45
Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi Rijeka,24.10.2017. Pripremio: Sanjin Blažević, dipl.ing.

Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Autoindustrija„NOVI”

sigurnosniizazovi

Rijeka,24.10.2017. Pripremio:SanjinBlažević,dipl.ing.

Page 2: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

UVOD

• Autoindustrijaporedsvihsegmenatakojerazvijavelikupozornostpridajesigurnostivozačaiputnika.• Samimtimerazvilosenizinovativnihrješenjavezanihzasigurnostputnikauvozilu.• Sigurnosnisustaviugrađeniuvozilupokušavajumaksimalnozaštititikorisnikevozila,aliujednosepredvatrogascepostavljajunovezahtjevevezanouzspašavanjekodprometnihnezgoda.• Određenisustavipristavljajupotencijalnuopasnostzaspašavatelje.

Page 3: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

UVOD

• Sastajalištasigurnostidrugisegmentkojegmoramouzetiuobzirjevrstapogonavozila.• Alternativnipogoni;

naplin(LPG,H2,metan)hibridnavozilaelektričnavozila

Page 4: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Pregledmogućihopasnostinaintervenciji

VRSTEGORIVABenzin,

dizel,LPG,CNG,LNG,Vodik

Spremnicizaplin

BaterijeVisokinapon-hibridi,Elektro

vozila

Zračnijastucizatezačipojasa Ugrađenimaterijali

-legure

Vodovi–struja,plin,ostalevrste

goriva

Sigurnosniventili

Pneumatika,amortizeri

Staklo/plastika

Page 5: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Konstrukcijavozila

• Ukonstrukcijuvozilaugrađenisurazličititipovimaterijala(čelicirazličitihčvrstoća,legurealuminijaimagnezija,plastičnemase,tkanine,laminiranastakla….• Modernekaroserijevozilanapravljenesustakvimpojačanjima,aliisanamjernooslabljenimdijelovimakakobisemoglakontroliratideformacijaprilikomprometnenezgodetenatajnačinmaksimalnozaštitiputničkiprostor.• Težnjadanašnjeautoindustrijejedavozilabudukonstruiranaodlaganih,jakihičvrstihmaterijala.

Page 6: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Konstrukcijavozila• Karoserijavozila-rasporedsilakodudara

Page 7: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Dodatnapojačanja• Dodatnapojačanjapojedinihelemenatanavozilu

Page 8: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Leguremagnezija• Ugrađujuseuvoziloradisvojegsvojstva(lakšimaterijalodaluminija).• Približno10%dijelovauvozilučinileguramagnezija.• Predstavljaopasnostzavatrogasceprilikompožaranavozilu.

Page 9: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 10: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 11: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 12: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 13: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Pasivnisigurnosnielementi• Zračnijastuci(smješteninavišerazličitihpozicijaunutarvozila)• Primarnazadaća;zaštitavozačaiputnikaunutarvozilakodprometnihnezgoda.• Opasnostzavatrogasce–mogućanaknadnaaktivacijazračnihjastukakojisenisuaktivirali.• Pravilo30–60–90• Dvastupnjaaktivacijezračnogjastuka(100%ili70%)

Page 14: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

Izvornaponazaaktiviranjezračnihjastukajeakumulatorvozila

Page 15: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

Izvornaponazaaktiviranjezračnihjastukajeakumulatorvozila

Page 16: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 17: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 18: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 19: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 20: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 21: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 22: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Aktiviranjezračnihjastuka

90

60

Page 23: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

• Prilikomradaobratitipozornostnasmještajelemenatazaaktivacijuzračnihjastuka

Page 24: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Zatezačsigurnosnogpojasa• Svrha sigurnosnog pojasa je spriječiti kretanjeosobe prilikom sudara prema naprijed, te ukombinaciji sa zračnim jastukom pružitimaksimalnuzaštitu.

Senzorbočnogudara

Zatezačpojasa

Page 25: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Autostakla• Kodtehnologijeizradevozilakoristesedvijevrstestakla;laminiranastaklaikaljenastakla.

STAVITI2SLIKEKALJENOSTAKLOLAMINIRANOvideo

Page 26: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 27: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Alternativnipogoni• Hibridnavozila;suonakojazapokretanjekoristedvailivišeizvoraenergije,umjestojednogakaokodtradicionalnihautomobila.

Page 28: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Alternativnipogoni-statistikaL(lakavozila;červerocikl,motor,moped),M1(osobniautomobil/kombivozilo)

Page 29: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Alternativnipogoni-statistikaL(lakavozila;červerocikl,motor,moped),M1(osobniautomobil/kombivozilo)

Page 30: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Alternativnipogoni-statistikaL(lakavozila;červerocikl,motor,moped),M1(osobniautomobil/kombivozilo)

Page 31: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Hibridnipogonskisistem–označavanjevozila

Page 32: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Baterijanavozilu

• Baterijenavoziluimajuuloguakumuliranjaenergijekojasekoristizapogonvozila.• Smještajbaterijaiveličinabaterijaovisiomodeluvozila.

Page 33: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

BATERIJAVOZILA

Page 34: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 35: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Hibridnipogonskisistem–naponi• Navozilimamožemoimativrijednostiistosmjernognaponaod202Vodnosno336V,temaksimalno650Vistosmjernognaponakojimožepostojatinavozilukojeradi.

ISTOSMJERNINAPON(DC) IZMJENIČNINAPON(AC)

SIGURNAVRIJEDNOST 120V 50V

APSOLUTNOSIGURNAVRIJEDNOST 60V 24V

Page 36: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Sklopkezaiskapčanjenapona• Sklopkezaiskapčanjebaterijaovisnoovoziluiproizvođačunalazesenarazličitimmjestima• Smještajsklopkinijestandardiziran

Page 37: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Gašenjebaterije

• Prilikompožaraotežanonamjegašenjebaterijezbogkonstrukcijebaterije.• Baterijasetrebahladitisavelikomkoličinomvode.• Postojeotvoriukonstrukcijivozilakrozkojemožemoaplicirativodu.

Otvorkrozkojisemožeapliciratvodazagašenje

Page 38: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 39: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Električnavozila• Električnavozilasuvozilakojepokrećeelektromotor,koristećielektričnuenergijupohranjenuubateriju.

Page 40: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Vozilanavodik• Vozilakojazapogonskogorivokoristevodik

Ćelijazasagorijevanje Baterija

SpremniciH2

Pogonskimotor

Page 41: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 42: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Trening?

Page 43: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

Alatikojinammogupomoćzadobivanjeinformacije

• RescueCode• CrashRecoverySystem

• Tehničkilistovi–zapojedinevrstevozila• SOP• Smjerniceiupute-CTIF

Page 44: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila
Page 45: Auto industrija „NOVI” sigurnosni izazovi · različitih čvrstoća, legure aluminija i magnezija, plastične mase , tkanine, laminirana stakla …. • Moderne karoserije vozila

HVALANAPAŽNJI