AXIS 1650 Betjeningsvejledning .Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1 AXIS 1650 Betjeningsvejledning

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AXIS 1650 Betjeningsvejledning .Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1 AXIS 1650 Betjeningsvejledning

AXIS 1650 Betjeningsvejledning

Printer- og scannerserver til netvrksbrug til Canon-printere og multifunktionelle produkter

inklusive understttelse af Canon Advanced Printing Technology (CAPT),

Canon Advanced Raster Printing System,UFRII LT samt Canon BubbleJet-printere

Betjeningsvejledning til AXIS 1650 1

Sikkerhedsanvisninger

Afsnit 1 Sikkerhedsanvisninger

Brug lidt tid p at lse sikkerhedsanvisningerne igennem, fr du installerer printerserveren. Vr opmrksom p alle sikkerhedsmarkeringer og -instruktioner, nr du bruger dette produkt.

Vigtigt! Vr opmrksom p teksten Vigtigt! for at undg funktionsfejl. G frst videre, nr du har forstet flgerne af det fuldt ud.

Elektromagnetiskkompatibilitet (EMC)

USA Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med begrnsningerne for en digital enhed i klasse B og med afsnit 15 i FCC Rules. Disse grnser er fastlagt for at give en rimelig beskyttelse mod forstyrrelser af andet elektrisk udstyr i hjemmet. Dette produkt genererer, bruger og kan udstrle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det skabe interferens, som for-styrrer radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil kunne forekomme forstyrrelser i spe-cielle installationer. Hvis produktet giver generende forstyrrelser for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at tnde og slukke for produktet, kan du forsge at afhjlpe problemet p en af flgende mder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.- Anbring apparatet og modtageren lngere fra hinanden.

- Slut udstyret til en udgang i et andet kredslb end det, modtageren er tilsluttet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at f hjlp. Der skal anvendes afskrmede kab-ler (STP shielded network cables) i denne enhed for at sikre overensstemmelse med Klasse B-grnserne.

Europa Dette digitale udstyr opfylder kravene til feltbret emission i henhold til grnse B i EN55022 og kravene til immunitet i henhold til EN55024 for erhvervs- og boligomrdet samt lettere industri. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Japan Dette er et produkt i klasse B, som er baseret p VCCI-standarden. Hvis udstyret anvendes i nrheden af en radio- eller fjernsynsmodtager i en almindelig husstand, kan det frembringe radiointerferens. Udstyret skal installeres og bruges i henhold til betjeningsvejledningen. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Australien Denne elektroniske enhed opfylder kravene i Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 1998 AS/NZS 3548. Overensstemmelsen glder ikke for uafskrmede kabler.

Ansvar Denne vejledning er udarbejdet med den strste omhu. Hvis du opdager eventuelle unjagtigheder eller ude-ladelser, bedes du underrette dit lokale Axis-kontor, hvis adresse findes p www.axic.com. Axis Communicati-ons AB kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske fejl eller trykfejl og forbeholder sig ret til at foretage ndringer af produktet og vejledningen uden forudgende varsel. Axis Communications AB giver ikke nogen form for garanti med hensyn til materialet i dette dokument, herunder, men ikke begrnset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt forml. Axis Communications AB hfter ikke for og er ikke ansvarlig for hndelige skader eller flgeskader i forbindelse med leveringen, ydeevnen eller brugen af dette materiale.

Axis varemrker AXIS IP JumpStarter, AXIS CAPT Print Monitor.

Andre varemrker Adobe Acrobat Reader, Canon, Ethernet, Internet Explorer, Microsoft, NetScape, NetSpot Device Installer (NSDI), Windows, er registrerede varemrker tilhrende de respektive ejere.

Patentoplysninger Axis AB ejer de immaterielle rettigheder i henseende til den teknologi, der indgr i produktet, og som er beskrevet i dette dokument. I srdeleshed, og uden at vre underlagt nogen form for begrnsning, kan disse immaterielle rettigheder omfatte et eller flere af de patenter, der er nvnt p http://www.axis.com/patent.htm, og et eller flere patenter eller indsendte patentansgninger i USA og andre lande.

AXIS 1650 BetjeningsvejledningRevision 2.0.1Artikel-nr.: 25081Dato: Juli 2005Copyright Axis Communications AB, 2005

2 Betjeningsvejledning til AXIS 1650

Indholdsfortegnelse

Afsnit 2 Indholdsfortegnelse

Afsnit 1 Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Afsnit 2 Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Afsnit 3 Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Om denne vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Om Axis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Supporttjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Afsnit 4 Produktoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Afsnit 5 Installation af printerserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Tilslutning af hardwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Angivelse af IP-adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Indstilling af en IP-adresse med NetSpot Device Installer-softwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Tilnytning af et vrtsnavn til en IP-adresse . . . . . . . . . . 15

Afsnit 6 Installation i Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Installation af printerporte ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003 . . . . . . . 16Installation af printerserver ved hjlp af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Sdan afinstalleres AXIS CAPT Print Monitor . . . . . . . . . 22Installation af printerserver ved hjlp af TCP/IP-standardporten i Windows 2000/XP/2003 . . . . . . . . . . . 23

Afsnit 7 Tilfjelse af printere i NetWare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Konfiguration med NetWare 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Konfiguration med NetWare 6.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Afsnit 8 Administration og konfiguration af printerserver . . . . . . . . . . 38Konfigurationsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Administration af printerserver via integrerede websider . 38Adgang til websiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Tilgngelige tjenester i brugertilstand . . . . . . . . . . . . . . 40Tilgngelige tjenester i administratortilstand . . . . . . . . 42Indstilling af generelle parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Indstilling af begrnsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Indstilling af netvrksprotokolparametre . . . . . . . . . . . . 47Administration af printerserver via FTP . . . . . . . . . . . . . . 50Administration af printerserver via SNMP . . . . . . . . . . . 51

Afsnit 9 Scanning med AXIS 1650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Installation af AXIS ScanClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

AXIS 1650 Benutzerhandbuch 3

Indholdsfortegnelse

Brug af AXIS ScanClient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Start af en scanning fra computeren . . . . . . . . . . . . . . . . 55Start af en scanning fra Canon-enheden . . . . . . . . . . . . 57

Afsnit 10 Testknappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Afsnit 11 Opgradering af firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Afsnit 12 Brug af unicast-kommunikation i netvrk . . . . . . . . . . . . . . . . 63Installation af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 2000, XP og Server 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Installation af AXIS CAPT Print Monitor p Windows 98 og Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Afsnit 13 Firewall til Internetforbindelse i Windows XP SP2 . . . . . . . . . . 68

Afsnit 14 Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4 AXIS 1650 Benutzerhandbuch

Forord

Afsnit 3 Forord

Tak, fordi du valgte at kbe AXIS 1650. Dette produkt kan tilsluttes din Canon-printer p et hvilket som helst sted i netvrket, s alle netvrks-brugere kan f adgang til flles printerressourcer.

Om denne vejledning

Denne vejledning omhandler AXIS 1650-printerserveren med firmware-version 2.00 eller senere. Den giver en indfring i og detaljerede anvis-ninger til, hvordan man konfigurerer og administrerer printerserveren i forskellige netvrksmiljer. Den henvender sig til alle, som beskftiger sig med installation og administration af printerserveren. For at du kan f mest muligt ud af denne vejledning, br du have kendskab til de grund-lggende principper inden for netvrk.

Denne vejledning er baseret p indstillingerne i en ny og ukonfigureret printerserver. Hvis du vil genindlse standardparametrene, kan du nul-stille serveren til fabriksindstillingerne, hvilket genskaber alle standar-dindstillingerne. Se Testknappen p side 59.

Om Axis

Axis ger vrdien af netvrkslsninger. Virksomheden er innovativ og frende p markedet inden for netvrksvideo- og netvrksprinterser