Arte hiztegia

Embed Size (px)

Text of Arte hiztegia

 • Arte hiztegiaLandaren hiztegitiko itzulpena

 • Ariketak:

  1. Landaren bloga bisitatu. Nola du izena? Zein eduki du? Zenbat power point aurkezten du Slidesharen? Adibideak aipatu

  2. Landak talde bat (group) osatzen du Slidesharen Zenbat lagunek osatzen dute? Zenbat lan? adibideak aipatu.

  3. Aipatu ere berak gustokoen dituen aurkezpenak (favorites), adibidez entretenimientoz.

  4. Hiru.com-en definizioak kontsultatuz terminoei definizioa eman:-Artea/Euskadiko ondare artistikoa/Hiztegia-Artea/Glosarioa Hiztegia.net

  5. Nafarroako artelanen iruzkina egin termino hauek aplikatuz.

 • Arkitektura

 • ABSIDEALFIZARKU ZORROTZFERRA-ARKUAERDI-PUNTUKO ARKUAFAJOI-ARKUAARKU FORMEROARKU PERALTATUARKITRABE EDO DINTELARKIBOLTAKARIATIDEZINBORIOKLAUSTROKOLOMA EZARRIKOLOMA SALOMONIKOKOLOMA, ZUTABE: KAPITEL, FUSTE, BASAKONTRA-HORMAGURUTZADURAKUPULA: DANBORRA, KASKETE, LINTERNA, PETXINAGABLETEGIROLAKAINOI-GANGAGURUTZE-GANGALAPRANDURAARKUARTETAULAMENDUFRISOFRONTOITINPANOTRANSEPTUTRIFORIOHARLANDUMAINELPILAREPILASTRAOINPLANOJANBAHORMAKONKA

 • ABSIDE Elizetan, burualde edo atzeko fatxadan Kokatutako zati irtena. Bertan presbiterioa egoten da, eta gehienetan planta erdizirkularrekoa eta batzuetan poligonalekoa izaten da. Jatorrian ekialdera begira jartzen zen.

 • ALFIZ Apaingarri arkitektonikoa, baoa arkuan lekukotzen duen moldura edo irtengune lauki formakoa. Ia beti inpostak hasten diren puntuan hasten da, eta lurreraino luza daiteke.

 • KUXINDURA Harlanduzko paramentua, harlanduen kanpoaldea kuxin modura landua izan denean, hau da, ertzak edo juntak barnerago utziz eta harriaren erdialdea kanpora atereaz egin denean.

 • ARKUIzenak eman:Eraikuntza eta sostenguko elementu kurbatua, bi puntu finkoren arteko hutsunea betetzen duena; bereziki monumentu gisa erabilitakoa.

 • Izenak eman:

 • ERDI-PUNTUKO ARKUA ZirkuluerdiaZirkunferentzia-erdiko trazatua duen arkua, beraz gezia argi-erdiaren luzera berekoa duena.

 • Arku peraltatu Garaiera edo gezia argia baino handiagoa daukan arkua.

 • FERRA-ARKU Trazatua zirkunferentziaerdia baino handiagoa duena eta, beraz, inposta lerroa bere zentroaren azpitik geratzen zaiona, gezia arkuaren argi-erdia baino luzeagoa izaki.

 • ARKU ZORROTZA Kopuru bikoitiko zirkunferentzi zati desberdinez osatua dagoena, zati berdinak bi-bika eta bakoitza zentro desberdinarekin dauzkala; giltzarrian elkartzen dira angelua eratuz. Berebat zentro desberdineko bi arku berdinez osatua dagoena, elkar ebakitzean giltzarrian angelua eratzen duten bi lerro zuzenez elkartuta daudenean.

 • FAJOI-ARKUHabearte bateko kanoi-gangan zintxo moduan nabarmenduta ateratzen dena.

 • ARKU FORMEROA Habearte baten ardatzaren norabide zuzenarekiko paralelo doana, eta eskuarki habearte nagusia ondoko alboko habeartearekin komunikatzen duena.

 • ARKITRABE EDO DINTEL Taulamendu baten beheko partea, frisoari eusten dion elementu horizontala, zutabearen eta honen kapitelaren gainean bermatzen dena.

 • ARKIBOLTA Faxa makotu moduan arku baten kanpoko aurreko aldea eratzen duen molduren multzoa.

 • GANGALuzetara edo zeharretara biribildua den sabaia, murru, pilare eta zutabeen artean dagoen espazioa estaltzen duena.

 • KANOI GANGA Zirkuluerdiko arku batetik sortzen dena, eta ardatzaren norabide zuzenean euskarri paraleloen gainean ibili dabilela dirudiena.

 • GURUTZE GANGA Diagonalean gurutzatzen diren arkuz eratuta dagoena. Nerbio ere esaten zaie arku horiei. Denek giltzarri bat bera dute. Tarteko espazioa plementeria eutsi batekin estalita ageri da. Nerbioak ugaritu daitezke, eta horiek, batzuk, eusteko izango dira, hala nola gurutzadura arkuak eta diagonalak, eta beste batzuk, eutsitakoak izango dira, esate baterako tertzeleteak eta konkordunak. Ojiba ganga.

 • KARIATIDE Eraiki baten taulamendu, erlaitza, etab.ieusten dion emakume-itxurako estatua.

 • ZINBORIO Gorputz zilindro formakoa, kupulari eusten diona.

 • KLAUSTRO .

 • KOLOMA,ZUTABE,

 • KOLOMABASAFUSTEKAPITEL

 • KOLOMAEZARRIA

 • KOLOMA SALOMONIKO

 • KAPITEL

 • FUSTE

 • BASA Zutabearen azpiko zatia, fusteari eusten dion oinarria. Harroin.

 • HORMA-BULARRA

 • GURUTZADURA

 • KUPULA

 • DANBORTRONPALINTERNAKASKETEPETXINAPETXINA

 • DANBOR

 • KASKO, TXAPEL

 • LINTERNA

 • PETXINA

 • LAPRANDURA

 • LAPRANDURA

 • ARKUARTE

 • TAULAMENDU

 • ARKITRABEFRISOERLAITZAFRONTOI

 • FRISO

 • FRONTOI

 • GABLETE

 • GIROLA

 • HORMAKONKA

 • JANBAATE-ZANGO

 • MAINEL

 • PILARE

 • PILASTRA

 • 0INPLANO

 • HARLANDU

 • TINPANO

 • TRANSEPTU

 • TRIFORIO

 • Iruzkina egin:

 • Iruzkina egin:

 • Iruzkina egin

 • ESKULTURA

 • ATAURIKEBALAUSTRADABALDAKINOEXENTUCANONCONTRAPOSTOZALDIZKO

  ESTOFATUAGRUTESKOIMAjINAGINTZAMOCRABEERLIEBEA: GOI-ERLIEBEA, BAXUERLIEBEA ERRETAULASCHIACCIATOSOINA

 • ATAURIKE

 • BALAUSTRADA Baranda edo karel bat osatzeko moduan, goitik eta behetik elementu jarraitu banarekin elkartuta jarritako balaustre saila.

 • BALDAKINO

 • EXENTUA

 • CANON

 • CONTRAPOSTO

 • ZALDIZKO ESKULTURA

 • HARAGIKARA Dar color a las partes del cuerpo no ocultas por las vestiduras en pintura o escultura. Concretamente en la imaginera en madera, esta se recubra con yeso sobre el que se aplicaba directamente el color.

 • ESTOFATUA

 • GRUTESCO

 • IMAJINERIA

 • MOCRABE

 • ERLIEBEA

 • GOI-ERLIEBEA

 • BAXUERLIEBEA

 • ERRETAULA

 • SCHIACCIATO

 • TORTSO,SOIN,

 • Iruzkina eginJacakoKatedralean

 • Iruzkina egin

 • PINTURA

 • AUTORRETRATOBODEGNCLAROSCUROESCORZOESFUMATOGRABADOLEOPERSPECTIVA AREAPERSPECTIVA LINEALPINTURA DE GNEROPOLPTICOTENEBRISMOTRPTICO

 • AUTOERRETRATUA

 • BODEGOIA

 • ARGILUNA

 • TENEBRISMOA

 • ESKORTZO

 • ESFUMATO

 • edo SFUMATO

 • GRABATUA

 • OLIO-PINTURA

 • PERSPEKTIBA

 • PERSPEKTIBA LINEALA

 • PERSPEKTIBA AEREOA

 • JENERO PINTURA

 • READY-MADE

 • POLIPTIKOA

 • TENEBRISMO

 • TRIPTIKO

 • Arte lanen iruzkina egin

 • ARTEAREN TEORIA

 • HIERATISMOICONOGRAFAIDEALISMONATURALISMOSIMBOLISMO

 • HIERATIKOTASUN Se aplica a la tendencia en la que predomina un concepto monumental, majestuoso, rgido y contenido. Se manifiesta por la rigidez en la expresin y en las actitudes en esculturas o pinturas. Se opone a "Naturalismo". Muy caracterstico del arte egipcio. No confundir con inexpresividad.

 • IKONOGRAFIACiencia estudia el origen, la formacin de las imgenes y el desarrollo de los temas figurados y de los atributos con que pueden identificarse, y de los que van acompaados usualmente,los temas, ademas de su relacin con lo alegrico y lo simblico.

 • IDEALISMO Tendencia de los artistas que buscan acercarse todo lo posible a la representacin perfecta de los temas d sus obras, buscando siempre el arquetipo la superacin de las taras o defectos que todo modelo individual presenta.El idealismo intenta unir la objetividad (lo que existe realmente) y la subjetividad (lo que cada persona cree ver) para lograr la realidad completa.

 • NATURALISMO Tendencia artstica que trata de representar la naturaleza lo ms fielmente posible. Se refiere a la representacin de objetos realistas en un ambiente natural. Naturalista es el arte que presta atencin a detalles muy precisos y apropiados, y que retrata las cosas tal como son.

 • SINBOLISMO Modo de expresin opuesto al realismo y consistente en sugerir ideas o emociones a partir de imgenes en vez de describirlas.

 • Movimientoartsticosurgidohacia 1888 revela inquietudes msticasyejerce una influencia limitada. Sobre 1900 se funde con el art nouveau Se ha definido el simbolismo como ideista, sinttico, decorativo, subjetivo....elementos que son, ciertamente, comunes a muchos estilos. Muchas de sus obras estninspiradas en la Biblia y en la mitologa, expresan misterio y magia. El simbolismo alcanza slo espordicamente la arquitectura, en la figura de Gaudi y la escultura. Se manifiesta mas bien en la pintura donde combina aspectos ideolgicos y metodolgicos.

 • VOCABULARIOPAU MURCIA2008-2009