13
Motivacijski faktori pojedinca Motivacijski faktori pojedinca Autor: Lejla Softić, dipl.oec. Autor: Lejla Softić, dipl.oec. Konsultant za poslovni razvoj Konsultant za poslovni razvoj

Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Motivacijski faktori pojedincaMotivacijski faktori pojedinca

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.Autor: Lejla Softić, dipl.oec.Konsultant za poslovni razvojKonsultant za poslovni razvoj

Page 2: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Definicija osnovnih pojmova

� Motivacija je zajednički pojam za sve faktore koji iniciraju, usmjeravaju, održavaju ili organiziraju aktivnost osobe � ponašanje usmjereno prema cilju � oblik svrhovitog i voljnog ponašanja.

� Teorija motivacije objasniti izbore koje ljudi čine između različitih mogućnosti � objasniti izbore koje ljudi čine između različitih mogućnosti ponašanja

� šta se može postići razumijevanjem njihovih životnih ciljeva.

Page 3: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Uloga i značaj motivacije

� uloga motiva(k)cije je da se ostvari VIZIJA

POTREBE DOVODE DO ŽELJAKOJE

UZROKUJUNAPETOST

KOJA DOVODI DO

AKCIJAŠTO KAO REZULTAT

IMAJUZADOVOLJSTVO

Page 4: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Teškoće u analizi motivacije� Motive je teško analizirati jer različiti motivi mogu rezultirati

istim ponašanjem� Isto tako, jedan motiv može rezultirati različitim ponašanjem� Zadovoljenje potrebe može smanjiti, ali i povećati motivaciju� Uz to, postoje razne, često suprotstavljene teorije motivacije� Motivacija za rad isključivo je novac� Motivacija za rad isključivo je novac

� Čovjeka pored plaće motivira i zadovoljstvo na raduMotivacija nije SNAGA nego ŽELJA koja nas pokreće !

Page 5: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Karakterne osobine ličnosti i motivacija

� Osobine i karakteristike:

� Fizičke osobine

� Osobine inteligencije i sposobnosti

� Moralne osobine

� Osobine vezane za posao-zadatak� Osobine vezane za posao-zadatak

� Socijalne osobine

Page 6: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Motivacijska piramida

Page 7: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Faktori koji određuju individualnu motivaciju

MOTIVACIJA POJEDINCA

KARAKTERISTIKEPOSLA•Vještine•Raznolikost•Zanimljivost•Feedback o rezultatima

KARAKTERISTIKERADNE SITUACIJE

Neposredna radna okolina(saradnici, menadžeri..)Organizacijska praksa(politika nagrađivanja, organizacijska kultura)

INDIVIDUALNEOSOBINE•Percepcija•Očekivanja•Vrijednosti•Potrebe•Aspiracije

•Soc.-dem.obilježja

Page 8: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Potreba za samoostvarenjem (samoaktuelizacijom)

� Želja za kontinuiranim rastom i razvojem

� Korištenje vlastitih mogućnosti, sposobnosti i talenta

� Ispunjenje

� Težnja za cjelovitom spoznajom

� Realistično usmjerene

� Prihvaćaju sebe i druge

� Spontane

� Usmjerene na problem

� Samostalne i neovisne

� Traže samoću i privatnost

� Poštuju nove ideje i zanimljive � Težnja za cjelovitom spoznajom

� Prihvaćanje i spoznaja vlastite prirode

� Postizanje i očuvanje integriteta

� Poštuju nove ideje i zanimljive ljude

� Ne miješaju sredstva sa ciljevima

� Razvijen smisao za humor

� Opiru se konformizmu

Page 9: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Kako motivirati suradnike u timu?

� Dobrim primjerom, dobrim odnosom i jasnim porukama.

� Pozitivnim stavom, pravom mjerom i dinamikom uticaja.

� Uvjerljivim razlozima, ponudom razvojnih mogućnosti.

� Savladavanjem otpora promjenama:

� pregovaranjem, informisanjem� pregovaranjem, informisanjem

� uključivanjem, ohrabrivanjem.

Page 10: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Motivacijski ciklus

motiv

instrumentalno

ponašanje

cilj

Page 11: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Funkcija emocija u motivaciji

� Pripremaju nas na akciju

� veza između vanjskih događaja i ponašanja

� Oblikuju naše buduće ponašanje

� djeluju kao potkrepljenje� djeluju kao potkrepljenje

� Pomažu nam u regulaciji socijalnih interakcija

� pomažu onima koji nas promatraju da nas bolje razumiju

Page 12: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Motiv za postignućem

� Osobe s visokom motivacijom za postignućem ne postižu uvijek bolje rezultate, nego onda kada je prisutan nekakav poticaj za postignuće

� Pojedincima s visokom motivacijom za postignućem najizazovniji su srednje teški zadaci

Page 13: Autor: Lejla Softić, dipl.oec. - Savjetnik

Hvala na ukazanom povjerenju !

� Kontakt:

[email protected]

◦ www.savjetnik.ba