Click here to load reader

Avtobusni vozni red - Škofja Loka ... Avtobusni vozni red Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Podlubnik P odlubnik T rnje St ar a Lok a AP Šk

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Avtobusni vozni red - Škofja Loka ... Avtobusni vozni red Mestna linija: Podlubnik -...

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Podlubnik

  Po dl

  ub ni

  k

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 1 2 4 6 8 9 10 11 12

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 00 15 30 45 6 00 15 30 45 7 00 15 30 45 8 00 15 30 45 9 00 15 30 45 10 00 15 30 45 11 00 15 30 45 12 00 15 30 45 13 00 15 30 45 14 00 15 30 45 15 00 15 30 45 16 00 15 30 45 17 00 15 30 45 18 00 15 30 19 00 30 20 00 30 21 00 30 22 00

  5 - 30 6 00 30 7 00 30 8 00 30 9 00 30 10 00 30 11 00 30 12 00 30 13 00 30 14 00 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Trnje

  Po dlu

  bn ik

  Tr nj

  e St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 1 3 5 7 8 9 10 11

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 01 16 31 46 6 01 16 31 46 7 01 16 31 46 8 01 16 31 46 9 01 16 31 46 10 01 16 31 46 11 01 16 31 46 12 01 16 31 46 13 01 16 31 46 14 01 16 31 46 15 01 16 31 46 16 01 16 31 46 17 01 16 31 46 18 01 16 31 19 01 31 20 01 31 21 01 31 22 01

  5 - 31 6 01 31 7 01 31 8 01 31 9 01 31 10 01 31 11 01 31 12 01 31 13 01 31 14 01 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Stara Loka

  Po dlu

  bn ik

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 2 4 5 7 8 9 10

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 02 17 32 47 6 02 17 32 47 7 02 17 32 47 8 02 17 32 47 9 02 17 32 47 10 02 17 32 47 11 02 17 32 47 12 02 17 32 47 13 02 17 32 47 14 02 17 32 47 15 02 17 32 47 16 02 17 32 47 17 02 17 32 47 18 02 17 32 19 02 32 20 02 32 21 02 32 22 02

  5 - 32 6 02 32 7 02 32 8 02 32 9 02 32 10 02 32 11 02 32 12 02 32 13 02 32 14 02 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: AP Škofja Loka

  Po dlu

  bn ik

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 1 3 4 5 6 8

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 04 19 34 49 6 04 19 34 49 7 04 19 34 49 8 04 19 34 49 9 04 19 34 49 10 04 19 34 49 11 04 19 34 49 12 04 19 34 49 13 04 19 34 49 14 04 19 34 49 15 04 19 34 49 16 04 19 34 49 17 04 19 34 49 18 04 19 34 19 04 34 20 04 34 21 04 34 22 04

  5 - 34 6 04 34 7 04 34 8 04 34 9 04 34 10 04 34 11 04 34 12 04 34 13 04 34 14 04 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Plevna

  Po dlu

  bn ik

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Pl ev

  na

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 2 3 4 5 7

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 05 20 35 50 6 05 20 35 50 7 05 20 35 50 8 05 20 35 50 9 05 20 35 50 10 05 20 35 50 11 05 20 35 50 12 05 20 35 50 13 05 20 35 50 14 05 20 35 50 15 05 20 35 50 16 05 20 35 50 17 05 20 35 50 18 05 20 35 19 05 35 20 05 35 21 05 35 22 05

  5 - 35 6 05 35 7 05 35 8 05 35 9 05 35 10 05 35 11 05 35 12 05 35 13 05 35 14 05 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Stari Dvor - Frankovo

  Po dlu

  bn ik

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tra ta

  de lav

  nic e

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 1 2 3 5

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 07 22 37 52 6 07 22 37 52 7 07 22 37 52 8 07 22 37 52 9 07 22 37 52 10 07 22 37 52 11 07 22 37 52 12 07 22 37 52 13 07 22 37 52 14 07 22 37 52 15 07 22 37 52 16 07 22 37 52 17 07 22 37 52 18 07 22 37 19 07 37 20 07 37 21 07 37 22 07

  5 - 37 6 07 37 7 07 37 8 07 37 9 07 37 10 07 37 11 07 37 12 07 37 13 07 37 14 07 -

  cene vozovnic / Ticket prices

  prodajna mesta / Ticket sales

  Enosmerna / one way 0,50 € Prenosljiva mesečna / monthly pass 15,00 € Prenosljiva letna / yearly pass 120,00 €

  prodajno okence na glavni avtobusni postaji Škofja Loka ticket vendor on the main bus station Škofja Loka pri vozniku avtobusa at the driver on the busInfo: 04/ 51 70 300 [email protected]

  www.alpetour.si

 • Avtobusni vozni red

  Mestna linija: Podlubnik - Škofja Loka - Lipica Avtobusno postajališče: Trata delavnice

  Po dlu

  bn ik

  Tr nje St

  ar a L

  ok a

  AP Šk

  of ja

  Lo ka

  Ple vn

  a

  St ar

  i D vo

  r - Fr

  an ko

  vo

  Tr at

  a d ela

  vn ice

  Že lez

  niš ka

  po sta

  ja

  Kr oj

  Lip ica

  čas vožnje / min 1 2 4

  ponedeljek - petek Monday - Friday

  sobota Saturday

  ura uraminute minute

  5 08 23 38 53 6 08 23 38 53 7 08 23 38 53 8 08 23 38 53 9 08 23 38 53 10 08 23 38 53 11 08 23 38 53 12 08 23 38 53 13 08 23 38 53 14 08 23 38 53 15 08 23 38 53 16 08 23 38 53 17 08 23 38 53 18 08 23 38 19 08 38 20 08 38 21 08 38 22 08

  5 - 38 6 08 38 7 08 38 8 08 38 9 08 38 10 08 38 11 08 38 12 08 38 13 08 38 14 08 -

  cene vozovni