of 27 /27
 ASKEP GANGGUAN  ASKEP GANGGUAN  ALAM PERASAAN  ALAM PERASAAN

Askep Gangguan Alam Perasaan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

z

Text of Askep Gangguan Alam Perasaan

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  1/27

  ASKEP GANGGUANASKEP GANGGUAN

  ALAM PERASAANALAM PERASAAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  2/27

  ALAM PERASAANALAM PERASAAN

  KEADAAN EMOSI YG BERKEPANJANGANKEADAAN EMOSI YG BERKEPANJANGANMEMPENGARUHI KEPRIBADIAN DANMEMPENGARUHI KEPRIBADIAN DAN

  FUNGSI KEHIDUPAN SESEORANGFUNGSI KEHIDUPAN SESEORANG

  GANGGUAN : DITANDAI SINDROMGANGGUAN : DITANDAI SINDROMDEPRESI , KEHILANGAN MINAT /DEPRESI , KEHILANGAN MINAT /

  MANIA;KESENANGAN DLM AKTIVITASMANIA;KESENANGAN DLM AKTIVITAS

  DAN REKREASIDAN REKREASI

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  3/27

  PSIKODINAMIKAPSIKODINAMIKA

  DEPRESI DPT TERJADI KRNDEPRESI DPT TERJADI KRN

  KETIDAKSEIMBANGANKETIDAKSEIMBANGAN

  ELEKTROLIT DLM NEURON-ELEKTROLIT DLM NEURON-

  PERUBAHAN KIMIAPERUBAHAN KIMIARENDAHRENDAHDEPRESIDEPRESI

  TINGGI-TINGGI-MANIAKMANIAK

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  4/27

  RENTANG RESPONRENTANG RESPON

  AA BB CC DD

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  5/27

  PENJELASANPENJELASAN

  A. RESPONSIFA. RESPONSIF

  B. REAKSI KEHILANGAN YG WAJARB. REAKSI KEHILANGAN YG WAJAR

  C. SUPRESIC. SUPRESID. REAKSI KEHILANGAN YGD. REAKSI KEHILANGAN YG

  MEMANJANGMEMANJANG

  E. MANIA / DEPRESIE. MANIA / DEPRESI

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  6/27

  RESPONSIFRESPONSIF

  REAKSI EMOSIONAL INDIVIDUREAKSI EMOSIONAL INDIVIDU

  YG TERBUKA DAN SADARYG TERBUKA DAN SADAR

  AKAN PERASAANNYAAKAN PERASAANNYADPTDPT

  BERPARTISIPASI DG DUNIABERPARTISIPASI DG DUNIA

  EKSTERNAL DAN INTERNALEKSTERNAL DAN INTERNAL

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  7/27

  REAKSI KEHILANGAN YGREAKSI KEHILANGAN YG

  WAJARWAJAR ADA PROSES KEHILANGAN,ADA PROSES KEHILANGAN,SEDIH, FOKUS PADA DIRISEDIH, FOKUS PADA DIRI

  SENDIRI, BERHENTI DLMSENDIRI, BERHENTI DLM

  ADL, TETAPI TDKADL, TETAPI TDKBERLANGSUNG LAMABERLANGSUNG LAMA

  NORMAL DI ALAMI OLEHNORMAL DI ALAMI OLEH

  INDIVIDU YG KEHILANGANINDIVIDU YG KEHILANGAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  8/27

  SUPRESISUPRESI

  RESPON EMOSI AWALRESPON EMOSI AWAL

  MALADAPTIFMALADAPTIFINDIVIDUINDIVIDU

  MENYANGKAL, MENEKANMENYANGKAL, MENEKAN

  ATAUATAUMENGINTERNALISASIMENGINTERNALISASI

  PERASAANYA THDPERASAANYA THD

  LINGKUNGANLINGKUNGAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  9/27

  REAKSI KEHILANGAN YGREAKSI KEHILANGAN YG

  MEMANJANGMEMANJANG

  PENYANGKALAN YGPENYANGKALAN YG

  MENETAP DAN MEMANJANGMENETAP DAN MEMANJANGTETAPI TDK TAMPAKTETAPI TDK TAMPAK

  REAKSI EMOSIONAL THDREAKSI EMOSIONAL THD

  KEHILANGANKEHILANGAN DPTDPT

  TERJADI BEBERAPA TAHUNTERJADI BEBERAPA TAHUN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  10/27

  MANIA ATAU DEPRESIMANIA ATAU DEPRESI

  MANIA DITANDAI ALAMMANIA DITANDAI ALAMPERASAAN MENINGKAT,PERASAAN MENINGKAT,MELUAS, MUDAH TERSINGGUNGMELUAS, MUDAH TERSINGGUNGDAN TERANGSANG, AKTIVITASDAN TERANGSANG, AKTIVITAS

  >>, BICARA BANYAK, TERTAWA>>, BICARA BANYAK, TERTAWA>>,>>, DEPRESI DITANDAI PERASAANDEPRESI DITANDAI PERASAAN

  SEDIH DAN BERDUKA YGSEDIH DAN BERDUKA YGBERLEBIHAN DANBERLEBIHAN DAN

  BERKEPANJANGANBERKEPANJANGAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  11/27

  PROSES KEPERAWATANPROSES KEPERAWATAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  12/27

  PENGKAJIANPENGKAJIAN FAKTOR PREDISPOSISIFAKTOR PREDISPOSISI

  GENETIKGENETIK

  TEORI AGRESI BERBALIKTEORI AGRESI BERBALIKPD DIRI SENDIRI-PD DIRI SENDIRI-PERASAAN MARAH YGPERASAAN MARAH YGDIALIHKAN PD DIRIDIALIHKAN PD DIRI

  SENDIRISENDIRI TEORI KOGNITIFTEORI KOGNITIF

  DEPRESI AKIBATDEPRESI AKIBATPENILAIAN NEGATIF TGDPENILAIAN NEGATIF TGDDIRIDIRIG! PROSESG! PROSES

  PIKIR; PESIMIS, TDKPIKIR; PESIMIS, TDKBERHARGA, TDK ADABERHARGA, TDK ADAHARAPAN, MERASA TDKHARAPAN, MERASA TDKADEKUATADEKUAT

  TEORI KEHILANGAN:TEORI KEHILANGAN:INDIVIDU TDK BERDAYAINDIVIDU TDK BERDAYA

  MENGATASI KEHILANGANMENGATASI KEHILANGAN MODEL BELAJARMODEL BELAJARKETIDAKBERDAYAANKETIDAKBERDAYAANPENGALAMAN KEGAGALANPENGALAMAN KEGAGALANPASIF DAN TDK MAMPUPASIF DAN TDK MAMPU

  MENGHADAPI MSLHMENGHADAPI MSLH

  KEYAKINAN AKAN TDK MAMPUKEYAKINAN AKAN TDK MAMPU MODEL PERILAKU: DEPRESIMODEL PERILAKU: DEPRESI

  TERJADI KRN KURANGTERJADI KRN KURANGREWARDREWARD

  MODEL BIOLOGIS: DEPRESIMODEL BIOLOGIS: DEPRESIKRN DEFISIENSIKRN DEFISIENSIKATEKOLAMIN, TDKKATEKOLAMIN, TDKBERFUNGSI ENDOKRIN,BERFUNGSI ENDOKRIN,HIPERSEKRESI KORTISOLHIPERSEKRESI KORTISOL

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  13/27

  FAKTOR PRESIFITASIFAKTOR PRESIFITASI

  KEHILANGAN KSH SAYANGKEHILANGAN KSH SAYANG

  KEJADIAN PENTING DLM KEHIDUPANKEJADIAN PENTING DLM KEHIDUPAN

  BANYAK PERAN "KONFLIK PERANBANYAK PERAN "KONFLIK PERAN SUPPORT SISTEM KURANGSUPPORT SISTEM KURANG

  KETIDAKSEIMBANGAN METABOLISMEKETIDAKSEIMBANGAN METABOLISME

  OBAT ANTIHIPERTENSI DAN #AT ADIKTIFOBAT ANTIHIPERTENSI DAN #AT ADIKTIF

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  14/27

  MEKANISME KOPINGMEKANISME KOPING

  REAKSI KEHILANGAN MEMANJANGREAKSI KEHILANGAN MEMANJANG

  DENIAL DAN SUPRESIDENIAL DAN SUPRESI

  DEPRESI-DEPRESI-REPRESI, SUPRESI,REPRESI, SUPRESI,

  DENIAL DAN DISOSIASIDENIAL DAN DISOSIASI

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  15/27

  PERILAKU MANIAPERILAKU MANIA

  AFEKTIFAFEKTIFGEMBIRA >>, HD NAIK, TDKGEMBIRA >>, HD NAIK, TDKTAHAN KRITIKTAHAN KRITIK

  KOGNITIFKOGNITIFAMBISI, MDH TERPENGARUH,AMBISI, MDH TERPENGARUH,

  PERHATIAN MDH BERALIH, ILUSI FLIGH OFPERHATIAN MDH BERALIH, ILUSI FLIGH OF

  IDEAS, G! PENILAIANIDEAS, G! PENILAIAN

  FISIKFISIK DEHIDRASI, NUTRISI TDKDEHIDRASI, NUTRISI TDK

  ADEKUAT, ISTIRAHAT TIDUR $, BB TURUNADEKUAT, ISTIRAHAT TIDUR $, BB TURUN

  TINGKAH LAKUTINGKAH LAKUAGRESIF, HIPERAKTIF, ,AGRESIF, HIPERAKTIF, ,TG JAWAB, ROYAL, PERAWATAN DIRI $,TG JAWAB, ROYAL, PERAWATAN DIRI $,

  SE%UAL >>, BERTELE&SE%UAL >>, BERTELE&

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  16/27

  PERILAKU DEPRESIPERILAKU DEPRESI

  AFEKTIFAFEKTIFSEDIH, CEMAS, APATIS,SEDIH, CEMAS, APATIS,

  MURUNG MARAH, PERASAAN BERSALAHMURUNG MARAH, PERASAAN BERSALAH

  DAN TDK BERDAYA, PUTUS ASA, TDKDAN TDK BERDAYA, PUTUS ASA, TDK

  BERHARGABERHARGA KOGNITIFKOGNITIFAMBIVALEN, BINGUNG, RAGU,AMBIVALEN, BINGUNG, RAGU,

  HILANG PERHATIAN DAN MOTIVASI,HILANG PERHATIAN DAN MOTIVASI,

  MENYALAHKAN DIRI SENDIIRI, PESIMISMENYALAHKAN DIRI SENDIIRI, PESIMIS

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  17/27

  LanjutanLanjutan

  FISIKFISIKSAKIT PERUT, ANOREKSI, MUALSAKIT PERUT, ANOREKSI, MUALMUNTAH, KONSTIPASI, LEMAH LESU,MUNTAH, KONSTIPASI, LEMAH LESU,

  NYERI KEPALA, INSOMNIA, NYERI DADA,NYERI KEPALA, INSOMNIA, NYERI DADA,

  IMPOTENSIIMPOTENSI

  TINGKAH LAKUTINGKAH LAKUAGRESIF, AGITASI,AGRESIF, AGITASI,

  KEMUNDURAN PSIKOMOTOR, MD,KEMUNDURAN PSIKOMOTOR, MD,

  TERKESAN MENYEDIHKAN, G!TERKESAN MENYEDIHKAN, G!

  KEBERSIHANKEBERSIHAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  18/27

  MASALAH KEPERAWATANMASALAH KEPERAWATAN

  KETIDAKBERDAYAANKETIDAKBERDAYAAN

  BERDUKA DISFUNGSIONALBERDUKA DISFUNGSIONAL

  KEPUTUSASAANKEPUTUSASAAN

  RESTI THD CIDERARESTI THD CIDERA

  PERUBAHAN NUTRISI $ KEBUTUHANPERUBAHAN NUTRISI $ KEBUTUHAN

  DEFISIT PERAWATAN DIRIDEFISIT PERAWATAN DIRI

  G! POLA TIDURG! POLA TIDUR

  RESTI MENCIDERAI DIRIRESTI MENCIDERAI DIRI

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  19/27

  DIAGNOSA KEPERAWATANDIAGNOSA KEPERAWATAN

  MANIA :MANIA :

  RESTI CIDERARESTI CIDERA

  G! NUTRISI KRG DARI KEBUTUHANG! NUTRISI KRG DARI KEBUTUHAN

  PENILAIAN KURANGPENILAIAN KURANG

  INTAKE KURANGINTAKE KURANG

  DEPRESI :DEPRESI :

  RESTI MENCIDERAI DIRIRESTI MENCIDERAI DIRI

  G! NUTRISI KRG DARI KEBUTUHANG! NUTRISI KRG DARI KEBUTUHAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  20/27

  PERENCANAANPERENCANAAN

  SECARA UMUM TUJUANNYASECARA UMUM TUJUANNYA

  MENGAJARKAN UNTUK BERESPONMENGAJARKAN UNTUK BERESPON

  EMOSIONAL ADAPTIF DANEMOSIONAL ADAPTIF DAN

  MENINGKATKAN RASA PUAS SERTAMENINGKATKAN RASA PUAS SERTASENANG YG DPT DITERIMA OLEHSENANG YG DPT DITERIMA OLEH

  LINGKUNGANLINGKUNGAN

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  21/27

  IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI

  LINGKUNGANLINGKUNGANPRIORITAS UTAMAPRIORITAS UTAMA

  MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN :MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN :

  MANIAMANIA RUANGAN DI LANTAI DASAR,RUANGAN DI LANTAI DASAR,PERABOTAN MINIMAL, SUASANAPERABOTAN MINIMAL, SUASANA

  TENANG, KRG RANGSANGAN.TENANG, KRG RANGSANGAN.

  DEPRESIDEPRESIFOKUSKAN PD MSLAHFOKUSKAN PD MSLAHBUNUH DIRIBUNUH DIRI

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  22/27

  IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI,, LANJUTANLANJUTAN

  HUB P-K : TRUST DIBINA "HUB P-K : TRUST DIBINA "

  DIPERTAHANKAN. PD DEPRESI :DIPERTAHANKAN. PD DEPRESI :

  HANGAT MENERIMA, DIAM, AKTIF,HANGAT MENERIMA, DIAM, AKTIF,

  JUJUR " EMPATI, BICARA LAMBAT,JUJUR " EMPATI, BICARA LAMBAT,SEDERHANA.SEDERHANA.

  MANIA : BUAT BATASAN YGMANIA : BUAT BATASAN YG

  KONSTRUKTIF, KONTAK SERING TPKONSTRUKTIF, KONTAK SERING TPSINGKAT, KOMUNIKASI SINGKATSINGKAT, KOMUNIKASI SINGKAT

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  23/27

  KOGNITIF : BERTUJUAN MENINGKATKANKOGNITIF : BERTUJUAN MENINGKATKAN

  KONTROL DIRI PD TUJUAN " PERILAKU,KONTROL DIRI PD TUJUAN " PERILAKU,

  MENINGKATKAN HDMEMBANTU MODIFIKASIMENINGKATKAN HDMEMBANTU MODIFIKASI

  HARAPAN NEGATIFHARAPAN NEGATIF

  CARA MENGUBAH PIKIRAN NEGATIF :CARA MENGUBAH PIKIRAN NEGATIF :

  IDENTIFIKASI SEMUA IDE "PIKIRAN 'IDENTIFIKASI SEMUA IDE "PIKIRAN '

  IDENTIFIKASI ASPEK (IDENTIFIKASI ASPEK ( DORONG K) MENILAI KEMBALI PERSEPSI,DORONG K) MENILAI KEMBALI PERSEPSI,

  LOGIKA DAN RASIONALLOGIKA DAN RASIONAL

  BANTU MENGUBAH PERSEPSI YG SALAHBANTU MENGUBAH PERSEPSI YG SALAH SERTAKAN K) PD AKTIVITAS YG ADASERTAKAN K) PD AKTIVITAS YG ADA

  HASILNYAHASILNYA

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  24/27

  PERILAKU : MEANGAKTIFKAN PDPERILAKU : MEANGAKTIFKAN PD

  TUJUAN YG REALISTISTUJUAN YG REALISTISBERI TGBERI TG

  JWB SCR BERTAHAP,JWB SCR BERTAHAP,

  FISIOLOGI : MENINGKATKANFISIOLOGI : MENINGKATKAN

  STATUS KESEHATAN, PEMENUHANSTATUS KESEHATAN, PEMENUHAN

  KDMKDM

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  25/27

  RINGKASAN TINDAKAN KEP.RINGKASAN TINDAKAN KEP.

  DEPRESI DAN MANIADEPRESI DAN MANIA

  MODIFIKASI LINGK KERJAMODIFIKASI LINGK KERJA LAKUKAN PENGEMBANGAN DIRILAKUKAN PENGEMBANGAN DIRI

  CIPTAKAN DAN PERTAHANKAN HUBCIPTAKAN DAN PERTAHANKAN HUBTEURAPETIKTEURAPETIK

  BANTU K MENGENALI DANBANTU K MENGENALI DANMENGEKSPRESIKAN EMOSINYAMENGEKSPRESIKAN EMOSINYA

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  26/27

  LanjutanLanjutan

  BANTU K MEMODIFIKASI POLABANTU K MEMODIFIKASI POLA

  KOGNITIF YG NEGATIFKOGNITIF YG NEGATIF

  MOTIVASI K U AKTIF MENCAPAIMOTIVASI K U AKTIF MENCAPAI

  TUJUAN YG REALISTIKTUJUAN YG REALISTIK

  TINGKATKAN KEMAMPUAN K UTINGKATKAN KEMAMPUAN K U

  MELAKUKAN HUB INTERPERSONALMELAKUKAN HUB INTERPERSONAL

 • 5/21/2018 Askep Gangguan Alam Perasaan

  27/27

  EVALUASIEVALUASI

  SEMUA SUMBER PENCETUS STRESS DANSEMUA SUMBER PENCETUS STRESS DANPERSEPSI K) DPT DIGALIPERSEPSI K) DPT DIGALI

  MASALAH K)-MASALAH K)-DPT DIGALIDPT DIGALI

  PERUBAHAN POLA PERILAKU DAN RESPONPERUBAHAN POLA PERILAKU DAN RESPONK)K) RIWAYAT INDIVIDU K) DAN KLGRIWAYAT INDIVIDU K) DAN KLG

  SEBELUMNYA DPT DI EVALUASISEBELUMNYA DPT DI EVALUASI

  TDK TERJADI BUNUH DIRITDK TERJADI BUNUH DIRI REAKSI PERUBAHAN DPT DIIDENTIFIKASIREAKSI PERUBAHAN DPT DIIDENTIFIKASI

  DAN DILALUI DG BAIKDAN DILALUI DG BAIK