Av silahları

  • View
    2.747

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Av silahları

  • 1. Av silahlari ve atclkhakknda bilgiler

2. Superpoze ( Bindirikli )st ste iki namludan oluur, ounlukla alt namluyarm ok ( Modified ) st namlu ise tam ok ( FullChoke ) olur Superpozeler de tpk klasik ifteler gibitek, ift tetikli veya selektrl olabilirler. ift tetiklitfeklerde n tetik alt namluyu arka tetik ise stnamluyu ateler 3. Krma ifteler yan yana iki namludan oluur, kubuzdakimafsaldan krlarak doldurulan av tfeidir Standartolarak sa namlular yarm ok ve sol namlular tamokludur; ancak istek ve arzuya gre namlular farkllkgsterebilir iftelerin kullanma yansyan en iyizelliklerinden bir tanesi bu silahlarn mkemmel dengezelliine sahip olmasdr Denge noktas olan kubuzla elkunda arasndaki nokta, nian alma pozisyonunda heriki el arasndadr Dolaysyla eller arasnda eit bir dengedalm szkonusu olur Krma iftelerin geni yzeyi,avclar tarafndan zellikle yakn kalkan avlarda biravantaj olarak kabul edilir 4. Namlusu kabuzdaki mafsal etrafnda krlarakdoldurulan trden tfeklerdir bunlar birkere atyapmak iin imal edilen atldktan sonra tekrardoldurulmalar gerekir her av tfegi gibi degiikkalibrede ve gelimi olanlarda degiik oklardadr .Bu tfekler de ama mekanizmasn tetikleyecekmandal altta veya stte olabilir.attan sonra bokavann tasfiyesi iin EKSTRAKTR trnak yardmile kartuun bir miktar dar ekilip ,el araclg iledar alnmasna yardmc olan bir duzenektir. 5. Pompal silahlar manel kullanm zelligi tadklarndanyarotamatiklere gre ok daha gvenilir trden silahlardr.pompa hareketli tfekler fiek yatagn kapatan srgmekanizmas el kundagna bagldr.kundagn geri hareketiile bu parada geri gelerek bo kovan dar atar.sonrasnda ,kundagn ileri itilmesi ile yeni fiek yatagnayerletirilir ve tetik mekanizmas kurulmu olur. Tutuklukyapma olslg son derece zayftr . Gvenlik gleritarafndan da yakn muharebe silah olarak;ta kullanlr. 6. Yar otomatik silahlarda ama, tetiin ekilmesini takiben bo kovannatlmas ve yerinin yenisi ile doldurulmas ile ilgili ilemlerin, kullancnnmdahalesiolmakszn yaplmasdr. Bu tip silahlarda bunu salamak iin tepmeli vegaz karmal. olmak zere iki ayr sistem kullanlr.Sistem ne olursa olsun, bu tr silahlarda mantk, bo kovann daratlp yenisinin namluya srlmesi ve tetik sisteminin kurulmas ile ilgiliilemlerin otomatik olarak yaplmas prensibine dayanr. lk hareket,kurma kolunun el yardm ile geri ekilerek serbest braklmas ile fieinyataa yerletirilmesi ile olur. Yar otomatik yivsiz av tfeklerininhazneleri 9+1 e kadar fiek barndrabilir. Bu tip tfeklerin en bykhandikab fiek kullanldka deien arlk merkezine sahipolmalardr. 7. Standart namlu boylar olarak av tfeklerinde arlkla65cm, 70cm ve 75cm boylar kabul grse de, gnmzde50cm den 86cm ye kadar deiik uzunluklarda namlulutfekler bulmak mmkndr.Namlu boyu bir tfek tasarm meselesidir, namlu boyununmenzile bir etkisi bulunmamaktadr. Ayn artlarda 60cm birnamlunun menzili ne ise 85cm namlunun da ayndr. 8. ok, namlu i apnn namlu aznn 8-10cm iindenbalayarak ok hafif daralmaya uramasdr. 12 aptasradan bir namlunun 0,729 in olduunu varsayarsak, bunamlunun tam ok olan az ksm ortalama olarak 0,689in boyuta daralr.eitli amalara uygun olarak deiik ok tiplerigelitirilmitir, 9. Av tfeklerinin namlu altlarnda, ok bildirimininyansra damgalanm olan rnek:12/65, 12/70 veya 16/65, 16/70 veya 20/65, 20/70 gibirakamlarda birinci hane tfein apn gsterirken,ikinci hane fiek yatann uzunluunu belirtmektedir.Bu sebeple sz konusu tfekte kullanlabilecek fieklerbu standarda uygun olmaldr.Yanl fiek kullanm ciddi kazalara sebebiyet verebilir. 10. Bir av tfeinin at mkemmelliinin yansra, attakullanlan av fiei de nemlirol oynar. Belli bal fiek imal eden firmalar, avclarndeiik artlardaki istekleri erevesince, en uygunfiek, barut hakk ve sama miktarlarn tesbitederek ok geni bir spektrumda fiekler imaletmektedirler.Burada; yurdumuzda en yaygn kullanlan, 12 ap, 16ap ve 20 ap tfeklerin fieklerihakknda bilgi verilecektir. 11. AP / FEK YATAI12/65 12/70 16/6516/70 20/65 20/70 SAMA ADETLERNo.9-2mm 700 760 580 630520 545No.7-2,5mm370 390 310 335270 285No.4-3mm214 220 180 192160 164No.3-3,5mm 136 140 113129100 107No.0-4mm 91 94 7084 6871DOLU FEKTESAMA GRAMI 34,535,528,5 3125,526,5 12. Bu deyimden maksat, tfei tutma ve omuza dayama eklidir. Ate etmeduruunun atcdan atcya olduka deimesine mukabil, usta vetecrbeli atclarn tfei omuza dayamas ve tutmas ounlukladeimez.Tfek kaldrlp dipik nce eneye getirildikten sonra omuzayerletirilir. Dier bir ifade ile ene dipie deil, dipik eneye getirilir.Dipik daima omuzda ayn yere konmaldr. Yivsiz av tfekleri nianhatt ile omuzdan omuza vcut hatt 45 derece tekil edecek ekildetutulur. Tfein omuzlanmas hatta daha doru bir tabirleyanaklanmas iin tfein omuz, el kundan tutan el ve tetei eken elile skca kstrlarmas ve yananda kundaa kararl bir ekildebastrlmasndan ibarettir. Burada gcmz kullanrken makuldavranmamz gerekir.Yeniler bu konuda tecrbeli atclardan ok ey renebilirler vedikkatlerini onlarn vurularna deil, tfei tutularna teksifetmelidirler. Bu amala onlarn arkalarnda durarak, hem tfeitutularna, hem nian alma durumlarna ilave olarak, hedefivurularn da grebilir, takip edebilirler. 13. Atclarn fiziki yaplar byk lde bir birinden farklolduundan, her duruma ve herkese uyacak kesin vedeimez bir duru ekli tatbik ve tavsiye etmek mmkndeildir. Ancak avcla yeni balayanlar, baarl olmakistiyorlarsa kendilerine has bir at duruu aramaktansastandart duru ekillerini benimsemedirler. Atc birboksr gibi vcudunun elastikiyetini ve kontrolunusalamaldr. Bir halterci gibi kolu, bacaklar ve beli glolmaldr. Vcut ve tfek bir birinin bir paras gibi, aynyne kolayca dnebilmelidir. Sa elle ate edenler solayaklarn ileri atarak vcut arln bu ayaa vermelidir. 14. Bunun iin atc sol ayan ne adm atar gibi ilerikoyup, ayaklarn abartmadan birbirinden ayrr. Vcuthafife ne doru eilir. Sol ayak atcnn hedefe atyapaca noktay gsterir. Vcut herhangi bir adelekaslmas yaplmadan mmkn olduu kadar gevek verahat tutulmaldr. Ancak silahn geri tepmesine belli birekilde kar konulmas gerekir. Yeniler, melerek ateeden, ayakta iki aya bitiik olarak at yapan ve bykbaarl sonu alan, usta uar avclar grm tanmolabilirler. Bu atcnn uzun eksersizler ve tecrbelersonucu standart durutan farkl, kendilerine has bir atduruuna sahip olmalarnn zel nedenleri bulunabilir.Ancak bu herkes iin uygun ve geerli deildir 15. Yukardaki genel bilgilerden sonra sra, uar veya koar hareketlihedefe atta kabul edilmi temel teknik vardr.1- Nokta veya insiyaki at teknii (ing- point, instictive veya snapshooting).2- Korunan veya muhafaza edilen nleme teknii (ing- sustainedlead),3- Sprme teknii (ing- swing through),Ayrntya girmeden nleme kavramna bir gz atmak gerekir.Hareket eden hedef daima yer deitirdiinden hibir zaman sabitbir hedef gibi nian alnan noktada durmaz. Dolaysyla attekniinin de bu arta gre gelitirilmesi gerekir. Bu sorun bazilave faktrlerin de ele alnmas ile daha da karmak bir hal alr.Birinci faktr; tepki sresidir (reaction time). Bu sre, beynin kararvermesi ile parman tetii ekmesi arasnda geen zamandr. Birok kii iin bu sre saniyenin bete biri kadardr. 16. ok zel eitim ve deneyimle gelitirilebilen bu teknikteavc tetii ektii an avn olabilecei yeri hissederekuu yolundaki veya kou yolundaki bir noktaya sabitbir at yapm olur. nleme bu teknikte igdselolarak kullanlr. 17. Korunan nleme tekniinde hedefin a, mesafe ve hztahmin edilir ve bu tahmine dayanarak hedefin nndeboluktaki bir noktaya ate edilir. Silah daima harekethalindedir, tetii ekerken tfek asla durdurulmaz. Buteknikte, tepki sresi, mekanik geikme ve samannhedefe varncaya kadar geecek zamann tahmini sonderece nemlidir. 18. Ava ilk balayan acemi avclar iin en kolay ve baaryagiden en ksa yol sprme tekniidir. Hali hazrda buteknik avclar ve atclar arasnda son derece rabetgrmektedir. Bu teknikte hedefin uu veya kahattnn arkasnda bir noktadan balayarak hatzerinden tfek bir sprme (swing) hareketiylesavrulurken hedefin tam stnde (tetik ekilir) atyaplr.Burada nemle belirtmek gerekir ki bu takip srasndaavcnn ava olan uzakl ve avn hz dier tekniklerdeolduu gibi nemli bir faktrdr. 19. Avclkta ustalk, tfein atcya uymas ile mmkndr.Burada Uyma deyimi, bir elbisenin vcuduna oturmasanlamndadr. Ancak nasl ki smarlama bir elbise sahibinetam oturmaya bilirse, bir tfeinde avcya yzde yzuymas beklenmemelidir.Rahat bir tfek tutuunda bir el el kundan tutar. Dier eltetii kolayca ekebilecek bir ekilde kabzay kavrar. Tfekomuzda belli bir yere oturtulur ve yanak ba eilmedenkundaa yaslanmtr. 20. Tfek kundann avcnn kendisine uygunluu aadaki metodlabelirlenebilir.Bir ucu iyice ince ve sivri gen eklinde bir kd tfei krarak sivri utfek kapandnda bandn bir cm. stnde kalacak ekilde ve tamkoyarak tfei kapatn. Bu kt gez iini grecektir. Ayn ekilde bir kdda yine bandn stnde kalacak ekilde namlunun ucuna yaptrn. Bu daarpack iini grecektir.imdi tfek elinizde hazr duruma gein ve belli bir noktaya bakn vetfei gznz kapal omuzlayp tetii ekin (Unutmaynki tfek boolmaldr. nelerinize zarar vermek istemiyorsanz bo kovan veya zeltetik drme kovan snap cap kullanabilirsiniz.) ve gzlerinizi an.Tfein nereye iaret etmekte olduunu yaptnz gez ve arpackzerinden tespit edin. Bu ilemi birok kere deiik cisimlere doru tfekomuzlayarak tekrar edin. Bu durumda kendinizi tfee uydurmaya deil,tfein kendinize uyup uymadn tespite almalsnz. Benzerdenemeler av meras veya krda tfei doldurup fiilen at yaplaraktaeitli ekillerde denenebilir. Zira bu deneylerden maksat kendinizi aniatlara da hazrlayabilmenizdir. Belli ynlerdeki atlarnzdaskalamalarnz sebebi ncelikle tfeinizin kundann size uymamasndakaynaklanyor olabilir. 21. 1- Avcnn heyecanla etrafna bakmadan , sadece nnden kalkanava bakarak ate etmesi.2- Samann menzili ve etkili olduu mesafeler hakknda bilgisahibi olmamas .3- Samann mesafelere gre dal , yanlara dalan samalar veat istikametinde objelere arparak seken samalarntehlikesinden haberdar olmamasdr. 22. Avclarmzn ou , samann etkisini peknemsemez ve menzilini de hesap etmezler. Yldzdangeen bir kaz 4 numara ile nasl indirdiklerini veya okuzaktan