Click here to load reader

AUTOKAMP - Kostrena · PDF file 2019. 7. 5. · put ŽUKNICA put put put put CRIKVENICA Jadranska magistrala RIJEKA cesta VRH MARTINŠĆICE put MARGITIĆEVO put SV.LUCIJA SV. BARBARA

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AUTOKAMP - Kostrena · PDF file 2019. 7. 5. · put ŽUKNICA put put put put...

 • p

  u

  t

  ŽUKNICA

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p u t

  C

  R

  I

  K

  V

  E

  N

  I

  C

  A

  J

  a

  d

  r

  a

  n

  s

  k

  a

  m

  a

  g

  i

  s

  t

  r

  a

  l

  a

  R

  I

  J

  E

  K

  A

  c

  e

  s

  t

  a

  V

  R

  H

  M

  A

  R

  T

  I

  N

  Š

  Ć

  I

  C

  E

  p

  u

  t

  MARGITIĆEVO

  p u t

  SV.LUCIJA

  S

  V

  .

  B

  A

  R

  B

  A

  R

  A

  p

  u

  t

  DUKINO

  S

  V

  . L

  U

  C

  I J

  A

  p

  u

  t

  p u t

  Š

  O

  D

  I

  Ć

  A

  I

  V

  E

  U

  L

  I

  C

  A

  DRAŽICA

  ŽUKVA

  DORIČIĆI

  VRTINA

  IVANKOVO

  POD CRKVOM

  SV.LUCIJA

  C

  R

  I

  K

  V

  E

  N

  I

  C

  A

  J

  a

  d

  r

  a

  n

  s

  k

  a

  m

  a

  g

  i

  s

  t

  r

  a

  l

  a

  R

  I

  J

  E

  K

  A

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  FRAJLINO

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  V

  R

  H

  M

  A

  R

  T

  I

  N

  Š

  Ć

  I

  C

  E

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  MAROKININO

  VIDOVIČINO

  JURČEVO

  POD BRKANI

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  c

  e

  s

  t

  a

  POD DOLAC

  DOLČIĆ

  BAŠELKOVO

  DOLČIĆ - JAZMINA

  VENECIJANA

  KRASINA

  JAZMINA

  POD DOLAC

  UMEJAK

  KRAČA

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  S

  t

  a

  r

  a

  Ž

  u

  r

  k

  o

  v

  o

  p

  u

  t

  c

  e

  s

  t a

  AUTOKAMP

  DRAŽICA

  RUPICA

  ŽLEB

  RAKANOVO

  VENECIJANA

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  HUMINA

  p

  u

  t

  VENECIJANA

  VENECIJANA

  c

  e

  s

  t

  a

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  HUMINA

  p

  u

  t

  HUMIĆ

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  p

  u

  t

  NJIVICA

  SVEŽANJ

  SPOD BEZDANA

  NJIVICA

  p

  u

  t

  Ž

  u

  r

  k

  o

  v

  o

  S

  t

  a

  r

  a

  v

  o

  d

  a

  p

  u

  t

  T

  S

  100m

  1ha

  0 50m

  N

  W

  200m

  S

  300m

  E

  GRANICA OBUHVATA PLANA

  GRANICE

  2.5

  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA-

  - ELEKTROENERGETIKA

  INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE - PROMETNICE

  ELEKTRIKA 10kv VOD

  GRANICA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

  ELEKTRIKA 0.4kv VOD

  ELEKTRIKA 0.4kv VOD - ZRAČNI

  ELEKTRIKA JR

  PLANIRANA TRAFOSTANICA

  Županija

  Općina

  Naziv prostornog plana:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:

  Odluka o izradi prostornog plana

  Sl. n. Općine Kostrena br. 2/15, od 17. ožujka 2015. Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana

  Javna rasprava (datum objave):

  do:

  od:

  Javni uvid održan:

  Pečat upravnog tijela odgovornog za provođenje

  javne rasprave:

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  (ime, prezime i potpis)

  (ime, prezime i potpis)

  (ime, prezime i potpis)

  Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju

  (“Narodne novine”,br. 153/13, 65/17 i 114/18)

  broj suglasnosti KLASA: 350-02/18-13/69 Ur. broj: 531-05-1-18-04 datum: 11. veljače 2019.

  Pravna osoba koja je izradila plan:

  Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

  Odgovorni voditelj izrade prostornog plana:

  Stručni tim u izradi plana:

  Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik Općinskog vijeća:

  Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom

  ovjerava:

  Pečat nadležnog upravnog tijela:

  (ime, prezime i potpis)

  1.

  2.

  3.

  4.

  PLAN 21 d.o.o., Prolaz Marije K. Kozulić 4, 51000 Rijeka

  BOJAN BILIĆ, dipl.ing.arh.

  DRAŽEN SOLDAN

  DARIO MODRIĆ, struč. spec. ing. aedif.

  PRIMORSKO-GORANSKA

  OPĆINA KOSTRENA

  1:2000

  BOJAN BILIĆ, dipl.ing.arh. - ovlašteni arhitekt - urbanist

  BOJAN BILIĆ, dipl.ing.arh.

  IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA

  13. lipnja 2018. Novi List, od 06. srpnja 2015. 21. srpnja 2015.

  Suradnici:

  1.

  2.

  3.

  4.

  DALIBOR ĆIKOVIĆ, mag.ing.aedif. LOVRO MATKOVIĆ, dipl.ing.el.

  UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZA SPORTSKO

  ANA ĐURĐEK KUGA, dipl.ing.arh. ANJA MAGLICA, mag.ing.aedif.

  - REKREACIJSKU NAMJENU R-1 U KOSTRENI

  23. lipnja 2015. Novi List, od do:

  od:

  Ponovni javni uvid održan:

  21. lipnja 2018. 06. srpnja 2018.

  5.

  HRVOJE STRČIĆ, dipl.iur. SANJA ZLOH, dipl.oec. BIA GEC, mag.ing.prosp.arch.

  Sl. n. Općine Kostrena br. 4/18, od 28. ožujka 2018.

  JANA VEHOVEC, mag.ing.aedif.

  Sl. n. Općine Kostrena br. 3/19, od 05. travnja 2019.

  AutoCAD SHX Text 1806

  AutoCAD SHX Text 1805

  AutoCAD SHX Text 2890

  AutoCAD SHX Text 1746

  AutoCAD SHX Text 1780

  AutoCAD SHX Text 1781

  AutoCAD SHX Text 1782

  AutoCAD SHX Text 1783

  AutoCAD SHX Text 1752

  AutoCAD SHX Text 1800

  AutoCAD SHX Text 1803

  AutoCAD SHX Text 1802

  AutoCAD SHX Text 1804

  AutoCAD SHX Text 2674

  AutoCAD SHX Text 1789

  AutoCAD SHX Text 1788

  AutoCAD SHX Text 1793

  AutoCAD SHX Text 1792

  AutoCAD SHX Text 1786

  AutoCAD SHX Text 1776

  AutoCAD SHX Text 1777

  AutoCAD SHX Text 1787

  AutoCAD SHX Text 1791

  AutoCAD SHX Text 1790

  AutoCAD SHX Text 2675

  AutoCAD SHX Text 1775

  AutoCAD SHX Text 1416

  AutoCAD SHX Text 1418

  AutoCAD SHX Text 1415

  AutoCAD SHX Text 1417

  AutoCAD SHX Text 1405

  AutoCAD SHX Text 1399

  AutoCAD SHX Text 1398

  AutoCAD SHX Text 2677

  AutoCAD SHX Text 2678

  AutoCAD SHX Text 2679

  AutoCAD SHX Text 2901

  AutoCAD SHX Text 2676

  AutoCAD SHX Text 1796

  AutoCAD SHX Text 1797

  AutoCAD SHX Text 1402

  AutoCAD SHX Text 1403

  AutoCAD SHX Text 1391

  AutoCAD SHX Text 1390/1

  AutoCAD SHX Text 1392

  AutoCAD SHX Text 1401

  AutoCAD SHX Text 2906

  AutoCAD SHX Text 2913

  AutoCAD SHX Text 2889/1

  AutoCAD SHX Text 2908

  AutoCAD SHX Text 1412/2

  AutoCAD SHX Text 1400

  AutoCAD SHX Text 1396

  AutoCAD SHX Text 1799/1

  AutoCAD SHX Text 1774/1

  AutoCAD SHX Text 1773/1

  AutoCAD SHX Text 1774/2

  AutoCAD SHX Text 1773/3

  AutoCAD SHX Text 2903/1

  AutoCAD SHX Text 1770

  AutoCAD SHX Text 1779

  AutoCAD SHX Text 1785

  AutoCAD SHX Text 1784

  AutoCAD SHX Text 1772

  AutoCAD SHX Text 1778

  AutoCAD SHX Text 1769

  AutoCAD SHX Text 1389/2

  AutoCAD SHX Text 1771/2

  AutoCAD SHX Text 1771/1

  AutoCAD SHX Text 1771/3

  AutoCAD SHX Text 5534/4

  AutoCAD SHX Text 1425/1

  AutoCAD SHX Text 1393/5

  AutoCAD SHX Text 1393/4

  AutoCAD SHX Text 1394

  AutoCAD SHX Text 1395

  AutoCAD SHX Text 1393/1

  AutoCAD SHX Text 2903/3

  AutoCAD SHX Text 1753/3

  AutoCAD SHX Text 2905/4

  AutoCAD SHX Text 1768/3

  AutoCAD SHX Text 1795

  AutoCAD SHX Text 1794

  AutoCAD SHX Text 1397

  AutoCAD SHX Text 2900/1

  AutoCAD SHX Text 1407

  AutoCAD SHX Text 1410

  AutoCAD SHX Text 1409

  AutoCAD SHX Text 1799/2

  AutoCAD SHX Text 1798

  AutoCAD SHX Text 1773/2

  AutoCAD SHX Text 2907/1

  AutoCAD SHX Text 1419/1

  AutoCAD SHX Text 1414

  AutoCAD SHX Text 1940/1

  AutoCAD SHX Text 1914

  AutoCAD SHX Text 1662

  AutoCAD SHX Text 2000

  AutoCAD SHX Text 2001

  AutoCAD SHX Text 1652

  Au

Search related