tal 369 592 370 259 370 2591 Exklusive jmfrelsestrande poster. 2 Exklusive omstruktureringsbetalningar.3 Enligt styrelsens frslag.

 • MSEKOmsttning

  MSEKRrelseresultat

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  1413121110

  OmsttningRrelseresultat1

  0

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  12 000

  Kommentar frn VD och koncernchef

  Under ret firade ASSA ABLOY 20 r och koncernens 44 000 medarbetare i 70 lnder har all anledning att vara stolta. Vi har vuxit frn en frsljning p 3,5 miljarder SEK till nrmare 57 miljarder, med en global ledarposition i vr bransch, och ver 9 miljarder i rrelseresultat (EBIT).

  Min reflektion, med facit i hand, r att det har varit en konkurrensfrdel att vara ett ungt fretag i en traditio-nell industri. Konsekventa strategier fr marknadsnr-varo, innovativt produktledarskap och hg kostnadsef-fektivitet har stimulerat till ett snabbare lrande och beslutsfattande som p mycket kort tid skapat ett glo-balt ledarskap. Men det krver samtidigt lngsiktiga och engagerade gare, bra ledningar och inte minst kompe-tenta medarbetare. Och rtt styrning av processer som inte bara mter utan ocks driver frndring, vilket r avgrande nr ASSA ABLOY nu gr in i ett dynamiskt och utmanande utvecklingsskede de kommande ren.

  Jag ska terkomma till detta strategitema. Men frst vill jag ge en lite mer detaljerad terblick p det gngna ret fr vra divisioner.

  DivisionernaDivision EMEA. Konjunktur- och efterfrgebilden har varit splittrad i Europa ngra r. Under 2014 var efter-frgan stark i Tyskland, Nordeuropa och tillvxtmark-naderna i steuropa och Afrika och god i Finland och Storbritannien. I sdra Europa var efterfrgan fortsatt negativ i stora lnder som Frankrike och Italien medan

  den brjade vnda uppt frn lga niver i Spanien. Trots den totalt sett ganska trga marknadsutvecklingen hade EMEA ett bra r med en organisk tillvxt p 3 procent. De senaste rens hga investeringsniver i innovation, produktutveckling och marknadsnrvaro ger nu resultat. Andelen nya produkter, yngre n tre r, av den rliga frsljningen har kat snabbt till 29 procent. Andelen personal i direkta sljaktiviteter har kat betydligt liksom antalet specifikatrer, vilket har drivit upp specifikations-affren av stora avancerade projekt. Framgngen fr divi-sionens s kallade High Impact Products (HIP) fortsatte med lanseringen av ytterligare fyra produkter till totalt tio som sljs i stora volymer p alla marknader. Koncer-nens senaste program fr rationaliseringen av produk-tionsstrukturen fortstter enligt plan med betydande effektivitetsvinster i frre anlggningar och kontor, kad automatisering och hllbarhet. Under ret kade ven takten i automatisering av administrativa flden, Seam-less Flow. vriga aktiviteter fr kostnadsreduceringar bidrog positivt till en stabil marginalutveckling.

  Division Americas. Divisionen utvecklades starkt under ret med en god organisk tillvxt p 4 procent. Trots en trg inledning efter en strng vinter i Nordame-rika blev tillvxten bra i USA dr den viktiga kommersi-ella och institutionella marknaden frbttrades under andra halvret efter flera r av svag utveckling samtidigt som bostadsmarknaden fortsatte att expandera i god takt fr fjrde ret i fljd. Frsljningsutvecklingen var

  Hgt innovationstempo skapar vrde p en svag marknad2014 blev ett rekordr fr ASSA ABLOY. Omsttningen steg med 17 procent till 56 843 MSEK med 3 procent organisk tillvxt. Rrelseresultatet kade med 17 procent till 9 257 MSEK. Koncernen kunde blicka tillbaka p sina frsta 20 r med en frsljningskning p 1 500 procent och ett kat rrelseresultat med 5 800 procent, en enastende prestation imodern svensk industrihistoria. Med framgngsrika strategier fr kad marknadsnrvaro, produktledarskap och kostnadseffektivitet r koncernen vl positionerad fr fortsatt lng-siktig och lnsam tillvxt driven av vr tids stora ekonomiska trender, urbanisering, snabb teknologisk utveckling och kade skerhetsbehov.

  UTVECKLING NYCKELTAL

  OMSTTNING OCH RRELSERESULTAT

  1 Exklusive jmfrelse-strande poster 2011 och 2013.

  RESULTAT FRE SKATT OCH OPERATIVT KASSAFLDE

  MSEK

  0

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  1413121110

  Resultat fre skatt1

  Operativt kassaflde2

  Exklusive jmfrelse- strande poster 2011 och 2013.

  Exklusive omstrukturerings-betalningar.

  KOMMENTAR FRN VD OCh KONCERNChEF ASSA ABLOY RSREDOV