Click here to load reader

ASTROLOGIJA ODNOSA I Procena najbolje planete u horoskopu Astrologija odnosa.pdf · PDF fileASTROLOGIJA ODNOSA . procena najbolje planete u horoskopu. Astrologija odnosa je jedna

 • View
  695

 • Download
  194

Embed Size (px)

Text of ASTROLOGIJA ODNOSA I Procena najbolje planete u horoskopu Astrologija odnosa.pdf · PDF...

 • Druga godina - lekcija br.25

  AASSTTRROOLLOOGGIIJJAA OODDNNOOSSAA II

  PPrroocceennaa nnaajjbboolljjee ppllaanneettee uu hhoorroosskkooppuu

 • Lekcija br.25 Procena najbolje planete u horoskopu

  Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler” www.keplerunited.org

  2

  ASTROLOGIJA ODNOSA

  procena najbolje planete u horoskopu

  Astrologija odnosa je jedna od onih oblasti u astrologiji za koju se klijenti najčešće interesuju a razlog svemu tome je što su odnosi sami po sebi veoma značajni ne samo kada su u pitanju emotivni odnosi, već bilo koja druga vrsta odnosa (poslovni odnos, prijateljski odnos). Odnos predstavlja jedno novo biće. Odnos nije nešto što sada stvaramo u kvalitetu, već je odnos nešto što je već stvoreno i što stvara nas, i čini sudbinu. Na odnos možemo delovati kvantitativno sada u meri u kojoj ulazimo u njega ili ne. Kvalitativna promena odnosa je zaista promena stanja svesti, što predstavlja drugi nivo. I ukoliko nismo spremni da se menjamo na jedan kvalitativan način kroz odnos, u neku vrstu odnosa je bolje ne ulaziti jer je ona zahtevna u smislu stvaranja novog stanja svesti. Svaki odnos zahteva neki nivo našeg postojanja da bi mogao da kruži. Odnos mora da bude kružan, mora da obezbedi kruženje energije jer realnost jednog života i odnosa je sadržan u zaokruženosti. U odnosima u kojima nismo jedno sa partnerom postoji problem. Odnos treba da je celina, zaokružen, što znači da je harmoničan, celovit. Odnosima vlada Venera – krug sam po sebi, umetnost sama po sebi, lepota sama po sebi. Ako odnos sa drugom osobom nije lep to znači da nismo dorasli tom odnosu i bolje je ne ulaziti u taj odnos, ili ga treba održavati u manjem intenzitetu.

  Odnosi su od izuzetnog značaja jer su odnosi oni faktori unutar nas koji definišu život. Život izgleda sasvim drugačije u zavisnosti od partnera sa kojim smo ili, pak, naš rad zavisi od ljudi sa kojima radimo. Sam život je definisan prirodom odnosa sa osobom sa kojom živimo. Neki ljudi žive vrlo malo potencijala koji živi u njihovom horoskopu jer ne nisu u odnosu sa osobom sa kojom bi mogli taj potencijal da ostvare. Ne radi se toliko o samoj osobi koja je preko puta nas,

  http://www.keplerunited.org/�

 • Lekcija br.25 Procena najbolje planete u horoskopu

  Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler” www.keplerunited.org

  3

  već o entitetu koji se stvara između nas, o biću koje postoji kada se dvoje nađu zajedno, a to biće je odnos, a odnos je entitet koji je stariji od nas, koji stvara učesnike odnosa – ne stvaramo mi odnos već odnos stvara nas. Stoga, odnos i jeste sudbina. Odnos je ono što prethodi svemu i što konačno ostaje na kraju kad više nema tela, nema uma. Ostaje odnos tog tela i uma – duša. Odnos je duša i samim tim emotivna potreba koja nas vodi u nešto.

  Svaki odnos u horoskopu predstavljen je nekom planetom jer je odnos jedno biće, entitet, pa procena planete koja definiše neki odnos je veoma važna jer kroz tu planetu se vidi i priroda i sudbina određenog odnosa, što definiše i našu sudbinu. Najbolje postavljena planeta svakako definiše i najbolji mogući odnos. Ako želimo da se stvori biće ljubavi takav odnos mora da postoji. Dvoje ljudi su ti koji prizivaju to biće. Ljubav ne može biti samo nešto što će oseća jedna osoba a druga ne, jer onda ni prva ne oseća ljubav, jer je ljubav biće. I ona postoji kao odnos za obe osobe.

  Za razumevanje odnosa potrebno je da razumemo prirodu funkcionisanja života koji je na narednom prikazu definisan šemom vremena, a to je opšti model svih odnosa.

  http://www.keplerunited.org/�

 • Lekcija br.25 Procena najbolje planete u horoskopu

  Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler” www.keplerunited.org

  4

  Baš kao što sadašnjost nije u vremenu jer vreme je sačinjeno od bilo koje prošlosti i bilo koje budućnosti, a sadašnjost je izvan vremena, isto tako i odnos nije vidljiv, manifestovan, odnos je transcendentan u odnosu na učesnike odnosa. Odnos stvara učesnike odnosa na isti način na koji sadašnjost stvara prošlost i budućnost. Trenutak sadašnjosti je neuhvatljiv jer, na primer, možemo da kažemo da će nešto da se završi za sat vremena, i da odbrojavamo sekunde do kraja, ali svaki put tu jedinicu vremena možemo svoditi na manju, pa još manju i tako odbrojavati beskrajne delove do u nedogled. Realno posmatrajući nikada nećemo doći do trenutka kada će se završiti to što treba da se završi. Uvek će postojati ostaci u vremenu, uvek. Beskonačno se približavamo sadašnjosti i nikada ne dolazimo do nje jer trenutak u sadašnjosti realno nije u vremenu. Ne postoji. Ipak mi imamo iskustvo, doživljaj da su se stvari dogodile, ali se one zapravo nisu dogodile u sadašnjosti već na nekom nivou koji naša svest ne može da prati (ne može da prati male protoke vremena), pa mi zaokružujemo to vreme. Taj nivo na kojem zaokružujemo vreme, zaokružujemo sadašnjost unutar nas, je nivo odnosa. Na svakom nivou unutar nas postoje nivoi odnosa koji su na nivou nesvesnog, na nivou suptilnog proticanja vremena. Naša svest u budnom stanju može da prati ¼ ili 1/8 sekunde u zavisnosti od tišine koju imamo, ali iza toga ne prati, već zaokružuje vreme. I na tom finijem nivou se događaju odnosi.

  To je nivo frekvencije koji postoji u nama, nivo dinamizma našeg nesvesnog na kojem se događa odnos, i sve što doživljavamo doživljavamo na tom novou, što ne znači da je to stvarno. U krajnjem nivou realnosti ništa nije stvarno, sve je iluzija. Ništa nije stvarno jer ništa ne može da se desi budući da je sadašnjost van vremena. I ništa se od toga ne dešava. To nivo realnosti koji možemo spoznati u nekim specijalnim uslovima. Ali na svim ostalim nivoima mi doživljavamo da se stvari dešavaju. Ovo je važno jer su odnosi upravo oni koji definišu neki nivo realnosti. Između nas se uspostavljaju odnosi ne samo na verbalnom nivou, što je jedan nivo, već postoji i neverbalna komunikacija i postoje različiti impulsi koje razmenjujemo, koji su nekada pozitivni nekada negativni, sve u zavisnosti od toga kakva je naša međusobna sprega. A koja je sprega u pitanju govore nam uporedni aspekti, posebni horoskopi odnosa, jer nesvesna komunikacija koja postoji između nas je zapravo sećanje na događaje koji su se odigrali u neko ranijem nivou. Mi se prepoznajemo i međusobno već imamo kodirani odnos, kodirani put. Naravno, na svesnom nivou to tumačimo i dajemo racionalna objašnjenja (zašto nam se nešto dopada, ili ne dopada), ali to

  http://www.keplerunited.org/�

 • Lekcija br.25 Procena najbolje planete u horoskopu

  Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler” www.keplerunited.org

  5

  je racionalno opravdanje suštinskih odnosa koji postoje između nas, a koji su daleko dublji i jednostavno uslovljavaju da se stvari događaju na određeni način.

  Odnos je odnos bez obzira koliko vešto smo u stanju da taj odnos opišemo, i bez obzira iz ugla kojeg učesnika u odnosu se posmatra. Na primer, dvoje ljudi može biti nezadovoljno odnosom u kojem su, i jedno i drugo kriviti onog drugog za loš odnos i opisivati onog drugog kao lošeg i problematičnog. Iz ugla oba partnera, iz njihovih horoskopa, se vidi problematičan partner, ali kako je odnos biće koje stvara i jednog i drugog partnera, besmisleno je pripisivati krivicu jednom od partnera jer je taj odnos njihov zajednički i čim nije zaokružen, jedinstven, celovit, lep nisu mu dorasli.

  Ljudi kad se nađu u odnosu su kao opijeni jer su naglašene emocije, i ta opijenost čini da veruju da je nešto ovakvo ili onakvo, opijenost daje utisak stvarnosti.

  Odnos posmatran iz druge perspektive je krug, kružan je.

  http://www.keplerunited.org/�

 • Lekcija br.25 Procena najbolje planete u horoskopu

  Institut za Astrološka Istraživanja i Edukaciju „Johannes Kepler” www.keplerunited.org

  6

  Iz jedne tačke nastaju krugovi koji čine jednu celinu definišući parove suprotnosti. Iz jednog faktora potpune sadašnjosti projektovano na jednu stranu imamo budućnost, projektovano na drugu stranu - prošlost. Isto tako nastaju i svi drugi parovi suprotnosti: volja/osećanja, želja/ispunjenje, jaje/kokoš, um/telo, muško/žensko. Možemo se zapitati šta je prvo nastalo: jaje ili kokoš? Odnos nastaje prvo – a sa odnosom suprotnosti nastaju istovremeno. Odnos je taj koji je stvorio i nas; odnos egzistira u astralnom, vanvremenskom nivou i pojavljuje se i privlači nas u odnos. Mi smo stvoreni pre nego što smo rođeni u tom odnosu, i konačno, mi smo i bili samo odnos, i taj odnos vodi dve osobe da se susretnu o kakvom god odnosu da je reč. Emotivni odnos je ključni jer nas najviše definiše, najviše određuje našu putanju. I stoga je veoma važno da su odnosi zaokruženi, da su kružni, harmonični, lepi.

  Kada se pojave klijenti sa problematikom u odnosu važno je da kao astrolozi razumemo prirodu odnosa da bismo mogli da im ukažemo na zadatak koji kroz taj odnos treba da savladaju, kao i da taj odnos, ma koliko da on treba da traje, učine što boljim i lepšim, zaokruženim. Nisu svi odnosi predodređeni da traju dugo, ali svi imaju svoje vrednosti, pa kada je potrebno okončati ih treba to, bez obzira na okolnosti uraditi uz obostrano zadovoljstvo. Jednako se u odnosima nalaze ljudi koji su izgradili stepen poverenja, prepoznavanja, srodnosti

Search related