Atlas ¶ver Farsta, Stockholm, Svealand och Sverige

 • View
  246

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uppgift i Representation 3, KTH-A // 2014–15

Text of Atlas ¶ver Farsta, Stockholm, Svealand och Sverige

 • ATLAS EN SNABBPRODUCERAD ATLAS VER FARSTA STOCKHOLM SVEALAND SVERIGE

  > REPRESENTATION 3 @ KTH-A // LRARE: CLAES SRSTEDT + VERONICA SKEPPE // 201415

  [V.1.0@WORK ]

 • MNE: Vind

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATAKLLOR: SMHI http://opendata-download-metobs.

  smhi.se/explore/?parameter=2

  LAGER: Sverige med kommungrnser, stormfoto, longitud-

  och latitudlinjer, kordinater, vindriktning och styrka.

  KOMMENTAR/METOD: Kordinater och styrka tagna frn

  SMHI databas. Sedan konstruerade vi ett Exceldokument

  enligt nedan.

  MNE: VALRESULTAT 2014

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATAKLLOR: Lantmteriet (slu get), opengov.se

  Lager: valresultaten i hela landet, valresultat per kommun,

  kommuner i sverige

  METOD/KOMMENTAR: det r viktigt nr man slr ihop alla

  lager att sl ihop dem rtt. Kom ihg att anvnda system

  instllningen nr man lgger in kommunerna fr det blir

  problem nr man har ,,. Det r viktigt att all kodning,

  nr man anvnder sig av kategoriinstllningen, blir rtt s

  dubbelkolla.

  MNE: Sntcke, medelvrde antal dygn per r 1961-90

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATAKLLOR: http://opendata-view.smhi.se/klim-stat_sno/

  wms?layers=dygn_med_snotacke

  LAGER: - Sverige i grnser efter sntcke

  - Proportionell stegring, 25 dygn per steg

  - Frgskala i nio nyanser, frn < 25 till 201-225 dygn

  METOD 1: Importera och behandla vald WMS-data i QGIS

  2. Exportera drifrn i lmpligt filval

  3. Behandla i Rhino fr att skapa hjdniver

  4. Frgskalan grs i Photoshop

  5. Frdigstlls i InDesign (rubrik, frklarande text m.m.)

  6. Skriv ut som PDF

  KOMMENTAR: Att importera till QGIS var till en brjan

  svrt, men efter att det var gjort var resten av arbetet

  tekniskt sett enkelt. Utmaningen lg snarare i att gra en

  representation som kommunicerade tydligt och r enkel

  att tolka.

  MNE: Luftkoncentration av Svaveldioxid r 1998 och 2012

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATAKLLOR: SMHI

  LAGER: 12CAIR_SO2__M

  METOD/KOMMENTAR: svaveldioxidhalten i luft, jmfrelse

  mellan 1998 och 2012.

  MNE: Nederbrd i Sverige 2013

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATAKLLOR: SMHI

  LAGER: LAND5L, RRY_1313

  METOD/KOMMENTAR: Gradientfyllning

  MNE: Vattenflden

  SKALA: 1:2 miljoner

  DATA/KLLOR:

  http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vatten-

  drag/ladda-ner-data-fran-svensktvattenarkiv-

  1.20127

  http://www.smhi.se/.../ladda-ner-data-fran-svenskt...

  gr s hr:

  1. Ladda ned Vattenfrekomster-vattenytor SVAR2012_2.zip

  2. QGIS - ppna upp. Dr r fldesgeometrien men inga

  flden.

  3. Visualisera istllet fldets avstnd RAVM.

  Anvnd EGENSKAPER - STIL - ENKEL SYMBOL - ENKEL-

  LINJE - DATADEFINIERADE

  INSTLLNINGAR. Multiplicera vrdet fr att reducera ska-

  lan (allts RAVM*0.0001 typ)

  4. Ta bort havsflden (fr stora.)

  METOD/KOMMENTAR: Information frn SMHI har tagits in

  i QGIS. Sedan r den bearbetad i Photoshop, Illustrator och

  Indesign.

  MNE: Hydrografi

  SKALA: 1:1 miljon

  DATAKLLOR: http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/

  sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-da-

  ta-fran-svenskt-vattenarkiv-1.20127

  http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vatten-

  drag/ladda-ner-data-fran-svenskt-vattenar-

  kiv-1.20127

  LAGER: havet, sjar och vattendrag

  METOD/KOMMENTAR: Information frn SMHI har tagits in i

  QGIS. Sedan r den bearbetad i Illustrator och Indesign

  MNE: Vgar

  SKALA: 1:1 miljon

  DATAKLLOR: vgkartan vektor (Lantmteriet), oly-

  cksstatistik (Transportsyrelsen)

  LAGER: vgar (motorvg, motorfarled, vrig riksvg,

  allmnvg, bilvg och gator), ddsolyckor rapporterade till

  polisen

  METOD/KOMMENTAR: vgarna har tjocklek och frg efter

  betydelse fr transport genom landet. Sedan r vgarna

  representerade i fallande ordning efter deras betydelse fr

  transport. Olyckorna r inlagda frn en .Csv fil med koor-

  dinater. (Vi har komplett olycksstatistik frn 2010 rrande

  stockholms- och angrnsande ln)

  MNE: Industriutslpp

  SKALA: 1:1 miljon

  LAGER: stra Svealand karta

  DATAKLLOR: Finns p tempen under 01 Material / B2,

  CSV-fil som heter Industriutslpp

  Kommungrnser

  Industriutslpp

  Frger

  METOD: Importera och behandla CSV-fil i Qgis. Exporterat

  till Photoshop. Skrev ut till PDF.

  KOMMENTAR: Svrttydligt program och svrt att hitta

  relevant information/data. Vi hade tnkt oss en annan

  representation men information fr den metoden fanns inte

  tillgngligt fr Qgis.

  MNE: Skyddade naturomrden

  SKALA: 1:1 miljon

  DATAKLLOR: Naturvrdsverket,Miljdataportalen

  (http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/)

  LAGER: Nationalparker, Naturreservat, Naturminnen, Bio-

  topiska skyddsomrden, Vattenskyddsomrden, Kulturmin-

  nen, RAMSAR, Natura 2000

  METOD/KOMMENTAR: Informationen finns att hmta ur

  olika kartor: versikt, terrng och vgkartor p Naturvrds-

  verket. Vi har frgat de olika naturomrdena, de som har

  mest med vatten att gra i olika bl nyanser och de som

  har mest med land att gra i olika grna nyanser. De r

  gjorde med en viss transparens s att nr de verlappar

  varandra blir frgstyrkan en indikation p styrkan i skyddet

  av olika omrden: Ju starkare frg desto starkare skydd.

  MNE: MARKANVNDNING

  SKALA: 1:1 miljon

  DATAKLLOR: EEA (EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY)

  LAGER: URBAN BEBYGGELSE (MAX 200m MELLAN HUS-

  EN), kvantifierade i med ett Voronoidiagram (destu strre/

  oftare frekommande stder, destu intensivare nt)

  METOD/KOMMENTAR: Frn satellitbilder hmtades in-

  formation om svenska stders utbredning, vilken kvantifi-

  erades och visaulsierades i ett voronoidiagram. Under syns

  originalinformationen om stdernas utbredning.

  MNE: Batymetri

  SKALA: 1:600 000

  DATAKLLOR: The Baltic Sea Bathymetry Database (http://

  data.bshc.pro/), Lnsgrnser SCB (http://www.arcgis.com/

  home/item.html?id=912b806e3b864b5f83596575a2f7cb01)

  LAGER: Batymetri 32 bit GeoTIFF, Lnsgrnser Lnsgrns-

  er_SCB_07

  METOD/KOMMENTAR: Den fria datan r begrnsad till

  varierande approximeringar p minst 500x500 meter varfr

  vi valde att inte ta ut faktiska djupkurvor frn TIFF-filen. Det

  skulle inneburit ytterligare approximeringar, och drfr inte

  representera datasetet korrekt. Istllet anvnde vi TIFF-

  bildens grskala tillsammans med djupinformationen fr

  att frgstta vr karta: en inverterad orange frgskala i 20

  nyanser med maxdjupet definierat frn bildens data och

  mindjupet satt till noll manuellt.

  Lnsgrnserna togs frn SCBs fil. Vi valde att ha med alla

  lnsgrnserna d de effektivt fungerar som landlinje.

  Valet av skala 1:600 000 gjorde vi fr att djupinformationen

  i de grunda delarna av vrt tilldelade utsnitt var mycket

  knapphndig: resultatet sade i princip ingenting, och visu-

  ellt blev det mycket torftigt. I 1:600 000 fr man istllet en

  bra uppfattning om djupfrhllandena i skrgrden, och det

  visuella resultatet blir mer slende.

  MNE : Trafikflden i Stockholms Ln

  SKALA: 1:200 000

  METOD: Vi brjade med att hmta info (filformat) frn

  lantmteriet, vgnt och kustlinjer. Trafikfldesdatan kunde

  vi inte f i ngot digitalt filformat, vi skte bde p trafikver-

  ket och stockholmstad med Vi brjade med att hmta info

  (filformat) frn lantmteriet, vgnt och kustlinjer. Trafik-

  fldesdatan kunde vi inte f i ngot digitalt filformat, vi

  skte bde p trafikverket och stockholmstad med mera.

  Men vi blev hnvisade till informationen nedan, som var

  den infon vi utgick ifrn: https://nvdb2012.trafikverket.se/

  SeTransportnatverket

  Vi bearbetade infon i QGIS nr vi sorterade och bestmde

  vad som var relevant fr att visa Trafikfldet p bsta stt.

  3. Datan som visar trafikfldet infogade vi manuellt i Illus-

  tator, dr frstrkte vi vissa leder dr trafikfldet r strre.

  4. Fr att strka vr vision om en nattbild ver Stockholm

  gjorde vi lite efter effekter i Photoshop innan vi knde oss

  njda med resultatet.

  MNE: Vattenhjning ver en 600-rs period.

  Baserad p FN:s 100-rsprognos av land-, och vattenhjn-

  ing.

  SKALA: 1:200 000

  DATAKLLOR: Ttortskartan frn K:servern

  SMHI:sjkort geodata.se/hjddata raster

  LAGER: ./50 meter ho?jdkurvor/Stockholms la?n 50 m/5

  METODER + DATA

 • meter ./tolla_Hojddata50mRaster_184189872/hojdda-

  ta50m_1302_3006/dem50m_6489275_606023.tif

  ./Ta?tortskartan_vektor/tatort/0336/my_0336.shp

  METOD/KOMMENTAR: QGIS:

  Extrahera hjdkurvor frn .tif-bilden

  Katergorisera hjdkurvor inom intervall (5m)

  Specifiera yta ver 5m i .tiffen

  Illustrator:

  Lageruppdelning frn QGIS

  Stda lagren, rensa kantlinjer etc.

  MNE: Jordarter

  SKALA: 1:200 000

  DATAKLLOR: Lantmteriet, (SLU GET)

  LAGER: JORDARTER_25_100k_1403_3006

  METOD/KOMMENTAR: info om landhjning efter inland-

  sisen frn wikipedia.

  MNE: medianinkomst fr Familjer (20+r) efter samman-

  rknad frvrvsinkomst.

  SKALA: 1:200 000

  DATAKLLOR: SCB

  LAGER: IF1_rutaSW_region_2012.shp, mk_get.shp, mh_

  get.shp, ms_get.shp

  METOD/KOMMENTAR: Shape-fil med nummerdata inmatad

  som vektorlager i QGis, samt ytterligare vektorlager

  bestende av shape-filer med konturer av sjar, hav samt

  ttorter. Nummerdatan har formen av ett rutnt med min-

  dre rutor dr befolkningsdensiteten r hgre, vilket gjorde

  det svrt att redigera grafike