Auto Express - March 18, 2015 UK

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine

Text of Auto Express - March 18, 2015 UK

 • . , 5-57

  .-. f 45 *:: f :]:O:]rff

  S@_:[V VQES[V S :,[vkw :S t Z L k

  /2!0020!:UeLU>eeJeLeU>ee

  .jjjKajWKjjwj

  ?jjWajj:f :l :f f f

  :\f\y LpLy y fyj? j~j7-:jj

  .MW j?a?j| jWj.jj+?~jo

  ?o||o||?W???j 2] j] -jw a]o#jMWMjjWj?~j?aaj?ajjMW?

  MwW.M??jjKjWjjjW

 • 5 J:J -/4:yf f

 • -.7 .:]f: ]fy Sff ]f yfZ Sff] :f :] y ff -ff -

  f f r 5 :yf

  0 Mj ~ Mjwj j jj j .jj . ~M~~j Mj^ jj 0j j~jj? 9 jjWja ?W j^ ?j Mj~~ ?wj ??Mj w?a wjj aj^ ? 8 j 2 ?WjWjj~ M ? ?MM a j] 8jj j?ja ?

  ?w ? ? r w ? 9 W? r W? ~j j9j ? j Wj 9 a ? jj jjj MjW?j j j ? 9 W? j ~ ?aj~a Wj??Wj ?j jjWja w j j 9^ M ?MM j?ja ?j j ?w ? j?Mj ? w ?jjaj Mj

  fZ yf]y 6 Sf r :] rff ]f

  -*

  ] f 6 y

  ja?

  ?.Wj

 • Ann

  -/4 J *y

  Y.-KajWK?W

  -2! jj j j j^ aj?a ?a j jW w jWj

  j w j^ ?a Wj ? ? ~ w .27 0? MjW?j jj

  w aj? MjW?j jj ?j jW? ? ^ j MW^ ?j M~ r?a?w?Wj ?j ajj?j aj j ?j w ??~ jj jj j??j

  .27 j ~j W ? ?jjja ? j?a w aj ? Wj

  jj~ w jjj? Mjj j j ??~j?Mj jj jj #j ~w j^ .27 ?j ~~ ?jj? j ^ ?a jj jj Mjj? Mjj j Mj j ?j wj r ?jj jjj

  f f J: f :-/4 f Sf f JQ 5 -ff - f Jf f] J J:J f

  Q ]Z fSf]fZ 4 :]f : yfy :S

  ,:yf ,fJ:J f/Y k f.? ?a-j jjW ?M ? M?M

  j ?a Mj j M jWj8 jW?j ? W? ?jW j ?a?^ ?a ja ? ~j ?~ ??8j ?j ~a ? ?

  ? Mjaj^ ? jWj ?~j^ j jW?a ?a Wj Wjj ?a -j aj~ a^ ?aj Mj W?j Wj Mj~WWja w .27 ?j Wj ~ ~ j w^ ~j j~jj ~ Mjwj W ~j

  fSf]f ]f /Y 8 ? WWj w ^ j aj j jWjaj Waj~ jj~ jW 0j ~ MaWj ? ?j? j? ?WWj^ M a w jWjaj j ja^ j WWj jj? .27 w j jj?j jj^ j ~ Mj~jjj M j M?aj? aj~ a^ Wa ? Mj ? ~a ww j w

  ] + /Y 0-. ? w Mj j , r Wj a ?j .27 r?a j , j W? w -jj?ja jWj ?~j^ jj wjMj , ?w ?a Mj ? j j 2ajj Mj^ W j| j ?a ajjj~j^ ?a M?Mj j jjjWaj^ aM -j .?aj a j j jjWj , ?j? j j ? j r ajW W? j

  f : -/4 /Y 7 92. M~ .27 ?~j Wj ? r j-9 ?a ?aW? ja !9 aj +?~j | r M j ?aa ?j j j? wj j j Wj jaj ja ? ? Wj Waj?^ ?a ?j~j j jW ??a ? 8jj ?Mjwj ?wj j . W~^ W ?jaj~ Wj^ Wj?r M j j~ ? aW~?j aj

  4 6w /Y k0# Mj ? j j M?a^ 7 jja ?j j j?j?a r ? jj~ .27 j ? 0j 9| j ?j o j w wjj aj ?a ? ?~j wwj~ j~j 0jj Wa Mj ? +j? j^ ^ ~ ?aj?j w j |yj jM jj~j WWj^ w ?j? jWjaj |y Mj?j

  jW j 9| ?j ~ Wjw j 9 k

  Wj ~

  :J f fS f S:]

  j

  ? 0j

  6/-4

  ?.Wj

  92.7

  ja?

 • *y f fJ

  -jkj

  ?j

  5f S: ff : J:] Sf:f : J:] :yf ]f ::Jf Jf SfZ ffSf Sf f]fZ ,f:

  ,f: : r:-!20 ? Wja j j~jWjw j j M?a ? ~j?

  ? jWj jj -j?jjWj Wj jaj^ Wj^ j ? j?ja ? w? wjaj Mj~ ?ja^ Wa w j ?? w j M?aj?j W? r jj jWj ?~j r .j?~ ? j jj? .^

  Wj ?a] 8j ?j ~ jw W?^ ?a w j w W? j ?j~ j j . ajMj j^ W j W? j . rj . r j jja jj wj?a RjjS j Wjj?aj j ?j j jWj ?~ j j? w j

  W j M?a ~ jj r jj j ?M a ?a +Wj? j ? 0 jj-j? W? Wjj ? ? jj^j ?j~ ? ?j ^ Wa~ ?~ jjj w??Wj jMj !? ?a ?j+? jj j j ?j jj

  w jj?ja M?W ^ j-j? ?a ?j? ja wWj Wajj ? j W? ? j?^jj^ j M?a ?ja ?^ -j? ?~ w W w jjW 0j jW wwjja ? wjjM?W j j ?

  Q .f:f Jf f] J f f ]fQ J] :] ff -/4 S]ff] : Jf S:f rf] 6/-4 -

  Ann[ s A[}

  f ]f ] Jf Sf] :f f S:r f f r ] :] *Sf

  @?KajWK??M

 • f fJ *y

  f :y: :] gy:f :]

  ja?8 j j jW jW~ jjWjj M?W j -j? j^ jM?a ? w~j j ?? w ?~j-j?Wjj w j ?~? ?a k~?j ?j

  Mjj ja j j~^ ?a jWj ?~j j w? W? j j ?j?j j? -j? ? Mjj ajWj ?M

  Ma~ ? ?~? j?Wjj aj w?~ w?W? ?j^ M Ww ~~ 0j W? ? ? j ~ wj ? Mjwj^j -j? Ma w? w?Wj Mj jjjja Wj? w j? j ?~? M?a~j^

  jjWj Wj jaj Wj ?~] 0jj?j ? w Mj^ M ? M~?

  j j ?j ?j awwjj Wj 0j j k~?j^j?j^ ~j j j~j ?a ?jj j^ ?a ? j?wajjja !? 0j W? ja j? a~ja^ M W??j ? jjj ?j^ ja M j

  ?a ? Wj^ ? Wja w ja ? jM?W j?a? ?a ? ~ ?j

  r

  -: fZ :]f r

 • Ann[

  *y :y: 6 f:f]

  s A[}

  Sf: f f 6:f ]fy :r f :f 6Z:] Jf J:f] f :f :rZ

  @c @?a~?KajWKW~

  f :y: 6 f ]

  ! :yf ,9 .#2-

  w a? -F Wjj j? 0 ? jj?ja ?j -= Ma Wk Mj j?Wja ? j waj r ?a jWj ?~j W-jjMj j -= ?a j aj a?j?ja w

  j j ?a ??^ M aj ?j ? Wj0j a aj j? jj Wja ?a ?W w jw?

  Mjj ?aajja r j j Wk Mj ? wWj jW 0j j -= ?w Mj Mja w j W^

  ? W j jjM?j +^ aj~ Mj ?w j !.9 ?a W 0j -^ ?a ?W ? ajja jw j ?j wWaj M^ ajj~ ?a oM8j j j j Mj wja j

  j~j^ a? ?~ ? ??jj?j -= ? M yj Ma aj?^ ~jj?~ jM jW ? ajM ? j .

  8 Mj j M?W j^|y^ ?a jj Mjj ~j

  w wwW? ? j j ?~?9^ Wwja w ? w j ? j!j : . j aa j j 9^ ?~?

  a~ jj ? jj wja jj? r ?~ jjj?j ^ Mjwj ? ~wj j a j 0ja? | ?W8j W? ajWj W w

  j Majj ?~j^ M Wj? jj 9 ?j ? w j?j 9 ~j ? ? WjaMj ?a a ^ ? j ? ?jj^ ~ wj ?a ? wj0j a~ja j ~j

  ?W Wj?j j w j 9 ?jW?M aj^ ? j j~?ja WWjj ?j Wjj ?~j^ j j W? ~j?M ?a j~ j ?jW?ja j w j a W? 0j Wj?j ?j ja ?Mj j a?^j j ? M ?j jja j? ? j ajj? w a~? j Wj

  ?a ? jj~ ? ~w j a ?a j w ja?^ ? j 9 ?a 9^ Wjjj j Wj? ? ?^ j?a w ?~? aj~^

  ?a] Mjjj j 9 Mj j Mj~ W? W? j~?^ ?aj?a ? Mj ? ~j?jj w j~^ Mj j j~ ?a w ~ ?~? ?j Mj~ Wjj w j8j ?a j W?~ j j

  ?~? j~ ? j? !M~~^W ? j w j ?j j jjWj ? j Mjaj W? W? 0? aj ?a

  Q f:f ff:f]Q f :f S:JZ

  ]: ,9 f r SfJ:S6/-4

  aM

  M

  !

  Q !0-#-~ jMajj j^ ?~? ~?j ? ?jw j 9 j0j j? j~?jaWjj ?j Wjj?~j^ j ?~j?M ?aj~ j?j W?ja jw j a W?

  Wj?M j j?~^ ?^ ?Wj ?ja j ?j?w ? j 9^ j 9 jjWja Mj ~ ~j ? Mjwj? ?? WW w j~j^ ~j - ?~j w

  jw~? j ~j j?a ajj r W a j MjW? jW w ~ ?a #

  j Wj ~ 0jj ? Mj jW?~ja 7 ?a 7o0j 9 ~j ?j j ?^

  ?a Mj M ? j ?j W? j8j a?a +Wj ?jj j ~ j j ~~aj^ ? M?W . W~ ?a^ ?a ? jW +w?~ ? j y^

 • *y ] +k

  s s A[} Ann[

  -*

  l@Ylj?WjKajWK--?Wj

  6/-4

 • ] +k *y

  s A[} Ann[

  y\y

  -*

  ] + f S:yf Z 20# j jWj jj?ja j ^ ? a ?~ ??jjWW .27 ? j ?~jr ?a Mjj wwW? Wwja j?j ?? j WwjjWj^

  j~jj~ M 2W ?WjMj~?a] j? o^ j ?W ? M?jjja ?W jWj j ?~j j j~j^ ? ?~j w j ? j ?j ? j^ ??Wj aj~^ W

  jj ajj~ jjW? w j j?~j ?a M?jjja jWj 0

  W? Mj M j jWa ~jj? wj a? ~aj ?w 0j jj? ? M?Wja M

  ~jja ?~j jw^ ~ ? j W?r j Mj M?a~ja , j r Mj ?^ ?jjWW .27 ? j 89|?a0j? wW~ aj 9 Wj Wkj wj^ M~~ ?Wj ?a~ ? ? w j ,y ?a ,0j ?Wjj j a

  jja ?jjWW jWj jj ~j2. j~? W?~ w y j Wj w ?j W? Mj M?jjja M y

  !

  f .J :] y

  #2- j ?j ? W?~ +Wjw?Wjwja 0M j^ M w M^ j W?~j ? w ? j? w j

  j ?~j^ aj ?j ? jja w j j?^ ?a Ma j??j jWja ? wj ~j ?a wMj aj~ M W~^

  a?ja j?a~ j j?~?W ?a ~ ? jj-j aj Waj ? j^ ?~j

  Wj? WWjj r ? j w j+Wj W? ??~jj+ j jj j aj 0j0M ~j ? ?Wj jj~ jj jj o jW?^ 0jj a

  jj +Wj ? ~?ajj oj M w? Mjaj Wj yM yM w j .^?~ j ?a jwwWjW~? ?j jaWja ?j wj?Mj ? j j !? 0- jW jj j w w?Wjwja j ?.jjMj ?w .

  -f S:yr:Sfrf] .J fZ:] yff yf :yfSSff

  ja?

  ja?

 • Ann[ s A[}

  y f: S*y

  !#8 j?W ? j~ j? W? Mj Mj ?WWj |j? WjWj a jw jj jj ? ? W?j

  ? ~~ j?Ww?~ ?a?j Wja ?a ?jwWja^ ?a j j

  +Wj ?j ~ W?W?w aj j Mjj j ?a jjj jww w ?a Wj? jj Wj? jja Mj aj. jj ? ~~j

  ?M ~j~ j?~ j j wM?j wwjaj .jj j W? ?wj jj

  wwjWj a w j wa ?? ~jMj ?w?wj ?^ ? j#j ~ w j

  j Mj ?Mj ja?~j jjjj WMja M?

  4 :f] yf ]fZ :]S]f] ff ]] ] SfSff f:f]

  :fZ ff:rrf]f ]:f S: ff] ff r:Sf :

  ja?

  OOMMKajWKj

  -*

  ??j ja

  -: :Jf S:y S] f

  w :] ]y SfSf

  -f S:yf r-: fZ:] Sf::f Sfr g

  0. jWj ? jWjaj j?a~? a j w .? k^M jj ?j j Mj jjjj w j WjMj j~+jaWja ?j? Mjwj j

  j? r M ? .jjMj?w . r j .?

  ?Mj ?j j k ~w j ?a ?~? j? ja j wW~

  ? ?Mj^ jw?~ a W ? w?MWa aj~ ?j j~ ?a ?Wj M ~ w

  j .? k^ ? j~j ?aW? jW ? Mj W?ja jW~ ww j ?~j Mj j . y^wj?~ ? ||M |j MM7o^ ?a Mj ja ?j M j ja yM . ?a M

  .+

  M ?j? Wa MjjaWja ^ w j Mj? jW??j ja j ? jj? jW0j ??j ? w j ? jj

  0? W^ aj W WW ~?aa ~j j j jj j ^

  ?a j M j W? j a W ? ?aj 0j jj 0? W Mj Wj? j ? jjW ?wj^?a ? Waj ? M? ~jjWj w j 2 ?a M |+ ] ?~j w j W

  -7- ? ?Wja | rj jWa ~j ? ~?a

  ?a8?j r ajj jj ?~ ja? w ? a~ WjWj0j ?^ w j?^ . a^

  ? WWja w a~ wwjWj^?WWa~ a?? w j 7 M?jaM j j w a?Wja j Mjj wa ~ w Mj?~j jja j ?a wa~ ?Wj j j ? ?j ?W~

  ajj a~ ? WjWj 0j7 ?ja j ~j aj^ ?a Waja j aj aa ?j WjWjj j?ja#j ? ? ?j w .W^

  ?Wjj^ ja j? j ? jj w jj wwjWj^Wa~ jj?ja w?~ aWjj aj w j aj a j~?aj^ w jja^ ? o Wjw jjWj .?? .?

  ?a] Mjj jj j? Wj j ?ja j j 7^M j ?j aj j ?a j ?W?ja

  . y jWjaj ? j W?wja j?a? ?aa?j ~ ~ r aj~ja Wj?j ? Wj? Mj? r ?a j ?~Wa j ? W?j ?a ?j?a ?a j? j W? Mja Wj?j w Ma 0j j ?Mj Wjj j

  ?j .? w?^ ~ j k^?^ j jWj ?Wja jjajajjM?j jWjaj ?M?W . ?a j ? +? j0j k ajMja j 2 ?

  .jjMj^ M Wj ? jWjaja jjW jj j ?Mj ?j j ja w j j? j ?aa ?a ^y^ jWj w j a .?^ WWj ? ? ?a ^

  Q -S 4 ryf ff:fy: ]f :S rrfSf

  j ! j aWj j wj ?j jj ja ? a wa~ WjWj 8j ? ?j ?jj ?a jj ?wja^ja ?a a?~j aj8j jja wwjaj ? j

  ? ~j j j W?~j

  j ? #wwjaj ?j j ajj~? w j w?Wj ? M? jWjWj ? ? j ? j j0j aj j ~j Mj

  w ~?a ?a8?j ?? ? w a~ WjWj wj^ ? |y

  M j ? j jja

  !

 • *y -]: -/4

  s A[}

  !

  /7 -.7 !fSf :yf ff: f-/4 Z Sf rf 7f :] fSf ff]-fJ r:y J f]f

  !!- , f f fJ]f r : f:]f] 7fZ J ]f]yf -]: f fff:f

  lYl@jWj?KajWKM?

  -*

  6t y J] f

  -]: -/4 S:y f

  ja?

  *y J]6t S: :]f kty

  8? jj?ja j w ~ Ma aj ?j??~j r j j 9y j|j r?j?a w ?W .jjMj0j .27 j -?~j jaj

  ?a o Ma j j^ ?aWMj ? wWaj |M j j M ? M jjWW ~j ? ? w M ?ay! w j W? ~j ? j~jja ? M^ ?a W? w j jjWW j ?j0j |j Wj o

  jWa^ w? ?a j oy~ o~ jj? j jj w

  .#. ~??ja ?~j .27? j ?a j w j w

  j r ?a ~?j ? jj W?j j jjj?j ?W a ^ Mj

  ? j?aja W?M W w j :j? jj Wj jj ~~j r ~j ? ?j aj~^ ? jWj ?~j 0j ~~j? w j aaj ajj?j Maj w ? jWja :j0j ?j?ja .27 ?j ?

  j j ? .a? Ma ?Wjjy ~M? ?j M o^ ?