16
Aspecte practice ale conformării voluntare Irina Nistor www.pwc.ro

Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

Aspecte practice aleconformării voluntare

Irina Nistor

www.pwc.ro

Page 2: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Agenda

1. Rezidenţa fiscală

2. De ce trebuie să declarăm la timp?

3. Studii de caz

Slide 2februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 3: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Rezidenţa fiscală

Slide 3februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 4: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Rezidenţa fiscală – un termen controversat

Impactul impunerii:

• în cazul persoanelor fizice rezidenteromâne, cu domiciliul în România,veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

• în cazul persoanelor fizice rezidente,altele decât cele prevăzute la lit. a), veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1ianuarie a anului calendaristicurmător anului în care aceştia devin rezidenţi în România.

februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntareSlide 4

Condiţii (cel puţin una):• are domiciliul în România• centrul intereselor vitale ale

persoanei este amplasat înRomânia

• este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie înanul calendaristic vizat

• este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un statstrăin

Page 5: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Rezidenţa fiscală – un termen controversat

Schimbarea rezidenţei:

• Nu se produce în timpul anului

• Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecare

• Schimbarea în ţară cu tratat => certificat de rezidenţă fiscală !!

• Schimbarea în ţară fără tratat =>domiciliaţii impozabili 3 ani după

Slide 5februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 6: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Condiţii analizate:

• Domiciliul• Prezenţa peste 183 zile intr-un an• Ţara emitentă a paşaportului,

permisului de conducere• Prezenţa familiei (soţia, copiii

minori)• Locuinţa la dispoziţie (în

proprietate sau închiriată), prieteni, rude care să găzduiască

• Principala sursă de venituri: afaceri, contracte

• Proprietăţi • imobile (case, terenuri)• mobile (tablouri, bijuterii)• conturi /carduri/credite

bancare• maşini, bărci, avioane

înregistrate• Abonament telefon

• Birou cu bunuri personale• Cărţi de vizită, adresa de e-mail• Participarea în organizaţii:

culturale, religioase, sociale, deafaceri

Slide 6februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 7: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

A fi sau a nu fi rezident fiscal?

Slide 7februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 8: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

De ce trebuie să declarăm la timp?

Slide 8februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 9: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Declararea cu întârziere – probleme practice

Recunoaşterea impozitului reţinut la sursă (neacceptarea doveziloreliberate de plătitorii de venit)

Prin schimbul de informaţii se pot transmite date contradictorii cu celedeja declarate

Schimbul de informaţii poate surveni înaintea declarării => notificarea din partea autorităţilor

Legislaţia fiscală a suferit schimbări importante de-a lungul anilor• sistemul informatic nu permite modificarea

cotelor de impunere (ex. 1% vs 16%) saurecunoaşterea pierderilor fiscale pentru reportare şi compensare

• nerecunoaşterea veniturilor neimpozabile la o anumită dată (ex. dobânzi 2009)

Slide 9februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 10: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Cine are obligația de declarare?

Pentru (spre exemplu):• veniturile proprii• veniturile din

bunuri/sume deţinute în comun cusoţul/soţia/rudele

• veniturile obţinute în urmabunurilor/sumelormoştenite

• veniturile obţinute în urmabunurilor/sumelorprimite drept donaţie

• Cetăţeni români care au domiciliul în România

• Cetăţeni români care au domiciliul în străinătate dar sunt rezidenţi români

• Cetăţeni români care s-au mutat în altă ţară dar care şi-au păstrat rezidenţa română din varii motive (ex. pensia);

• Cetăţeni străini care trăiesc în România şi sunt rezidenţi fiscali români

Slide 10februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 11: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Toate veniturile se declară… cu excepţia excepțiilor

Veniturile obţinute din România

Excepţii: veniturile supuse unui impozit reţinut care este final

(ex. salarii, dobânzi, dividende plătite de un rezident român)

• cele neimpozabile: ex. sumele de bani moştenite

Veniturile obţinute din străinătate - chiar dacă au fost deja taxate

• Excepţii – salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate

• - cele neimpozabile: similar cu cele obţinute din România

Pe lângă impozit se mai pot datora (în anumite condiţii)• CASS - ex. dobânzi, dividende obţinute din România/străinătate• TVA – ex. vânzări bunuri imobile

Slide 11februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 12: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Studii de caz

Slide 12februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 13: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Studii de caz – un român cu domiciliul în România

1. Care îşi schimbă rezidenţa fiscală într-o altă ţară, va fi exceptat de la plata impozitului în România din ziua imediat următoare?

2. Dacă obţine venituri din prestarea de servicii către o companie străină are obligaţia:

• să se autorizeze ca prestator de servicii?

• să declare onorariile primite şi să plătească impozit?

• să plătească CASS? dar CAS?

• să plătească TVA?

Slide 13februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 14: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Studii de caz – un român cu domiciliul în România

3. A obținut dobânzi plătite de o bancă străină care i-a reținut deja impozit. Are obligația să le declare în România?

4. Dacă obține venituri din salarii şi din dobânzi, datorează CASS pentru veniturile din dobânzi?

5. Dacă obține dobânzi şi dividende care sunt singurele lui surse venit, datorează CASS? Daca da, pentru care dintre cele două categorii de venituri?

6. A moștenit niște acțiuni într-o companie străină. Trebuie să declare dividendele pe care le-a primit?

Slide 14februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 15: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

PwC România

Întrebări?

Întrebări?

Întrebări?

Întrebări?

Slide 15februarie 2015Aspecte practice ale conformării voluntare

Page 16: Aspecte practice ale conformarii voluntare - Irina …...• Excepţii –salarii primite de la un angajator străin pentru munca prestată în străinătate • -cele neimpozabile:

Vă mulţumesc!

Irina [email protected]

Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlu de recomandări generale în probleme de interes şi nu constituie consultanţă profesională. Nu se recomandă să acţionaţi pornind de la informaţiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanţă profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declaraţie sau garanţie (explicită sau implicită) cu privire la acurateţea sau integralitatea informaţiilor incluse în acest document şi, în măsura permisă de lege, PricewaterhouseCoopers Audit SRL, membrii, angajaţii, colaboratorii şi intermediarii săi nu acceptă şi nu îşi asumă nicio responsabilitate sau obligaţie de diligenţă pentru niciun fel de consecinţă a niciunei hotărâri de a acţiona sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terţ, pe baza informaţiilor cuprinse în acest document, şi pentru nicio decizie luată pe baza acestora.

© 2015 PwC Tax Advisors & Accountants SRL.Toate drepturile rezervate. În acestdocument, “PwC” înseamnă PwC Tax Advisors & Accountants SRL, firmă membră a PricewaterhouseCoopers International Limited, în cadrul căreia fiecare firmă membră este persoană juridică distinctă