Autorizatia de Mediu

 • View
  97

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chicomplex Borzesti Autorizatia de Mediu

Transcript

 • - 1 -

  AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI BACU

  AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

  Numarul de inregistrare al autorizatiei: 1/12.01.2007 revizia 1 din 01.02.2010

  Operatorul instalatiei: S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti Locatia activitatii: Strada Industriilor nr. 3, mun. Oneti, judetul Bacau Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005 privind prevenirea si

  controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006

  4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de

  baza

  4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza 4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a

  biocidelor

  5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand

  o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de

  deseuri inerte.

  Cod CAEN: 20.13 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baz

  Perioada de tranzitie, conform Capitolului 22-Mediu: 31.12. 2012

  Emisa de: ARPM Bacau Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

  Data emiterii: 12.01.2007

  Valabilitate: 31.12. 2012

  DIRECTOR COORDONATOR

  Dr. ing. Iulian MOVILA

  Bd. Ioni Sandu Sturdza nr.78 www.arpmbc.ro Tel: 0234 512750; 0234 512708 Bacu , cod 600269 E-mail: office@arpmbc.ro Fax: 0234 571056

 • Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007

  Revizia 1 din 01.02.2010

  - 2 -

  CUPRINS DECIZIE pag. 1 PREVEDERI GENERALE pag. 3 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII pag. 3 2. TEMEIUL LEGAL pag. 3 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE pag. 4 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII pag. 4 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII pag. 6 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE pag. 7 7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE pag. 9 7.1. Apa pag. 9 7.2. Utilizarea eficienta a energiei pag. 13 7.3. Gaze naturale pag. 14 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE AMPLASAMENT

  pag. 15

  9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  pag. 52

  9.1. Aer pag. 52 9.2. Apa pag. 55 9.3. Sol pag. 57 9.4. Alte dotari pag. 58 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

  pag. 58

  10.1. Aer pag. 58 10.2. Apa pag. 61 10.3. Sol pag. 64 10.4. Zgomot pag. 65 11. GESTIUNEA DESEURILOR pag. 65 11.1. Deseuri produse, colectate, stocate pag. 66 11.2. Deseuri refolosite pag. 71 11.3. Deseuri comercializate pag. 71 11.4. Depozitarea definitiva a deseurilor pag. 71 12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

  pag. 72

  13. MONITORIZAREA ACTIVITATII pag. 77 13.1. Aer pag. 77 13.2. Apa pag. 81 13.3. Sol pag. 87 13.4. Deseuri pag. 88 13.5. Zgomot pag. 90 13.6. Mirosuri pag. 90 14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

  pag. 91

  15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII pag. 94 15.1. Obligatii pag. 94 15.2. Plan de actiuni pag. 95 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

  pag. 98

  16.1. Lucrari si masuri specifice de protectia mediului pag. 98 16.2. Conditii generale privind gestionarea deseurilor pag. 98 17. DISPOZITII FINALE pag. 99 18. GLOSAR DE TERMENI pag. 99

 • Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007

  Revizia 1 din 01.02.2010

  - 3 -

  PREVEDERI GENERALE

  1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

  1.1. Denumirea unitatii: SC CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, Strada Industriilor nr. 3, Oneti, judetul Bacau telefon: 0234-302250 fax: 0234-302102,

  e-mail: coman@chimcomplex.ro, inregistrata la Registrul Comertului cu numrul de nmatriculare: J04/493/15.03.1991

  1.2. Forma de proprietate Societate comerciala pe actiuni cu pachetul majoritar de aciuni al firmei detinut de Grupul de firme SCR (SC A2 Impex SRL Ploieti 83,8158%, AVAS cu 12,8957% si alti actionari 0,6622%).

  1.3. Proprietarul terenului: S.C. CHIMCOMPLEX SA. detine Certificatul de Atestare a Dreptului de

  Proprietate asupra terenului Seria MO3 nr.1459 eliberat de Ministerul Industriilor la data de 25.11.1994. Conform Certificatului, suprafata de teren aflata in proprietatea exclusiva a SC CHIMCOMPLEX SA este de 1840160. 96 mp. Din aceasta suprafata, SC CHEMATEX IMPORTEXPORT SRL a cumprat de la SC CHIMCOMPLEX SA, conf. Contractului J/276/28.09.1998 instalaia Piloi, cu terenul aferent n suprafa de 11615,64 mp. Din suprafaa total de 1828545,32 mp, suprafa deinut de SC CHIMCOMPLEX SA , n cadrul societii sunt 418.228,25 mp suprafat construit. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti este amplasata pe malul drept al rului Trotu, la cca. 8 km n aval de municipiul Oneti.

  S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeti este amplasata n partea de est a platformei industriale Borzeti si se nvecineaza cu : - la Nord vest - S.C. TermoelectricaSucursala Electrocentrale Borzesti CET 1 - la Sud est - teren agricol comuna Stefan cel Mare - la Est - rul Trotus - la Nord est - teren agricol comuna Gura Vaii. Pe platforma SC CHIMCOMPLEX SA mai desfasoara activitati urmtorii ageni economici , in obiective proprii sau inchiriate :

  - SC CHEMATEX IMPORTEXPORT SRL, care a cumprat de la SC CHIMCOMPLEX SA, conf. Contractului J/276/28.09.1998 instalaia Piloi, cu terenul aferent n suprafa de 11615, 64 mp.

  - SC ELECTROIND SRL - a nchiriat Atelierul de reparaii electrice i terenul aferent Contract de nchiriere nr. 152/09.10.2001

  - SC PROTECTCHIM SRL - a nchiriat obiectivul 034 Anticoroziv i terenul aferent - Contract de nchiriere nr. 151/09.10.2001

  - SC BRADO INDUSTRY SRL - a nchiriat obiectivele 582 i 608 Ambalaje metalice i terenul aferent - Contract de nchiriere nr. 150/09.10.2001

  - SC MECANIC GRUP SRL - a nchiriat obiectivul Atelier mecanic i terenul aferent - Contract de nchiriere nr. 146/09.10.2001

  - SC INDONDINE IMPEX SRL Bucuresti

  2. TEMEIUL LEGAL

  Prezenta Autorizatie integrata de mediu, se emite: - in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de autorizare integrata, a solicitarii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu, a comentariilor si a punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii, precum si a raportului Colectivului de Analiza Tehnica;

 • Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau Autorizatie Integrata de mediu Nr.1 din 12.01.2007

  Revizia 1 din 01.02.2010

  - 4 -

  - in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006; - in conditiile in care orice emisie rezultata din activitate se va conforma si nu va incalca nici o cerinta legislativa romaneasca armonizata cu legislatia Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului; in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006;

  - in baza OM nr. 818 /2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a utorizatiei integrate de mediu, modificat si completat cu OM nr. 1158/2005.

  3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

  - conform Anexei nr. 1 a OUG 152/2005: privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006 4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza 4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza 4.4. Instalatii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar si a biocidelor 5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte. - conform O.M. nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN:

  Cod CAEN: 20.13 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

  Activiti legate tehnic de activitile IPPC:

  - cod CAEN (certificat de nregistrare)

  Cod CAEN: 20.14 - Fabricarea altor produse chimice organice de baz Cod CAEN: 20.20 - Fabricarea pesticidelor i altor produse agrochimice Cod CAEN: 20.11 - Fabricarea gazelor industriale Cod CAEN: 46.75 - Comert cu ridicata al produselor chimice Cod CAEN: 46.76 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare Cod CAEN: 35.11 - Productia de energie electrica Cod CAEN: 38.11 - Colectarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN: 38.12 Colectarea deseurilor periculoase Cod CAEN: 38.21 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase Cod CAEN: 35.30 - Furnizare abur si aer conditionat Cod CAEN: 38.31 - demontarea (dezasamblarea ) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN : 38.32 - recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN : 49.20 Transportul de marfa pe calea ferata Cod CAEN : 49.41 Transporturi rutiere de marfuri Cod CAEN : 72.19 - cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

  4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

  Documentatia de sustinere a solicitarii contine: 1. Cerere pentru emiterea (revizuirea) Autorizatiei Integrate de mediu, intocmita

  de S.C