AUTOCAD ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

  • View
    6.519

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Mirosaw Babiuch

AutoCAD 2000 PL

wiczenia praktyczne

Jeli jeste pocztkujcym uytkownikiem programu CAD, to ksieczka ta jest skierowana wanie do Ciebie. Krok po kroku wprowadzi Ci w tajniki programu AutoCAD 2000 PL. Znajdziesz w niej szereg wicze poprzedzonych zwizym teoretycznym wstpem, dziki ktrym samodzielne wykonanie rysunku nie bdzie stanowio problemu.

Projekt okadki: Maciej Pasek, ARTGRAF" HELION 2000 ISBN: 83-7197-347-0

Wydawnictwo HELION ul. Chopina 6, 44-100 GLIWICE tel.: (32) 231-22-19, (32) 230-98-63 e-mail: helion@helion.com.pl h t t p : //www. h e l i o n . pl (katalog ksiek, ksigarnia internetowa) Druk i oprawa: Zakad Graficzny Colonel" s.c. Krakw, ul. Dbrowskiego 16 tel. 423-66-66, e-mail: info@colonel.com.pl Drogi Czytelniku! Jeeli chcesz oceni t ksik, zajrzyj pod adres http://www.helion.com.pl/cgi-bin/zakupy/ocen.cgi?cwacad Moesz tam wpisa swoje uwagi, spostrzeenia, recenzj. Wszystkie wystpujce w tekcie znaki s zastrzeonymi znakami firmowymi bd towarowymi ich wacicieli. Autor oraz Wydawnictwo Helion dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Helion nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice.

Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Printed in Poland.

Spis treciKilka sw na dobry pocztek 6

Rozdzia 1. Pierwsze kroki1. Wstp 2. Rozpoczcie pracy z AutoCAD-em 2000 Opis elementw okna Dostosowanie interfejsu do wasnych potrzeb

77 8 10 12

Rozdzia 2. Podstawowe narzdzia1. Linia Kilka sw o funkcji Pomoc kontekstowa Zmiana rodzaju, koloru i gruboci linii 2. Prosta Dokadne okrelanie kursora w stosunku do elementw rysunku Dokadne okrelanie kursora w stosunku do okrelonych wsprzdnych (siatka) Dokadne okrelanie kursora w stosunku do okrelonych ktw (biegun) Siedzenie i funkcja Orto 3. Multilinia..: Wskazwki do wykonania rysunkw 4. Polilinia 5. Wielobok 6. Prostokt 7. uk 8. Okrg 9. Elipsa 10. Narzdzia

1313 14 16 17 20 22 23 23 25 29 30 37 38 41 43 47 51

Rozdzia 3. Narzdzia edycji1. Wyma 2. Kopiuj 3. Lustro 4. Odsu 5. Szyk 6. Przesu 7. Obrt 8. Skala 9. Rozcignij 10. Przedu

5959 61 63 64 65 68 70 71 72 74

:

AutoCAD 2000 PL wiczenia praktyczne11. Utnij 12. Wydu 13. Przerwij 14. Fazuj 15.Zaokrgl Rozdzia 4. Tekst 1. Wstawianie tekstu jednowierszowego 2. Wstawianie tekstu wielo wierszowego 3. Edycja i formatowanie tekstu 4. Cechy tekstu Rozdzia 5. Wymiarowanie 1. Czynnoci wstpne 2. Meneder stylw wymiarowania 3. Narzdzia wymiarowania 4. Narzdzia edycji elementw wymiarowania Rozdzia 6. ZOOM oraz poruszanie si po rysunku 1. Narzdzia typu ZOOM 2. Przewijanie rysunku 3. Okno podgldu 4. Nazwane widoki Rozdzia 7. Warstwy 1. Meneder warstw Rozdzia 8. Kreskowanie 1. Kreskowanie z uyciem okna dialogowego Kreskowanie do granic 2. Kreskowanie bez uycia okna dialogowego Kreskowanie do granic Rozdzia 9. Rysunek izometryczny 1. Paszczyzna izometryczna Rozdzia 10. Rzuty prostoktne 1. Rzutowanie obiektu izometrycznego Rozdzia 11. Rysunki 3D 1. Modele krawdziowe 2. Modele powierzchniowe 3. Bryy Rozdzia 12. Drukowanie 1. Meneder ploterw 2. Drukowanie Dodatek 1. Narzdzia istotne dla uytkownikw programu 2. Waniejsze zmienne systemowe 3. Skrty i uatwienia w WINDOWS 9x oraz 2k 75 77 78 79 82 85 85 87 89 90 93 93 93 95 102 105 106 108 108 109 110 110 114 114 118 122 122 126 126 129 129 130 136 139 139 140 141 141 148 148

Kilka sw na dobry pocztekAutoCAD 2000 jest potnym narzdziem sucym do wspomagania pracy architektw, projektantw i wszystkich osb zajmujcych si tworzeniem wszelkiego rodzaju rysunkw technicznych. Wersja ta, podobnie jak poprzednie, wyposaona jest w szereg ciekawych rozwiza technicznych majcych na celu moliwie jak najwiksze uproszczenie Twojej pracy. Jednak sam program nie wystarczy, niezbdna jest wiedza umoliwiajca wykorzystanie wspaniaych technologii, ktre zostay wprowadzone w wersji najnowszej. Ksika ta zawiera szereg wicze, ktre pomog Ci opanowa wiedz potrzebn do samodzielnej i kreatywnej pracy. Umoliwia sprawne przyswojenie do duej dawki informacji, ktre s niezbdne do samodzielnej pracy w programie. Uczy myle twrczo, a poprawne wykonanie wicze zawartych w ksieczce pozwoli Ci w przyszoci sprawnie wykona nawet najbardziej skomplikowany rysunek. wiczenia przedstawione w tej ksice s poukadane w taki sposb, aby mg od podstaw poznawa coraz to nowe tajniki programu do tego stopnia zaawansowania, by w przyszoci mg samodzielnie opanowa pozostae funkcje oferowane Ci przez program AutoCAD 2000. Przekonasz si, e ten sposb pracy da Ci wiele przyjemnoci, a po ukoczeniu tego krtkiego kursu zadziwisz sam siebie, jak wiele potrafisz i co moesz stworzy za pomoc narzdzia, jakim jest AutoCAD 2000. Bymy mogli razem bezproblemowo zagbia si w tajniki AutoCAD-a 2000, musi by speniony jeszcze jeden warunek, mianowicie odpowiedni komputer. Program ten do sprawnej i szybkiej pracy wymaga co najmniej 64 MB pamici operacyjnej (RAM), jednak moliwe jest uruchomienie go na komputerze wyposaonym w 32 MB. Zalecany jest take procesor taktowany czstotliwoci nie mniejsz ni 133 MHz. Osoby posiadajce komputer ju przez duszy czas wiedz, e gdy monitor odwieany jest z czstotliwoci nisz ni 70 Hz, to oczy mcz si bardzo szybko. Zalecane jest ustawienie czstotliwoci na 85 Hz lub wysz. Pamitajmy o poprawnym ustawieniu monitora wzgldem oczu. Polecam te ustawienie paprotki w pomieszczeniu, gdzie znajduje si komputer, poniewa rolina ta w do duym stopniu neutralizuje szkodliwy wpyw komputera na nasze zdrowie. Pisaem t ksik z zaoeniem, e znasz ju podstawy obsugi systemu operacyjnego znajdujcego si w Twoim komputerze i nie drysz na widok kadego komunikatu o bdzie. Na wszelki wypadek zamieciem na kocu ksiki kilka uatwie i skrtw klawiaturowych, ktre na pewno usprawni Twoj prac w programie.

ROZDZIA 1 .

Pierwsze kroki1. WstpJak ju zapewne wiesz, do uruchomienia programu w rodowisku Windows uywamy najczciej myszki lub klawiatury. Ikony klikamy dwa razy lewym przyciskiem, a pozycje z menu start raz. Prawy przycisk myszy suy do wywietlania menu podrcznego, a w programie take zatwierdzamy nim niektre operacje. Bardzo uytecznym narzdziem jest mysz z tzw. scrollami, czyli kkami, za pomoc ktrych moemy w bardzo wygodny sposb przewija rysunek lub te po umieszczeniu wskanika myszy w odpowiednim miejscu, powiksza go czy te zmniejsza. Klawiatury uywamy gwnie do wprowadzania rnego typu informacji oraz wykonywania niektrych operacji, np. klawisza Esc w programie AutoCAD uywamy do wyczenia aktualnie wybranego narzdzia. Polskie znaki na klawiaturze standardowej otrzymujemy po naciniciu prawego klawisza Alt i odpowiedniej litery, np. chcc otrzyma liter , naciskamy jednoczenie dwa klawisze prawy Alt+a. Wyjtek stanowi tu litera , ktr otrzymujemy po naciniciu kombinacji klawiszy Alt+x.

wiczeniaPo uruchomieniu komputera, z zapewne zainstalowanym systemem Windows ukazuje si pulpit ze znajdujcymi si na nim ikonami oraz paskiem z przyciskiem rozwijajcym menu Start. 1. Popracuj nad ruchem mysz, np. staraj si przesun kursor dokadnie po linii prostej z jednego koca ekranu na drugi z jak najwiksz prdkoci. To i podobne temu inne wiczenia, ktre na pozr wydaj si banalne, maj wielkie znaczenie. wiczysz w ten sposb panowanie" nad kursorem, a sprawne i szybkie poruszanie nim po ekranie to podstawa efektywnej pracy w kadym programie graficznym. Prosz mi wierzy, warto powici temu wiczeniu par chwil.

Rozdzia 1. Pierwsze kroki2. Kliknij prawym przyciskiem ikon Mj komputer, a ukae Ci si wspomniane ju wczeniej menu podrczne. Na nim znajduj si operacje, ktre moesz wykona w danej sytuacji. Anuluj wywietlanie menu podrcznego przez nacinicie klawisza Esc. 3. Kliknij dwukrotnie ikon Mj komputer lewym przyciskiem myszy. W ten sposb otwiera si dokumenty lub te uruchamia programy. Zamknij otwarte okno, klikajc raz lewym przyciskiem myszy ikonk z krzyykiem znajdujc si w prawym grnym rogu okna. Istnieje te moliwo uycia skrtu lewy Alt+F4. Jeszcze raz odsyam do dodatku mwicym o uatwieniach poruszania si w rodowisku Windows. 4. W jeden z podanych powyej sposobw uruchom program AutoCAD 2000. Istnieje te inna moliwo uruchomienia programu, a mianowicie za pomoc menu Start. Kliknij przycisk Start i poruszaj si w kierunku napisu Programy", pniej AutoCAD 2000", a nastpnie kliknij raz lewym przyciskiem napis AutoCAD 2000" w kolejnym podmenu (rysunek 1.1). Uwaaj jednak, by przemieszcza po liniach zblionych do prostej, szczeglnie podczas przechodzenia do kolejnego podmenu. Unikniesz w ten sposb przypadkowego otwarcia innego podmenu. Jeli jeszcze masz problemy z poruszaniem si po menu Start, powi wicej czasu na wiczenie nr 1.Rne moliwoci otwarcia programu AutoCAD 2000

Rysunek 1.1.

To jest droga, jak powinien przeby kursor by moliwe byo otwarcie programu AutoCAD 2000

2. Rozpoczcie pracy z AutoCAD-em 2000Jeli nie uruchomie programu zrb, to teraz. Po chwili pojawia si okno programu z automatycznie otworzonym oknem Rozpocznij. Znajduj si na nim cztery ikony, dziki ktrym moemy rozpocz nowy projekt lub te kontynuowa ju utworzony. Na prawo od ikon jest opisana wielkimi literami aktualnie aktywna ikona. Kliknij teraz inn ikon i zapoznaj si z jej opisem, powtrz czynnoci dla pozostay dwch ikon (rysunek 1.2).

AutoCAD 2000 Pl. wiczenia praktyczneRysunek 1.2.Okno Rozpocznij Opis wybranej ikony

Opis dodatkowych opcji. Czytaj uwanie!

Rozpoczlimy prac w programie. Utwrz teraz nowy dokument wybier